рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Доба і час

Доба і час - раздел Астрономия, Місяць — супутник землі. Місяць найближче до Землі природне тіло. Його радіус становить 1738 км Вимір Часу Заснований На Спостереженнях Добового Обертання Небесної Сфери І Р...

Вимір часу заснований на спостереженнях добового обертання небесної сфери і річного руху Сонця, тобто на обертанні Землі навколо осі та навколо Сонця.

Обертання Землі навколо осі відбувається майже рівномірно з таким же періодом, як період обертання небесної сфери. Тому по кутові повороту Землі від деякого початкового положення можна судити про час, що пройшов. Тривалість основної одиниці часу (доби) залежить від вибраної точки на небі. В астрономії такими точками служать: а) точка весняного рівнодення; б) центр видимого диска Сонця. Визначені цими точками одиниці часу називаються зоряними та сонячними.

Зорянадоба. Проміжок часу між двома послідовними проход­женнями будь-якої зірки через меридіан місця спостереження нази­вається зоряною добою. Її тривалість 23 год. 56 хв. 4 с. Виміри часу зоряною добою прості, але в повсякденному житті незручні, і тому користуються сонячною добою. Проміжок часу, протягом якого Землі обертається навколо своєї осі по відношенню до Сонця, називається сонячною добою.

Швидкість руху Землі навколо Сонця протягом року нерівномірна, залежна від відстані до Сонця, тому сонячна доба має різну тривалість. Розрізняють справжню сонячну добу (час) і середню сонячну добу.

Справжнясонячнадоба. Проміжок часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями центра сонячного диска на одному і тому ж географічному меридіані називається справжньою сонячною добою. За початок сонячної доби на даному меридіані береться момент нижньої кульмінації Сонця (справжня північ). Час, що пройшов від нижньої кульмінації Сонця до будь-якого іншого його положення і виражений в частках сонячної доби (годинах, хвилинах, секундах), називається справжнім сонячним часом T0. Справжній сонячний час на даному меридіані в будь-який момент чисельно дорівнює годинному кутові Сонця t0 вираженому в годинній мірі, T0+12h , T0=t0+12h. Годинний кут Сонця на безхмарному небі завжди можна виміряти. Під час верхньої кульмінації Сонця (справжній полудень) справжній сонячний час завжди дорівнює 12 годин.

Вимір часу справжньою сонячною добою простий, але корис­туватись ним в повсякденному житті так же незручно, як зоряним. Це тому, що тривалість справжньої сонячної доби непостійна. Бо Сонце рухається по екліптиці, що нахилена до небесного екватора на 23027' і сам рух його нерівномірний. Внаслідок цього, наприклад, справжня сонячна доба 22.12 довша на 50 с ніж 23.09.

Середнясонячнадоба. Щоб мати добу постійної тривалості і в той же час пов'язаною з рухом Сонця, беруть добу в 24 години. За початок середньої сонячної доби береться нижня кульмінація Сонця на даному меридіані (середня північ). Час визначений при цьому називається середнім сонячним часом. Середній сонячний час отримують шляхом обчислень за визначеним спостереженнями справжнім сонячним або зоряним часом.

Різниця між середнім і справжнім сонячним часом в один і той же момент називається рівнянням часу h, h=Tm-T0=tm-t0=am-a0.

Рівняння часу можна вичислити для будь-якого моменту. Воно публікується в астрономічних календарях і щорічниках для кожної середньої півночі на меридіані Гринвіча. 24 години зоряного часу дорівнюють 23 год. 57 хв. 4,091 с середнього сонячного.

Системивідлікучасу. Місцевий час. Час, виміряний на даному географічному меридіані, називається місцевим часом цього меридіану. Для всіх місць на даному меридіані годинний кут Сонця в певний момент один і той же. Тому, на всьому географічному меридіані місцевий час (зоряний чи сонячний) в один і той же момент однаковий. Різниця будь яких місцевих часів на двох меридіанах в один і той же момент завжди дорівнює різниці довгот цих меридіанів, що виражається в годинній мірі (одиницях часу).

S1-S2= l1-l2

T01-T02= l1-l2

Tm1-Tm2 =l1-l2

Всесвітнійчас. Місцевий середній сонячний час гринвіцького (ну­льового) меридіану називається всесвітнім часом (T0). Тобто, місце­вий середній час будь-якого пункту на Землі завжди дорівнює все­світньому часу в цей момент плюс довгота даного пункту, виражена в годинній мірі, яка вважається додатною на схід від Гринвіча.

Пояснийчас. У повсякденному житті користуватися вищезгада­ними часами незручно. Місцевим часом тому, що місцевих систем рахунку часу стільки ж, скільки географічних меридіанів, тобто без­ліч. Тому для встановлення послідовності подій чи явищ, відмічених по місцевому часу, необхідно знати, крім моментів, також різницю довгот тих меридіанів, на яких відбувались дані події.

Послідовність подій, відмічених по всесвітньому часі, встановлює­ться легко, але великі відмінності між всесвітнім часом і місцевим часом меридіанів, віддалених від Гринвіцького на значні віддалі створює незручності під час користування всесвітнім часом в повсякденному житті.

У 1884 році запропонована поясна система відліку середнього часу. Тобто відлік часу ведеться тільки на 24 основних географічних меридіанах, що розташовані на віддалі 150 (1h) один від одного приблизно посередині годинного поясу. Годинні пояси обмежені меридіанами, що знаходяться на 7030' від основних меридіанів.

Таблиця 2. Рівняння часу в хвилинах(поправки для переходу від справжнього до середнього сонячного часу)

Місяць
Дата I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Дата  
-3 -2 -10 -16 -11  
-3 -2 -11 -16 -11  
-3 -2 -1 -11 -16 -10  
-3 -2 -1 -11 -16 -10  
-3 -2 -1 -11 -16 -10  
-3 -2 -2 -12 -16 -9  
-4 -1 -2 -12 -16 -9  
-4 -1 -2 -12 -16 -9  
-4 -1 -3 -13 -16 -8  
-4 -1 -3 -13 -16 -7  
-4 -1 -3 -13 -16 -7  
-4 -4 -13 -16 -6  
-4 -4 -14 -16 -6  
-4 -4 -14 -16 -5  
-4 -5 -14 -15 -5  
-4 -5 -14 -15 -4  
-4 -5 -15 -15 -4  
-1 -4 -6 -15 -15 -4  
-1 -4 -6 -15 -15 -3  
-1 -4 -6 -15 -14 -3  
-1 -4 -7 -15 -14 -2  
-1 -4 -7 -15 -14 -2  
-2 -3 -8 -16 -14 -1  
-2 -3 -8 -16 -13 -1  
-2 -3 -8 -16 -13  
-2 -3 -8 -16 -13  
-2 -3 -9 -16 -12  
-3 -3 -9 -16 -12  
-3 -3 -10 -16 -12  
  -3 -3   -10 -16 -11  
    -3          

Ці лі­нії збігаються з меридіанами лише на морях, а на суші здебільшого пролягають по державних кордонах і т.д. Місцевийсередній сонячнийчасосновногомеридіанабудь якогогодинногопоясу називаєтьсяпояснимчасом (Tn), по якому ведеться відлік часу на всій території даного годинного поясу. Tm-Tn= l-nh , де l – довгота (східна) пункту від Гринвіча, nh – число цілих годин, що дорівнює номеру годинного поясу. Tn=T0+nh.

Декретнийчас. З метою раціонального розподілу електроенергії та денного освітлення в багатьох країнах переводять стрілки, що йдуть за поясним часом, на годину вперед. Такий перевод здійснюється урядовим декретом або на літній період, або на цілий рік. Такий час називається декретним.

Зв'язок декретного часу з поясним, всесвітнім і місцевим.

Tg = Tn + 1h

Tg = T0 + nh=1h

Tg = Tm – l+nh+1h

Під час плавання з заходу на схід через кожні 150 довготи (один часовий пояс) годинник переводиться на одну годину вперед, і якщо судно здійснить кругосвітнє плавання, то по судновому часу набереться одна зайва доба.

Під час плавання з сходу на захід, навпаки через кожні 150 довготи годинник переводиться на одну годину назад і за період кругосвітнього плавання одна доба пропадає. Щоб не було плутанини в часі, прийнято 180 меридіан вважати місцем міжнародної зміни дати. Якщо корабель пливе з заходу на схід то під час перетину 180 меридіана одна і та ж дата повторюється двічі, під час перетину цього ж меридіану зі сходу на захід одна пропускається.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Місяць — супутник землі. Місяць найближче до Землі природне тіло. Його радіус становить 1738 км

Місяць найближче до Землі природне тіло Його радіус становить км середня віддаль від Землі км Маса Місяця у рази менша від маси.. Маров М Я пише що найбільшими деталями місячної поверхні є моря і великі.. Встановлено що вік порід на материках млрд років і він є віком Місяця взагалі Породи морів молодші..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Доба і час

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Сучасні уявлення про походження і еволюцію Сонячної системи
Питання походження Землі і Сонячної системи хвилювало вчених ще з глибокої давнини, однак перші наукові спроби пояснення проблеми відносяться лише до ХVІІІ ст. Відомий радянський вчений, полярник О

Розміри Землі, склад і внутрішня будова
Ньютон довів, що Земля не куля, а сфероїд обертання (двовісний еліпсоїд). Причина відхилення від кулястої форми – дія відцентрової сили яка

Осьове обертання Землі та його наслідки
Земля обертається навколо своєї осі за період 23 год. 56 хв. 4,09 с. Обертання Землі навколо осі проявляється в багатьох явищах на її поверхні: зміні дня і ночі, добовій ритміці в географічній обол

Гравітаційне поле Землі
Всім тілам на поверхні Землі сила тяжіння надає при їх вільному падінні прискорення (g), що = 981 см/с2. Ще Ньютон зробив висновок, що сила тяжіння тотожна із силою взаємного тяжіння, як

Обертання Землі навколо Сонця. Пори року
Шлях, по якому Земля рухається навколо Сонця, називається орбітою. Орбіта має форму близьку до еліпса, в одному з фокусів якого знаходиться Сонце (рис.8). Тому віддаль між Землею і Сонцем протя­гом

Рівнодення і сонцестояння. Тропіки і полярні кола
1. На північному полюсі додатне схилення Сонця триває з 21.03 по 23.09, а від'ємне з – 23.09 по 21.03. Тобто, там приблизно півроку Сонце не заходить і півроку не сходить. В день літнього сонцестоя

Магнітне поле Землі
Земля – великий магніт, що зміщений приблизно на 400 км від центра в бік Тихого океану і нахилений від осі обертання на 11030' Магнітне поле Землі (рис. 9) уявляється

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги