рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розділ V. Прикінцеві положення.

Розділ V. Прикінцеві положення. - раздел Астрономия, Основи землевпорядкування та землекористування Поряд Із Прийняттям Закону України "про Землеустрій" Необхідно Розр...

Поряд із прийняттям закону України "Про землеустрій" необхідно розробити і прийняти ряд підзаконних нормативних актів.

Основними питаннями, що повинні регулюватися підзаконними актами, є:

· порядок встановлення (відновлення) меж адміністративно-територіальних утворень;

· порядок вилучення і надання земельних ділянок для державних і комунальних потреб та порядок відчуження земельних ділянок приватної власності;

· порядок зміни цільового призначення та функціонального (господарського) використання земельних ділянок приватної власності;

· склад, зміст і порядок встановлення публічних та приватних сервпугів, обмежень у використанні земель;

· порядок розробки довгострокових програм та планів використання і охорони земель;

· правила, що регламентують землеустрій в зонах особливого регулювання містобудівної діяльності;

· порядок землевпорядного супроводу земельної реформи;

· порядок розмежування земель (проведення кадастрового землеустрою);

· стандарти (положення) землеустрій) в умовах техногенного забруднення земель тощо.

Зазначений перелік не обмежує розробку і прийняття інших підзаконних актів, пов'язаних із встановленням порядку


організації і виконання землевпорядних робіт, складу і змісту земле­впорядного процесу, вимог до них.

Нормативні акти розробляються центральним органом виконавчої влади по земельних ресурсах та Інститутом землеустрою УААН.

9.6. Державний контроль за проведенням землеустрою і здійсненням землевпорядних заходів

В умовах ринкової економіки держава надає власникам, землекористувачам, землевласникам і орендарям широкі права для самостійного господарювання на землі. Однак така діяльність не повинна Наносити збитки довкіллю, порушувати права і законні інтереси інших осіб, територіальних громад, а також держави. При цьому встановлені землевпорядною документацією заходи щодо формування й організації території об'єктів землеустрою та інших заходів є обов'язковими для виконання власниками, користувачами і орендарями земельних ділянок, а також органами державної влади й органами місцевого самоврядування.

Державний контроль за проведенням землеустрою і дотриманням установлених нормативно-технічних вимог при розробці землевпорядної документації здійснюється центральним органом виконавчої влади по земельних ресурсах, його підрозділами та системою Інституту землеустрою.

Основними завданнями контролю повинні бути:

· забезпечення дотримання встановлених норм, правил і технічних вимог при проведенні землеустрою;

· попередження й усунення недоліків при розробці землевпорядної документації;

· забезпечення проведення заходів, передбачених землевпорядною документацією.

Для забезпечення виконання зазначених завдань центральний орган виконавчої влади по земельних ресурсах (Держкомзем України) і його територіальні органи повинні бути наділені наступними правами:

· давати обов'язкові для виконання розпорядження громадянам та юридичним особам, а також вимагати від посадових осіб усунення допущених ними порушень при проведенні землеустрою і здійсненні землевпорядних заходів;

· залучати у встановленому порядку до адміністративної відповідальності осіб, які порушують правові нормативні акти з землеустрою;

· мати доступ у встановленому порядку до інформації з питань землевпорядної діяльності центральних органів виконавчої влади та інших організацій.

При посиленні контролю за проведенням землеустрою і здійсненням землевпорядних заходів з боку держави також повинні бути впорядковані питання про відповідальність за порушення вимог правових нормативних актів про землеустрій, включаючи кримінальну відповідальність.

Статтею 211 Земельного кодексу України передбачена. відповідальність за наступні порушення:

· невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням;

· розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель;

· самовільне відхилення від проектів землеустрою;

· порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок;

· знищення межових знаків.

Разом з тим це не повний перелік порушень, які допускаються в процесі землеустрою. Тому пропонується ввести адміністративну відповідальність у формі адміністративних стягнень, яким можуть бути піддані громадяни і юридичні особи за наступні порушення:

• порушення встановленого порядку узгодження і затвердження землевпорядної документації, або внесення в неї змін без дозволу органу, що затвердив її;

• протидія проведенню землеустрою та здійсненню контролю за реалізацією заходів, передбачених землевпорядною документацією;

· відмова у наданні розроблювачем землевпорядної документації її копії в землевпорядний фонд;

· недотримання заходів, встановлених землевпорядною документацією.

Одночасно особи, до яких застосовано стягнення у вигляді попередження або штрафу за порушення, зобов'язані ліквідувати допущені порушення і відшкодувати заподіяні збитки.

Виникаючі земельні суперечки вимагають вирішення теж шляхом проведення землеустрою. Крім вирішення спорів судом або господарським судом в межах їх компетенції доцільно утворювати земельні суди, що спеціалізуються на розгляді спорів по земельних питаннях.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи землевпорядкування та землекористування

Чернівецький національний університет.. мені юрія федьковича.. р і беспалько в р черлінка..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розділ V. Прикінцеві положення.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Чернівецького національного університету
Е – 906 Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування. Навчальний посібник. Частина 2. – Чернівці: Рута, 2004. – 92 с.   Викладені теоретичні і

Основні складові та функції системи землеустрою
Структура системи землеустрою як управляючої (в подальшому -системи землеустрою), складається з 8 основних елементів: земельної політики держави, попиту і пропозицій на типи землекористування, інфр

Правове забезпечення землеустрою
В системі державного управління землеустроєм важливе місце займає його правове забезпечення. В даний час правове регулювання землеустрою здійснюється Земельним кодексом України та іншими законодавч

Нформаційний банк даних системи землеустрою
З метою створення банку даних по землевпорядкуванню потрібно організувати державний фонд землевпорядної документації, який дозволить в короткий термін і без великих затрат праці здійснити землевпор

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги