рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ. Визначення потужності та кількості трансформаторів знижувальних підстанцій

Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ. Визначення потужності та кількості трансформаторів знижувальних підстанцій - раздел Электротехника,   Міністерство Аграрної Політики України   ...

 

Міністерство аграрної політики України

 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

Енергетичний факультет

 

 

Кафедра «Електропостачання сільського господарства»

 

 

&

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

  до практичних занять з дисципліни  

З М І С Т

Тема: РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

В МЕРЕЖІ НАПРУГОЮ 0,38 кВ

Мета заняття: Навчитися розраховувати електричні

Навантаження в сільських мережах напругою 0,38 кВ

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розрахункові навантаження окремих споживачів електричної енергії задаються денним або вечірнім , кВт, максимумами, або визначаються за максимальною…   , , (1.1)

ЛІТЕРАТУРА

3 с.36-43; 4 с.36-42; 5 с.111-121; 6 с.96-106; 7 с.111-162; 8 с.3-18, 294-305; 9 с125-129, 138-156; 10 с.191-196.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке розрахунковий період?

2. Що таке коефіцієнт одночасності і від чого він залежить?

3. Якими методами визначають електричні навантаження в мережі напругою 0,38 кВ?

4. Що таке сумірні (несумірні) навантаження мережі?

5. Як складаються сумірні навантаження мережі?

6. Як складаються несумірні навантаження мережі?

7. Що таке однорідні (неоднорідні) навантаження мережі?

8. Як складаються неоднорідні навантаження мережі?

9. Як складаються однорідні навантаження мережі?

10. Як визначається середньозважений коефіцієнт потужності для групи споживачів?

11. Як визначається потужність зовнішнього освітлення населеного пункту?

12. В яких випадках і як враховуються сезонні навантаження?

13. Як визначається повна розрахункова потужність на ділянці лінії?


ЗАДАЧА 1.1

       

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ

ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗНИЖУВАЛЬНИХ ПІДСТАНЦІЙ

Мета заняття: Навчитися визначати розрахункову потужність та виконувати вибір силових трансформаторів знижувальних підстанцій напругою 10/0,4 кВ.

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  (2.1)  

ЛІТЕРАТУРА

3 с.36-43; 4 с.36-42; 5 с.111-121; 6 с.96-106; 7 с.111-162; 8 с.7-18, 301, 309; 9 с125-129, 138-176; 10 с.191-201.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Як визначається розрахункове активне навантаження на шинах ТП 10/0,4 кВ?

2. Як враховується потужність зовнішнього освітлення при виборі потужності споживчої ТП 10/0,4 кВ?

3. Як визначити повну потужність трансформатора споживчої
ТП 10/0,4 кВ?

4. Як виконується вибір номінальної потужності силового трансформатора?

5. Що таке економічний інтервал навантаження підстанції?

6. За якими умовами перевіряють вибрану номінальну потужність трансформатора?

7. Які параметри та характеристики впливають на вибір номінальної потужності трансформатора?

8. Що таке коефіцієнт систематичного навантаження і від чого він залежить?

9. Що таке час використання максимального навантаження?

10. Як визначається річне споживання енергії на шинах споживчих ТП 10/0,4 кВ?

Задача 2.1

Трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ живить три повітряні лінії напругою 0,38 кВ. Навантаження ліній , кВт, наведено в таблиці 2.1. Для повітряної лінії №3 та взяті із задачі 1.1 (заняття 1). Визначити номінальну потужність силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ та річне споживання електричної енергії на шинах підстанції.

 
 

 


Рисунок 2.1 – Схема підстанції 10/0,4 кВ

 

Таблиця 2.1 - Вихідні дані для розрахунку

Навантаження ліній , кВт Рз.о., кВт °С Характер навантаження Т, год
ПЛ №1 ПЛ №2 ПЛ №3
3,4 Змішане

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

1. Розрахункове активне навантаження (денне та вечірнє) на шинах ТП:

 

 

кВт.

 

 

кВт.

 

2. За літературою [2-4] визначаємо коефіцієнти потужності для споживчої ТП 10/0,4 кВ із змішаним навантаженням:

 

3. Повна розрахункова потужність ТП (денна та вечірня):

 

, .

 

кВА; кВА.

 

Так як кВАкВА, то за розрахункову потужність приймаємо кВА.

 

4. Номінальна потужність трансформатора при n = 1, за шкалою економічних інтервалів [4, 7] (Додаток А):

 

; .

 

Приймаємо трансформатор з номінальною потужністю кВА.

 

5. Коефіцієнт допустимого систематичного навантаження трансформатора [7] (Додаток А):

 

,

 

6. Прийняту номінальну потужність трансформатора перевіряємо за умови його роботи у нормальному режимі експлуатації із допустимим систематичним навантаженням:

 

;

 

Умова виконується. До встановлення на підстанції 10/0,4 кВ приймаємо один силовий трансформатор потужністю кВА.

7. Річне споживання електроенергії на шинах ТП при Т= 3000 [2-4]:

 

кВт×год.
Задача 2.2(самостійно)

Споживча ТП 10/0,4 кВ живить три повітряні лінії напругою
0,38 кВ. Дані для розрахунку наведені в таблиці 2.2 по варіантам. Для по-

вітряної лінії №3 та рекомендується взяти із задачі 1.2 (за-

няття 1). Визначити номінальну потужність силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ та річне споживання електричної енергії на шинах підстанції.

 

 
 

 


Рисунок 2.2 – Схема підстанції 10/0,4 кВ

 

Таблиця 2.2 – Вихідні дані для розрахунку

Варіант Навантаження ліній , кВт Рз.о., кВт °С Характер навантаження Т, год
ПЛ №1 ПЛ №2 ПЛ №3
11,3 Змішане
18,0 –5 Комун.-побутове
8,0 +5 Виробниче
12,2 –10 Виробниче
14,4 +10 Змішане
10,5 Комун.-побутове
18,1 –5 Змішане
15,2 +5 Виробниче
13,8 –10 Комун.-побутове
13,1 +10 Виробниче
6,3 +5 Виробниче

Задача 2.3(самостійно)

Споживча ТП 10/0,4 кВ живить чотири повітряні лінії напругою
0,38 кВ. Дані для розрахунку наведені в таблиці 2.3 по варіантам. Для по-

вітряної лінії №3 та рекомендується взяти із задачі 1.3 (за-

няття 1). Визначити номінальну потужність силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ та річне споживання електричної енергії на шинах підстанції.

 
 

 


Рисунок 2.3 – Схема підстанції 10/0,4 кВ

 

Таблиця 2.3 - Вихідні дані для розрахунку

Варіант Навантаження ліній , кВт Рз.о., кВт °С Характер навантаження Т, год
ПЛ№1 ПЛ№2 ПЛ№3 ПЛ№4
18,1 –5 Змішане
15,2 +5 Виробниче
13,8 –10 Комун.-побутове
13,1 +10 Виробниче
11,3 Змішане
18,0 –5 Комун.-побутове
8,0 +5 Виробниче
12,2 –10 Виробниче
14,4 +10 Змішане
10,5 Комун.-побутове
18,0 –5 Змішане

ЗАНЯТТЯ 3 .

Тема: РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 6…35 кВ

Мета заняття: Навчитися розраховувати електричні

Навантаження на ділянках повітряних ліній напругою 6…35 кВ

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розрахункові навантаження на окремих ділянках розподільних ліній напругою 6…35 кВ визначають шляхом підсумовування розрахункових навантажень на… , , (3.1)  

ЛІТЕРАТУРА

 

3 с.36-43; 4 с.36-42; 5 с.111-121; 6 с.96-106; 7 с.111-162; 8 с.3-18, 294-305; 9 с125-129, 138-156; 10 с.191-196.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте визначення розрахункового періоду.

2. Що таке коефіцієнт одночасності і від чого він залежить?

3. Якими методами визначають електричні навантаження в мережі напругою 6…35 кВ?

4. Що таке сумірні (несумірні) навантаження мережі?

5. Як складаються сумірні навантаження?

6. Як складаються несумірні навантаження?

7. Як складаються різнорідні навантаження?

8. В яких випадках і як враховуються сезонні навантаження?

9. Як визначають розрахункові навантаження ліній напругою 35, 110 кВ та районних трансформаторних підстанцій?

 

Задача 3.1

Визначити повну розрахункову потужність, кВА, на ділянках повітряної лінії напругою 10 кВ. Навантаження споживчих ТП

10/0,4 кВ (, кВт) та довжини ділянок лінії (, км) наведені

на розрахунковій схемі (рисунок 3.1). Характер навантаження споживчих ТП – виробниче.

 


 

Рисунок 3.1 – Розрахункова схема мережі напругою 10 кВ

1. Визначаємо навантаження на окремих ділянках лінії. Навантаження підсумовуємо із використанням коефіцієнта одночасності. Розрахунок розпочинаємо з кінця лінії (рисунок 3.1).

 

, .

 

– ділянка ТП5-5:

кВт; кВт.

 

– ділянка 5-3:

кВт; кВт.

 

– ділянка ТП3-4:

кВт; кВт.

 

– ділянка 4-3:

кВт; кВт.

 

– ділянка 3-2:

кВт; кВт.

 

– ділянка 2-1:

кВт; кВт.

 

– ділянка ТП1-1:

кВт; кВт.

 

– ділянка 1-РТП:

кВт; кВт.

 

2. Коефіцієнт потужності для ТП із виробничим характером навантаження становить [3-9]:

 

; ;

 

3. Визначаємо повну розрахункову потужність на ділянках повітряної лінії напругою 10 кВ:

 

; .

 

– ділянка ТП5-5:

кВА; кВА.

 

– ділянка 5 - 3:

кВА; кВА.

 

Повну розрахункову потужність на інших ділянках лінії визначаємо аналогічно. Результати розрахунків наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Розрахунок навантажень лінії напругою10 кВ

Ділянка , кВт , кВт ko Рр.д.i, кВт Рр.в.i, кВт cos j д cos j в Sр.д.і., кВА Sр.в.і, кВА
ТП5-5 1,0 250,0 180,0 0,7 0,75 357,1 240,0
5 - 3 0,9 360,0 288,0 0,7 0,75 514,3 384,0
ТП3-4 1,0 170,0 110,0 0,7 0,75 242,9 146,7
4 - 3 0,9 360,0 279,0 0,7 0,75 514,3 372,0
3 - 2 0,82 656,0 516,6 0,7 0,75 937,1 688,8
2 - 1 0,8 720,0 568,0 0,7 0,75 1028,6 757,3
ТП-1 1,0 200,0 180,0 0,7 0,75 285,7 240,0
1-РТП 0,79 869,0 703,1 0,7 0,75 1241,4 937,5

Задача 3.2(самостійно)

Визначити повну розрахункову потужність, кВА, на ділянках повітряної лінії напругою 10 кВ для заданого варіанту лінії (таблиця 3.2). Навантаження споживчих ТП 10/0,4 кВ (, кВт) та довжини ділянок лінії (, км) наведені на розрахунковій схемі (рисунок 3.2). Характер навантаження споживчих ТП – змішане.

 
 


Рисунок 3.2 – Розрахункова схема мережі напругою 10 кВ

 

Таблиця 3.2 – Варіанти навантаження повітряної лінії 10 кВ

Варіант Навантаження лінії

Задача 3.3(самостійно)

Визначити повну розрахункову потужність, кВА, на ділянках повітряної лінії напругою 10 кВ для заданого варіанту лінії (таблиця 3.3). Навантаження споживчих ТП 10/0,4 кВ (, кВт) та довжини ділянок лінії (, км) наведені на розрахунковій схемі (рисунок 3.3). Характер навантаження споживчих ТП – комунально-побутове.

Рисунок 3.3 – Розрахункова схема мережі напругою 10 кВ

 

Таблиця 3.3 – Варіанти навантаження повітряної лінії 10 кВ

Варіант Навантаження лінії

ЗАНЯТТЯ 4 .

Тема: РОЗРАХУНОК ВТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

В ЕЛЕМЕНТАХ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Мета заняття: Навчитися розраховувати втрати електричної енергії в елементах системи електропостачання – в лініях електропередачі та в силових трансформаторах

 

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

При проектуванні мережі прагнуть зменшити втрати енергії в її елементах. Однак при незмінному коефіцієнті потужності цього можна досягти лише за… Згідно із законом Джоуля-Ленца, втрати потужності в провіднику , Вт,…  

ЛІТЕРАТУРА

3 c.79-83, 473; 4 с.79-83, 513; 5 с.72-77; 6 с.61-68; 8 с.22-25;
10 с.46-59.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Якими показниками характеризують економічність роботи системи електропостачання?

2. Які існують графіки навантаження і принцип їх побудови?

3. Що таке річний графік за тривалістю квадрату струму в лінії, як він будується?

4. На які елементи системи електропостачання припадає більша частина втрат електричної енергії?

5. Від чого залежить рівень втрат електричної енергії в системі електропостачання?

6. Що таке час використання максимального навантаження?

7. Що називається часом втрат (часом максимальних втрат)?

8. Як визначаються втрати електричної енергії в повітряній лінії з навантаженням в кінці?

9. Як визначаються втрати електричної енергії в силових трансформаторах?

10. Що таке змінні і постійні втрати електричної енергії в силовому трансформаторі і від чого вони залежать?


ЗАДАЧА 4.1

  Таблиця 4.1 – Розрахункові дані мережі № ПЛ І, А; l,…  

Тема: ВИБІР ПЕРЕРІЗУ ПРОВОДІВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ

ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ МЕТОДОМ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРВАЛІВ

Мета заняття: Навчитися вибирати переріз проводів повітряних ліній електропередачі напругою 0,38…10 кВ за економічними інтервалами (за мінімумом приведених витрат).

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вибір перерізу проводу за економічним інтервалом проводиться в наступній послідовності [3 c.75-79; 4 с.75-79; 5 с.108-111, 126-128; 7 с.167-171; 8… 1. Для кожної ділянки повітряної лінії, одним з відомих методів, визначається… 2. Визначається розрахунковий максимум навантаження лінії. За розрахунковий приймаємо максимум (денний або вечірній)…

ЛІТЕРАТУРА

3 c.75-79, 487; 4 с.75-79, 527-530; 5 с.108-112, 126-128; 7 с.167-171; 8 с.25-32, 306-308; 9 с. 262-267; 10 с. 63, 64, 77-85.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке економічний інтервал?

2. Що таке еквівалентна потужність?

3. Що таке коефіцієнт динаміки зростання навантаження і які значення він може мати?

4. Як визначається еквівалентна потужність?

5. За яким параметром визначається «основний» переріз проводів в лініях напругою 0,38 …10 кВ?

6. За яким параметром перевіряється вибраний переріз проводу?

7. Як підібрати «додатковий» переріз проводів?

8. Як визначається фактична втрата напруги на ділянці лінії?

9. Алгоритм вибору перерізу проводу методом економічних інтервалів.

 

Задача 5.1

Район за ожеледдю – І, Навантаження споживачів (Рд/Рв, кВт), коефіцієнт потужності (/) та довжини ділянок лінії (, м) (заняття 1, задача 1.1) наведені на розрахунковій схемі лінії (рисунок 5.1). Вибрати переріз проводів повітряної лінії 0,38 кВ методом економічних інтервалів (за мінімумом приведених витрат).

 
 

 


Рисунок 5.1 – Розрахункова схема повітряної лінії 0,38 кВ

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

1. Із заняття 1 (таблиця 1.1) беремо повне розрахункове навантаження окремих ділянок повітряної лінії (,).

7. Визначаємо розрахунковий максимум навантаження. Для цього визначаємо денний та вечірній моменти навантаження лінії (таблиця 5.1):

 

; .

 

Таблиця 5.1 – Визначення розрахункового максимуму навантаження

Ділянка , кВА , кВА , м , кВА∙м , кВА∙м Примітки
7-6 1,94 6,27 97,0 313,5 За розрахункове приймаємо вечірнє навантаження лінії   (5668,3 > 5637,3)
6-3 18,70 9,60 1309,0 672,0
5-3 1,94 6,27 155,2 501,6
4-3 1,94 6,27 77,6 250,8
3-2 20,86 17,20 417,2 344,0
2-1 38,17 34,53 1145,1 1035,9
1-0 48,73 51,01 2436,5 2550,5
Разом:       5637,6 5668,3

 

За розрахунковий приймаємо вечірній максимум навантаження лінії.

2. Коефіцієнт динаміки зростання навантаження [3-10].

3. Еквівалентна потужність на ділянці лінії:

 

.

 

кВА; кВА.

кВА; кВА.

кВА; кВА.

кВА.

 

4. За еквівалентною потужністю для І-го району за ожеледдю
(b = 5мм [1-6]) вибираємо «основний» переріз проводів на ділянках лінії.

Для ділянок 7-6, 6-3, 5-3 вибираємо алюмінієвий провід марки А 16; для ділянки 3-2 – А25; для ділянки 2-1 – А35; для ділянки 1-0 – А50 [3-10].

5. Фактична втрата напруги в проводі на ділянках повітряної лінії:

 

 

Результати вибору перерізу проводів для ділянок лінії наведено в таблиці 5.2.

 

Таблиця 5.2 – Вибір проводів повітряної лінії 0,38 кВ

Ділянка , кВА , кВА , м , мм2 Втрата напруги , мм2
Питома (), % / кВА м на ділянці, % від ТП, %
7-6 6,27 0,7 4,39 А16 0,00132 0,41 3,54 А16
6-3 9,60 0,7 6,79 А16 0,00132 0,89 3,13 А16
5-3 6,27 0,7 4,39 А16 0,00132 0,66 2,90 А16
4-3 6,27 0,7 4,39 А16 0,00132 0,33 2,57 А16
3-2 17,20 0,7 12,04 А25 0,00088 0,30 2,24 А25
2-1 34,53 0,7 24,17 А35 0,00067 0,69 1,94 А35
1-0 51,01 0,7 35,71 А50 0,00049 1,25 1,25 А50

6. Втрата напруги від ТП до споживача.

До найбільш віддаленого споживача в точці 7 (будинки):

 

 

 

Умова виконується. До встановлення приймаємо провід вибраного перерізу.

Задача 5.2 (самостійно)

Навантаження (Рд/Рв, кВт), коефіцієнт потужності (/) та довжини ділянок (l, м) повітряної лінії 0,38 кВ наведені на схемі (рисунок 5.2). Район за ожеледдю та допустима втрата напруги в лінії вказані в таблиці 5.3. Розрахувати переріз проводів повітряної лінії 0,38 кВ за економічними інтервалами (за мінімумом зведених витрат) для заданого варіанту лінії (таблиця 5.3).

 
 

 


Рисунок 5.2 – Розрахункова схема лінії 0,38 кВ

 

Таблиця 5.3 – Варіанти повітряних лінії 0,38 кВ

Варіант Навантаження Район за ожеледдю
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІ

Задача 5.3 (самостійно)

Повітряна лінія 10 кВ живить споживчі ТП із змішаним навантаженням. Навантаження (Рд/Рв, кВт) споживчих ТП та довжини ділянок
лінії (l, км) наведені на схемі (рисунок 5.3). Район за ожеледдю та допустима втрата напруги в лінії вказані в таблиці 5.4. Матеріал опор – залізобетон. Розрахувати переріз проводів повітряної лінії 10 кВ за економічними інтервалами (за мінімумом зведених витрат) для заданого варіанту лінії (таблиця 5.4).

 
 

 


 

Рисунок 5.3 – Розрахункова схема лінії 0,38 кВ

 

Таблиця 5.4 – Варіанти повітряних лінії 0,38 кВ

Варіант Навантаження Район за ожеледдю
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
IV

ЗАНЯТТЯ 6 .

 

ТЕМА: ВИБІР ПЛАВКИХ ЗАПОБІЖНИКІВ, АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ ТА ПЕРЕРІЗУ ПРОВОДІВ І КАБЕЛІВ ЗА ДОПУСТИМИМ НАГРІВАННЯМ

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Навчитися вибирати переріз проводів за умовами нагрівання та вибирати апарати для захисту мереж від перенавантаження та короткого замикання.

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

70 0С – для неізольованих проводів; 55 0С – для проводів із звичайною гумовою ізоляцією; 65 0С – для проводів із гумовою теплостійкою ізоляцією;

Вибір плавких запобіжників та перерізу проводів і кабелів за допустимим нагріванням.

1. Тип запобіжника. 2. За номінальною напругою запобіжника:  

Вибір перерізу проводів та кабелів, які захищаються автоматичними вимикачами, за допустимим нагріванням.

1. Тип автомата. 2. За номінальною напругою автомата:  

ЛІТЕРАТУРА

3 c.83-89, 461-468; 4 с.83-89, 503-508; 5 с.25-38; 6 с.24-34; 8 с.32-42, 311; 9 с.26-36; 10 с.7-38.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

2. Допустимі температури нагрівання кабелів з паперовою ізоляцією. 3. Умови вибору плавких запобіжників для захисту одиночного струмоприймача. … 4. Умови вибору плавких запобіжників для захисту групи струмоприймачів.

ЗАДАЧА 6.1

Вибрати параметри захисних апаратів та переріз проводів і кабелю за допустимим нагріванням.      

Тема: ПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ НА КОЛИВАННЯ НАПРУГИ ПІД ЧАС ПУСКУ ПОТУЖНОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА

Мета заняття: Навчитися виконувати перевірку електричної мережі напругою 0,38 кВ на коливання напруги під час пуску потужних електродвигунів.

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Пуски електродвигунів здійснюють не часто, а тривалість пуску здебільшого не перевищує 10 с. Тому відхилення напруги при пуску електродвигунів… Для електродвигунів з легкими умовами пуску (якщо початковий момент приводного… Коливання напруги в мережі перевіряють при пуску короткозамкнених електродвигунів, приєднаних до джерела…

ЛІТЕРАТУРА

3 c.144-146, 458, 470-473; 4 с.148-150, 498, 510, 513; 5 с.93-96,
121-123; 6 с. 106; 7 с.188; 8 с.60-65, 315; 9 с.269-272; 11 с.18, 77.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Чому втрата напруги в мережі при пуску електродвигуна
більша від втрати напруги при його нормальній роботі?

2. Які існують умови пуску електродвигунів і від чого вони залежать?

3. В яких межах допускається зниження напруги на затискачах електродвигунів?

4. Від чого залежить втрата напруги в мережі електродвигуна?

5. Як визначається фактична втрата напруги під час пуску електродвигуна?

6. Які заходи застосовують для зменшення коливання напруги під час пуску електродвигунів?

Задача 7.1

Асинхронний двигун із короткозамкненим ротором АИР132М4 потужністю 11 кВт і напругою 0,38 кВ встановлений в приміщенні майстерні (рисунок 7.1). Майстерня отримує живлення від трансформатора потужністю 25 кВА повітряною лінією довжиною 0,35 км, яку виконано проводом АС-25. Допустиме коливання напруги в мережі Перевірити мережу на можливість пуску асинхронного електродвигуна.

 
 

 


Рисунок 7.1 – Розрахункова схема мережі

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

1. Задаємося умовою:

 

 

2. Повний опір короткого замикання асинхронного двигуна:

 

; Ом.

 

3. Повний опір лінії 0,38 кВ від трансформатора до двигуна:

 

; Ом.

 

4. Повний опір короткого замикання трансформатора:

 

; Ом.

5. Повний опір мережі:

 

; Ом.

 

6. Фактичне коливання (втрата) напруги в процентах при пуску асинхронного електродвигуна:

 

 

 

7. Перевірка.

 

.

 

.

 

Задана умова не виконується. Для зниження фактичного коливання напруги під час пуску двигуна необхідно збільшити переріз проводу повітряної лінії. Приймаємо провід марки АС-35.

Тоді:

 

Ом.

 

Ом.

 

 

 

Умова виконується.

Задача 7.2 (самостійно)

Асинхронний двигун із короткозамкненим ротором серії АИР потужністю Рн дв , кВт і напругою 0,38 кВ встановлений у виробничому приміщенні (рисунок 7.2). Електродвигун отримує живлення від трансформатора потужністю Sн т , кВА повітряною лінією довжиною l, км, що виконана проводом А перерізом F, мм2. Відстань між проводами Dср, мм. Перевірити мережу на можливість пуску асинхронного двигуна. Дані по варіантам для розрахунку мережі наведені в таблиці 7.1.

 
 

 


Рисунок 7.2 – Розрахункова схема мережі

 

Таблиця 7.1 – Вихідні дані для розрахунку мережі

Варіант , кВА Тип двигуна , кВт , м , мм2 , мм , %
АИР132М4
АИР160S2
АИР180S4
АИР160S6
АИР200M6
АИР160M4 18,5
АИР180M6 18,5
АИР180M4
АИР132M2
АИР160M6
АИР160M2 18,5
АИР200M6
АИР200L6
АИР200M8 18,5
АИР200M4
АИР200L6
АИР112M2 7,5
АИР180M8
АИР180S2
АИР132M6 7,5
АИР255М4 55,0
АИР180М6 18,5

ЗАНЯТТЯ 8 .

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОЇ ВТРАТИ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ

Мета заняття: Навчитися визначати допустиму втрату напруги в електричних мережах напругою 0,38 та 10 кВ.

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Внаслідок зміни навантаження змінюється і втрата напруги в мережі, і як наслідок, змінюється напруга на затискачах у споживачів. Ці зміни можуть… Короткочасні і швидкі зміни напруги називають коливанням напруги. Поступову… Відхилення напруги – це алгебрагічна різниця між напругою в даній точці і номінальною напругою мережі. Відхилення…

ЛІТЕРАТУРА

2 гл 1.2; 3 с.131-144;4 с.134-148; 5 с.80-92; 6 с.78-80; 7 с.162-167;
8 с.65-70; 9 с.280; 10 с.66-74.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

2. Що таке втрата напруги? 3. Що таке коливання напруги? 4. Що таке відхилення напруги?

Задача 8.1

Визначити допустиму втрату напруги в електричній мережі 10/0,4 кВ, наведеній на рисунку 8.1. Живлення споживачів здійснюється від районної трансформаторної підстанції (РТП) 35/10 кВ. Прийняти, що РТП (джерело живлення) має пристрої автоматичного регулювання напруги під навантаженням (РПН). Це дає змогу підтримувати напругу на шинах 10 кВ
в межах , .

 
 

 

 


Рисунок 8.1 – Розрахункова схема електричної мережі

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

1. Для розрахунку допустимої втрати напруги в мережі 10/0,38 кВ складаємо таблицю відхилень напруги (таблиця 8.1).

2. Визначаємо елементи, що входять до складу мережі та заносимо до таблиці значення відхилень напруги на них.

 

Таблиця 8.1 – Таблиця відхилень напруги на елементах мережі

Елемент мережі Відхилення напруги, %
Найбільш віддалена ТП 10/0,4 кВ (ВТП) Проектована ТП 10/0,4 кВ (ПТП)
100% 25% 100% 25%
Відхилення напруги на шинах 10 кВ +5 +5
Лінія 10 кВ – 6 –1,5 –3 – 0,75
Трансформатор 10/0,4 кВ:        
– постійна надбавка +5 +5 +5 +5
– змінна надбавка +2,5 +2,5
– втрати – 4 –1 – 4 –1
Лінія 0,38 кВ – 7,5 – 8
Відхилення напруги у споживача – 5 5 < +5 – 5 3,25 < +5

3. Для віддаленої ТП 10/0,4 кВ (ВТП) приймаємо надбавку трансформатора 10/0,4 кВ +7,5% (+5 – постійна; +2,5 – перемінна надбавка).

4. Визначаємо сумарну допустиму втрату напруги в мережі
10/0,38 кВ до точки Б:

 

 

 

5. Загальну втрату напруги , %, розподіляємо приблизно порівну між мережами (лініями) 10 та 0,38 кВ:

 

 

6. Перевіряємо відхилення напруги у найближчого споживача віддаленої ТП (ВТП) при 25% навантаженні (точка А). Приймаємо, що втрата напруги в мережі 0,38 кВ до точки А дорівнює нулю – (споживач розташований безпосередньо біля шин 0,4 кВ ТП), тоді:

 

 

 

 

Умова виконується.

За допустимою втратою напруги в мережі (лінії 10) кВ, яка дорівнює –6 % (таблиця 8.1), перевіряються вибрані перерізи проводів лінії 10 кВ.

Фактична втрата напруги до будь-якої точки мережі 10 кВ не повинна перевищувати допустиму: .

Після вибору перерізу проводів ПЛ-10 кВ визначається фактична втрата напруги в лінії 10 кВ до проектованої ТП 10/0,4кВ (ПТП).

7. Припустимо, що фактична втрата напруги в лінії 10 кВ до ПТП (рисунок 8.1) складає . Значення фактичної втрати напруги до ПТП підставляємо в таблицю 8.1.

8. Для проектованої ТП 10/0,4 кВ (ПТП) приймаємо надбавку трансформатора +5 % (+5 – постійна; 0 – змінна надбавка).

9. Допустима втрата напруги в мережі 0,38 кВ до точки Г складе:

 

 

.

 

10. Перевіряємо відхилення напруги у найближчого споживача проектованої ТП (ПТП) при 25% навантаженні (точка В):

 

 

 

Умова виконується.

За допустимою втратою напруги в лінії 0,38 кВ для ПТП, яка дорівнює –8% (таблиця 8.1), перевіряються вибранні перерізи проводів ПЛ-0,38 кВ. Фактична втрата напруги в лінії 0,38 кВ, визначена шляхом розрахунків, не повинна перевищувати допустиму: .

 

 

Задача 8.2 (самостійно)

Визначити допустиму втрату напруги в мережі, наведеній на рисунку 8.2. Вважати, що РТП 35/10 кВ (джерело живлення) має пристрої автоматичного регулювання напруги під навантаженням (РПН). Це дає змогу підтримувати відхилення напруги на шинах 10 кВ в межах віддо . Дані для розрахунку за варіантами наведені в таблиці 8.2.

 

 
 

 


Рисунок 8.2 – Розрахункова схема електричної мережі

Таблиця 8.2 – Вихідні дані для розрахунків

Варіант   Відхилення напруги на шинах 10 кВ РТП, % Фактична втрата напруги в лінії 10 кВ до ПТП при 100% навантаженні, %
100% навантаження 25% навантаження
+ 2,5 – 1,0
+ 3,0 – 1,0 – 2,0
+ 5,0 – 2,0 – 4,0
+ 4,5 – 1,5 – 3,0
+ 3,5 – 1,0 – 1,2
+ 4,0 – 3,6
+ 3,0 + 1,0 – 1,0
+ 4,5 – 2,0
+ 2,0 – 2,0 – 1,2
+ 3,0 – 1,5 – 2,4
+ 5,0 – 4,0
+ 4,0 – 1,0 – 4,4
+ 3,5 + 1,0 – 1,6
+ 5,0 – 1,5 – 3,0
+ 4,5 – 2,5 – 3,2
+ 5,0 + 1,0 – 6,0
+ 3,0 – 1,6
+ 5,0 – 1,0 – 4,4
+ 5,0 + 2,0 – 5,0
+ 4,0 – 2,0 – 3,2
+3,5 – 4,8
+4,5 – 1,0 – 2,6

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

2. Правила устройства электроустановок. – Х.: Издательство «ИНДУСТРИЯ», 2007. – 416с. 3. Будзко И. А. Электроснабжение сельского хозяйства: (Учебники и учеб.… 4. Будзко И. А. Электроснабжение сельского хозяйства: (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений)…

Додаток А

трансформаторів ТП 10/0,4 кВ   Вид навантаження Номінальна потужність трансформатора,…  

Додаток В

  Інтервал потужності, кВА Марки та переріз основних проводів Розрахункове навантаження, кВА Марка та переріз…

Продовження додатку В

Продовження додатку В

Таблиця В.2 – Інтервали економічних навантажень для основних та додаткових перерізів проводів ПЛ 10 кВ     Інтервал потужності, кВА   Марки та переріз основних проводів Інтервал…

Додаток Е

  Характер виконання лінії 1 фаза + 0; 220 В 2 фази + 0; 220 В сos j 1,0 0,95 0,9 …   Таблиця Е.2 – Питомі втрати напруги в ПЛ - 10 кВ, % /(кВА×км)

– Конец работы –

Используемые теги: Розрахунок, електричних, НАВАНТАЖЕНЬ, мережі, НАПРУГОЮ, 38, Визначення, потужності, ТА, кількості, ТРАНСФОРМАТОРІВ, ЗНИЖУВАЛЬНИХ, підстанцій0.198

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ. Визначення потужності та кількості трансформаторів знижувальних підстанцій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Визначення ефективності роботи Енергетичного обладнання Частина І Розрахунок процесів горіння палива та Визначення ККД котельного агрегАту
Національний технічний університет України.. Київський політехнічний інститут.. Визначення ефективності роботи..

Завдання та методичні вка3івки до лабораторних робіт та практичних занять загальної та неорганічної xіmiї для студентів факультету біотехнології та біотехніки
Національний технічний університет України.. київський політехнічний інститут.. завдання та методичні вка івки..

Розрахунок потрібної кількості обладнання дільниці та його завантаження
Вступ.. Організація виробництва.. Вихідні дані для виконання організаційно економічних розрахунків..

Проектування електричних станцій та підстанцій
Вибір трансформаторів ТЕЦ В завданні на проектування ТЕЦ вказуються наступні графіки: – графік виробітку потужності генераторами; – графік.. Для вибору потужності трансформаторів за вказаними графіками робиться побудова.. Графіки виробітку потужності генераторами і навантаження споживачів на стороні 10 і 110 кваліфікація приведені на..

Грошові кошти та організація розрахунків на підприємствах. Розрахунок планування прибутку. Розрахунок загального та чистого прибутку, їх розподіл і використання. Санація підприємства
Основними завданнями фінансової роботи являються - мобілізація фінансових ресурсів в розмірі, необхідному для забезпечення нормального процесу.. Призначення фінансового планування і прогнозування полягає в визначенні потреб.. Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів з мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для..

Визначення кількості витків в обмотках трансформатора
Проте воно пов’язано із значними втратами в проводах, внаслідок їх нагрівання. Ефективним шляхом зменшення теплових втрат у проводах лінії передач є.. Тому передавання електроенергії на далекі віддалі стало можливим лише після того, як П. М. Яблочков винайшов..

Розрахунок кількості сировини і напівфабрикатів для
Тема Розрахунок кількості сировини і напівфабрикатів для.. Замісу пшеничного тіста..

Розрахунок потужності електродвигуна головного приводу верстата
Загальні положення в методичних рекомендаціях дані методика основних розрахунків і необхідні довідникові.. s n..

Розрахунок електричних параметрів і характеристик польового транзистора з керуючим р-n-переходом

0.039
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам