рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ - раздел Электротехника, Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ. Визначення потужності та кількості трансформаторів знижувальних підстанцій Визначення Розрахункової Потужності Одно-, Або Двотрансформаторних Підстанцій...

Визначення розрахункової потужності одно-, або двотрансформаторних підстанцій 6…10/0,4 кВ виконується шляхом підсумовування розрахункових активних потужностей на головних ділянках ліній 0,38 кВ, що відходять від підстанції (окремо денних та вечірніх) методом надбавок. Потужність зовнішнього освітлення населеного пункту своїм повним розміром додається до сумарного вечірнього максимуму.

 

(2.1)

 

(2.2)

 

де , – більше з розрахункових навантажень на головних ділянках ліній, що відходять від підстанції, відповідно денне та вечірнє, кВт;

, – сума надбавок від менших розрахункових навантажень на головних ділянках ліній, що відходять від підстанції, відповідно денних та вечірніх, кВт.

 

Повна розрахункова потужність трансформаторної підстанції (денна або вечірня) Sр.д.ТП та Sр.в.ТП, кВА, визначається через відповідний коефіцієнт потужності [3-6] за виразами:

 

, . (2.3)

 

За розрахункову , кВА, приймається більша повна розрахункова потужність трансформатора – денна або вечірня (або ).

Вибір номінальної потужності силових трансформаторів , кВА, одно- та двотрансформаторних підстанцій виконується із умови їхньої роботи в нормальному режимі за економічними інтервалами навантажень:

 

(2.4)

 

де Sр.ТП. – повна розрахункова потужність підстанції 10/0,4 кВ, кВА;

n – кількість трансформаторів на підстанції, шт.;

– мінімальна і максимальна межа економічного інтервалу навантаження трансформатора прийнятої номінальної потужності [7 с.136; 8 с.309] (додаток А), кВА.

 

Прийняті номінальні потужності трансформаторів перевіряються із умови їх роботи у нормальному режимі експлуатації із допустимим систематичним навантаженням. Для забезпечення нормального режиму експлуатації підстанції вибрані номінальні потужності трансформаторів перевірять за співвідношенням:

 

, (2.5)

 

де – розрахункова потужність трансформаторної підстанції, кВА;

– номінальна потужність трансформатора, кВА;

n – кількість трансформаторів на підстанції, шт.;

kс – коефіцієнт допустимого систематичного навантаження трансформатора.

 

, (2.6)

 

де kc.m. – табличне значення коефіцієнта допустимого систематичного навантаження, при табличній середньодобовій температурі повітря tп.т.
[7 с.137] (додаток А);

a – розрахунковий температурний градієнт [7 с.137] (додаток А), 1/0С;

tn – середньодобова температура повітря, 0С;

tn.m. – таблична середньодобова температура повітря [7 с.137] (додаток А), 0С.

Якщо умова (2.5) не виконується, необхідно вибрати до встановлення на підстанції 10/0,4 кВ трансформатор більшої потужності.

Річне споживання електричної енергії на шинах підстанції приблизно можна визначити за значенням розрахункового активного навантаження та за часом використання максимального навантаження:

 

(2.7)

 

де – максимальне активне розрахункове навантаження ТП, кВт;

Т – час використання максимального навантаження [3-6], год.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ. Визначення потужності та кількості трансформаторів знижувальних підстанцій

Міністерство аграрної політики України.. Таврійський державний агротехнологічний університет..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
    до практичних занять з дисципліни   ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА     для сту

З М І С Т
Заняття 1 Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ ……………………………………………………….   Заняття 2 Визн

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Розрахункові навантаження окремих споживачів електричної енергії задаються денним або вечірнім

ЗАДАЧА 1.1
П’ятнадцять житлових будинків в населеному пункті нової забудови без газифікації зібрані в три групи по п’ять будинків. Навантаження (Рд/Рв, кВт), коефіцієнти по

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Навантаження на ділянках мережі 6…35 кВ розраховують для вибору потужності районної трансформаторної підстанції (РТП), для вибору перерізу проводів, для вибору обладнання мережі та для розрахунку п

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Електричний струм, що проходить по обмотках трансформаторів, проводах повітряних ліній та струмоведучих жилах кабельних ліній викликає втрати потужності та енергії, що проявляється у їх нагріванні.

ЗАДАЧА 4.1
Визначити річні втрати електричної енергії у системі електропостачання , кВт×год (рисунок 4.1), яка складається з 2-х трансформаторів

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сільські електричні мережі напругою 0,38…10 кВ рекомендується розраховувати за економічним інтервалом потужності (за мінімумом приведених витрат). Економічний інтервал потужності для даного переріз

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
При протіканні по проводу електричного струму він нагрівається до температури, при якій кількість теплоти, яку одержує провід, дорівнює кількості теплоти, яка віддається його поверхнею у навколишнє

Вибір плавких запобіжників та перерізу проводів і кабелів за допустимим нагріванням.
Плавкі запобіжники вибирають за наступними параметрами [3 с.87-89; 4 с.87-90; 5 с.29-38; 6 с.29; 8 с.33-42; 9 с.272-280; 10 с.14-36]: 1. Тип запобіжника. 2. За номінальною напруго

Вибір перерізу проводів та кабелів, які захищаються автоматичними вимикачами, за допустимим нагріванням.
Автоматичний вимикач вибирають за наступними параметрами [3 с.87-89; 4 с.87-90; 5 с.29-38; 6 с.32; 8 с.33-42; 9 с.272-280; 10 с.14-36]: 1. Тип автомата. 2. За номінальною напругою

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Допустимі температури нагрівання проводів. 2. Допустимі температури нагрівання кабелів з паперовою ізоляцією. 3. Умови вибору плавких запобіжників для захисту одиночного с

ЗАДАЧА 6.1
В майстерні встановлені електродвигуни та освітлювальні установки. За технологією можливе перенавантаження двигуна М1. Лінія ТП-РЩІ (рисунок 6.1) прокладена кабелем з паперовою ізоляцією в каналі п

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Пусковий струм електродвигунів з короткозамкненим ротором у 4...7,5 разів більший від їх номінального струму. Тому втрата напруги в мережі при пуску електродвигуна в кілька разів більша від втрати

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Найефективніше споживачі електричної енергії працюють при номінальній напрузі. Проте забезпечити споживачів номінальною напругою практично не можливо. Всякий провідник має певний опір, тому проходж

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Що таке спад напруги? 2. Що таке втрата напруги? 3. Що таке коливання напруги? 4. Що таке відхилення напруги? 5. Як впливають елементи електричної мережі на в

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам: ГОСТ 2.105-95. – [введен в Украине с 1997–07–01]. – Минск.: Межгосударственный совет по стандартизации, метр

Додаток А
Таблиця А.1 – Економічні інтервали навантаження силових трансформаторів ТП 10/0,4 кВ   Вид навантаження Номінальна потужність

Додаток В
Таблиця В.1 – Інтервали економічних навантажень для основних та додаткових перерізів проводів ПЛ 0,38 кВ (для усіх матеріалів опор)   Інтервал потуж

Продовження додатку В
Продовження таблиці В.1 ОЖЕЛЕДЬ 15 мм

Продовження додатку В
  Таблиця В.2 – Інтервали економічних навантажень для основних та додаткових перерізів проводів ПЛ 10 кВ     Інтервал по

Додаток Е
Таблиця Е.1 – Питомі втрати напруги в ПЛ - 0,38кВ,% / (кВА×км)   Характер виконання лінії 1 фаз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги