рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Реферат має носити характер творчої самостійної науково-дослідної роботи.

Реферат має носити характер творчої самостійної науково-дослідної роботи. - Реферат, раздел Электроника, Протоколом засідання ЦК ПОД ОКЗ ХХУ Виклад Матеріалу Не Повинен Обмежуватися Лише Описовим Підходом До Розкриття ...

Виклад матеріалу не повинен обмежуватися лише описовим підходом до розкриття теми, конспектуванням існуючих студій, він має відображати авторську аналітичну оцінку стану досліджуваної реферативної проблеми і власну точку зору на можливі варіанти її вирішення.

Автор реферату повинен виявити чітке розуміння проблеми, знання дискусійних питань, пов’язаних з нею, вміння підбирати і систематизувати фактичний матеріал, робити обґрунтовані висновки, прогнозувати перспективи власного подальшого дослідження.

Автор реферату повинен продемонструвати навички аналізу обраного за темою твору образотворчого мистецтва, низки творів, стильові процеси та характер еволюції і морфологічної зміни творів мистецтва.

У рефераті необхідно визначити суть проблеми, окреслити шляхи її вирішення в науці у відповідності до визначених завдань реферативної роботи.

Робота над рефератом передбачає критичне осмислення та узагальнення теоретичного матеріалу, його системний виклад, аналіз прореферованої літератури, висновки.

Назва роботи має відповідати її змісту.

Виклад матеріалу в рефераті повинен бути змістовним і стислим. Слід використовувати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів, стандартизовану та фахову термінологію, уникати складних зворотів, незвичних термінів і символів, при потребі пояснювати їх при першому згадуванні в тексті.

Реферат повинен мати чітку структуру:

– титульну сторінку;

– зміст;

– перелік умовних позначень і скорочень (за необхідності);

– вступ;

– основну частину;

– висновки; список використаної літератури і джерел; додатки (за необхідності).

Титульний аркуш складається за такою формою:

 

Міністерство культури України

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

 

ХАРКІВСЬКЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ

Циклова комісія предметно-орієнтованих дисциплін

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Протоколом засідання ЦК ПОД ОКЗ ХХУ

Протоколом засідання ЦК ПОД ОКЗ ХХУ... від... ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ МАЛА КУРСОВА РОБОТА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ для складання...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Реферат має носити характер творчої самостійної науково-дослідної роботи.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ (МАЛА КУРСОВА РОБОТА) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«Історія образотворчого мистецтва» / «Основи філософських знань» для складання диференційного заліку / іспиту / державного іспиту, атестаційного семестрового /річного завд

НАЗВА РЕФЕРАТУ
  Реферат з дисципліни (далі йде назва предмету) з спеціальності напрямку 0202 – «Мистецтво» спеціалізації 5.02020102 Театрально-декоративне мистецтво 5.020

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
До залікової роботипо темам: «Мистецтво первісного суспільства», «Мистецтво Стародавнього Египту» 1. Провести порівняння трипільської, єгипетсько

Перелік питань / тем рефератів з філософії до заліку з дисципліни
1. Філософія, її предмет і структура. 2. Основні функції філософії. 3. Філософія і світогляд. 4. Історичні типи світогляду та їх характеристика. 5. Структура світогляду. 6. Особ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги