рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Призначення клізми та гоління лобка роділлі не проводиться [А].

Призначення клізми та гоління лобка роділлі не проводиться [А]. - раздел Электроника, Клінічний протокол з акушерської допомоги «Нормальні пологи» Спостереження Та Допомога Роділлі Під Час І Періоду Пологів:...

Спостереження та допомога роділлі під час І періоду пологів:

З метою динамічного та наглядного спостереження за перебігом пологів, станом матері та плода та з метою своєчасного прийняття обґрунтованого рішення щодо подальшої тактики ведення пологів, визначення обсягу необхідних втручань використовують запис партограми [A].Ведення партограми не виключає одночасні записи в історії пологів при передчасних пологах.

Спостереження за станом роділлі і плода в І періоді пологів включає наступні рутинні процедури:

Оцінка стану плода:

Серцебиття плода в пологах реєструють шляхом:

o періодичної аускультації за допомогою акушерського стетоскопу, ручного доплерівського аналізатора;

або

o за показаннями - шляхом електронного фетального моніторінгу (кардіотокографія)

 

Для отримання достовірних результатів періодичної аускультації слід дотримуватися наступної методики:

· роділля знаходиться у положенні на боці;

· аускультація починається після закінчення найбільш інтенсивної фази перейми;

· аускультація триває щонайменше 60 секунд.

 

Аускультація має проводитися кожні 30 хвилин протягом латентної фази та кожні 15 хвилин протягом активної фази першого періоду пологів.

В нормі ЧСС плода становить 110-170 ударів за хвилину.

 

У разі появи частоти серцевих скорочень плода, що виходить за межі норми, необхідно змінити положення тіла жінки (слід уникати положення на спині) та провести повторну аускультацію після закінчення найбільш інтенсивної фази наступної перейми, дотримуючись вище описаної методики.

Перехід від періодичної аускультації до електронного фетального моніторингу показаний у наступних випадках:

– ЧСС плода зберігається поза межами норми після зміни положення тіла жінки;

– базальна частота серцевих скорочень плода менше 110 чи більше 170 ударів за хвилину;

– підчас періодичної аускультації виявляються будь які епізоди брадикардії, що не зникають після зміни положення жінки;

– розпочато пологопідсилення окситоцином;

– вилились навколоплідні води, забарвлені густим меконієм.

Рутинне застосування КТГ всім роділлям не доцільне, через високий відсоток хибнопозитивних результатів та збільшення частоти втручань, в тому числі і оперативних пологів [A].

 

Якщо відбувся розрив плодового міхура (спонтанний або штучний), звертається увага на колір та кількість навколоплідних вод.

 

Оцінка загального стану матері:

Вимірювання температури тіла - кожні 4 години; визначення параметрів пульсу - кожні 2 години; артеріального тиску - кожні 2 години; кількість сечі визначають кожні 4 години.

 

Оцінка прогресування пологів:

З метою оцінки прогресування пологів визначають:

– частоту та тривалість перейм – щогодини у латентній фазі та кожні 30 хвилин в активній фазі. При нормальній тривалості передчасних пологів є тенденція до збільшення швидкості розкриття шийки матки, яка у латентній фазі складає 0,8см/год; у активній – 3,5 см/год [A];

- швидкість розкриття шийки матки шляхом внутрішнього акушерського дослідження (проводять кожні 4 години);

- рівень опускання голівки плода при проведенні кожного зовнішнього та внутрішнього акушерського дослідження.

 

.

Підтримуючий догляд під час пологів і розродження [А]:

1. Персональна психологічна підтримка вагітної присутністю чоловіка, найближчих родичів чи обраного нею партнера під час пологів та розродження;

2. Взаємне порозуміння та психологічна підтримка роділлі медичним персоналом:

- пояснення необхідності проведення процедур і маніпуляцій, дозвіл на їх проведення; підтримка доброзичливої атмосфери при розродженні, поважне відношення до бажань жінки, забезпечення конфіденційності.

3. Підтримка чистота роділлі та її оточення:

- заохочення самостійно прийняти ванну чи душ жінкою на початку пологів;

- перед кожним піхвовим дослідженням обмивання зовнішніх статевих органів і промежини роділлі теплою водою.

4. Забезпечення рухливості роділлі:

- жінку заохочують до активної поведінки та вільного ходіння під час пологів;

- допомагають жінці вибрати положення для пологів.

5. Підтримують прийом жінкою їжі та рідини за її бажанням. Прийом невеликої кількості поживної рідини відновлює фізичні сили роділлі.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Клінічний протокол з акушерської допомоги «Нормальні пологи»

наказом Міністерства... охорони здоров я України... від Клінічний протокол з акушерської допомоги...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Призначення клізми та гоління лобка роділлі не проводиться [А].

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Шифр МКХ-10: О80
Нормальні пологи – це одноплідні пологи зі спонтанним початком та прогресуванням пологової діяльності у терміні вагітності 37-42 тижні у потиличному передлежанні плода, перебіг яки

Результати спостереження за прогресом пологів, станом матері та плода заносяться лікарем акушер-гінекологом допартограми (додаток 1).
Правильне заповнення та інтерпретація партограми сприяє ранньому виявленню відхилень перебігу пологів, відхилень у стані матері чи плода та допомагає своєчасно прийняти обґрунтоване рішення

Розкриття шийки матки у латентній фазі
Латентна фаза триває до 8 годин. Нормальне прогресування пологів у латентній фазі першого періоду характеризується поступовим згладжуванням та розкриттям шийки матки зі швидкістю, яка забезпечує пе

Просування голівки плода
Просування голівки плода визначають шляхом зовнішнього та внутрішнього акушерського дослідження. Результати заносять до партограми. Просування голівки плода може не спостерігатись, поки ши

Знеболювання пологів за погодженням жінки
Допомога роділлі подолати біль під час пологів є завданням медичних працівників та присутнього партнера. Зменшення больового відчуття може бути досягнуто застосуванням простих немедикаментозних мет

Епізіотомію та епізіорафію проводять під знеболюванням
  Після народження голівки необхідно дати можливість плечикам розвернутись самостійно, при цьому перевірити чи немає обвивання пуповини навкруг шиї. В разі тугого обвиття, пуповину не

Ведення III періоду пологів
  Існують дві тактики ведення третього періоду пологів - активна та очікувальна.   Активне ведення третього періоду пологів

Оцінка стану новонародженого та послідовність дій при здійсненні медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною.
Після закінчення пульсації пуповини, але не пізніше 1 хв. після народження дитини, акушерка, замінивши стерильні рукавички, перетискає та перетинає пуповину за умови задовільного стану дитини (за р

Правильно одягнути та загорнути дитину [А].
Туге сповивання шкідливе для новонародженого, тому що зменшує ефективність підтримання тепла дитиною, обмежує рухи дитини, обмежує дихальні рухи. У зв'язку з цим дитину необхідно одягнути

Післяпологовий догляд
Основні принципи післяпологового догляду.   1. Забезпечення доброго самопочуття матері та дитини: · Оцінка стану матері, вимірювання та реєстрація температури, артер

Пацієнтки на активне ведення третього періоду пологів
Весь процес пологів складається з трьох періодів: І-й період розкриття шийки матки ІІ-й період народження дитини ІІІ-й період народження дитячого місця (посліду); він ще

Використання партограми
Партограма - це графічне відображення результатів динамічного спостереження під час пологів за процесом розкриття шийки матки та просування голівки плода, пологовою діяльністю, станом матер

Використання партограми є обов’язковим на всіх рівнях надання акушерської допомоги та виключає одночасні записи в історії пологів.
Правила використання партограми · Партограма використовується під час першого періоду пологів. · Ведення партограми слід розпочати за ная

Частота серцевих скорочень
Вертикальна вісь графи відображає частоту серцевих скорочень плода за хвилину. Більш темні горизонтальні лінії, що відповідають 110 та 170 уд./хв. нагадують про межі нормальної ЧСС плоду. Кожна клі

Конфігурація голівки плода
Кожна клітина графи відповідає проміжку часу в 30 хв. Ступінь конфігурації голівки плоду оцінюють та записують під час кожного внутрішнього акушерського дослідження. Запис здійсню

Розкриття шийки матки
Вертикальна вісь графи відображає розкриття шийки матки в сантиметрах від 0 до 10. Горизонтальна вісь – шкала часу. Графа розподілена на латентну та активну фази. Латентна

Особливості нанесення розкриття шийки матки
  · Якщо жінка надходить до пологової палати у латентній фазі першого періоду пологів, розкриття шийки матки(Х)наносять на вертикальну вісь графи у місці, що

Інтерпретація
  · Якщо графік розкриття шийки матки знаходиться зліва від Лінії уваги це свідчить про те, що темп розкриття шийки матки більше 1 см/год. Такий перебіг першого періоду пологі

Опускання голівки плода
Опускання голівки плода може бути визначено за допомогою абдомінальної пальпації та внутрішнього акушерського дослідження. На партограмі відмічається опускання голівки, визначене шляхом аб

Перейми за 10 хвилин
Кожен квадрат по вертикалі відповідає 1 переймі за 10 хвилин. По горизонталі кожен квадрат відповідає 30 хвилинам. Кількість та тривалість перейм підраховують протягом 10 хвилин.

Пульс та артеріальний тиск
Вертикальна вісь графи одночасно відображаєартеріальний тиск та частоту пульсу. Артеріальний тиск та частоту пульсу визначають та відмічають на партограмі кожні 2 години. Артеріал

Невиношування вагітності
· ранній спонтанний аборт – спонтанне (самовільне) переривання вагітності до 11 тижнів + 6 днів; · пізній спонтанний аборт з 12 до 21 тижня + 6 днів; · передчасні пологи з 22 повн

Бімануальне піхвове дослідження
1. Матка легко збудлива, її тонус підвищений. 2. Розміри матки відповідають терміну вагітності.     УЗД:загальні ознаки:

Таблиця 3 - Терапія загрозливого аборту
Лікувальний захід Ефективність ( доказові дані ) Ліжковий режим та утримання від статевого життя За даними різ

Таблиця 4 - Моніторинг ефективності лікування
Метод Режим проведення Спостереження за динамікою змін клінічних симптомів   Двічі на добу та більше в разі необхі

Медикаментозний метод евакуації вмісту порожнини матки
· може бути використаний за бажанням жінок, які намагаються уникнути хірургічного втручання та загальної анестезії; · ефективність методу до 96% в залежності від деяких факторів, а саме: з

Протипоказання
Абсолютні: · наднирникова недостатність, · тривала терапія глюкокортикоїдами, · гемоглобінопатії або антикоагулянтна терапія, · анемія (Hb <

Реабілітація репродуктивної функції після мимовільного аборту
1. Незважаючи на те, що один мимовільний аборт не вважається фактором ризику звичного невиношування, за наявності у матері ознаку станів, які могли виступати причиною переривання вагітності (ознаки

Обсяг обстеження при звичному невиношуванні вагітності
№ п/п Характер обстеження До настання вагітності Під час вагітності Вивчення анамнезу (менстру

Не доведена необхідність рутинного проведення гістеросальпінгографії для діагностики порушень анатомічної будови репродуктивних органів.
§ Антифосфоліпідний синдром є причиною звичного невиношування вагітності в близько 20% випадків. У жінок зі звичним невиношуванням вагітності та антифосфоліпідним синдромом комбінована терапія (асп

Їх не можна призначати одночасно!
  Не виявлено статистичної достовірної різниці в способі призначення прогестерону ( в/м, пероральне, інтравагінально).   Не доведено переваги будь-якої схеми та

Шифр МКХ-10: О60
Передчасні пологи – це пологи зі спонтанним початком, прогресуванням пологової діяльності та народженням плода масою більш 500г у терміні вагітності з 22 тижнів до 37 тижнів [A].

Діагностика періодів і фаз пологів.
Симптоми і ознаки Період Фаза Шийка не розкрита   Хибні пологи /відсутність пологової діяльності/

Послідовність дій при веденні передчасних пологів
Під час госпіталізації вагітної (роділлі) в акушерський стаціонар черговий лікар акушер-гінеколог у приймально-оглядовому відділенні: - ретельно ознайомлюється з об

Ведення ІІІ періоду пологів
Існують дві тактики ведення третього періоду пологів - активна та очікувальна   Активне ведення третього періоду пологів

Не використовують ергометрин жінкам з гіпертензією
Жінка має бути поінформована про можливі побічні ефекти цих препаратів.   У разі відсутності утеротоников не слід використовувати методику активного ведення третього періоду

Масаж матки
  Після народження посліду негайно проводять масаж матки через передню черевну стінку жінки, доки вона не стане щільною В подальшому пальпують матку кожні 15 хв. протягом пер

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги