рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок чисельності службовців

Розрахунок чисельності службовців - раздел Электроника, КУРСОВА РОБОТА з курсу: Організація виробництва за темою: Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників   Чисельність Службовців Встановлюється Виходячи З Штатного Роз...

 

Чисельність службовців встановлюється виходячи з штатного розкладу цеху. Для дільниці приймемо:

1) 2 змінних майстер;

2) 1 технолог-нормувальник;

3) 2 нарядчика;

4) 2 прибиральника.

2.11 Розрахунок фондів заробітної плати

Річний фонд заробітної плати основних виробничих робітників () з урахуванням всіх нарахувань на заробітну плату, а також доплат і додаткової заробітної плати визначається за формулою:

 

, (2.16)

 

де п – число операцій, штук;

tшті – штучний час (норма часу) на виконання і-тої операції, хв./шт.;

Счі – годинна тарифна ставка робітника на і-тій операції, грн./год.;

Nр –річний обсяг виробництва деталі, шт./рік;

Кд – коефіцієнт, який враховує розмір доплат і додаткової заробітної плати (Кд дорівнює 1,25);

Кв – коефіцієнт, який враховує розмір всіх нарахувань на заробітну плату (соціальне страхування, пенсійне страхування, фонд зайнятості та інші фонди). Приймається у відповідності з діючими в поточному році нормативами нарахувань.

Годинну тарифну ставку і-того розряду (Счі) приймаємо в залежності від мінімальної місячної заробітної плати (МЗ), галузевого коефіцієнта (Кгал), розмір якого для машинобудування знаходиться в межах 2,5, а також місячного фонду робочого часу, який в середньому дорівнює 176 годин, і тарифного коефіцієнта (КТі). Годинну тарифну ставку визначаємо за допомогою наступної формули:

 

(2.17)

 

Тарифні коефіцієнти приймаються у таких розмірах: 1-й розряд – 1,0; 2-й – 1,2; 3-й – 1,35; 4-й – 1,5; 5-й – 1,7; 6-й – 2,0.

Счi1 = (1073*2,5*1)/(22*8) = 15,24

Счi2 = (1073*2,5*1,2)/(22*8) = 18,29

Счi3 = (1073*2,5*1,35)/(22*8) = 20,58

Счi4 = (1073*2,5*1,5)/(22*8) = 22,86

Счi5 = (1073*2,5*1,7)/(22*8) = 25,91

Счi6 = (1073*2,5*2,0)/(22*8) = 30,48

Проведемо розрахунки ФЗПорр для двох варіантів А і Б:

А)ФЗПорр= 7,79/60 * 20,58 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 2,38/60 * 25,91 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 11,83/60 * 25,91 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 6,31/60 * 30,48 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 4,24/60 * 20,58 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 3,07 * 18,29 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 2,18/60 * 15,24 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 6,15/60 * 22,86 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 10,36/60 * 30,48 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 5,32/60 * 30,48 * 51000 * 1,25 * 1,38 = 2222800 (грн.)

ФЗПтариф = 2222800/(1,38*1,25) = 1288579,71 (грн.)

Б)ФЗПорр= 7,79/60 * 20,58 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 2,38/60 * 25,91 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 4,63/60 * 25,91 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 6,31/60 * 30,48 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 4,24/60 * 20,58 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 3,07 * 18,29 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 2,18/60 * 15,24 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 6,15/60 * 22,86 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 10,36/60 * 30,48 * 51000 * 1,25 * 1,38 + 5,32/60 * 30,48 * 51000 * 1,25 * 1,38 = 1949268 (грн.)

ФЗПтариф = 1949268/(1,38*1,25) = 1130010,43 (грн.)

Середньомісячну заробітну плату одного робітника визначаємо по формулі:

 

, (2.18)

 

де Зсер – середньомісячна заробітна плата одного робітника, грн./міс.;

- річний фонд заробітної плати основних робітників без нарахувань на зарплату, грн./рік;

Кпр – коефіцієнт, який враховує розмір премії із фонду матеріального заохочення (Кпр дорівнює 1,25);

12 – число місяців в році;

псп – спискова чисельність основних робітників, чол.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Зсер = (2222800*1,25)/(12*46) = 5033,5 (грн/місяць)

Б) Зсер = (1949268*1,25)/(12*41) = 4952,4 (грн/місяць)

 

Для оплати праці допоміжних робітників, як правило, використовується почасова форма оплати праці, тобто їх заробіток залежить від відпрацьованого часу. При плануванні річного фонду заробітної плати почасовиків використовується плановий бюджет робочого часу, який визначається по формулі:

 

Троб=Чрд*tзм*Квик, (2.19)

 

де Троб – річний бюджет робочого часу, год./рік;

Чрд – число робочих днів у рік;

tзм – довготривалість робочої зміни (tзм=8 год.);

Квик – коефіцієнт використання робочого часу (Квик=0,91).

Троб= 252*8*0,91 = 1834,56 год/рік

Річний тарифний фонд заробітної плати допоміжних робітників () визначаємо по формулі:

 

=Троб**, (2.20)

де – середня годинна ставка допоміжних робітників, грн./год.;

Сгдр = (Сч1*ч1+Сч2*ч2+…+Счn*чn)/∑чi

 

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А) Сгдр = (30,48*8 + 25,91*4+22,86*2)/14 = 28,08 грн/год

Б) Сгдр = (30,48*8 + 25,91*4+22,86*2)/14 = 28,08 грн/год

 

– спискова чисельність допоміжних робітників, чол.

Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б:

А)Наладчик:

ФЗПрт др = 1834,56*30,48*8 = 447339 грн.

Слюсар-ремонтник:

ФЗПрт др = 1834,56*25,91*4 = 190134 грн.

Контролер:

ФЗПрт др = 1834,56*22,86*2 = 83876 грн.

Б) Наладчик:

ФЗПрт др = 1834,56*30,48*8 = 447339 грн.

Слюсар-ремонтник:

ФЗПрт др = 1834,56*25,91*4 = 190134 грн.

Контролер:

ФЗПрт др = 1834,56*22,86*2 = 83876 грн.

 

Доплата= ФЗПрт др.*0,25

Нарахування на з/п = ФЗПрт др.*0,38

Річний фонд з/п = ФЗПрт др. *1,25

З/середньомісячна = Річний фонд з/п / (12*Чi)

Доплати і додаткову заробітну плату, річний фонд заробітної плати та середньомісячну зарплату для допоміжних робітників визначаємо аналогічно розрахункам по основних робітниках.

Розрахунки зводимо до таблиці 2.5.


 

Таблиця 2.5- Розрахунок фондів заробітної плати допоміжних робітників

По проекту А

Найменування професії Розряд робітника ,грн../год. Чисельність, чол. Троб, год. , грн./рк Доплати і додаткова зарплата,% Нарахування на зарплату, % Річний фонд зарплати, грн./рік Середньомісячна зарплата, грн./міс.
Наладчик 30,48 1834,56 111834,8 169988,9 559173,9 5824,72
Слюсар-ремонтник 25,91 1834,56 47533,45 72250,84 237667,2 4951,40
Контролер 22,86 1834,56 20969,02 31872,91 104845,1 4368,54
Разом - 28,08   180337,2 274112,6 901686,2 15144,68

 


 

По проекту Б

Найменування професії Розряд робітника ,грн../год. Чисельність, чол. Троб, год. , грн./рк Доплати і додаткова зарплата,% Нарахування на зарплату, % Річний фонд зарплати, грн./рік Середньомісячна зарплата, грн./міс.
Наладчик 30,48 1834,56 111834,8 169988,9 559173,9 5824,72
Слюсар-ремонтник 25,91 1834,56 47533,45 72250,84 237667,2 4951,40
Контролер 22,86 1834,56 20969,02 31872,91 104845,1 4368,54
Разом - 28,08   180337,2 274112,6 901686,2 15144,68

 

Розряди допоміжних робітників:

1) наладчик – 6-й розряд;

2) слюсар по ремонту обладнання – 5-й розряд;

3) контролер – 4 розряд.

Спрощений розрахунок фондів заробітної плати службовців виконується множенням місячного окладу по штатному розкладу на 12 місяців.

Орієнтовні розміри окладів:

1) змінний майстер - 1808 грн.;

2) технолог-нормувальник –1695 грн.;

3) нарядчик – 1140,8 грн.;

4) прибиральник - 1073 грн.

Середньомісячна заробітна плата названих категорій працівників враховує також премії із фонду матеріального заохочення (із прибутку) в розмірі 25%.

Річний фонд з/п

1) змінний майстер:

1808*1,25*2*12= 54240 грн.

2) технолог-нормувальник

1695*1,25*1*12= 25425 грн.

3) нарядчик

1140,8*1,25*2*12= 34224 грн.

4) прибиральник

1073*1,25*2*12= 32190 грн.

Разом = 146079 грн.

Річний фонд заробітної плати: 146079*1,38 = 201589 грн.

 

Розрахунок загального фонду заробітної плати по дільниці оформляємо у вигляді таблиці 2.6.


 

Таблиця 2.6 - Загальний фонд заробітної плати по дільниці

По проекту А

Категорії працівників Тарифний фонд зарплати, грн. Доплати і додаткова зарплата Річний фонд зарплати, грн. Середньо-місячна зарплата, грн.
% грн.
Основні виробничі робітники 1288579,71 1610724,7 5033,5
Робітники, зайняті обслуговуванням виробництва 180337,25 901686,25 15144,68
Службовці 1663,93
Разом 2121744,71   530436,25 2652180,95 3314,41

По проекту Б

Категорії працівників Тарифний фонд зарплати, грн. Доплати і додаткова зарплата Річний фонд зарплати, грн. Середньо-місячна зарплата, грн.
% грн.
Основні виробничі робітники 1130010,43 282502,6 4952,4
Робітники, зайняті обслуговуванням виробництва 180337,25 901686,25 15144,68
Службовці 1663,93
Разом 1963175,43   490793,85 2453969,25 3251,72

2.12 Розрахунок кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КУРСОВА РОБОТА з курсу: Організація виробництва за темою: Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ... Кафедра організації виробництва та управління персоналом...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок чисельності службовців

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вихідні дані
Приймається, що механічна дільниця виготовляє вироби типу втулка з вертикальним отвором і лисками з однієї сторони. Перелік технологічних операцій та характеристика обладнання, що застосовується дл

ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ
2.1 Особливості та переваги потокового виробництва   Дати характеристику потокового виробництва, назвати його особливості та переваги перед

Страховий заділ
  Страховий заділ (Зстр) створюється перед найбільш відповідальною (як правило, це найбільш трудомістка) операцією. Його величина встановлюється в розмірі 4-5% змінного завдання. Окрі

Оборотний міжопераційний заділ
  Оборотний міжопераційний заділ (Зоб) створюється поміж суміжними операціями внаслідок їх різної трудомісткості (продуктивності). Його величина розраховується на основі графіка-регла

Розрахунок чисельності допоміжних робітників
  Явочна кількість допоміжних робітників можна визначити наступними методами: 1) по точках обслуговування (транспортні робітники); 2) по нормах обслуговування (налад

Витрати на електричну енергію
  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 №745 «Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам» та постановою НКРЕ від 18.05.20

Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб
  Кількість верстатів, що мають пристрої з пневматичними зажимами, складає 50% загальної кількості верстатів дільниці. Витрати на стиснуте повітря (Всп) визначаємо по формулі

Витрати на воду для технологічних потреб
  Витрати на воду для технологічних потреб визначаємо по формулі:   Втв=Ств*Qтв, (2.26)   де Ств – вартість 1 м3 технічної води (Ств дорі

Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань
  Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань прийняти із розрахунку 300 грн. в рік на одного основного виробничого робітника. Проведемо розрахунки для двох варіант

Витрати на електричну енергію для освітлення
  Кількість електроенергії, витрачаємої для освітлення, визначаємо по формулі:   =Трос*S*qе, (2.30)

Інші витрати
Інші витрати визначаємо в розмірі 5% від суми витрат по попереднім статтям. Проведемо розрахунки для двох варіантів А і Б: А)Ви=(111816+6940,08+115393,82+1272,96+6789,12+1300+1950

ВИСНОВОК
У курсовому проекті було розглянуто проектування двох ліній потокового виробництва для варіантів А і Б. Для цих варіантів були розраховані такт потокової лінії, кількість обладнання на лінії, побуд

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги