рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ЗАДАЧА 1.1

ЗАДАЧА 1.1 - раздел Электротехника, Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ. Визначення потужності та кількості трансформаторів знижувальних підстанцій П’Ятнадцять Житлових Будинків В Населеному Пункті Нової Забудови Без Газифіка...

П’ятнадцять житлових будинків в населеному пункті нової забудови без газифікації зібрані в три групи по п’ять будинків. Навантаження (Рд/Рв, кВт), коефіцієнти потужності (/) інших споживачів та довжини ділянок лінії 0,38 кВ (, м) показані на розрахунковій схемі лінії (рисунок 1.1). Визначити розрахункові навантаження на ділянках мережі (лінії) 0,38 кВ та загальну потужність зовнішнього освітлення вулиці.

 

 
 

 


Рисунок 1.1 – Розрахункова схема повітряної лінії 0,38 кВ

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

1. Навантаження на вводі до житлового будинку (розрахункове навантаження) визначаємо із літературних джерел [3-7]. Для будинку в населеному пункті нової забудови без газифікації кВт.

2. Максимум денного та вечірнього навантаження групи з п’яти будинків визначаємо через коефіцієнт одночасності [3-10]:

 

; кВт.

; кВт.

3. Загальна потужність зовнішнього освітлення:

 

;

 

кВт.

 

4. Визначаємо навантаження на ділянках лінії 0,38 кВ. Так як навантаження неоднорідні і не сумірні, то їх підсумовування виконуємо методом надбавок. Розрахунок розпочинаємо з кінця лінії (рисунок 1.1).

 

.

кВт; кВт.

кВт;

кВт.

кВт; кВт.

кВт; кВт.

кВт;

кВт.

кВт;

кВт.

кВт;

кВт.

 

5. За літературними джерелами [3-10] визначаємо коефіцієнт потужності окремих споживачів, а на ділянках лінії визначаємо його середньозважене значення:

 

; ;

 

.

;

 

.

 

6. Визначаємо повну розрахункову потужність споживачів на ділянках лінії:

 

; .

 

кВА; кВА.

 

кВА; кВА.

 

Розрахунок навантажень на інших ділянках лінії виконуємо аналогічно. Результати розрахунків заносимо до таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1 – Визначення розрахункових навантажень в лінії 0,38кВ

Ділянка Більше навантаження Менше навантаження Надбавка Розрахункове навантаження cos j д cos j в , кВА , кВА
, кВт , кВт , кВт , кВт , кВт , кВт , кВт , кВт
7-6 1,75 5,83 - - - - 1,75 5,83 0,90 0,93 1,94 6,27
6-3 15,00 5,83 1,75 5,00 1,05 3,00 16,05 8,83 0,86 0,92 18,70 9,60
4-3 1,75 5,83 - - - - 1,75 5,83 0,90 0,93 1,94 6,27
5-3 1,75 5,83 - - - - 1,75 5,83 0,90 0,93 1,94 6,27
3-2 16,05 8,83 1,75 5,83 1,05 3,50 18,15 15,83 0,87 0,92 20,86 17,20
      1,75 5,83 1,05 3,50            
2-1 20,00 20,00 18,15 15,83 11,30 9,70 31,30 29,70 0,82 0,86 38,17 34,53
1-0 31,30 29,70 15,00 25,00 9,15 15,70 40,45 45,40 0,83 0,89 48,73 51,01

ЗАДАЧА 1.2(самостійно)

Житлові будинки в населеному пункті старої забудови з газифікацією зібрані в групи по чотири будинки. Навантаження (Рд/Рв, кВт), коефіцієнти потужності (/) інших споживачів та довжини ділянок лінії (, м) вказані на розрахунковій схемі (рисунок 1.2). Визначити розрахункові навантаження на ділянках лінії 0,38 кВ для заданого варіанта лінії (таблиця 1.2) та загальну потужність зовнішнього освітлення вулиці.

 


 

Рисунок 1.2 – Розрахункова схема лінії 0,38 кВ

 

Таблиця 1.2 – Варіанти навантаження повітряної лінії 0,38 кВ

Варіант Навантаження лінії

ЗАДАЧА 1.3(самостійно)

Житлові будинки в населеному пункті переважно старої забудови без газифікації зібрані в групи по шість будинків. Навантаження (Рд/Рв, кВт), коефіцієнти потужності (/) інших споживачів та довжини ділянок лінії (, м) вказані на розрахунковій схемі (рисунок 1.3). Визначити розрахункові навантаження на ділянках лінії 0,38 кВ для заданого варіанта лінії (таблиця 1.3) та загальну потужність зовнішнього освітлення вулиці.

 

 


Рисунок 1.3 – Розрахункова схема лінії 0,38 кВ

 

Таблиця 1.3 – Варіанти навантаження повітряної лінії 0,38 кВ

Варіант Навантаження лінії

ЗАНЯТТЯ 2 .

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ. Визначення потужності та кількості трансформаторів знижувальних підстанцій

Міністерство аграрної політики України.. Таврійський державний агротехнологічний університет..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ЗАДАЧА 1.1

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
    до практичних занять з дисципліни   ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА     для сту

З М І С Т
Заняття 1 Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ ……………………………………………………….   Заняття 2 Визн

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Розрахункові навантаження окремих споживачів електричної енергії задаються денним або вечірнім

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Визначення розрахункової потужності одно-, або двотрансформаторних підстанцій 6…10/0,4 кВ виконується шляхом підсумовування розрахункових активних потужностей на головних ділянках ліній 0,38 кВ, що

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Навантаження на ділянках мережі 6…35 кВ розраховують для вибору потужності районної трансформаторної підстанції (РТП), для вибору перерізу проводів, для вибору обладнання мережі та для розрахунку п

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Електричний струм, що проходить по обмотках трансформаторів, проводах повітряних ліній та струмоведучих жилах кабельних ліній викликає втрати потужності та енергії, що проявляється у їх нагріванні.

ЗАДАЧА 4.1
Визначити річні втрати електричної енергії у системі електропостачання , кВт×год (рисунок 4.1), яка складається з 2-х трансформаторів

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сільські електричні мережі напругою 0,38…10 кВ рекомендується розраховувати за економічним інтервалом потужності (за мінімумом приведених витрат). Економічний інтервал потужності для даного переріз

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
При протіканні по проводу електричного струму він нагрівається до температури, при якій кількість теплоти, яку одержує провід, дорівнює кількості теплоти, яка віддається його поверхнею у навколишнє

Вибір плавких запобіжників та перерізу проводів і кабелів за допустимим нагріванням.
Плавкі запобіжники вибирають за наступними параметрами [3 с.87-89; 4 с.87-90; 5 с.29-38; 6 с.29; 8 с.33-42; 9 с.272-280; 10 с.14-36]: 1. Тип запобіжника. 2. За номінальною напруго

Вибір перерізу проводів та кабелів, які захищаються автоматичними вимикачами, за допустимим нагріванням.
Автоматичний вимикач вибирають за наступними параметрами [3 с.87-89; 4 с.87-90; 5 с.29-38; 6 с.32; 8 с.33-42; 9 с.272-280; 10 с.14-36]: 1. Тип автомата. 2. За номінальною напругою

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Допустимі температури нагрівання проводів. 2. Допустимі температури нагрівання кабелів з паперовою ізоляцією. 3. Умови вибору плавких запобіжників для захисту одиночного с

ЗАДАЧА 6.1
В майстерні встановлені електродвигуни та освітлювальні установки. За технологією можливе перенавантаження двигуна М1. Лінія ТП-РЩІ (рисунок 6.1) прокладена кабелем з паперовою ізоляцією в каналі п

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Пусковий струм електродвигунів з короткозамкненим ротором у 4...7,5 разів більший від їх номінального струму. Тому втрата напруги в мережі при пуску електродвигуна в кілька разів більша від втрати

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Найефективніше споживачі електричної енергії працюють при номінальній напрузі. Проте забезпечити споживачів номінальною напругою практично не можливо. Всякий провідник має певний опір, тому проходж

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Що таке спад напруги? 2. Що таке втрата напруги? 3. Що таке коливання напруги? 4. Що таке відхилення напруги? 5. Як впливають елементи електричної мережі на в

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам: ГОСТ 2.105-95. – [введен в Украине с 1997–07–01]. – Минск.: Межгосударственный совет по стандартизации, метр

Додаток А
Таблиця А.1 – Економічні інтервали навантаження силових трансформаторів ТП 10/0,4 кВ   Вид навантаження Номінальна потужність

Додаток В
Таблиця В.1 – Інтервали економічних навантажень для основних та додаткових перерізів проводів ПЛ 0,38 кВ (для усіх матеріалів опор)   Інтервал потуж

Продовження додатку В
Продовження таблиці В.1 ОЖЕЛЕДЬ 15 мм

Продовження додатку В
  Таблиця В.2 – Інтервали економічних навантажень для основних та додаткових перерізів проводів ПЛ 10 кВ     Інтервал по

Додаток Е
Таблиця Е.1 – Питомі втрати напруги в ПЛ - 0,38кВ,% / (кВА×км)   Характер виконання лінії 1 фаз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги