рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Загальні відомості про вимірювання параметрів сигналів

Загальні відомості про вимірювання параметрів сигналів - раздел Связь, Електричних і радіотехнічних сигналів   До Засобів Вимірювання Параметрів Сигналів Загального Застосу...

 

До засобів вимірювання параметрів сигналів загального застосування*, відповідно до класифікації за ГОСТ 15094–86, відносяться:

- генератори вимірювальні (підгрупа Г);

- осцилографи різних видів (підгрупи С1, С7, С8, С9);

- вимірювачі коефіцієнта амплітудної модуляції (С2);

- вимірювачі девіації частоти (С3, СК3);

- аналізатори спектра (С4, СК4);

- вимірювачі нелінійних спотворень (С6).

Крім приладів загального застосування, в даній області радіовимірювань існує значна кількість спеціалізованих приладів для систем зв'язку, наукових досліджень тощо.

Підгрупа Г включає до себе такі прилади:

Г1 – установки для повірки вимірювальних генераторів;

Г2 – генератори шумових сигналів;

Г3 – генератори сигналів низькочастотні (до 200 кГц);

Г4 – генератори сигналів високочастотні;

Г5 – генератори сигналів імпульсні;

Г6 – генератори сигналів спеціальної форми;

Г8 –свіп-генератори.

Усі прилади цієї підгрупи є джерелом стабільних сигналів заданої форми, параметри яких нормуються, тобто можуть змінюватися у визначених межах і встановлюватися з визначеною точністю.

Прилади підгруп С2, С3, СК3 включають до себе

- вимірювачі коефіцієнта амплітудної модуляції (модулометри) в широкому діапазоні несучих і модулюючих частот (С2);

- вимірювачі девіації частоти (девіометри) частотно-модульованих (ЧМ) сигналів в широких діапазонах несучих і модулюючих частот (С3);

- комбіновані вимірювачі параметрів амплітудної, частотної та фазової модуляції (СК3).

Крім основних (корисних) параметрів, позначених у назвах приладів, модулометри і девіометри здатні вимірювати і так звані “паразитні” параметри АМ і ЧМ сигналів: спотворення законів модуляції, супровідну модуляцію (АМ при ЧМ, ЧМ при АМ), амплітудну і кутову модуляцію шумового характеру.

Прилади підгрупи С6 − це вимірювачі нелінійних спотворень електричних сигналів, виражених у формі коефіцієнта гармонік.

Підгрупи С1, С7, С8, С9 включають до себе осцилографи різних видів (універсальні, швидкісні, стробоскопічні, запам’ятовуючі, спеціальні), призначені для спостереження і дослідження форми сигналів в координатах «напруга-час».

Підгрупа С4 і СК4 включає до себе аналізатори спектра, за допомогою яких вимірюються розподілення рівня (напруги, потужності) сигналу в функції частоти. Розділяють аналізатори спектра послідовної і одночасної (в реальному масштабі часу) дії.

Не дивлячись на ряд ознак, які поєднують названі підгрупи приладів (багатофункціональність, нормування великої кількості параметрів і характеристик), існують і деякі відмінності.

Так, вимірювачі нелінійних спотворень (коефіцієнта гармонік), коефіцієнта АМ, девіації частоти (підгрупи С6, С2 і С3) призначені для вимірювань конкретного виду сигналу і мають нормовану похибку вимірювання основного параметра цього сигналу. Вимірювачі нелінійних спотворень призначені для вимірювання коефіцієнтів гармонік квазігармонічних сигналів. Вимірювачі коефіцієнта АМ (модулометри) і девіації частоти (девіометри) призначені для вимірювання параметрів амплітудно-модульованих (АМ) і частотно-модульованих (ЧМ) сигналів відповідно.

Інакше обстоїть справа з такими приладами, як осцилографи й аналізатори спектра (АС). Для цих приладів характерні такі особливості:

- можливість дослідження широкого класу сигналів – від простих гармонійних до складних модульованих, маніпульованих тощо;

- багатофункціональність, тобто можливість розв’язання з їхньою допомогою великої кількості вимірювальних задач.

Для цих приладів поняття “похибки осцилографа” чи “похибки аналізатора спектра” є некоректними. У них нормується до 30-40 “внутрішніх” параметрів (нерівномірність АЧХ, нелінійність амплітудної характеристики, шуми, похибки вимірювань рівнів і частот, перехідна характеристика і т.ін.), що дає можливість користувачу самому розрахувати похибку вимірювань того чи іншого параметра в залежності від характеру вимірювальної задачі, досліджуваного об'єкта й умов вимірювань.

Тому підходи до метрологічного забезпечення різних підгруп засобів вимірювань параметрів форми і спектра радіосигналів дещо відрізняються. Якщо для приладів підгруп С2, С3, С6 можна говорити про створення еталонів одиниць вимірюваних величин (коефіцієнта гармонік, коефіцієнта АМ, девіації частоти), то для осцилографів і АС говорити про якісь спеціалізовані еталони недоречно. Підхід до метрологічного забезпечення цих приладів інший і буде розглянутий окремо.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Електричних і радіотехнічних сигналів

Електричних і радіотехнічних сигналів.. загальні відомості про вимірювання параметрів.. забезпечення єдності вимірювань нелінійних спотворень загальні відомості про..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Загальні відомості про вимірювання параметрів сигналів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні відомості про спотворення сигналів. Нелінійні спотворення
Тракти передачі, посилення, формування і обробки електричних сигналів можуть вносити лінійні, флуктуаційні (шумові) та нелінійні спотворення. В лінійних системах з постійними параметрами в

Еталон одиниці коефіцієнта гармонік
Еталон одиниці КГ [28] побудований таким чином, що він може як відтворювати сигнали з каліброваними значеннями КГ (режим повірки вимірювачів КГ), так і здійснювати точне вимірювання КГ зовнішнього

Еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції
  Еталон призначений для атестації робочих еталонів, що відтворюють АМ сигнал з каліброваним коефіцієнтом АМ, і повірки найбільш точних модулометрів, що є вимірювачами (приймачами) АМ

Апаратурне рішення та характеристики еталона
  Аналіз, наведений у [45] дозволяє сформулювати такі принципи побудови еталона коефіцієнта АМ: а) оптимальною є побудова еталона у вигляді міри одиниці коефіцієнта АМ, тобто

Параметри сигналу з кутовою модуляцією
Сигнал з кутовою модуляцією (КМ*) у загальному випадку має вигляд , де

Апаратурне рішення і характеристики еталона
  В основу еталона одиниці девіації частоти покладено такі принципи [28]: а) як і у випадку АМ, еталон доцільно будувати як міру девіації частоти, тобто як джерело сигналу з

Метрологічне забезпечення вимірювальних генераторів
Як показано в п. 8.1.2, група Г включає до себе ряд видів генераторів, але підхід до їх метрологічного забезпечення є єдиним. Розглянемо його на прикладі приладу підгрупи Г4 − генератора сигн

Про метрологічне забезпечення осцилографів, аналізаторів спектра та інших багатофункціональних засобів вимірювань
Вище вже говорилося про особливості цих приладів, у яких нормуються кілька десятків внутрішніх параметрів і характеристик, за якими, у залежності від вимірювальної задачі, можна розрахувати похибку

Контрольні питання
  1. Які прилади загального застосування для вимірювання параметрів електричних сигналів ви знаєте? 2. Які прилади включає до себе підгрупа Г − генератори сигналів вимі

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги