рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Визначення властивостей музичних сигналів, що підлягають розпізнаванню

Визначення властивостей музичних сигналів, що підлягають розпізнаванню - раздел Связь, Обробка і відновлення музичних сигналів Визначення Основних Ознак Звукових Образів. 1. Енергет...

Визначення основних ознак звукових образів.

1. Енергетичні параметри:

- розмах сигналу;

- потужність сигналу;

- відносна середня потужність.

2. Спектральні характеристики:

- характеристики коротко часового спектру: неперервний чи дискретний (відповідно, шумовий чи тональний сигнал);

- положення на частотній осі формант коротко часового амплітудного спектру, співвідношення амплітуд відповідних спектральних складових;

- співвідношення амплітуд і фаз гармонік;

- частота основного тону;

- короткочасна автокореляційна функція сигналу.

Для музичного сигналу справедливі два твердження:

- співзвуччя з нот, що відстають на ціле число октав, появляються в сигналі рідше, ніж терції, кварти чи квінти. При цьому є мало алгоритмів, що дозволяють достовірно розділити ноти, які відстають на октаву;

- музичний сигнал має більш строго, ніж мовний сигнал організацію спектральної структури: під поняттям музичного ладу розуміється певне співвідношення висоти тонів звуків, виразність відчуття тону означає певне співвідношення частоти основного тону і частот обертонів. Тобто, при розпізнаванні довільного музичного сигналу завжди є апріорна інформація про нього.

Задачі розпізнавання музичних сигналів.

Властивості музичних сигналів, які підлягають розпізнаванню:

1. Висота тону (їй відповідає частота основного тону чи період основного тону коливання).

2. Тривалість (умовне поняття, яке визначає інтервал часу від моменту появи ноти (збудження звукових коливань) до моменту затухання.

3. Тембр (дозволяє відрізняти звукові об’єкти, що відповідають одній і тій ж ноті, але виконані різними музичними інструментами і в різних акустичних обставинах).

4. Гучність (описує суб’єктивне сприйняття інтенсивності звукового сигналу). Гучність залежить від тривалості звукового об’єкта, від висоти тону і складу гармонік.

До задачі розпізнавання музичного сигналу входить:

1. Визначення моментів появи і тривалості нот.

2. Визначення висот тонів нот.

3. Визначення гучності нот.

4. У випадку ансамблевого виконання – розділення партій інструментів за різницями у тембрі чи за іншими ознаками.

Задача визначення гучності не знайшла навіть приблизного рішення. Розділення партій інструментів опираються на результати досліджень властивості людини локалізувати джерела звуку в просторі, часі і частоті. При розпізнаванні музичних сигналів частота основного тону і тривалість ноти квантуються (в реальних сигналах є неперервною величиною). В сучасних системах прийнято виводити результат у вигляді нотного запису (в форматі MIDI, який для кодування висоти тону використовує цілі числа від 0 до 127; для кодування тривалості ноти задається тривалість мінімальної одиниці часу – квантиля).

Тобто, при розпізнаванні доцільно квантувати довжину і висоту нот.

В результаті аналізу визначено – дана реалізація багатоголосової мелодії, необхідно класифікувати довжини і висоти тонів складових її звукових об’єктів.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Обробка і відновлення музичних сигналів

Питання.. задачі і етапи реставрації музичних сигналів.. основні етапи процесу розпізнавання..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Визначення властивостей музичних сигналів, що підлягають розпізнаванню

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Задачі і етапи реставрації музичних сигналів
Розвиток сучасних засобів опрацювання звукових сигналів передбачає їх зберігання в цифровому виді. Для зберігання інформації старих фонограм сигнали перетворюють в цифрову форму з використанням вис

Вимоги до системи розпізнавання музичних сигналів
Система розпізнавання входить до складу системи опрацювання музичних сигналів. 1. Система забезпечує сегментацію, визначення частот основних тонів і амплітуд обертонів. При побудові засобі

Представлення даних в системах розпізнавання музичних сигналів
Входом системи розпізнавання є звуковий сигнал, вихід – структурована інформація про довжини і основні тони виявлених звукових об’єктів. Першою спостережуваною ознакою звукового сигналу є його ампл

Формати представлення музики і звуку
Формати представлення музики і звуку дають можливість подати на вхід системи стандартні музичні об’єкти і провести дослідження її ефективності. Найпошириніше використовуються два формати: Microsoft

Розробка процесора реставрації музичних сигналів
Структурна схема процесора реставрації музичних сигналів наведена на рис.4. Для сучасних систем характерно, що фільтрація проводиться з використання відомостей про шум, а не відомостей про

Розробка алгоритму розпізнавання багатоголосних музичних сигналів
Розробка алгоритму сегментації Вибір підходу до сегментації визначається, насамперед, вибором елемента розпізнавання (при розпізнаванні злитої мови елементом розпіз

Розробка алгоритму визначення основних тонів звукових об’єктів, що перекриваються у часі
Процедура прийняття рішення про „висоту тону ноти за значенням частоти звукового об’єкта” є простою задачею, на відміну від задачі „отримання значення ознаки”, яка є джерелом помилок і за якою прий

Розробка алгоритму опрацювання сигналу на основі розпізнавання
Згідно з концепцією відновлення музичних сигналів в процесі опрацювання сигналу необхідно провести фільтрацію (подавлення шумових компонентів) і синтез втрачених компонентів звукових об’єктів. Прин

Розробка функціональної схеми системи опрацювання музичних сигналів
На основі аналізу параметрів існуючих систем і розроблених алгоритмів можна зробити такі висновки: 1. Розроблені алгоритми сегментації і розпізнавання музичного сигналу формують повний наб

Дослідження структури звукових об’єктів
Структура звукового об’єкта і тембр. Дослідження необхідне для розробки алгоритму розпізнавання музичних сигналів і для формування вимог до розроблюваної системи опрацювання сигнал

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги