рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні вказівки та інструкції до самостійної роботи з астрономії

Методичні вказівки та інструкції до самостійної роботи з астрономії - раздел Астрономия, Мінестерство Освіти І Науки України Запорізький Авіаційний Коледж...

МІНЕСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОЛЕДЖ

ІМ. О. Г. ІВЧЕНКА

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНСТРУКЦІЇ

ДО самостійної РОБоТи

З АСТРОНОМІЇ

 

Виконала Пупченко С.А

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №1

Методи та засоби астрономічних спостережень.

1.Коротка характеристика про спостереження. -астрономічні спостереження неозброєним оком - телескопи

Астрономічні спостереження неозброєним оком

Роздільна здатність ока, або гострота ока – це спроможність розрізняти об’єкти певних кутових розмірів (у людини α ≥ 1″). α… Чутливість ока визначається порогом сприйняття квантів світла. Найбільша…  

Телескопи

На жаль, більшість об’єктів ми не можемо спостерігати неозброєним оком, бо його можливості обмежені. Телескопи (tele (грецьк.) – далеко, skopos – бачити) дозволяють побачити… За конструкцією телескопи ділять на 3 групи: рефрактори, або лінзові телескопи, рефлектори, або дзеркальні телескопи…

Радіотелескопи

Для реєстрації електромагнітного випромінювання у радіодіапазоні (λ > 1 мм) створені радіотелескопи, які приймають радіохвилі і передають… Найбільший радіотелескоп розташований під Харковом (УТР–2), мал. 11.9 ст. 61… Розглянемо на таблиці типове розташування антен радіотелескопів. Вони вишиковуються у певному порядку, нагадуючи хрест…

Методи астрономічних досліджень. Абсолютно чорне тіло.

 

Одним з методів дослідження далеких зір являється модель абсолютно чорного тіла.

Зорі випромінюють електромагнітні хвилі різної довжини, але в залежності від температури поверхні найбільше енергії припадає на певну частину спектра. Цим пояснюються різноманітні кольори зір – від червоного до синього.

Використовуючи закони випромінювання абсолютно чорного тіла, які відкрили фізики на Землі, астрономи розраховують температуру далеких космічних світил.

Блакитна зоря (λmax ≈ 250 нм) Т = 1200 К.

Жовта зоря (λmax ≈ 500 нм) Т = 5800 К.

Червона зоря (λmax ≈ 1000 нм) Т = 3000 К.

 

Закріплення матеріалу.

2. Який з них найдавніший? 3. Які його недоліки? 4. Які ви знаєте системи телескопів?

САМОСТІЙНА РОБОТА №2

Астрономія та визначення часу.

1. Основні точки і лінії небесної сфери. 2. Кульмінації світил. 3. Зоряний час.

Основні точки і лінії небесної сфери.

  Зеніт — це верхня точка перетину прямовисної лівії з небесною сферою,надир — нижня точка (протилежна зеніту Велике…

Пряму лінію, що з'єднує точки півдня і півночі, називають полуденною лінією.

Слідкуючи за тим, як упродовж року приекваторіальні сузір'я одне за одним зміщуються на вечірньому небі до тієї ділянки горизонту, за яку зайшло… Велике коло, по якому центр диска Сонця здійснює свій видимий річний рух на… Слово «екліптика» походить від грецького «екліпто» - «затемнюю», бо як тільки Місяць у своєму русі навколо Землі…

Кульмінації світил.

Явище проходження світила через небесний меридіан називається кульмінацією.   У верхній кульмінації світило буває найвище над горизонтом, у нижній кульмінації світило буває найнижче над горизонтом…

САМОСТІЙНА РОБОТА №3

Планети–гіганти та їх супутники. Загальні характеристики планет-гігантів. Малі тіла сонячної системи.

1. Планети- гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. 2. Супутники. 3. Плутон та його супутник - Харон.

Сатурн.

Сатурн має на диво низьку густину, нижчу за густину води лише 0,7 г/см І якби знайшовся такий велетенський океан з води, куди можна було б занурити…

Уран

Уран був відкритий англійським астрономом В. Гершелем 1781 р., а Нептун -німецьким астрономом Галле 1846 р. після теоретичних розрахунків француза Левер'є і англійця Адамса. До початку космічної ери відомостей про ці планети було мало. Так було відомо, що Уран -це планета, майже у- 4 рази більша за Землю. Вона рухається навколо Сонця з періодом 84 земних роки на відстані 19,2 а. о. і має екваторіальний період обертання навколо осі 17 год 14 хв. Нахил її осі обертання до площини орбіти становить 98', тобто Уран рухається навколо Сонця «лежачи на боці» та ще й обертається, як і Венера, у зворотному напрямку. Маса Урана у 14,6 рази більша за земну, а екваторіальний радіус становить 25 600 км. Середня густина Урана -1,19 г/см3.

 

Нептун

Нептун у 4 рази більший за Землю. Він рухається навколо Сонця з періодом 164,8 земних років на відстані ЗО а. о. і має екваторіальний період обертання 17 год 42 хв. Нахил його осі обертання до площини орбіти становить 29% маса у 17 разів більша за земну, а екваторіальний радіус становить 24 800 км. Середня густина Нептуна найбільша серед усіх планет-велетнів - 1,66 г/см3.

 

Виміряні температури зовнішнього хмарового покриву для обох планет на 10-20 К перевищують розрахункові. Отже, у обох планет є додаткове джерело тепла із надр. Можливо, це тепло має таку ж природу, як і в Юпітера чи Сатурна. В атмосферах обох планет є молекули водню, метану, ацетилену.Детальну інформацію про ці далекі планети вдалось отримати тільки після проходження АМС «Вояджер-2» поблизу Урана в січні 1986 р. і Нептуна в серпні 1989 р.

Система Плутон-Харон. Найдальшу, дев'яту числом планету Сонячної системи - Плутон - було відкрито у 1930 році. Плутон рухається навколо Сонця з періодом 248,4 земних років по еліптичній орбіті з великою піввіссю 39,4 а. о., витягнутій настільки, що він іноді опиняється навіть ближче до Сонця, ніж Нептун. До того ж площина його орбіти нахилена до площини екліптики під значним кутом у 17', так що, рухаючись небесною сферою, Плутон виходить за межі зодіакальних сузір'їв. Визначено, що Плутон обертається навколо осі, як і Уран чи Ве-нера, у зворотному напрямку, а кут нахилу осі обертання до площини орбіти становить 32°. У 1978 р. під час фотографічного спостереження Плутона було виявлено асиметрію його зображення. Це дало підставу стверджувати, що Плутон має супутник, який здійснює оберт навколо нього за 6,4 доби. Радіус орбіти Хиро-на (таку назву отримав супутник) дорівнює 19 640 км. Як слабкий об'єкт 14т, Плутон було вивчено погано . Та після винятково успішних спостережень Плутона за допомогою Космічного телескопа ім. Габбла (1991 р.) отримано такі дані: радіус і маса Плутона дорівнюють відповідно 1 162 км і 0,0022 , радіус і маса Харона - відповідно 606 км і 0,0003 те. Таким чином, Плутон виявився удвічі меншим від Меркурія і найменшою планетою Сонячної системи. Оскільки відношення мас Плутон-Харон дорівнює 7:1, то аналогічно системі Земля-Місяць, де воно становить 81:1, також мовиться про подвійну планету. Судячи з розмірів, Плутон, мабуть, лише один із найближчих представників групи астероїдів із поясу Койпера (§ 16), серед яких є безліч претендентів на «десяту планету». За спостережними даними Харон значно темніший, ніж Плутон, очевидно тому, що Плутон, маючи більшу масу, зберіг метан, тоді як з поверхні супутника він розсіявся в космічний простір. Виходячи з мізерної кількості сонячної енергії, яку отримують Плутон-Харон, планета мусить бути вкрита льодом із метану і мати червонуватий відтінок, тоді як супутник повинен бути вкритий водяним льодом і мати сіруватий колір.

1. За якими характерними ознаками планети-гіганти виділено в окрему групу?

2. Що собою являє Велика Червона Пляма на Юпітері?

3. Чим пояснюється виділення додаткової енергії з надр планет-гігантів?

4. Який український астроном і коли висловив думку, що на супутниках великих планет можуть відбуватись інтенсивні вулканічні процеси?

5. Чому систему Плутон-Харон можна назвати подвійною планетою?

5.1. З'ясуйте, скільки разом супутників налічується в Сонячній системі. Які з них мають розміри, сумірні з розмірами Місяця?

5.2. У серпні 1995 р. астрономи Землі спостерігали кільця Сатурна «з ребра», тобто вони були невидимі на диску планети. За допомогою мал. 15.8, знаючи, що сидеричний період обертання Сатурна навколо Сонця рівний 29,4577 року, спробуйте оціните, якими були умови видимості кілець Сатурна у липні 1610 р., коли Галілей зафіксував іх відкриття словами «найвищу планету спостерігав потрійною».

5.3. Знаючи, що прискорення вільного падіння на Урані становить 9,50 м/с, і використовуючи другий закон Ньютона, підрахуйте, якою буде Ваша вага на цій планеті. Спробуйте пояснити результат.

Використовуючи данний матеріал заповніть таблицю.

Название планеты Происхождение названия Наличие атмосферы и её состав Наличие спутников и их число
     
     
     
     

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №4

Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

1. Сонце — велетенська газова куля. 2. Обчислення чисел Вольфа проводять на кожний день. 3. Активність Сонця впливає на погоду

САМОСТІЙНА РОБОТА №5

Нейтронні зорі. Чорні діри.

1. Затемнювано-змінні зорі 2. Фізичними змінними зорями 3. Нові зорі

САМОСТІЙНА РОБОТА №6

Питання для самостійного опрацювання:   1. Будова нашої Галактики.

Будова нашої Галактики.

Кулясті зоряні скуп­чення складаються з мільйонів зір. Кулясті зоряні скупчення мають сферичну або злегка сплюснуту форму діаметром до 300 св. р. Вони налічують сотні тисяч…

Обертання зір навколо центра Галактики.

Період обертання Сонця навколо центра називається галактичним роком, який… Галактичний рік — пе­ріод обертання Сонця навколо центра Галак­тики. Триває 250 млн земних років.

Центр Галактики

Як показали спостереження, більшість кулястих зоряних скупчень знаходяться в одній частині неба в сузір’ї Стрільця. Правильний висно­вок із цього ще… На відміну від розсіяних скупчень, усі кулясті скупчення розташовуються… Дуже показовою є різниця діаграм спектр-світність для розсіяних і ку­лястих скупчень. У розсіяних зоряних скупченнях…

Наші найближчі сусіди у Всесвіті — Магелланові Хмари та Туманність Андромеди.

Чумацький шлях та Магеланові хмари Світ галактик надзвичайно різноманітний. Але вже 1925 р. Габбл здійснив першу і дуже вдалу спробу класифікувати…

Визначення відстаней до інших галактик. Закон Габбла.

Першим із цих методів – за спостере­женнями цефеїд – скористався Е. Габбл у 1924 р. На околицях галактики М31 (а не­вдовзі ще декількох) він виявив… У далеких галактиках намагаються зареєструвати спалахи нових і особливо… Порівнюючи зміщення спектральних ліній у різних частинах галактики (або за розширенням ліній у спектрі), встановлюють…

Скупчення галактик.

1) Планети та їх супутники, що обертаються навколо своєї зорі. 2) Зоряні скупчення, які налічують тисячі й навіть мільйони об’єктів. 3) Галактики об’єднують у спільне гравітаційне поле сотні мільярдів зір, які обертаються навколо спіль­ного ядра.

Квазари.

Але зустрічаються галактики, що ма­ють особливо яскраві ядра, з яких вири­вається світний газ, що рухається з вели­чезною швидкістю – тисячі… Подібні потужні процеси, що виявляють себе раптовими викидами велетенських… Такі галактики називають галактиками з активними яд­рами або сейфертівськими на честь американського ас­тронома К.…

Квазари виявилися результатом зіткнення галактик

Світності квазарів у сотні разів більші від потужності найбільшої галактики з її сотнями мільярдів зір. Поблизу деяких квазарів виявле­но викиди –…   Додаток А

– Конец работы –

Используемые теги: методичні, вказівки, ТА, ІНСТРУКЦІЇ, ДО, самостійної, роботи, АСТРОНОМІЇ0.081

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні вказівки та інструкції до самостійної роботи з астрономії

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Завдання та методичні вка3івки до лабораторних робіт та практичних занять загальної та неорганічної xіmiї для студентів факультету біотехнології та біотехніки
Національний технічний університет України.. київський політехнічний інститут.. завдання та методичні вка івки..

Цивільна оборона. Цивільний захист населення
До самостійної роботи з дисципліни ,,Цивільна оборона,, цивільний захист населення Методичні вказівки Харківський національний.. університет радіоелектроніки..

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Хімія»
Криворізький технічний університет.. кафедра хімії.. методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни хімія зміст модуля..

Самостійна робота, індивідуальні науково-дослідні завдання та методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни адвокатура України
Міністерство внутрішніх справ України.. луганський державний університет.. внутрішніх справ імені е о дідоренка..

Ізюмська О.М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "облік зед" для студентів спеціальності "облік і аудит"
Луганський національний аграрний університет.. кафедра бухгалтерського обліку..

Рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи. Зміст розрахунково-графічної роботи. 3 порядок захисту роботи
Вступ.. рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково графічної роботи.. завдання до роботи організаційні вказівки..

Методичні вказівки для самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» на тему: «робота в середовищі табличного процесора microsoft excel. Засоби створення презентацій»
Київський національний торговельно економічний університет.. вінницький торговельно економічний інститут.. кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем..

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка”
Харківський національний.. університет радіоелектроніки.. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни..

До контрольної роботи оптимізаційні методи та моделі: методичні вказівки і завдання до контрольної роботи / уклад
Національний авіаційний університет.. оптимізаційні методи та моделі..

0.026
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам