рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Фігура Землі

Фігура Землі - раздел Астрономия, Проблеми походження Землі і виникнення життя Фігура Землі Є Певною Ідеалізацією, За Допомогою Якої Намагаються Описати Фор...

Фігура Землі є певною ідеалізацією, за допомогою якої намагаються описати форму планети. Залежно від мети опису користуються різними моделями планети – різними фігурами.

Розглянемо відомі моделі форми Землі, починаючи від найзагальнішої до все деталізованіших, вважаючи їх послідовним наближенням до істинної форми.

Перше наближення – сфера. Це найбільш груба та загальна модель форми планети. В задачах загального землезнавства часто вдається вдовольнитися цією моделлю. Сплющеність Землі на полюсах не має для деяких географічних процесів суттєвого значення.

Однак Земля має одну вісь обертання та екваторіальну площину – площину симетрії (а також площини симетрії меридіанів). Сфера не має вираженої єдиної осі симетрії – всі її осі рівноправними, їх нескінчена кількість, як і екваторів. Ця невідповідність сферичної моделі Землі реальній форм планети відчутно виявляється при вивченні горизонтальної структури географічної оболонки, яка характеризується визначеною поясністю та певною симетрією щодо екватора (з елементами дисиметрії).

Друге наближення – еліпсоїд обертання. Тип симетрії еліпсоїда відповідає зазначеним вище особливостям форми Землі (виражена вісь, екваторіальна площина симетрії, меридіональні площини). Модель ця використовується у вищій геодезії для розрахунків, обчислення координат, побудування картографічних мереж. Різниця довжин півосей еліпсоїда обертання становить 21 км, довжина великої осі – 6378,160 км, малої – 6356,777 км, ексцентриситет дорівнює 1/298,25. Положення поверхні еліпсоїда обертання легко розраховується, але не визначається за допомогою фізичного експерименту.

Третє наближення – тривісний еліпсоїд. Виявлено, що екваторіальний переріз Землі – також еліпс, різниця довжин півосей якого всього лише близько 200 м, а ексцентриситет – 1/30000.

Екваторіальне стиснення свідчить про складну внутрішню будову планети, що виявляється в несиметричному розподілі мас. У географічних дослідженнях ця модель майже не використовується.

Четверте наближення – геоїд. Геоїд – це рівнева, або еквіпотенціальна поверхня, що збігається з середнім рівнем Світового океану та є геометричним місцем точок простору, що мають однаковий потенціал сили ваги. Така поверхня має складну неправильну форму, тобто не є площиною, як то мало здаватись при спостереженні. Рівнева поверхня в кожній точці перпендикулярна до виска. Відповідно до закону сполучених посудин рідина в двох посудинах розміщується на тій самій рівневій поверхні. Завдяки подібним властивостям рівневих поверхонь можна простежити їхнє положення (в т.ч. й геоїда) за допомогою простих засобів: виска, рівня, нівеліра та інших геодезичних приладів. У цьому полягає практичне значення та важливість цієї моделі фігури Землі.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Проблеми походження Землі і виникнення життя

Відповідно до сучасних уявлень Всесвіт це вся частина матеріального світу доступного для спостережень що оточує нас Це означає що межі...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Фігура Землі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальна характеристика Всесвіту
Основна характеристика Всесвіту. Згідно з загальноприйнятим уявленням, що було доведено близько 50 років тому, Всесвіт — нестаціонарна система, тобто стан його залежить від часу. Панує теорія розши

Еволюція Всесвіту
Нині вважається загальноприйнятим, що Всесвіт розвивається односпрямовано. Такий розвиток системи, коли її стан залежить від часу спостереження, називають нестаціонарністю. На відміну від ць

Сонячна система
Сонячна система — це саме Сонце разом із сукупністю небесних тіл, що обертаються навколо Сонця, перебуваючи в зоні його тяжіння; 9 планет (табл.1), кожна з яких обертається по орбіті навколо Сонця,

Земля як планета
Земля, третя від Сонця планета Сонячної системи, є найбільшою з планет земної групи. Разом із Місяцем Земля утворює подвійну планету. Місяць віддалений від Землі в середньому на 384,4 тис.

Космічний вплив на Землю
Відстань від Землі до Сонця разом із площею перерізу нашої планети визначає найважливіший енергетичний параметр – кількість сонячного випромінювання, що надходить на зовнішню межу атмосфери.

Сонячно-земні зв’язки
До сонячно-земних зв'язків належать: 1) динамічний чинник, тобто сукупність явищ, пов’язаних з рухом Землі навколо Сонця вздовж орбіти та віковими змінами параметрів руху

Магнітосфера Землі
Зовнішньою та найбільш протяжною оболонкою Землі є магнітосфера. Магнітосфера — це зона навколоземного простору, фізичні властивості якої зумовлюються магнітним полем Землі та його

Магнітне поле Землі
У першому наближенні Земля є магнітним диполем. Магнітний диполь — це умовний стержень, кінці якого відповідають протилежним магнітним полюсам. Магнітне поле Землі в цілому подібне

Рухи Землі
Земля виконує велику кількість рухів одночасно. В географії прийнято враховувати та аналізувати три з них: 1) орбітальний рух; 2) добове обертання та 3) рух системи Земля—Місяць.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги