рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Загальні відомості про спотворення сигналів. Нелінійні спотворення

Загальні відомості про спотворення сигналів. Нелінійні спотворення - раздел Связь, Електричних і радіотехнічних сигналів Тракти Передачі, Посилення, Формування І Обробки Електричних Сигналів Можуть ...

Тракти передачі, посилення, формування і обробки електричних сигналів можуть вносити лінійні, флуктуаційні (шумові) та нелінійні спотворення.

В лінійних системах з постійними параметрами виникають тільки лінійні спотворення (амплітудні, частотні, фазові), обумовлені його амплітудно-частотними і фазочастотними характеристиками. Вихідне коливання містить при цьому тільки ті спектральні складові, які є у вхідному коливанні, хоча форма вхідного й вихідного коливання можуть відрізнятися. Однак співвідношення між амплітудними або іншими значеннями вхідних і вихідних коливань і форма ви­хідного коливання не залежать від амплітуди вхідного коливання.

Нелінійність системи з постійними параметрами проявляється в тому, що на її виході виникають спектральні складові нових частот, яких немає в спектрі вхідного коливання. Спотворення такого роду є нелінійними. При зміні амплі­туди вхідного коливання і постійній його формі форма вихідного коливання змінюється.

Окремо скажемо про шумові завади або спотворення, які виникають як в лінійних, так і нелінійних системах і призводять до амплітудних, частотних та фазових флуктуацій, які накладаються на інформативний сигнал і також вносять спотворення (шумового характеру). Боротьба з шумовими завадами і їх вимірювання − окрема тема, яка в рамках даного посібника не розглядається.

Існує багато параметрів для нормування нелінійних спотворень, які залежать від природи нелінійності, причин її виникнення, методів та засобів її вимірювання. Так, при використанні різних методів вимірюють такі види спотворень (рис. 8.1):

- гармонійні, що виникають при подачі на нелінійний елемент (НЕ) гармонійного коливання;

- комбінаційні − при подачі на НЕ двох - і тричастотного випробувального сигналу;

- модуляційні (перехресні) − при модуляції корисного сигналу сигналом перешкоди;

- SINAD − при вимірюванні суми продуктів нелінійності та шумів;

- перехідні перешкоди − при вимірюванні продуктів переходу з каналу в канал в багатоканальних системах через наявність нелінійності;

- загасання нелінійності − гармонічні спотворення в логарифмічній формі.

           
     
 
 

 


Рис. 8.1. Види спотворень

 

В окремих спеціалізованих приладах, зокрема зв’язкових, використовують й інші методи і параметри для визначення нелінійності.

Нелінійні елементи, в залежності від їх інерційних властивостей, поділяють на:

- НЕ з резистивною нелінійністю (інерційністю яких в діапазоні робочих частот можна нехтувати);

- НЕ комплексного характеру (частотно-залежні).

Важливою умовою забезпечення єдності вимірювання параметрів нелінійних спотворень є можливість перерахування різних показників нелінійності в єдиний параметр.

Дослідження показали, що найбільш універсальним параметром для оцінки нелінійних спотворень є коефіцієнт гармонік (КГ), тобто відношення квадратичної суми вищих гармонік сигналу на виході НЕ до першої при гармонічному вхідному сигналі (рис. 8.2):

 

 
 

 

 


Рис. 8.2. Метод оцінки нелінійності за коефіцієнтом гармонік

 

. (8.1)

КГ вихідного сигналу вимірюється відповідним приладом – вимірювачем КГ (підгрупа С6).

Іноді нормують і вимірюють КГ у вигляді відношення СКЗ напруги вищих гармонік і СКЗ повної напруги :

. (8.2)

Зв'язок між і має вигляд

(8.3)

Якщо <10 %, значення і відрізняються незначно (менш ніж на 1 %).

Можна показати, що існують формули для перерахування різних показників нелінійності в КГ і сформульовані вимоги їх тотожності.

Таким чином, необхідними умовами для забезпечення єдності вимірювань нелінійних спотворень є

- вибір єдиного параметра для оцінки нелінійних спотворень – коефіцієнта гармонік;

- можливість перерахування інших параметрів в коефіцієнт гармонік;

- забезпечення простежуваності результату вимірювання КГ до еталона одиниці КГ або іншої фізичної величини, пов’язаної з КГ відомим співвідношенням.

У ряді країн, у тому числі в Україні, були створені первинні еталони одиниці КГ. Розглянемо такий еталон докладніше.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Електричних і радіотехнічних сигналів

Електричних і радіотехнічних сигналів.. загальні відомості про вимірювання параметрів.. забезпечення єдності вимірювань нелінійних спотворень загальні відомості про..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Загальні відомості про спотворення сигналів. Нелінійні спотворення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні відомості про вимірювання параметрів сигналів
  До засобів вимірювання параметрів сигналів загального застосування*, відповідно до класифікації за ГОСТ 15094–86, відносяться: - генератори вимірювальні (підгрупа Г);

Еталон одиниці коефіцієнта гармонік
Еталон одиниці КГ [28] побудований таким чином, що він може як відтворювати сигнали з каліброваними значеннями КГ (режим повірки вимірювачів КГ), так і здійснювати точне вимірювання КГ зовнішнього

Еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції
  Еталон призначений для атестації робочих еталонів, що відтворюють АМ сигнал з каліброваним коефіцієнтом АМ, і повірки найбільш точних модулометрів, що є вимірювачами (приймачами) АМ

Апаратурне рішення та характеристики еталона
  Аналіз, наведений у [45] дозволяє сформулювати такі принципи побудови еталона коефіцієнта АМ: а) оптимальною є побудова еталона у вигляді міри одиниці коефіцієнта АМ, тобто

Параметри сигналу з кутовою модуляцією
Сигнал з кутовою модуляцією (КМ*) у загальному випадку має вигляд , де

Апаратурне рішення і характеристики еталона
  В основу еталона одиниці девіації частоти покладено такі принципи [28]: а) як і у випадку АМ, еталон доцільно будувати як міру девіації частоти, тобто як джерело сигналу з

Метрологічне забезпечення вимірювальних генераторів
Як показано в п. 8.1.2, група Г включає до себе ряд видів генераторів, але підхід до їх метрологічного забезпечення є єдиним. Розглянемо його на прикладі приладу підгрупи Г4 − генератора сигн

Про метрологічне забезпечення осцилографів, аналізаторів спектра та інших багатофункціональних засобів вимірювань
Вище вже говорилося про особливості цих приладів, у яких нормуються кілька десятків внутрішніх параметрів і характеристик, за якими, у залежності від вимірювальної задачі, можна розрахувати похибку

Контрольні питання
  1. Які прилади загального застосування для вимірювання параметрів електричних сигналів ви знаєте? 2. Які прилади включає до себе підгрупа Г − генератори сигналів вимі

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги