рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ти матимеш відповіді на всі ці питання, оволодівши тех­нологією П3.

Ти матимеш відповіді на всі ці питання, оволодівши тех­нологією П3. - раздел Электроника, ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ДОСВІД РОБОТИ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Ти Заново Пізнаєш Ввірених Тобі Малюків, А Виховний Процес Приноситим...

Ти заново пізнаєш ввірених тобі малюків, а виховний процес приноситимевсім вам радість і високий результат,якщо ти:

> Повіриш у своїх вихованців і в дану технологію, її здат­ність перетворювати. Адже бути песимістом у вихованні і навчанні рівнозначно тому, що живцем поховати можливе радісне майбутнє дитини. Тільки діяльний оптимізм нади­хає, будить сили, які до часу сплять в кожному з нас.

> Кожен сантиметр стіни і підлоги групового приміщення використаєш для створення насиченого різноманітного ігро­вого середовища, яке слугуватиме інтересам дітей і міняти­меться відповідно до теми проекту.

> Не прагнутимеш до масових заходів, а працюватимеш з малими групами і окремими дітьми. Тоді знатимеш, на­скільки ефективними були твої методи виховання і навчан­ня. (Якщо діти не грають в сюжетно-рольові ігри за темою, над якою працюєте, не використовують нові терміни і отри­мані знання, значить твоя праця даремна. Саме час шукати інші форми роботи).

> Якщо створиш навколо кожного вихованця своєї групи позитивну ауру, а для цього:

^ порівнюватимеш його з іншими;

^ не проявлятимеш негативізму, якщо уміння ви­робляються не тоді, коли ти чекаєш, дехто дуже повіль­но набуває запасу слів і знань;

^ не принижуватимеш, не ображатимеш, не вішатимеш ярликів;

^ проявлятимеш щирий інтерес до його думки і почут­тів;

^ говоритимеш з повагою і вірою у його неповторність;

^ частіше посміхатимешся і підбадьорюватимеш;

^ у мимовільній поведінці повсякденного життя, особ­ливо у спілкуванні з дорослими, колегами, не виказува­тимеш не неповагу до батьків, інших колег, дітей керів­ництва, пам’ятаючи, що діти все бачать, чують, відчу­вають і помічають. Тож не виключено, що таку ж непо­вагу вони відчуватимуть і по відношенню до тебе.

Отже, ти даватимеш зразок культурного стандарту особис- тісно-орієнтованої моделі взаємовідносин дорослих з дітьми своїм вихованцям, батькам, помічнику, іншим фахівцям, що є запорукою успішного впровадження технології П3.

То в чому ж переваги і відмінність технології психолого- педагогічного проектування (П3)?

Традиційно педагогічна практика зорієнтована на уніфіка­цію навчального процесу, «усереднену» особистість,яка є об’єктом(пасивним учасником) активної діяльності вихователя-научителя (суб’єкта).

Перевага П3 в тому, що вона падає дитині можливість стати суб’єктом (активним учасником) навчально-виховного процесу, а значить, власного розвитку. Як стверджує сучасна наука, ступінь розвитку дитини залежить, в першу чергу, від багаторазового і практичного запровадження набутих знань вмінь, інтенсивності використовування природних здібностей і задатків.

Крім цього, технологія П3 сприяєстворенню таких психо- лого-педагогічних умов, при яких спокійна, розкомплексована дитина прагне в чомусь виявити себе і виявити з кращого боку. Побачити себе в чомусь хорошому, зберегти віру в людей,добро, казку. Як важливо вміти вчасно підтримати це благород­не людське прагнення. Мабуть, саме в цьому полягає той могут ній стимул самовиховання, що його часом так довго і болісно шукає кожен з нас.

Відмінністьже П3 у тому, що, виконуючи програмові педа­гогічні завдання, вихователь має виходититакож з дитячих інтересів і потреб, рівня наявниху них знань та вміньв різ­них видах діяльності. А для цього на мотиваційному етапі ти маєш дізнатися, що вже знають і вміють твої підопічні? Чого вони хотіли б навчитися і про що дізнатися? Як назвали б свій спільний проект?

Тобто визначивши для себе програмові завдання, які маєш реалізувати, ти ще не знаєш ні можливостей, ні інтересів своїх вихованців з даної проблеми. А тому можеш лише передбачати їх реакцію на твою ідею. Іншими словами, починаючи роз­робляти проект, ти маєш виступити не в ролі інструктора, який вказує дітям, що і як треба робити, а в ролі партнера- організатора, порадника, провідника, більш досвідченого това­риша. І тому свої педагогічні задачі ти маєш виконати так, щоб діти не відчули і не помітили тиску твого авторитету. Щоб мог­ли в повному обсязі проявити свої інтереси, прагнення, знання івміння.

Для цього підберитакі форми роботи,які нададуть твоїм малюкам:

1) Право вибрати: назву, місце, час, ціль, мету вашого спі­льного проекту;

2) Можливість:

- самостійно відшукати партнерів і засоби, необхідні для реаллізації проекту й прийнятні в умовах вашої групи;

- випробувати свої сили, зіставивши з бажаннями;

- практично застосувати набуті знання і навички не колись, у далекому майбутньому, а сьогодні, що є запо­рукою їх успішного засвоєння;

- реалізувати природне прагнення активно виявляти своє ставлення до предмета розмови.

3) Вихованцям з високим рівнем розвитку забезпечити умови для реалізації їх глибокої і змістовної обізнаності в ролі носіїв знань, генераторів оригінальних ідей, авторів

альтернаативних проектів.

4) Створять навколо вундеркіндів позитивний клімат. Вихо- вуватимуть у їх ровесників прагнення бути схожими на них, повагу до ерудиції, а в подальшому - до людей інтелектуальної праці.

5)Сприятимуть, спонукатимуть до соціоемоційного розвитку кожної дитини і таких його проявів:

- ініціативності;

- самостійності;

- креативності (здатності до творчого рішення усіляких проблем);

- поваги до чужої думки, ідеї.

Ці завдання вимагають значно вищого рівня професіоналізму і творчості,ніж при написанні конспекту-сценарію, за яким дітям лишається лише право правильно відповідати на поставлені питання. Щоб йти за логікою ситуативної колективної бесіди , постійно утримуючи в центрі уваги свої педагогічні

завдання, необхідно досконало володіти таким педагогічним інструментарієм , як мовленнєва компетентність, комунікатив­ність , почуття гумору.

Особливої творчості і нестандартного підходу вимагає підготовка до вступної бесідиз малюками. Пам’ятаєш першу творчу таємницю В.О. Сухомлинського: «Велика праця в підго- товці до уроку»? Тож, щоб зацікавитивихованців запропоно ваним видом діяльності, створи таку сильну мотивацію, яка б включила внутрішню активність кожної дитини, оте важли­ве «хочу! »

Підбери такий сюрпризний момент,щоб він заінтригував дітей,викликав підвищений інтерес до своєї ідеї, зачепив їх по­чуття, включив емоції. Прояви максимум винахідливості, кміт­ливості і емоційності. Дивуйся, захоплюйся, обурюйся і радій разом з малюкамии. Широко використовуй жести, міміку, інтона­цію і зміну сили та тембру голосу, незвичні іграшки, ляльки, казки.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ДОСВІД РОБОТИ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

їм Г С КОСТЮКА... АПН УКРАЇНИ... Тамара Піроженко...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ти матимеш відповіді на всі ці питання, оволодівши тех­нологією П3.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Як ми можемо здійснити задумане?
- Яка буде програма свята? - Чим займатимемось на святі? - Як готуватимемось? - Кого запросимо? - Кого попросимо допомогти? Сформулюй короткі пи

Не ігноруй жодного висловлювання дитини.
Організуй бесіду так, щоб всі почули і вислухали свого ро­весника! Запропонуй розташуватись кому як зручно, хто з ким хоче. Хай вчаться прислухатися до себе, своїх бажань. В тебе, мабуть,

Шановна колеґо!
Роботу над новим тематичним циклом (проектом) можеш починати зранку чи на занятті, в II половині дня чи під час будь- якого іншого виду діяльності. - Хтось із дітей знаходить «сюрприз» (ли

Продовжується мотиваційний етап, як правило, 1-3 дні.
II. Інформаційний етап психолого-педагогічного проектування (П3) Девіз: «Не кажи не вмію, а кажи навчуся». Мета: Сформувати

Група — другий дім для твоїх вихованців і вони в ньо­му господарі.
@ №14. Гра в парах:«Зашифруй — відгадай». Вправляння у вмінні позначати слово або фразу тематичною карткою- символом відповідного змісту («конфлікт» - знак блиска­вки, «дружба» - п

Триває інформаційний етап 3-5 днів.
  III. Репродуктивний «‘IIIII психолого-педагогічного проекту тіння (П3) (Репродукція — відтворення) Девіз педагог

Шановна колего!
Ми перейшли до третього, репродуктивного етапу психоло­го-педагогічного проектування (П). Ти, мабуть, обурюєшся, не знайшовши конкретного плану діяльності дітей на попередніх етапах їж',.

Група - це передусім конкретні діти зі своїми глобальними проблемами.
Якщо дитина не хоче виконувати ту чи іншу справу, не силуй її. Прагни зробити цю справу привабливою для інших дітей. Зацікавившись, малюк з

Триває репродуктивний етап 3-5 днів.
  IV етап психолого-педагогічного простування (П ). Узагальнення, аналіз і систематизація отриманих знань Девіз: «Мудрим ніхто не родився, а навчився»

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги