рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Кладка стін одночасно з облицюванням керамічною цеглою (розміром 18000х15000х640). Штукатурення пілястр вапняним розчином. Способи і технологія укладання плиток при влаштуванні підлог

Кладка стін одночасно з облицюванням керамічною цеглою (розміром 18000х15000х640). Штукатурення пілястр вапняним розчином. Способи і технологія укладання плиток при влаштуванні підлог - раздел Электроника, Головне Управління Освіти І Науки Київської Обласної Державної Адмін...

Головне управління освіти і науки

Київської обласної державної адміністрації

Білоцерківського вищого професійного училища будівництва та сервісу

 

 

Письмова робота

на державну кваліфікаційну атестацію

учня групи № 32

(професія: муляр; штукатур; лицювальник – плиточник)

Козачука Юрія Володимировича

 

Тема:

1. Кладка стін одночасно з облицюванням керамічною цеглою

(розміром 18000х15000х640)

2. Штукатурення пілястр вапняним розчином

3. Способи і технологія укладання плиток при влаштуванні підлог

 

Рецензія: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Викладач спеціальної технології: Неділя Л. Н.

Майстер виробничого навчання: Бурлачук Л. О.

Зміст

I. Вступ…………………………………………………………... 3

II. Тема № 1. Кладка стін одночасно з облицюванням

керамічною цеглою (розміром 18000х15000х640)………………………………… 10

1. Матеріали………………………………………………. 11

2. Інструменти, інвентар, пристрої…………………… 18

3. Організація робочого місця………………………… 25

4. Технологія виконання робіт………………………… 32

5. Контроль якості робіт……………………………… 41

6. Підрахунок об’ємів робіт …………………………… 43

7. Охорона праці ……………………………………… 45

III. Тема № 2. Штукатурення пілястр

вапняним розчином ……………………………… 48

IV. Тема № 3. Способи і технологія укладання

плиток при влаштуванні підлог ………………… 56

 

 

Вступ

 

Будівництвом називається процес зведення будівель і споруд різного призначення. Будівництво тісно пов'язане з промисловістю, сільським господарством, наукою і невиробничою сферою. Наприклад, машинобудування постачає будівництву основні засоби механізації, тобто оснащує будівельну галузь технікою. Промисловість будівельних матеріалів забезпечує будівництво цеглою, бетоном, розчином, збірними залізобетонними конструкціями, опоряджувальними та іншими матеріалами, необхідними для споруджання будівель.

Зв'язок будівництва з іншими галузями промисловості підтверджують такі цифри. Будівництво споживає 15 % усієї промислової продукції, у тому числі 90 % будівельних матеріалів, 50 % продукції лісової та деревообробної промисловості тощо. Приблизно 70 галузей промисловості постачають ресурси, необхідні для будівництва. Своєю чергою, будівництво забезпечує розвиток промисловості. Так, перш ніж розпочати видобувати вугілля, виплавляти метал, будувати кораблі чи виробляти електроенергію, необхідно побудувати шахту, домну, корабельну верф, електростанцію.

Для сільського господарства будівельники споруджують тваринницькі приміщення: корівники, свинарники, пташники, заводи з перероблення сільськогосподарської продукції, сховища для насіння, овочів і мінеральних добрив, елеватори тощо.

Розвиток науки неможливий без спорудження нових будівель, дослідних, обчислювальних та інформаційних центрів, наукових лабораторій, конструкторських бюро та інших об'єктів. Досягнення науки і техніки впливають на розвиток будівництва. Наука створює нові високопродуктивні будівельні машини та механізми, автоматичні лінії, нові ефективні будівельні матеріали, розробляє нові технології і форми організації праці будівельників. Значним є внесок будівництва в невиробничу сферу. Житлові будинки, нові мікрорайони із школами, і дитячими закладами, лікарнями, підприємствами торгівлі, культурно-побутовими центрами — все це робота будівельників. Таким чином, будівництво відіграє значну роль у житті суспільства. Воно є матеріальним підґрунтям безперервного розвитку виробництва, вирішення житлових проблем, підвищення матеріального і культурного рівня народу.

Нові завдання , які стоять перед будівельним комплексом, вимагають проведення адекватних організаційних і структурних змін. Відбувається формування виробничо-фінансових структур нового типу на умовах консолідації промислових потужностей та інвестиційних можливостей. Сьогодні можна назвати вже не одну структуру, яка успішно працює за таким принципом не лише в Україні, а й активно освоює зарубіжний ринок. Цьому сприяють міжнародні угоди, які за дорученням уряду укладаються Держбудом з відповідними міністерствами інших країн.

Перспективи подальшого розвитку будівельної галузі – в подальшому розвитку економіки нашої держави. Будівельна індустрія як ніхто інший відчуває її поступове і стабільне зростання: будівельна галузь почала ння: будівельна галузь почала отримувати замовлення, які з кожним роком зростають в середньому на 20-25 відсотків. Якщо кілька років тому певні будівельні новинки можна було побачити в Києві, то сьогодні вони є в багатьох інших містах, головне тепер – підтримати їх, вивести галузь на рівень сучасних вимог.

Житлове будівництво є основою розвитку галузі України на нинішньому етапі. Хоча дедалі частіше надходять замовлення на реконструкцію металургійних комбінатів, спорудження хімічних об’єктів…, галузь нині тримається в основному на житловому будівництві. Це дає будівельній індустрії можливість заробляти кошти, інвестувати їх в оновлення матеріально-технічної бази і, головне, працювати, не втрачати кваліфікацію. Щоб у всеозброєнні зустріти піднесення промислового будівництва, яке вже розпочалося в Україні.

Будівельний комплекс України – складне виробничо-територіальне утворення, структура якого формується під впливом багатьох факторів, найважливішим з яких є інвестиційна політика.

Сучасна структура будівельного комплексу України складається під впливом інвестиційних процесів, а також науково-технічного прогресу, соціологізації та екологізації виробництва. Провідною його ланкою є будівельна індустрія, яку в останній час визначають такі основні особливості: скорочення обсягів виконаних підрядних робіт, зниження рівня продуктивності праці та розвиток у будівництві нових організаційно-управлінських структур.

Різке скорочення обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт зумовлено значним зменшенням інвестицій як у нове будівництво так і у об’єкти, що вже будуються, навіть у пускові. Другий фактор – гострий дефіцит будівельних матеріалів, зокрема таких важливих як цегла, цемент, будівельне скло, дерев’яні конструкції. Побічний наслідок кризи у будівельній індустрії – зменшення чисельності робітників, зайнятих у будівництві (з 1378 тис. чол. у 1980р. до 1104 тис. чол. у 1991р.)

Зниження рівня продуктивності праці у будівництві (на 1.3% тільки за 1990р.) зумовлене порушенням господарських зв’язків у капітальному будівництві та промисловості будівельних матеріалів, невиконанням договірних зобов’язань по постачанню будівельним об’єктам палива, обладнання, будівельних матеріалів та конструкцій, а також рядом суб’єктивних факторів.

Незважаючи на інтенсивний розвиток нових організаційних форм будівництва, домінуюча роль зберігається за державною системою організації будівельної індустрії, яка забезпечує відносно стабільне управління, матеріально-технічне постачання та, що важливо, замовлення на будівельну продукцію (державними будівельно-монтажними організаціями у 1991р. було виконано 79,1% загального обсягу підрядних робіт, які на 82,8% фінансувалися за рахунок державних капіталовкладень).

Беручи до уваги, що однією з основних причин відставання галузі є нестача засобів на її технічне переозброєння, то одним з шляхів активізації інвестиційного інтересу до неї вважається розвиток мережі акціонерних підприємств по виробництву нерудних будівельних матеріалів, будівельної цегли, керамічної плитки, сантехніки …

Для розвитку народного господарства України одним з найважливіших видів виробничого будівництва є реконструкція та технічне переозброєння діючих підприємств. Регіони з максимальним рівнем територіальної концентрації цього виду будівельно-монтажних робіт співпадають з розміщенням основних виробничих, насамперед, промислових баз країни.

Крім того, індустріально розвинутим областям України властива підвищена питома вага реконструкції та технічного переозброєння підприємств у відтворюваній структурі капітальних вкладень.

Обсяги соціально-культурного виробництва у областях України, хоча й мають значні територіальні відмінності за абсолютними масштабами, але у перерахунку на душу населення відносно однорідні. Виняток становлять лише Київська область разом з Києвом (великим обсягом соціального будівництва тут відзначається місто Київ) та специфічний рекреаційний регіон – Автономна Республіка Крим, де рівень територіальної концентрації цього виду будівництва досить високі. За схожим характером, але більш континуально розміщено житлове будівництво, яке накладається на досить густу мережу населених пунктів.

На географію природоохоронного будівництва значний вплив має характер екологічної ситуації в Україні. Масштаби та структура цього будівництва в областях України зумовлені перш за все місцевими особливостями забруднення оточуючого середовища та використання природних ресурсів, тому вони досить різноманітні. Зокрема у найбільш економічно неблагополучних регіонах України головними напрямами природоохоронного будівництва є: у Дніпропетровській області – охорона надр і раціональне використання мінеральних ресурсів (63.2% всього обсягу цього виду робіт у Україні) та охорона атмосферного повітря (45.7%), в Криму – охорона земель (20.3%). Загальна частка капітальних вкладень на охорону природи регіонів перевищує 55%.

Сучасний будівельний комплекс України відзначається досить складною динамікою свого розвитку. Зміни в його структурі та народногосподарських функціях відбивають складні процеси, що відбуваються у суспільстві.

Труднощі ж носять тимчасовий характер, гарантією чому є потужний виробничий потенціал комплексу.

За статистичними даними за січень-жовтень 2007 року підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 40.2 млрд. грн., що на 14,0% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Зростання обсягів будівельних робіт відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності. Будівництво будівель та споруд, частка яких у загальному обсязі становить 85,6%,зросло на 14,0%. Обсяги робіт з установлення інженерного устаткування будівель та споруд збільшились на 19,5%, з підготовки будівельних ділянок – на 6,2%, і завершення будівництва – на 20,1%.

Капітальне будівництво є однією з найвагоміших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Від розвитку будівництва залежить також вихід економіки держави з кризового стану та виведення її на світовий ого стану та виведення її на світовий рівень.

Сьогодні в Україні будівництво перебуває в занепаді: основні фонди зношені майже на 60%, в середньому ці фонди на одну третину в тричі менші ніж в Росії, в четверо, ніж у Литві. Порівняно із західноєвропейськими країнами матеріальна база України стосовно житла в 3-5 разів менша. Сьогодні на ринку будівельних робіт працює близько 7000 будівельних організацій, в яких зайнято 764000 працівників, 46% будівельних організацій об’єднані в корпорації та концерни, інші працюють на ринку самостійно. Біля 86% підрядних організацій мають недержавну форму власності.

Значне скорочення обсягу бюджетних капіталовкладень на початку 90-х років призвело до кризи у будівельному комплексі. В зв’язку з скороченням обсягів робіт виникла гостра конкуренція на підрядному ринку, і це змусило будівельників шукати нові форми і методи господарювання. Назріла необхідність корінних змін у будівельному комплексі, його реконструкції.

Державні будівельні організації шляхом приватизації перетворились на акціонерні товариства. Поряд з ними з’явились нові будівельні організації, які засновані на колективній та приватній власності. Ринок поповнився новими видами будівельних матеріалів, які потребують впровадження нових технологій.

 

Тема № 1. Кладка стін одночасно з облицюванням керамічною цеглою

(розміром 18000х15000х640)

 

Матеріали

  Керамічними називаються штучні кам'яні матеріали, що отримуються спіканням… - шпаристі - з водовбиранням не більше 5 %;

Малюнок 1.1. Цегла: а) пластичного пресування (1 - постіль; 2 - ложок; 3 - поперечик); б) напівсухого пресування

Цегла напівсухого пресування має меншу морозостійкість. її випускають у невеликій кількості через складність пресування сировини і невисоку продуктивність пресів.

Керамічну цеглу випускають розміром: 250x120x65 мм; рідше: 288x138x65 мм (модульна) і 250x120x88 мм (потовщена). Оскільки вага 1 цеглини не повинна перевищувати 4 кг, потовщену і модульну цеглу роблять з пустотами. Прийняті наступні назви граней цегли: великої - постіль (1); бокової довгої - ложкова (2); торцевої - тичок (поперечик) (3).

Щільність звичайної керамічної цегли 1600-1900 кг/м3, водовбирання не менше 8 %. За міцністю на стискування і вигин вона поділяється на вісім марок від 75 до 300. За морозостійкістю - на чотири марки: 15; 25; 35; 50 (циклів).

Допустимі відхилення від розмірів і форми цегли встановлені ДСТУ БВ. 27-36 95:

- по довжині ± 5 мм;

- по ширині ± 4 мм;

- по товщині ± 3 мм;

- не прямолінійність граней і ребер (не більше): по постілі - 3 мм, по ложку - 4 мм;

- наскрізні тріщини по ложковій і тичковій гранях: не більше однієї при довжині її по постілі не більше 30мм;

- відбитість і притуплюваність ребер і кутів не більше двох на цеглині завглибшки не більше 5 мм і завдовжки 10-15 мм.

Звичайна керамічна цегла, завдяки досить високим показникам фізико-механічних властивостей і довговічності, широко використовується у сучасному будівництві для мурування зовнішніх і внутрішніх стін будівель, фундаментів, димарів тощо. Цеглу напівсухого пресування не можна застосовувати для зведення цоколю фундаментів, зовнішніх стін вологих приміщень. На складах цеглу зберігають у штабелях заввишки до 1,6 м, складеною на ребро (ложкову грань). При механізованому навантаженні, розвантаженні та транспортуванні використовують дерево-металеві піддони, на які цеглу вкладають на ребро з перев'язкою у «ялинку» (з нахилом 45° до центру пакета). До торців піддонів прибивають бруски, на які спирається цегла. Перевозять піддони звичайними автомобілями без додаткових кріплень. Навантаження, розвантаження і подачу пакетів на робоче місце виконують із застосуванням спеціальних футлярів. Без піддонів цеглу перевозять складеною у штабель з перев'язкою. Транспортування цегли навалом забороняється, оскільки при цьому багато її б'ється.

У звичайної (керамічної) цегли є два суттєвих недоліки:

- відносно висока щільність (понад 1600 кг/м3);

- невеликі розміри.

Висока щільність зумовлює і значну теплопровідність, а отже, велику товщину стін. Знизити щільністю та теплопровідність можна шляхом виготовлення цегли з пустотами або збільшенням її шпаристості (до глини додають домішки, що вигорають - тирсу). Так само отримують порожнисту, шпаристу, шпаристо-порожнисту цеглу.

Застосування такої цегли дозволяє зменшити товщину стін та скоротити витрати матеріалів, тому її називають ефективною. Виготовлення великорозмірної керамічної цегли з наскрізними пустотами не лише знижує масу і щільність виробів, а й прискорює процес її сушіння і випалу, оскільки виріб швидше і рівномірніше прогрівається через зовнішні та внутрішні поверхні. Тому порожниста цегла має менше дефектів, а міцність її така сама, як і у звичайної цегли, незважаючи на великий відсоток пустот - до 37 % (мал. 1.2.).

 

 

Малюнок 1.2. Цеглини з наскрізними пустотами

Мурування та оздоблення стін, парканів, арок - не повний перелік використання штучних матеріалів. Під час оздоблення дуже часто використовують саме… Під час роботи у зимових умовах марки розчинів повинні бути на один порядок… Температура розчину в зимовий період на момент його застосування повинна бути:

Розчини для мурування

Для кам'яної мурування застосовують цементні, цементно-вапняні, цементно-глиняні і вапняні розчини. Тип в'яжучих для розчинів вибирають залежно від… В сучасних умовах індустріального будівництва розчини кладок і сухі суміші… На якість кам'яної мурування, зниження трудомісткості робіт і підвищення продуктивності праці мулярів роблять великий…

Інструменти, інвентар, пристрої

  Кельма (мал. 2.1, а) - відшліфована по обидва боки сталева лопатка з дерев'яною ручкою - призначена для розрівнювання…

Організація робочого місця

  Дане місце це ділянка кладки і частина примикає до неї майданчики, в межах… Ящики з розчином встановлюють проти прорізів на відстані не більше 4 м. один від одного. Піддони з цеглою встановлюють…

Мал. 3.1 – Робоче місце муляра

Висота рівня кладки впливає на продуктивність праці муляра. Виходячи із залежності продуктивності від висоти кладки, визначено, що при кладці… Робочі операції, виконувані бригадою і ланками мулярів, не однакові за… Процес цегельної кладки організують поточно-розчленованим і поточно-кільцевим (конвеєрним) методами.…

Кладка ложкової версти; 2 – кладка тичкової версти

Поточно-конвеєрним методом кладку в межах захватки ведуть ланками «шістками». За таких умов організації робіт захватку на ділянки не розбивають. У ланці «шістці» працюють «двійками». Кожна така ланка, укладаючи один ряд, послідовно переміщується по периметрі захватки. Перша «двійка» установлює причалку і викладає зовнішню версту, за нею друга «двійка» веде кладку внутрішньої версти, а остання виконує забутку (рис.3.5).

 

 

Мал. 3.5. Схема роботи ланки “шістки” при кладці стін у дві цеглини:

Кладка ложкового ряду; 2 – кладка тичкового ряду

 

 

Технологія виконання робіт

Потім виконують розбивку осей будинку відповідно до проекту, а також розмітку місць з’єднання зовнішніх і внутрішніх стін, деформаційних швів,… Кладку зовнішніх і внутрішніх стін необхідно виконувати одночасно, однак у… Прийоми укладання цегли, виконувані муляром, істотно впливають на продуктивність праці. При цьому враховують…

А – підгортання розчину кельмою; б – присування цеглини і заповнення поперечного вертикального шва

Укладання вприсик(мал. 4.2) ведуть на пластичному розчині з неповним заповненням розчином швів на лицьовій поверхні. Кладку вприсик муляр виконує в… Такий спосіб кладки, при якому муляр не користується кельмою, відрізняється… Укладання вприсик з підрізанням розчину (мал. 4.3) виконують на пластичному розчині з повним заповненням швів розчином…

В – осаджування цеглини

 

 

Мал. 4.3. Укладання цеглини способом вприсик з підрізуванням розчину

ложкового (I) і тичкового (II) рядів:

а – підгортання розчину гранню цеглини; б – притиснення цеглини до раніше укладеної;

В – осаджування цеглини і підрізування надлишків розчину

Системою перев'язки називають порядок укладання каменів (цеглин) у кладці відносно один одного з дотриманням правил розрізки кладки. У процесі… Для здійснення перев'язки швів застосовують неповномірні цеглини (тричвіртки,…  

А – підгортання розчину гранями цеглини; б – осаджування цеглини

У кладці розрізняють перев'язку поздовжніх і поперечних швів. Перев'язку поздовжніх швів виконують для того, щоб напруження в кладці від… Перев'язка поперечних швів необхідна для поздовжнього зв'язку між окремими цеглинами. Поперечні шви перев'язують…

Контроль якості робіт

Якість цегли і розчину встановлюють за паспортами заводів-виготовлювачів, а також за результатами лабораторних випробувань. За ступенем зведення… У процесі виконання кладки перевіряють правильність перев'язки і якість швів,… Вертикальність кутів кладки контролюють рівнем і виском, горизонтальність – правилом і рівнем не менше двох разів на…

Підрахунок об’ємів робіт та потреб в матеріалі

 

Охорона праці

До виконання кам'яних робіт допускаються робітники, які пройшли вступний інструктаж з дотримання правил, що забезпечують безпеку виконання процесів,… У процесі кладки муляр зобов'язаний виконувати наступні вимоги: працювати в… Конструкції застосовуваних вантажозахватних пристроїв повинні виключати можливість мимовільного їх розкриття і…

Тема № 2.

Штукатурення пілястр вапняним розчином

Вимоги до вапняних розчинів

Під пластичністю розчину розуміється його здатність змінювати під впливом зовнішніх сил свою форму без розшарування, розсипу або утворення тріщин і… Терміни твердіння не повинні бути дуже короткими, щоб мати можливість нанести… Під усадкою розуміється скорочення об'єму штукатурного розчину при його твердінні, що може викликати розтріскування…

Сокіл; 2. Кельма; 3. Напівтерок; 4. Відрізівка; 5. Терка.

  Терка потрібна для затирання штукатурки. До робочої поверхні терки можна… Для приготування вапняного розчину беруть вапняне тісто, додають до нього трохи піску і добре перемішують. Потім…

Тема № 3.

Способи та технологія укладання плиток при влаштуванні підлог

Роботи по влаштуванню підлог з керамічних плиток виконують у такій послідовності: - очищення основи від бруду, сміття, пилу і змочування її водою; - розмічання основи підлоги, провішування її та встановлення маячних плиток-реперів і маячних рядів;

Мал. 6.2. Інструмент для укладання керамічної плитки

Два прикладу укладання плитки:

1. Найбільш популярний вид кладки плитки кладка "встик" (варіант "шов в шов") коли плитка практично впритул прилягає одна до іншої. Шов є тонким простором, який неминуче буде присутній між сусідніми плиткам, а ширина шва поклад від розмірів плитки може варіюватися від 0 до 1-2 мм. Плитку різного кольору можна розташовувати в шаховому порядку.

Кладка методом відкритого шва застосовується у разі кладки з використанням плитки котто, клінкер, оскільки цей спосіб формування плитки не забезпечує ретельний контроль розмірів, щоб гарантувати чітку підгонку плиток одну до іншої.

 
 
 
 

Мал. 6.3. Укладання керамічної плитки на підлогу

 

2. Варіант "у розбіжку" має зрушення по шву в шкірному ряді і укладання плитки "з відкритим швом" зі швами шириною більше 2-3 мм. І тій, і інший варіант досить просто викладається, але важчим є другий.

Кладка методом відкритого шва полегшує процес укладання керамічної плитки різних розмірів. При кладці встик можуть з'явитися складнощі з точки зору ідеальної підгонки двох сусідніх плиток, можуть проявитися розриви та нерівності швів, які негативно позначаються на зовнішньому вигляді фанерованої поверхні. Чіткий розподіл плиток, який досягається при кладці відкритим швом, робить нерівності менш помітними.

 

Мал. 6.4. Варіанти укладання керамічної плитки

Кладка методом відкритого шва дозволяє забезпечити рівномірність та довговічність заповнення швів. При укладанні керамічної плитки встик шов між плитками є вкрай вузькою щілиною зазвичай непостійних розмірів, якові надзвичайно важко заповнювати. Часто заповнення відбувається неоднорідно, наслідком цього може статі часткове відшаровування наповнювача та проникнення в щілини вологи і агресивних речовин, що утворилися. З цієї точки зору укладання плитки методом відкритого шва створює менше проблем та ризику.

 

Мал. 6.5. Початок укладання керамічної плитки на підлогу

УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ НА ПІДЛОГУ:

Перший етап укладання

Починайте укладання плитки на підлогу з центру, де перетинаються направляючі лінії, оскільки центр завжди деремо впадає у вічі. Плитку викладайте уздовж ліній в напрямі від центру до стіни в шкірному квадраті. Виміряйте довжину двох протилежних стін і знайдіть їх центри. З цих точок проведіть крейдою дві лінії вздовж усієї кімнати. У результаті повинні вийти лінії, що перетинаються. Постарайтеся знайти найкраще розташування.

У деяких випадках слід трохи перемістити лінії, для того, щоб увійшло більше плитки. Уникайте обрізання плитки з усіх боків біля стіни, це впадає у вічі при вході в кімнату і виглядає негарно. Старайтеся, щоб домінуючі предмети в кімнаті булі симетрично оточені плиткою.

 

Мал. 6.6. Укладання першої плитки на плитковий клей

Викладете увесь ряд керамічної плитки вздовж ліній по ширині та довжині кімнати. Залишайте рівні проміжки між плитками для ґрунтовки. Напільна… Розподіляйте клей за допомогою зубчастого шпателя. Борозенки між смужками клею… Третій етап укладання плитки

Мал. 6.7. Послідовність укладання керамічної плитки на підлогу

 

 

Мал. 6.8. Укладання керамічної плитки на підлогу з використанням хрестиків

 

 

Четвертий етап укладання

Видаліть надлишки клею між плитками до того, як він висохне. Клей з поверхні плитки видаляйте губкою або ганчіркою, просоченою розчинником. При виборі потрібного розчинника наслідуйте вказівки виробника. Плитковий клей зазвичай твердіє протягом 20-30 хвилин.

П'ятий етап укладання плитки

Після того, як ви встановили декілька рядів плитки на клей, зробіть підгонку плитки за допомогою рівня та киянки. Перевіряйте, щоб плитка мали однаковий рівень. У разі споживи нанесіть більше склеювальної основи під потрібну плитку.

 

Мал. 6.9. Перевірка рівня укладання керамічної плитки на підлогу

 

Шостий етап укладання

Після укладання усіх цілих напільних плиток, починайте обрізання та приклеювання плиток, щоб заповнити проміжок між стіною та підлогою по периметру кімнати. Заповніть місце, що залишилося вільним, між підлогою, покритою плиткою, та стінами. Плитку можна порізати спеціальним різаком для різання плитки, на якому можна виставити розмір, для того, щоб уся плитка порізалися однаково.

 

Мал. 6.10. Різак для підрізування керамічної плитки

 

 

Мал. 6.11. Пила для різання керамічної плитки

 

Якщо вам треба розрізати плитку для того, щоб викласти простір навколо дверей або будь-якого іншого предмета заданої форми, використовуйте профіль, щоб точно нанести контури предмета на плитку. У цьому випадку ріжте плитку спеціальною пилою.

Висновок

Поглиблено ознайомився з кладкою стін одночасно з облицюванням керамічною цеглою, штукатуренням пілястр вапняним розчином та способами і… Зробити індивідуальний будинок ошатним, надати йому самобутності й міцності… Дуже важливим є дотримання правильної технології штукатурення пілястр вапняним розчином. Необхідно правильно підібрати…

Список використаної літератури

2. Попов К. М. Матеріалознавство для мулярів, монтажників конструкцій. – Київ : Будівельник, 1994. 3. Нікуліна С. Н., Заславська С. І., Матвєєв Г. П., та інші. Кам’яні роботи. –… 4. Днипровский С. И., Лубянов В. И., Прохоровский В. А., и другие. Расход материалов на общестроительные работы. –…

– Конец работы –

Используемые теги: Кладка, стін, одночасно, облицюванням, керамічною, цеглою, розміром, 18000х15000х640, Штукатурення, пілястр, вапняним, розчином, способи, технологія, укладання, плиток, влаштуванні, підлог0.326

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Кладка стін одночасно з облицюванням керамічною цеглою (розміром 18000х15000х640). Штукатурення пілястр вапняним розчином. Способи і технологія укладання плиток при влаштуванні підлог

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

По способу легитимации (способ обозначения управомоченного лица, способ наделения его правом
I по способу легитимации способ обозначения управомоченного лица способ наделения его правом.. именные.. на предъявителя..

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з дисципліни «технологія галузі » з розділу „технологія хлібопекарських виробів ”зі спеціальності 5.05170104 Коледж переробної та харчової промисловості.. Харківського національного технічного університету сільського господарства..

Способы оплаты в интернет. Платежные системы в электронной коммерции. Вопр. Способы оплаты в интернет
Вопр способы оплаты в интернет.. оплата со счета в банке через доступ в интернете.. оплата со счета мобильного телефона m commerce..

Способы измерения горизонтальных углов и направлений, способ круговых приёмов
Измерения начинают при положении зрительной трубы КЛ. При этом устанавливают горизонтальный круг таким образом, чтобы отсчет на лимбе был на.. При визировании на пункты каждый раз отсчитывают по горизонтальному кругу и.. Далее визируют последовательно, но в обратном порядке на все остальные пункты Е, D, С, В и снова на начальный пункт Л..

Особенности практического применения способов кодирования. Способы декодирования с обнаружением ошибок
Способы декодирования с обнаружением ошибок Процедура декодирования циклического кода с обнаружением ошибок, по аналогии с процессом кодирования.. Если r(x)0, то принятое кодовое слово стирается и формируется.. Поэтому, если полученный при делении остаток, то принятое кодовое слово считается неискаженным.Если остаток, то..

З курсу Технологія продукції ресторанного частина 1: Технологія продукції з сировини рослинного походження
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.. Кафедра РГС і Т..

Способы получения сложных эфиров. Конденсации формальдегида с изобутиленом. Различные способы получения фенола
Данный метод имеет промышленное значение. 3. Присоединение органических кислот к алкенам: 4. Синтез сложных эфиров путем дегидрогенизации спиртов:.. Этерификацию спиртов карбоновыми кислотами можно проводить в отсутствии.. В присутствии кислотных катализаторов этерификация протекает при температуре 70-150ОС. Наиболее распространенными..

Применение слов, образованных графико-пунктуационным способом словообразования, в средствах массовой информации
Характерными чертами современной эпохи, по мнению исследователей, стали раскрепощенность языка, ослабление «внутреннего цензора», свобода от.. Одним из наиболее быстрых и чутких регистраторов речевых новаций являются.. Новые явления, требуя новых наименований, активизируют отдельные звенья словообразовательной системы языка. Наблюдения..

Другие способы выражения концентрации веществ в растворах
На сайте allrefs.net читайте: "другие способы выражения концентрации веществ в растворах"

Способы и средства противодействия подслушиванию
На сайте allrefs.net читайте: "способы и средства противодействия подслушиванию"

0.049
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Способы привлечения внимания читателей в газетных заголовках Газетная практика дает многочисленные примеры того, как в результате неудачного выбора и оформления заголовков резко снижается воздействие важных.. Актуальность исследования обусловливается тем, что в наш современный.. Предметом данного исследования являются средства привлечения внимания в газетных заголовках. Материалом исследования..
  • Аутсорсинг как способ минимизации затрат Аутсорсер специализированная организация класса (B2B), поставщик услуг аутсорсинга.Основными признаками аутсорсинговой организации - выделение в.. Первые ЧОПы появились в начале 90-х годов, некоторые из них успешно существуют.. Затраты на привлечение рекламного агентства были не меньше, а во многих случаях больше, чем выполнение работ силами..
  • Справочник заболеваний и способов их лечения На сайте allrefs.net читайте: "справочник заболеваний и способов их лечения"
  • Социология как способ времяпрепровождения На сайте allrefs.net читайте: "социология как способ времяпрепровождения"..
  • Легкий способ бросить курить На сайте allrefs.net читайте: "легкий способ бросить курить"