рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Задачі і етапи реставрації музичних сигналів

Задачі і етапи реставрації музичних сигналів - раздел Связь, Обробка і відновлення музичних сигналів Розвиток Сучасних Засобів Опрацювання Звукових Сигналів Передбачає Їх Зберіга...

Розвиток сучасних засобів опрацювання звукових сигналів передбачає їх зберігання в цифровому виді. Для зберігання інформації старих фонограм сигнали перетворюють в цифрову форму з використанням високоякісних АЦП (наприклад, 24-бітове квантування і дискретизація з частотою 192 КГц) і переносяться на довговічний носій (компакт-диск). Такий підхід приводить до втрат частини інформації фонограм, які були записані на магнітні стрічки, параметри яких з часом деградували: обмежена смуга частот, втрачені фрагменти фонограми, зменшено відношення сигнал/шум за рахунок старіння магнітного носія, наявність нелінійних спотворень. Для якісного відтворення таких фонограм необхідно розв’язати такі задачі:

1. Усунення „зайвих” спектральних складових (компонентів спектру, що не містяться у вихідній фонограмі по закінченню процесу її формування, - продуктів нелінійних спотворень, різних завад, шумів тощо).

2. Відновлення компонентів спектра, що втрачені із-за лінійних спотворень - обмеження смуги частот сигналу, „провали” амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) тракту „запис-відтворення”.

Очевидно, що вихідна форма сигналу невідома і тому відтворення можливе з деякою ймовірністю. Достовірність відтворення залежить від достовірності розпізнавання, яка залежить від:

- кількості інформації, що міститься в досліджуваному фрагменті носія інформації;

- кількості апріорної інформації, яку має суб’єкт (людина) про об’єкт, що розпізнається (набір знань, якими володіє людина).

При відновленні музичного сигналу ми володіємо меншою кількістю інформації, ніж міститься у вихідному об’єкті. Одним з шляхів відновлення втраченої інформації є її інтерполяція і екстраполяція на основі даних, які отримані при розпізнаванні.

Першим етапом відновлення сигналу є фільтрація. Необхідність виконання початкової фільтрації пояснюється тим, що простіше спочатку подавити шум, а потім провести синтез спектральних складових, ніж навпаки. Такий підхід суттєво зменшує обсяг обчислень та час їх проведення. При розпізнаванні сигналу необхідно локалізувати в частотній області корисні складові – основні тони і обертони. Тоді вважається, що область частот, яка не зайнята корисним сигналом, зайнята шумом.

Після фільтрації виконується відновлення втрачених компонент спектра – синтез обертонів. Відомі приблизні частоти недостаючих обертонів, а їх амплітуда повинна визначатися користувачем, чи визначатися в результаті аналізу спектру (передбачення, інтерполяція, екстраполяція), чи визначатися у відповідності з апріорними відомостями про оброблювальний сигнал.

Застосування розпізнавання образів надає можливість обробляти окремий звуковий об’єкт (реалізацію окремої ноти). По суті окремий звуковий об’єкт є мінімальним елементом сприйняття звукового сигналу.

Принципове припущення, яке робиться в сучасних розпізнавачах є те, що мовний сигнал розглядається як стаціонарний (тобто його спектральні характеристики відносно постійні) на певному часовому інтервалі. Тому основною функцією попереднього опрацювання є розбити вхідну мовний сигнал на інтервали і для кожного інтервалу отримати згладжені спектральні оцінки.

Проте, в досліджуваних сигналах, можуть бути значні спотворення. Тому процедура розпізнавання і відновлення сигналів буде складнішою. Блок-схема процесу керування і процесів опрацювання при відновленні музичного сигналу з використанням розпізнавання наведена на рис.1. В схемі виділяють канал керування і канал опрацювання. Процеси, які входять до каналу керування формують дані (параметри фільтра і перелік недостаючих – втрачених обертонів) що керують процесами каналу опрацювання. Решту процесів керування (використовують простіші алгоритми) механічно виконують вказівки процесу розпізнавання, який формує інформації, що необхідна для роботи решту процесів. На виході схеми отримується музичний сигнал з доданими обертонами, які були відсутні в первинному носії. Необхідно зауважити, що здійснюється ручне налаштування параметрів фільтра і амплітуд обертонів.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Обробка і відновлення музичних сигналів

Питання.. задачі і етапи реставрації музичних сигналів.. основні етапи процесу розпізнавання..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Задачі і етапи реставрації музичних сигналів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Визначення властивостей музичних сигналів, що підлягають розпізнаванню
Визначення основних ознак звукових образів. 1. Енергетичні параметри: - розмах сигналу; - потужність сигналу; - відносна середня потужність.

Вимоги до системи розпізнавання музичних сигналів
Система розпізнавання входить до складу системи опрацювання музичних сигналів. 1. Система забезпечує сегментацію, визначення частот основних тонів і амплітуд обертонів. При побудові засобі

Представлення даних в системах розпізнавання музичних сигналів
Входом системи розпізнавання є звуковий сигнал, вихід – структурована інформація про довжини і основні тони виявлених звукових об’єктів. Першою спостережуваною ознакою звукового сигналу є його ампл

Формати представлення музики і звуку
Формати представлення музики і звуку дають можливість подати на вхід системи стандартні музичні об’єкти і провести дослідження її ефективності. Найпошириніше використовуються два формати: Microsoft

Розробка процесора реставрації музичних сигналів
Структурна схема процесора реставрації музичних сигналів наведена на рис.4. Для сучасних систем характерно, що фільтрація проводиться з використання відомостей про шум, а не відомостей про

Розробка алгоритму розпізнавання багатоголосних музичних сигналів
Розробка алгоритму сегментації Вибір підходу до сегментації визначається, насамперед, вибором елемента розпізнавання (при розпізнаванні злитої мови елементом розпіз

Розробка алгоритму визначення основних тонів звукових об’єктів, що перекриваються у часі
Процедура прийняття рішення про „висоту тону ноти за значенням частоти звукового об’єкта” є простою задачею, на відміну від задачі „отримання значення ознаки”, яка є джерелом помилок і за якою прий

Розробка алгоритму опрацювання сигналу на основі розпізнавання
Згідно з концепцією відновлення музичних сигналів в процесі опрацювання сигналу необхідно провести фільтрацію (подавлення шумових компонентів) і синтез втрачених компонентів звукових об’єктів. Прин

Розробка функціональної схеми системи опрацювання музичних сигналів
На основі аналізу параметрів існуючих систем і розроблених алгоритмів можна зробити такі висновки: 1. Розроблені алгоритми сегментації і розпізнавання музичного сигналу формують повний наб

Дослідження структури звукових об’єктів
Структура звукового об’єкта і тембр. Дослідження необхідне для розробки алгоритму розпізнавання музичних сигналів і для формування вимог до розроблюваної системи опрацювання сигнал

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги