рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Інші витрати

Інші витрати - раздел Электроника, КУРСОВА РОБОТА з курсу: Організація виробництва за темою: Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників Інші Витрати Визначаємо В Розмірі 5% Від Суми Витрат По Попереднім Статтям....

Інші витрати визначаємо в розмірі 5% від суми витрат по попереднім статтям.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А)Ви=(111816+6940,08+115393,82+1272,96+6789,12+1300+1950)*0,05=

= 12273,1 (грн.)

Б) Ви=(111816+6940,08+115393,82+1272,96+6789,12+1200+1800)*0,05=

= 12260,6 (грн.)

На основі проведених розрахунків складаємо кошторис загальновиробничих витрат у формі таблиці 2.9.

 

Таблиця 2.9 - Кошторис загальновиробничих витрат

По проекту А

Найменування статей витрат Сума, грн.
Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом
Витрати на електричну енергію для освітлення 6940,08
Витрати на пару для опалення 115393,82
Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв 1272,96
Амортизація будівель, споруд і передаточних пристроїв 6789,12
Витрати на охорону праці і техніку безпеки
Витрати по винахідництву та раціоналізації
Інші витрати 12273,1
Разом 257735,08

 

По проекту Б

Найменування статей витрат Сума, грн...
Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом
Витрати на електричну енергію для освітлення 6940,08
Витрати на пару для опалення 115393,82
Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв 1272,96
Амортизація будівель, споруд і передаточних пристроїв 6789,12
Витрати на охорону праці і техніку безпеки
Витрати по винахідництву та раціоналізації
Інші витрати 12260,6
Разом 257472,58

 

Загальновиробничі витрати розподіляються на собівартість окремих виробів пропорційно сумі тарифної заробітної плати основних виробничих робітників і сумі витрат на утримання і експлуатацію обладнання:

ВЗВВ= сума загальновиробничих витрат згідно кошторису *100% (2.33)
тарифний фонд заробітної плати основних виробничих робітників ++ витрати на утримання і експлуатацію обладнання
         

 

де ВЗВВ – відсоток загально виробничих витрат.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Взвв = (257735,08/(1288579,71+872647,64))*100%=11,92%

Б) Взвв = (257472,58/(1130010,43+960118,47))*100% = 12,32%

 


 

2.14 Калькулювання собівартості та ціни деталі

Калькуляцію (розрахунок) собівартості звичайно складають на одну деталь (таблиця 2.10).

Таблиця 2.10 - Калькуляція собівартості та ціни деталі

Найменування статті калькуляції Сума, грн.
Варіант
А Б
Основні матеріали 52,1 52,1
Транспортно-заготівельні витрати 2,6 2,6
Зворотні відходи 1,32 1,32
Разом за відрахуванням зворотних відходів 53,4 53,4
Основна заробітна плата виробничих робітників 31,25 27,4
Додаткова заробітна плата виробничих робітників 3,13 2,13
Відрахування на соціальні потреби 13,06 11,22
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання 21,16 23,28
Загальновиробничі витрати 6,25 6,24
Інші виробничі витрати 0,125 0,125
Разом виробнича собівартість 184,4 179,8
Адміністративні витрати 9,28 9,08
Витрати на збут 9,22
Разом повна собівартість 197,9
Прибуток 24,36 23,75
Оптова ціна підприємства 227,36 221,65
Податок на добавлену вартість 45,47 44,33
Відпускна ціна 272,83 265,98

Порядок розрахунку статей витрат наступний.

Вартість основних матеріалів (ВОМ) визначається по формулі:

ВОМ=НВМ*ЦМ, (2.34)

 

де НВМ – норма витрат металу, кг/шт.(таблиця 1.2);

ЦМ – ціна придбання металу без податку на добавлену вартість, грн./кг. дорівнює 6

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Вом = 8,68*6 = 52,1 (грн.)

Б) Вом = 8,68*6 = 52,1 (грн.)

Транспортно-заготівельні витрати прийняли в розмірі 5% від вартості основних матеріалів.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Втз = 52,1*0,05 = 2,6 (грн.)

Б) Втз = 52,1*0,05 = 2,6 (грн.)

Вартість зворотних відходів (ВЗВ) визначаємо по формулі:

 

ВЗВ=(НВМ-МЧ)*КБВ*ЦВ, (2.35)

 

де МЧ – чиста маса деталі, кг;

КБВ – коефіцієнт, що враховує безповоротні втрати матеріалу (металу) (прийняти КБВ дорівнює 0,85);

ЦВ – ціна відходів, грн./кг (ЦВ дорівнює 20% від ЦМ).

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Цв = 0,2*6= 1,2 (грн/кг)

А) Взв = (8,68-7,38)*0,85*1,2 = 1,32 (грн.)

Б) Цв = 0,2*6 = 1,2 (грн/кг)

Б) Взв = (8,68-7,38)*0,85*1,2 = 1,32 (грн.)

Вартість зворотних відходів віднімаємо від вартості основних матеріалів.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) 52,1+2,6-1,32 = 53,4 (грн.)

Б) 52,1+2,6-1,32 = 53,4 (грн.)

Основна заробітна плата виробничих робітників (ЗПосн) визначається по формулі:

ЗПосн=Кд*, (2.36)

 

де Кд - коефіцієнт, що враховує рівень доплат (Кд дорівнює 1,24);

т – число операцій технологічного процесу;

Рі – розцінка на і-тій операції, грн./шт.

Розцінку на і-ій операції розраховуємо по формулі:

 

Pi = (tшт*Счі)/60 (2.37)

 

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

Проект А Проект Б
1) Pi=(7,79*20,58)/60 = 2,67 1) Pi=(7,79*20,58)/60 = 2,67
2) Pi=(2,38*25,91)/60 = 1,03 2) Pi=(2,38*25,91)/60 = 1,03
3) Pi=(11,83*25,91)/60 = 5,11 3) Pi=(4,63*25,91)/60 = 2
4) Pi=(6,31*30,48)/60 = 3,2 4) Pi=(6,31*30,48)/60 = 3,2
5) Pi=(4,24*20,58)/60 = 1,45 5) Pi=(4,24*20,58)/60 = 1,45
6) Pi=(3,07*18,29)/60 = 0,93 6) Pi=(3,07*18,29)/60 = 0,93
7) Pi=(2,18*15,24)/60 = 0,55 7) Pi=(2,18*15,24)/60 = 0,55
8) Pi=(6,15*22,86)/60 = 2,3 8) Pi=(6,15*22,86)/60 = 2,3
9) Pi=(10,36*30,48)/60 = 5,26 9) Pi=(10,36*30,48)/60 = 5,26
10) Pi=(5,32*30,48)/60 = 2,7 10) Pi=(5,32*30,48)/60 = 2,7
∑ = 25,2 (грн./шт.) ∑ = 22,1 (грн./шт.)  

А) ЗПосн = 1,24* 25,2= 31,25 (грн.)

Б)ЗПосн = 1,24*22,1= 27,4 (грн.)

 

Додаткова заробітна плата виробничих робітників складає 10% від основної заробітної плати

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) ЗПдод=31,25*0,1 = 3,13 (грн.)

Б) ЗПдод = 21,25*0,1 = 2,13 (грн.)

Відрахування на соціальне страхування дорівнює 38 % від суми основної і додаткової заробітної плати відповідно з діючими в поточному році нормативами нарахувань.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Всс = (31,25 + 3,13)*0,38 = 13,06 (грн.)

Б) Всс = (27,4+2,13)*0,38 = 11,22 (грн.)

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання (ВУЕО) визначаються по формулі:

 

(2.38)

 

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) ВУЕО = (67,72*31,25)/100 = 21,16 (грн.)

Б) ВУЕО = (84,96*27,4)/100 = 23,28 (грн.)

Загальновиробничі витрати (ЗВВ) визначаються за формулою:

 

(2.39)

 

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) ЗВВ = (11,92*(31,25+21,16))/100 = 6,25 грн.

Б) ЗВВ = (12,32*(27,4+23,28))/100 = 6,24 грн.

 

Інші витрати складають до 2% від ЗВВ

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Ві = 6,25*0,02 = 0,125 (грн.)

Б) Ві = 6,24*0,02 = 0,125 (грн.)

 

Адміністративні витрати прийняти в розмірі 20% від суми тарифної зарплати виробничих робітників та витрат на утримання та експлуатацію обладнання.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Ва = (1288579,71/51000+21,16)*0,2 = 9,28 (грн.)

Б) Ва = (1130010,43/51000+23,28)*0,2 = 9,08 (грн.)

 

Витрати на збут прийняти в розмірі 5% виробничої собівартості.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Вз = 184,4*0,05 = 9,22 (грн.)

Б) Вз = 179,8*0,05 = 9 (грн.)

 

Повна собівартість складається із суми виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат на збут.

 

Прибуток можна прийняти в розмірі 12% повної собівартості деталі.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Пр = 203*0,12 = 24,36 (грн.)

Б) Пр = 197,9*0,12 = 23,75 (грн.)

Оптова ціна деталі дорівнює сумі повної собівартості та прибутку.

 

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Цо = 203+24,36 = 227,36 (грн.)

Б) Цо = 197,9+23,75 = 221,65 (грн.)

 

Податок на добавлену вартість складає 20% оптової ціни підприємства.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) ПДВ = 227,36*0,2 =45,47 (грн.)

Б) ПДВ = 221,65*0,2 = 44,33 (грн.)

 

Відпускна ціна є сума оптової ціни підприємства та податку на добавлену вартість.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Цв = 227,36 + 45,47 = 272,83 (грн.)

Б) Цв = 221,65 + 44,33 = 265,98 (грн.)


 

3 Розрахунок техніко-економічних показників дільниці (потокової лінії)

Більша частина кількісних показників уже була розрахована в попередніх розділах проекту. Деякі показники, особливо група якісних показників, вимагає додаткових розрахунків. Так, річну програму в вартісному вираженні визначаємо множенням оптової ціни деталі на річну програму випуску в штуках.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) 51000*227,36 = 11595360 (грн.)

Б) 51000*221,65 = 11304150 (грн.)

Аналогічно річну програму в нормо-годинах визначаємо множенням сумарної трудомісткості виготовлення деталі на річну програму її випуску в штуках.

А) 51000*59,63 = 3041130 (н-г)

Б) 51000*52,43 = 2673930 (н-г)

Продуктивність праці (ПП) по дільниці визначаємо по формулі:

 

, (3.1)

 

де Nрг – річний випуск продукції, грн.;

ппр – загальна чисельність працюючих на дільниці, чол.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Пп = 11595360/(46+19) = 252092,04 (грн/чол.)

Б) Пп = 11304150/(41+19) = 275730 (грн/чол..)

Випуск продукції з 1 м2 виробничої площі (ВS) в грн./м2 визначаємо по формулі:

 

, (3.2)

 

де S – загальна площа дільниці, м2.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Вs = 11595360/272 = 42630 (грн./м2.)

Б) Вs = 11304150/272= 41559,37 (грн./м2.)

Випуск продукції з одного робочого місця (Врм) визначається по формулі:

 

, (3.3)

 

де прм – загальна кількість робочих місць, одиниць.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Врм = 11595360/20 = 579768 (грн.)

Б) Врм = 11304150/18 = 628008,3 (грн.)

Фондовіддача (Фв) визначається по формулі:

 

, (3.4)

 

де ВВФ – загальна вартість виробничих фондів, грн.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Фв = 11595360/3965188,95 = 2,92 (грн./грн.)

Б) Фв = 11304150/4319456 = 2,62 (грн./грн.)

Фондомісткість продукції (ФМ) визначається як:

 

(3.5)

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Фм = 3965188,95/11595360 = 0,34 (грн./грн.)

Б) Фм = 4319456/11304150 = 0,38 (грн./грн.)

Фондоозброєність праці (ФОП) визначається по формулі:

 

(3.6)

 

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Фоп = 3965188,95/65 = 61003 (грн./чол.)

Б) Фоп = 4319456/60 = 71991 (грн./чол.)

Рентабельність виробництва (Р) визначається як:

 

, (3.7)

 

де Пр – сума прибутку, грн.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Р = (24,36*51000/3965188,95)*100= 31,33 %

Б) Р = (23,75*51000/4319456)*100 = 28 %

Зведемо всі розраховані техніко-економічні показники потокової лінії у таблицю 3.1.


 

Таблиця 3.1- Техніко-економічні показники потокової лінії

Найменування показників Чисельна величина (А) Чисельна величина (Б)
Кількісні показники
Річна програма випуску деталей, шт./рік
Товарна продукція, грн.
Трудомісткість річного випуску, нормо-годин
Вартість основних фондів, грн.. 2643459,3 2879637,35
Вартість оборотних засобів, грн. 1321729,65 1439818,67
Вартість виробничих фондів, грн. 3965188,95
Виробнича площа, м2
Кількість верстатів, шт.
Число працюючих, чол.
у тому числі:    
основних робітників
допоміжних робітників
службовців
Річний фонд заробітної плати, грн. 2652180,95 2453969,25
у тому числі:    
основних робітників 1610724,7
допоміжних робітників 901686,25 901686,25
службовців
Продовження таблиці 3.1
Повна собівартість деталі, грн. 197,9
Прибуток:    
на деталь, грн. 24,36 23,75
на річну програму, грн.
Якісні показники
Продуктивність праці (виробіток на одного працюючого), грн./чол. 252092,04
Випуск продукції з 1 м2 виробничої площі, грн./м2 41559,37
Випуск продукції з 1 робочого місця, грн./ роб. місце 628008,3
Фондовіддача, грн./грн. 2,92 2,62
Фондомісткість, грн./грн. 0,34 0,38
Фондоозброєність праці, грн./чол.
Рентабельність виробництва, % 31,33
         

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КУРСОВА РОБОТА з курсу: Організація виробництва за темою: Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ... Кафедра організації виробництва та управління персоналом...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Інші витрати

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вихідні дані
Приймається, що механічна дільниця виготовляє вироби типу втулка з вертикальним отвором і лисками з однієї сторони. Перелік технологічних операцій та характеристика обладнання, що застосовується дл

ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ
2.1 Особливості та переваги потокового виробництва   Дати характеристику потокового виробництва, назвати його особливості та переваги перед

Страховий заділ
  Страховий заділ (Зстр) створюється перед найбільш відповідальною (як правило, це найбільш трудомістка) операцією. Його величина встановлюється в розмірі 4-5% змінного завдання. Окрі

Оборотний міжопераційний заділ
  Оборотний міжопераційний заділ (Зоб) створюється поміж суміжними операціями внаслідок їх різної трудомісткості (продуктивності). Його величина розраховується на основі графіка-регла

Розрахунок чисельності допоміжних робітників
  Явочна кількість допоміжних робітників можна визначити наступними методами: 1) по точках обслуговування (транспортні робітники); 2) по нормах обслуговування (налад

Розрахунок чисельності службовців
  Чисельність службовців встановлюється виходячи з штатного розкладу цеху. Для дільниці приймемо: 1) 2 змінних майстер; 2) 1 технолог-нормувальник; 3) 2 нар

Витрати на електричну енергію
  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 №745 «Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам» та постановою НКРЕ від 18.05.20

Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб
  Кількість верстатів, що мають пристрої з пневматичними зажимами, складає 50% загальної кількості верстатів дільниці. Витрати на стиснуте повітря (Всп) визначаємо по формулі

Витрати на воду для технологічних потреб
  Витрати на воду для технологічних потреб визначаємо по формулі:   Втв=Ств*Qтв, (2.26)   де Ств – вартість 1 м3 технічної води (Ств дорі

Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань
  Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань прийняти із розрахунку 300 грн. в рік на одного основного виробничого робітника. Проведемо розрахунки для двох варіант

Витрати на електричну енергію для освітлення
  Кількість електроенергії, витрачаємої для освітлення, визначаємо по формулі:   =Трос*S*qе, (2.30)

ВИСНОВОК
У курсовому проекті було розглянуто проектування двох ліній потокового виробництва для варіантів А і Б. Для цих варіантів були розраховані такт потокової лінії, кількість обладнання на лінії, побуд

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги