рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Оборотний міжопераційний заділ

Оборотний міжопераційний заділ - раздел Электроника, Організація виробництва за темою: Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників   Оборотний Міжопераційний Заділ (Зоб) Створюється Поміж Суміжн...

 

Оборотний міжопераційний заділ (Зоб) створюється поміж суміжними операціями внаслідок їх різної трудомісткості (продуктивності). Його величина розраховується на основі графіка-регламенту роботи потокової лінії. Для того, щоб розрахувати міжопераційні оборотні заділи між суміжними операціями, період обслуговування Т0 розподіляють на часткові періоди часу t0, впродовж яких на двох суміжних операціях працює незмінна кількість верстатів.

Максимальну величину оборотного заділу, що знову утворюється (якщо результат виходить зі знаком плюс) або витрачається (якщо результат виходить зі знаком мінус) для кожного відрізку часу t0 визначаємо по формулі:

 

, (2.11)

 

де пі, пі+1 – кількість верстатів, працюючих одночасно, відповідно, на попередній та послідуючих операціях протягом часу t0.

 

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

 

Проект А Проект Б
1-2)ЗобI= 1,06*60(2/7,79 – 1/2,38) = -10,4 = -10 1-2)ЗобI= 1,06*60(2/7,79 – ½,38) = -10,4 = -10
ЗобII = 0,69*60(2/7,79 - 0) = 10,5 = 10 ЗобII = 0,69*60(2/7,79 - 0) = 10,5 = 10
2-3) ЗобI= 1,06*60(1/2,38 – 4/11,83) = 5,1 = 5 2-3) ЗобI= 1,04*60(1/2,38 – 2/4,63) = -0,6 = -1
ЗобII= 0,27*60*(0- 4/11,83) = -5,4 = -5 ЗобII= 0,02*60*(1/2,38 - 0) = 0,5 = 1
3-4) ЗобI= 1,33*60*(4/11,83 – 2/6,31) = 1,6 = 2 3-4) ЗобI= 1,04*60*(2/4,63 – 2/6,31) = 6,8 = 7
ЗобII= 0,09*60(0 – 2/6,31) = -1,7 = -2 ЗобII= 0,38*60(0 – 2/6,31) = -7,2 = -7
4-5) ЗобI= 0,94*60(2/6,31 – 2/4,24) = -8,7 = -9 4-5) ЗобI= 0,94*60(2/6,31 – 2/4,24) = -8,7 = -9
ЗобII= 0,48*60(2/6,31 – 0) = 9,1 = 9 ЗобII= 0,48*60(2/6,31 – 0) = 9,1 = 9
5-6) ЗобI= 0,94*60(2/4,24 – 1/3,07) = 8,2 = 8 5-6) ЗобI= 0,94*60(2/4,24 – 1/3,07) = 8,2 = 8
ЗобII= 0,44*60(0 - 1/3,07) = -8,5 = -8 ЗобII= 0,44*60(0 - 1/3,07) = -8,5 = -8
6-7) ЗобI= 0,98*60(1/3,07 – 1/2,18) = -7,6 = -8 6-7) ЗобI= 0,98*60(1/3,07 – 1/2,18) = -7,6 = -8
ЗобII= 0,4*60(1/3,07 – 0) = 7,9 = 8 ЗобII= 0,4*60(1/3,07 - 0) = 7,9 = 8
7-8) ЗобI= 0,98*60(1/2,18 – 2/6,15) = 7,6 = 8 7-8) ЗобI= 0,98*60(1/2,18 – 2/6,15) = 7,6 = 8
ЗобII= 0,4*60(0 – 2/6,15) = -7,8 = -8 ЗобII= 0,4*60(0 – 2/6,15) = -7,8 = -8
8-9) ЗобI= 1,38*60(2/6,15 – 3/10,36) = 3 8-9) ЗобI= 1,38*60(2/6,15 – 3/10,36) = 3
ЗобII= 0,16*60(0 – 3/10,36) = -2,8 = -3 ЗобII= 0,16*60(0 – 3/10,36) = -2,8 = -3
9-10) ЗобI= 1,19*60(3/10,36 – 2/5,32) = -6,4 = -6 9-10) ЗобI= 1,19*60(3/10,36 – 2/5,32) = -6,4 = -6
ЗобII= 0,35*60(3/10,36 - 0) = 6,1 = 6 ЗобII= 0,35*60(3/10,36 - 0) = 6,1 = 6

 

Розраховані величини заділів наносяться в прийнятому масштабі на ординати графіка-регламенту, які знаходяться між відповідними суміжними операціями (рисунок 2.3).

 

2.8 Розрахунок основних і оборотних засобів дільниці

 

Основні засоби – це засоби виробництва, що беруть участь у процесі виробництва довгий час.

Оборотні засоби – це предмети праці, що беруть участь у виробництві один раз, при цьому їхня вартість входить у собівартість продукції.

Порядок розрахунку основних фондів по групах наступний.

Для будівель:

 

ВБ=1,2*S*ВS, (2.12)

 

де ВБ – вартість будівель, грн.;

1,2 – коефіцієнт, який враховує частку іншої площі цеху, що припадає на дільницю;

S – площа дільниці (із планування), вирахувана із внутрішньої частини будівлі, м2;

ВS – вартість 1 м2 виробничої площі (приймаємо 250 грн./м2).

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

Проект А:

Вб=1,2*272*250=81600 (грн.)

Проект Б:

Вб=1,2*272*250=81600 (грн.)

 

Вартість споруд і передаточних пристроїв умовно приймаємо на дільниці в розмірі 4% від вартості будівлі дільниці.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

Проект А:

81600*0,04=3264 (грн.)

Проект Б:

81600*0,04=3264 (грн.)

Для робочих машин та обладнання:

Врм=1,15*1,1*, (2.13)

 

де Врм – вартість робочих машин та обладнання дільниці, грн.;

1,15 – коефіцієнт, який враховує витрати на транспортировку і монтаж обладнання;

1,1 – коефіцієнт, який враховує вартість міжопераційного транспорту;

- сумарна вартість верстатів.

 

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

Проект А:

Врм=1,15*1,1*1743625 = 2205685,62 (грн.)

Проект Б:

Врм=1,15*1,1*1904575 = 2409287,37 (грн.)

 

Вимірюючі і регулюючі пристрої, лабораторне обладнання складає 8% вартості робочих машин та обладнання дільниці, транспорт – 5%, інструмент та інвентар – 3%.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

Проект А:

2205685,62*0,08=176454,84 (грн.)

Проект Б:

2409287,37*0,08= 192743 (грн.)

Транспорт складає 5% вартості робочих машин та обладнання дільниці.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

Проект А:

2205685,62*0,05=110284,28 (грн.)

Проект Б:

2409287,37*0,05=120464,36 (грн.)

Інструмент та інвентар складає 3% вартості робочих машин та обладнання дільниці.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

Проект А:

2205685,62*0,03=66170,56 (грн.)

Проект Б:

2409287,37*0,03=72278,62 (грн.)

Вартість оборотних засобів дільниці складає 50% вартості основних фондів.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А)Восн.ф=81600+ 3264 + 2205685,62 + 176454,84 + 110284,28 + 66170,56=

= 2643459,3 (грн.)

Воб.з=2643459,3*0,5=1321729,65 (грн.)

Ввф = 2643459,3 + 1321729,65 = 3965188,95 (грн.)

Б) Восн.ф= 81600+3264+2409287,37+192743+120464,36+72278,62=

= 2879637,35 (грн.)

Воб.з=2879637,35*0,5=1439818,67 (грн.)

Ввф = 2879637,35 + 1439818,67 = 4319456 (грн.)

2.9 Розрахунок амортизаційного фонду дільниці

 

Амортизація – процес переносу вартості основних фондів у плині терміну їхньої служби на вартість виготовленого товару й акумуляція її в амортизаційному фонді.


 

Таблиця 2.3 - Розрахунок амортизаційного фонду дільниці

По проекту А:

Група основних фондів Вартість Амортизаційні відрахування
Норма амортизації, % Сума амортизації, грн.
Будівлі 2%
Споруди і передаточні засоби 2% 65,28
Робочі машини і обладнання 2205685,62 6% 132341,1
Вимірюючи пристрої 176454,84 10% 17645,48
Транспорт 110284,28 10% 11028,43
Інструмент, інвентар 66170,56 10% 6617,05
Разом 2643459,3 - 169329,4

 

По проекту Б:

Група основних фондів Вартість Амортизаційні відрахування
Норма амортизації, % Сума амортизації, грн..
Будівлі 2%
Споруди і передаточні засоби 2% 65,28
Робочі машини і обладнання 2409287,37 6% 144557,24
Вимірюючи пристрої 10% 19274,3
Транспорт 120464,36 10% 12046,43
Інструмент, інвентар 72278,62 10% 7227,86
Разом 2879637,35 - 184803,12

 

Квартальні амортизаційні відрахування визначаються в відсотках від вартості основних фондів по групах (нормах амортизаційних відрахувань).

Основні фонди підрозділяються на наступні групи:

1) група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти і передаточні засоби;

2) група 2 – транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі, меблі, конторське обладнання; побутові електромеханічні пристрої та інструменти;

3) група 3 – інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1, 2, 4 (робочі машини та обладнання);

4) група 4 – інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичної обробки інформації; перефирійні пристрої до них; системи зв’язку, включаючи мобільний.

Квартальні норми амортизаційних відрахувань встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного кварталу в наступних розмірах:

1) група 1 – 2%;

2) група 2 – 10%;

3) група 3 – 6%;

4) група 4 – 15%.

Для врахування амортизаційних відрахувань на нематеріальні активи використовується лінійний метод впродовж терміну використання, але не більше 10 років.

 

2.10 Розрахунок штатів потокової лінії

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Організація виробництва за темою: Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

Курсова робота з курсу: Національний технічний університет.. Харківський політехнічний інститут.. Кафедра організації виробництва та управління персоналом..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Оборотний міжопераційний заділ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вихідні дані
Приймається, що механічна дільниця виготовляє вироби типу втулка з вертикальним отвором і лисками з однієї сторони. Перелік технологічних операцій та характеристика обладнання, що застосовується дл

ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ
2.1 Особливості та переваги потокового виробництва   Дати характеристику потокового виробництва, назвати його особливості та переваги перед

Страховий заділ
  Страховий заділ (Зстр) створюється перед найбільш відповідальною (як правило, це найбільш трудомістка) операцією. Його величина встановлюється в розмірі 4-5% змінного завдання. Окрі

Розрахунок чисельності допоміжних робітників
  Явочна кількість допоміжних робітників можна визначити наступними методами: 1) по точках обслуговування (транспортні робітники); 2) по нормах обслуговування (налад

Розрахунок чисельності службовців
  Чисельність службовців встановлюється виходячи з штатного розкладу цеху. Для дільниці приймемо: 1) 2 змінних майстер; 2) 1 технолог-нормувальник; 3) 2 нар

Витрати на електричну енергію
  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 №745 «Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам» та постановою НКРЕ від 18.05.20

Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб
  Кількість верстатів, що мають пристрої з пневматичними зажимами, складає 50% загальної кількості верстатів дільниці. Витрати на стиснуте повітря (Всп) визначаємо по формулі

Витрати на воду для технологічних потреб
  Витрати на воду для технологічних потреб визначаємо по формулі:   Втв=Ств*Qтв, (2.26)   де Ств – вартість 1 м3 технічної води (Ств дорі

Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань
  Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань прийняти із розрахунку 300 грн. в рік на одного основного виробничого робітника. Проведемо розрахунки для двох варіант

Витрати на електричну енергію для освітлення
  Кількість електроенергії, витрачаємої для освітлення, визначаємо по формулі:   =Трос*S*qе, (2.30)

Інші витрати
Інші витрати визначаємо в розмірі 5% від суми витрат по попереднім статтям. Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б: А)Ви=(111816+6940,08+115393,82+1272,96+6789,12+1300+1950

ВИСНОВОК
У курсовому проекті було розглянуто проектування двох ліній потокового виробництва для варіантів А і Б. Для цих варіантів були розраховані такт потокової лінії, кількість обладнання на лінії, побуд

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги