рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Електричних і радіотехнічних сигналів

Електричних і радіотехнічних сигналів - раздел Связь, Забезпечення Єдності Вимірювань Параметрів...

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ

ЕЛЕКТРИЧНИХ І РАДІОТЕХНІЧНИХ СИГНАЛІВ

 

Загальні відомості про вимірювання параметрів сигналів

До засобів вимірювання параметрів сигналів загального застосування*, відповідно до класифікації за ГОСТ 15094–86, відносяться: - генератори вимірювальні (підгрупа Г); - осцилографи різних видів (підгрупи С1, С7, С8, С9);

Забезпечення єдності вимірювань нелінійних спотворень

Загальні відомості про спотворення сигналів. Нелінійні спотворення

В лінійних системах з постійними параметрами виникають тільки лінійні спотворення (амплітудні, частотні, фазові), обумовлені його… Нелінійність системи з постійними параметрами проявляється в тому, що на її… Окремо скажемо про шумові завади або спотворення, які виникають як в лінійних, так і нелінійних системах і призводять…

Еталон одиниці коефіцієнта гармонік

В основу еталона покладено метод з використанням калібрувального сигналу (=100 %). У цьому методі із вихідного спотвореного гармонічного сигналу… Структурну схему еталона наведена на рис. 8.3. Розглянемо його роботу в режимі…    

Еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції

Еталон призначений для атестації робочих еталонів, що відтворюють АМ сигнал з каліброваним коефіцієнтом АМ, і повірки найбільш точних модулометрів,…   8.3.1 Параметри АМ сигналу [28]

Апаратурне рішення та характеристики еталона

Аналіз, наведений у [45] дозволяє сформулювати такі принципи побудови еталона коефіцієнта АМ: а) оптимальною є побудова еталона у вигляді міри одиниці коефіцієнта АМ, тобто… б) діапазони несучих і модулюючих частот АМ сигналів еталона повинні відповідати частотам апаратури, що повіряється,…

Еталон одиниці девіації частоти частотно-модульованих коливань

Еталон призначений для атестації робочих еталонів і перевірки найбільш точних робочих девіометрів. Являє собою комплекс засобів вимірювань, здатний відтворювати, зберігати і передавати калібровані значення девіації частоти ЧМ коливань у необхідному діапазоні несучих і модулюючих частот.

Параметри сигналу з кутовою модуляцією

, де – амплітуда, прийнята постійною; – несуча частота (частота у відсутності… При періодичній КМ середня частота за період модулюючого сигналу буде (рис. 8.10)

Апаратурне рішення і характеристики еталона

В основу еталона одиниці девіації частоти покладено такі принципи [28]: а) як і у випадку АМ, еталон доцільно будувати як міру девіації частоти, тобто… б) діапазони девіації частоти і модулюючої частоти повинні відповідати параметрам апаратури, що повіряється, несуча…

Метрологічне забезпечення вимірювальних генераторів

У генератора нормована велика кількість параметрів, які розбиті на такі основні групи: частотні – - параметри; рівня вихідного сигналу − або - параметри;

Про метрологічне забезпечення осцилографів, аналізаторів спектра та інших багатофункціональних засобів вимірювань

У принциповому плані їх метрологічне забезпечення (повірка) не відрізняється від повірки генераторів сигналів, яка проводиться поелементно за… Це ж відноситься і до деяких спеціалізованих приладів для вимірювання… У деяких спеціальних приладах нелінійності нормуються у формі диференційних крутизни і фази, шумів нелінійних…

Висновок

Вимірювання і відтворення параметрів електричних і радіотехнічних сигналів здійснюється відповідними засобами вимірювальної техніки, особливостями яких є велика кількість нормованих параметрів і можливість роботи з різними видами сигналів. Єдність вимірювань при цьому досягається сполученням централізованих та децентралізованих систем метрологічного забезпечення. Для таких приладів, як вимірювачі нелінійних спотворень, амплітудної і частотної модуляції, де визначено основний параметр і вид сигналу, можливою є централізована система, тобто створення відповідного еталона. Для багатофункціональних приладів, призначених для вимірювання комплексу параметрів різних видів сигналів єдність забезпечується шляхом простежуваності до еталонів з інших видів вимірювань, тобто децентралізовано.

 

Контрольні питання

1. Які прилади загального застосування для вимірювання параметрів електричних сигналів ви знаєте? 2. Які прилади включає до себе підгрупа Г − генератори сигналів… 3. Що таке “нелінійні спотворення” сигналів, чим вони відрізняються від лінійних?

– Конец работы –

Используемые теги: електричних, радіотехнічних, сигналів0.075

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Електричних і радіотехнічних сигналів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Вступ до дисципліни проектування цифрової обробки сигналів та зображень. Основні поняття та визначення. Області застосування та основні задачі цифрової обробки сигналів
Тема вступ до дисципліни проектування цифрової обробки сигналів та зображень основні поняття та..

З навчальної дисципліни «Теорія електричних кіл та сигналів»
Мета засвоєння методів аналізу електричних кіл при гармонічному впливі схеми які розглядаються представляють спрощені моделі окремих пристроїв.. вказівки по виконанню завдання.. згідно розв язати наступні задачі..

Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ. Визначення потужності та кількості трансформаторів знижувальних підстанцій
Міністерство аграрної політики України.. Таврійський державний агротехнологічний університет..

Лінійних електричних кіл змінного струму
Складання системи рівнянь за законами Кірхгофа.. Складемо систему рівнянь за законами Кірхгофа відносно миттєвих значень напруг та струмів в колі синусоїдального..

Вимірювання електричних величин
Вимірювання електричних величин.. І мета роботи ознайомитися з принципами роботи і класифікацією електровимірювальних приладів а також з їх основними метрологічними..

Еталони одиниць параметрів електричних
Висновок.. Розгляд існуючих еталонів показує що основні напрямки вдосконалення еталонів.. Контрольні питання Яка конструкція розрахункового конденсатора вам відома..

Конспект лекцій з дисципліни приймання та оброблення сигналів
Криворізький коледж.. національного авіаційного університету.. конспект лекцій з дисципліни приймання та оброблення сигналів..

Обробка і відновлення музичних сигналів
Питання.. задачі і етапи реставрації музичних сигналів.. основні етапи процесу розпізнавання..

Пристрій контролю за рівнями аналогових сигналів
Національний технічний університет харківський політехнічний інститут.. кафедра обчислювальної техніки та програмування..

Проектування електричних станцій та підстанцій
Вибір трансформаторів ТЕЦ В завданні на проектування ТЕЦ вказуються наступні графіки: – графік виробітку потужності генераторами; – графік.. Для вибору потужності трансформаторів за вказаними графіками робиться побудова.. Графіки виробітку потужності генераторами і навантаження споживачів на стороні 10 і 110 кваліфікація приведені на..

0.031
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам