рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Магнітне поле Землі

Магнітне поле Землі - раздел Астрономия, Проблеми походження Землі і виникнення життя У Першому Наближенні Земля Є Магнітним Диполем. Магнітний Диполь ...

У першому наближенні Земля є магнітним диполем.

Магнітний диполь — це умовний стержень, кінці якого відповідають протилежним магнітним полюсам. Магнітне поле Землі в цілому подібне магнітному полю такого стержня. Вісь диполя відхиляється на кут 11,5° від осі обертання Землі.

Точки перетину осі диполя з земною поверхнею називають геомагнітними полюсами. Геомагнітні полюси не збігаються з географічними. Координати геомагнітних полюсів на 1970 р. такі:

північного — 78°30' пн. ш., 70° зх. д.; південного — 78°30' пд. ш., 110° сх. д.

На картах півкуль звичайно показують також магнітні полюси.

Лінію, вздовж якої магнітна стрілка, що обертається навколо горизонтальної осі, займає горизонтальне положення, називають магнітним екватором. На магнітному екваторі нахил магнітної стрілки дорівнює нулю.

Точки, в яких магнітна стрілка встановлюється вертикально, називають магнітними полюсами. Магнітні полюси не збігаються ані з геомагнітними, ані з географічними, їхнє положення не є сталим. Координати магнітних полюсів на 1970 р. такі: північного — 7542' пн. ш., 120° зх. д.; південного — 65°30' пд. ш., 140°18' сх. д.

Положення магнітних полюсів помітно змінюється в часі. Між магнітним екватором та магнітними полюсами нахил магнітної стрілки змінюється в інтервалі 0...90". Якщо до середини Землі спрямований північний кінець стрілки — нахил додатний, якщо південний — нахил від'ємний. Перший випадок відповідає північній магнітній півкулі, другий — південній.

Лінії рівних нахилів називають ізоклінами (рис. 5). Якщо встановити магнітну стрілку на вертикальній осі, то можна помітити, що її положення звичайно відрізняється від напрямку географічного меридіана.

Площину великого кола, в якій лежить магнітна стрілка, називають магнітним меридіаном даної точки. При переміщенні по земній поверхні положення стрілки буде змінюватися; магнітні меридіани суміжних точок різняться, отже, вони не утворюють звичної для нас правильної мережі.

 

 

 

Рис. 7. Повна напруженість магнітного поля Землі на поверхні геоїда, Е:

І, II — відповідно північний та південний магнітні полюси; 0—0 — магнітний екватор; БА — Бразильська від’ємна аномалія; С-СА — Східно-Сибірська додатна аномалія

 

Кут між географічним та магнітним меридіанами певної точки називають магнітним схиленням. Магнітне схилення є додатним (східним), якщо північний кінець стрілки відхиляється на схід від географічного меридіана, або від'ємним (західним), оскільки в цьому разі стрілка відхилиться на захід. Лінії однакового схилення називають ізогонами (рис. 4.6).

Магнітне поле характеризується напруженістю Н, яку вимірюють в амперах на метр (А/м). Напруженість магнітного поля Землі зростає з широтою.

Поряд із закономірними змінами характеристик магнітного поля вздовж земної поверхні спостерігають глобальні (світові), регіональні та локальні особливості, або ж аномалії. Вони пов'язані з неоднорідністю внутрішньої будови Землі. Деякі аномалії використовують як пошукові ознаки корисних копалин, насамперед залізної руди. Наприклад, у регіоні Курської магнітної аномалії, одного з найбільших у світі родовищ залізної руди, напруженість магнітного поля в 4 рази перевищує нормальну (рис. 4.7).

 

Рис. 8. Фанерозойська палеомагнітна геохронологічна шкала (стандартні геологічні індекси епох фанерозою; заштриховано епохи нормальної полярності магнітного диполя), вік у млн років

 

 

З часом напруженість магнітного поля зменшується. Це може свідчити про наступну зміну намагніченості магнітного диполя, що час від часу спостерігають у геологічній історії Землі. На рис. 8 наведено фрагмент магнітостратиграфічної шкали, що визначає співвідношення магнітних полюсів з географічними (пряме — як сучасне, коли північному географічному полюсу відповідає південний магнітний). Заради зручності назви магнітних полюсів звичайно прив'язують до географічних, тобто південний (фізично) магнітний полюс, розташований у Північній півкулі, називають Північним магнітним полюсом.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Проблеми походження Землі і виникнення життя

Відповідно до сучасних уявлень Всесвіт це вся частина матеріального світу доступного для спостережень що оточує нас Це означає що межі...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Магнітне поле Землі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальна характеристика Всесвіту
Основна характеристика Всесвіту. Згідно з загальноприйнятим уявленням, що було доведено близько 50 років тому, Всесвіт — нестаціонарна система, тобто стан його залежить від часу. Панує теорія розши

Еволюція Всесвіту
Нині вважається загальноприйнятим, що Всесвіт розвивається односпрямовано. Такий розвиток системи, коли її стан залежить від часу спостереження, називають нестаціонарністю. На відміну від ць

Сонячна система
Сонячна система — це саме Сонце разом із сукупністю небесних тіл, що обертаються навколо Сонця, перебуваючи в зоні його тяжіння; 9 планет (табл.1), кожна з яких обертається по орбіті навколо Сонця,

Земля як планета
Земля, третя від Сонця планета Сонячної системи, є найбільшою з планет земної групи. Разом із Місяцем Земля утворює подвійну планету. Місяць віддалений від Землі в середньому на 384,4 тис.

Космічний вплив на Землю
Відстань від Землі до Сонця разом із площею перерізу нашої планети визначає найважливіший енергетичний параметр – кількість сонячного випромінювання, що надходить на зовнішню межу атмосфери.

Сонячно-земні зв’язки
До сонячно-земних зв'язків належать: 1) динамічний чинник, тобто сукупність явищ, пов’язаних з рухом Землі навколо Сонця вздовж орбіти та віковими змінами параметрів руху

Магнітосфера Землі
Зовнішньою та найбільш протяжною оболонкою Землі є магнітосфера. Магнітосфера — це зона навколоземного простору, фізичні властивості якої зумовлюються магнітним полем Землі та його

Рухи Землі
Земля виконує велику кількість рухів одночасно. В географії прийнято враховувати та аналізувати три з них: 1) орбітальний рух; 2) добове обертання та 3) рух системи Земля—Місяць.

Фігура Землі
Фігура Землі є певною ідеалізацією, за допомогою якої намагаються описати форму планети. Залежно від мети опису користуються різними моделями планети – різними фігурами. Розглянемо відомі

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги