рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розробка процесора реставрації музичних сигналів

Розробка процесора реставрації музичних сигналів - раздел Связь, Обробка і відновлення музичних сигналів Структурна Схема Процесора Реставрації Музичних Сигналів Наведена На Рис.4....

Структурна схема процесора реставрації музичних сигналів наведена на рис.4.

Для сучасних систем характерно, що фільтрація проводиться з використання відомостей про шум, а не відомостей про сигнал. Даний підхід можна назвати фільтрацією з використанням виявлення, тобто за деякою ознакою (амплітудний спектр) приймається рішення про наявність чи відсутність процесу (шуму).

На рис.4. також можна виділити гілку керування і гілку опрацювання сигналу. Формуванням частотної характеристики фільтра шумоподавлення керує пристрій, який порівнює амплітудні спектри сигналу, що обробляється з стандартними вибірками. При такому підході, як поріг при прийнятті рішення про значення модуля коефіцієнта передачі в даному діапазоні частот використовується потужність шуму еталонної вибірки у відповідній області спектру. Можливий варіант, коли поріг визначається автоматично. При такому підході „шумовими” компонентами спектру, що підлягають подавленню признаються компоненти, потужність яких менша цього динамічного порогу. Для синтезу гармонік з сигналу може бути виділена смуга верхніх чи нижніх частот.

На синтезатор гармонік поступає сигнал, який крім корисних спектральних складових містить і не подавлені на стадії шумоподавлення продукти нелінійних спотворень, компоненти шумів. Тобто, після сумування вхідного сигналу з вихідним сигналом синтезатора гармонік вхідний спектр збагачується новими шумовими складовими.

 

Головними і найскладнішими вузлами процесора є вузли ШПФ і синтезатора гармонік. У випадку, якщо частота сигналу, що поступає буде співпадати з частотою однієї з еталонних гармонік (синусоїд), на виході ШПФ буде спектр у виді одиночного піка. При неспівпадінні частот графік спектру буде мати вигляд, що наведений на рис.5. Знизу під графіком наведені умови його формування.

Рис. 5. Спектр ШПФ синусоїдального сигналу у випадку не співпадіння його частоти з жодною зі еталонних частот ШПФ.

На рис.6 наведений спектр ШПФ синусоїдального сигналу у випадку співпадіння його частоти з однією з еталонних частот і попереднім віконним опрацюванням.

Аналіз рис.5 і рис.6 показує, що при використанні реальних сигналів на виході ШПФ можуть появлятися піки. При змішуванні сигналів з вузлів ШПФ шуму і ШПФ корисного сигналу вдається отримати сигнал максимально наближений до реального сигналу. Приклад як змінюється графік ШПФ спектру у часі наведений на рис.7.

Рис.6. Спектр ШПФ синусоїдального сигналу у випадку співпадіння його частоти з однією з еталонних частот і попереднім віконним опрацюванням.

Рис. 7. Графік ШПФ звукового сигналу скрипки.

По осі Х - частота, по Y - час і в "третьому вимірі" - амплітуда синусоїд, з яких, за результатами ШПФ, складається сигнал. Складний з погляду цифрового спектрального аналізу за методом ШПФ сигнал суб'єктивно відчувається як монолітний, цільний і "простий" звук певної висоти (частоти). З рис.7 можна зробити висновок про доцільність змішування сигналу і шуму для відтворення музичних сигналів.

Гармонійні синтезатори

Для реалізації синтезатора музичних звуків використовуєтося кілька методів:

1. Метод хвильового табличного синтезу - в пам'ять синтезатора записується оцифрований звук музичного інструмента, який у потрібний момент часу зчитається. Допустимо вихідний сигнал дискретизований із частотою 44.1 КГц. Тепер якщо ми будемо відтворювати його на подвоєній частоті дискретизації 88.2 КГц, тобто у два рази швидше, то висота звуку зросте на октаву. Якщо ж відтворювати сигнал на зниженій частоті дискретизації, то висота звуку відповідно зменшитися. Таким чином, якщо відтворювати сигнал на зміненій відповідним чином частоті дискретизації можна одержати звук будь-якої висоти. Однак у такого методу є недоліки. По-перше, зробити високостабільний плавно пере налаштований генератор частоти дискретизації в багато разів важче, ніж стандартний стабілізований кварцом генератор. По–друге, Одночасно зі зсувом величини тактової частоти і висоти звуку буде змінюватися тривалість атаки й швидкість загасання сигналу. Так якщо ми збільшимо тактову частоту у два рази, то висота звуку зросте у два рази, одночасно у два рази зменшитися загальний час звучання сигналу (тому що він буде програватися у два рази швидше) і, отже, у два рази скоротиться тривалість атаки й у два рази зросте швидкість загасання звуку. Це викличе перекручування загального враження про звук. Відбудуться й більше серйозні зміни в тембрі відтвореного сигналу (зсув формант).

2. Гармонійні синтезатори – звук є дуже якісним, але вимагають величезних обчислювальних потужностей. Вихідний сигнал обчислюється як сума декількох десятків синусоїдальних коливань із амплітудами, що змінюються в часі, частотами й фазами. При такому синтезі враховується "негармонійність" гармонік частоти основного тону, тремтіння фаз гармонік, зміна співвідношення високочастотних і низькочастотних компонентів залежно від стадії атаки, підтримки й загасання, а також і інші "тонкі" ефекти, властиві звуку реальних музичних інструментів. Синтезатори цього типу застосовуються в основному в дуже дорогих проектах і в наукових дослідженнях.

3. Синтезатори на основі:

- частотної модуляції;

- моделювання фізичних процесів та інші.

При побудові гармонійних синтезаторів використовуються методи цифрового опрацювання сигналів.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Обробка і відновлення музичних сигналів

Питання.. задачі і етапи реставрації музичних сигналів.. основні етапи процесу розпізнавання..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розробка процесора реставрації музичних сигналів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Задачі і етапи реставрації музичних сигналів
Розвиток сучасних засобів опрацювання звукових сигналів передбачає їх зберігання в цифровому виді. Для зберігання інформації старих фонограм сигнали перетворюють в цифрову форму з використанням вис

Визначення властивостей музичних сигналів, що підлягають розпізнаванню
Визначення основних ознак звукових образів. 1. Енергетичні параметри: - розмах сигналу; - потужність сигналу; - відносна середня потужність.

Вимоги до системи розпізнавання музичних сигналів
Система розпізнавання входить до складу системи опрацювання музичних сигналів. 1. Система забезпечує сегментацію, визначення частот основних тонів і амплітуд обертонів. При побудові засобі

Представлення даних в системах розпізнавання музичних сигналів
Входом системи розпізнавання є звуковий сигнал, вихід – структурована інформація про довжини і основні тони виявлених звукових об’єктів. Першою спостережуваною ознакою звукового сигналу є його ампл

Формати представлення музики і звуку
Формати представлення музики і звуку дають можливість подати на вхід системи стандартні музичні об’єкти і провести дослідження її ефективності. Найпошириніше використовуються два формати: Microsoft

Розробка алгоритму розпізнавання багатоголосних музичних сигналів
Розробка алгоритму сегментації Вибір підходу до сегментації визначається, насамперед, вибором елемента розпізнавання (при розпізнаванні злитої мови елементом розпіз

Розробка алгоритму визначення основних тонів звукових об’єктів, що перекриваються у часі
Процедура прийняття рішення про „висоту тону ноти за значенням частоти звукового об’єкта” є простою задачею, на відміну від задачі „отримання значення ознаки”, яка є джерелом помилок і за якою прий

Розробка алгоритму опрацювання сигналу на основі розпізнавання
Згідно з концепцією відновлення музичних сигналів в процесі опрацювання сигналу необхідно провести фільтрацію (подавлення шумових компонентів) і синтез втрачених компонентів звукових об’єктів. Прин

Розробка функціональної схеми системи опрацювання музичних сигналів
На основі аналізу параметрів існуючих систем і розроблених алгоритмів можна зробити такі висновки: 1. Розроблені алгоритми сегментації і розпізнавання музичного сигналу формують повний наб

Дослідження структури звукових об’єктів
Структура звукового об’єкта і тембр. Дослідження необхідне для розробки алгоритму розпізнавання музичних сигналів і для формування вимог до розроблюваної системи опрацювання сигнал

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги