рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Еталон одиниці коефіцієнта гармонік

Еталон одиниці коефіцієнта гармонік - раздел Связь, Електричних і радіотехнічних сигналів Еталон Одиниці Кг [28] Побудований Таким Чином, Що Він Може Як Відтворювати С...

Еталон одиниці КГ [28] побудований таким чином, що він може як відтворювати сигнали з каліброваними значеннями КГ (режим повірки вимірювачів КГ), так і здійснювати точне вимірювання КГ зовнішнього сигналу (режим атестації робочих еталонів). Таким чином, еталон КГ поєднує у собі властивості як міри, так і вимірювального приладу.

В основу еталона покладено метод з використанням калібрувального сигналу (=100 %). У цьому методі із вихідного спотвореного гармонічного сигналу вилучається перша гармоніка, і середньоквадратичне значення (СКЗ) напруги вищих гармонік компарується з СКЗ вихідного сигналу , що відповідає =100 %.

Структурну схему еталона наведена на рис. 8.3. Розглянемо його роботу в режимі атестації робочого еталона*.

 
 

 

 


Рис. 8.3. Структурна схема еталона одиниці коефіцієнта гармонік

 

Робочі еталони (СК6-10, К2С-57) видають сигнали таких видів:

- спотворений гармонійний, що являє собою коливання з частотою і кількома її гармоніками:

;

- з подавленою першою гармонікою, тобто такий, що складається з вищих гармонік частоти :

.

Спектри цих сигналів наведено на рис. 8.4 а, б.

 

 
 

 


Напруга подається на перший вхід компаратора, а на другий − через плавний атенюатор надходить напруга . Компарування відбувається почергово, тобто спочатку вимірюється СКЗ напруги , потім СКЗ , яке за допомогою плавного атенюатора встановлюється рівним СКЗ :

, (8.4)

де − СКЗ -ї гармоніки після проходження атенюатора.

Усі операції компарування в еталоні відбуваються автоматично, що з метрологічної точки зору не принципово.

З урахуванням формул (8.2) і (8.4) , можна записати

.

Далі подається на режекторний фільтр (П в положенні 1), у якому здійснюється пригнічення першої гармоніки. Напруга на виході режекторного фільтру (позначимо ) вимірюється вольтметром СКЗ:

.

Потім на вхід режекторного фільтра (П в положенні 2) подається через зразковий атенюатор, на виході якого напруга дорівнює

,

де – коефіцієнт передачі атенюатора, який встановлюється рівним номінальному КГ сигналу робочого еталона.

Напруга на виході режекторного фільтра дорівнює

. (8.5)

Очевидно, що коли , то . На практиці, як правило, цього не буває, тоді відносну похибку робочого еталона знаходимо за формулою

. (8.6)

У режимі повірки вимірювача КГ замість робочого еталона включають внутрішнє джерело еталона, що видає аналогічні сигнали (і ). Відповідно до описаної вище процедури здійснюють калібрування відтвореного сигналу і подають його на вимірювач, що повіряється.

Керування й обробка результатів вимірювань здійснюються за допомогою керуючої обчислювальної системи, що включає до себе ПЭВМ, виконавчі і програмні засоби.

Основними джерелами похибки еталона є неідеальність обробки сигналу (фільтрації, компарування) і неідеальність вимірювального тракту (неточність атенюатора, нерівномірність АЧХ, шуми). Створений в Україні державний еталон одиниці коефіцієнта гармонік (рис. 8.5) має такі метрологічні характеристики:

діапазон частот, кГц 0,01 – 200;

діапазон вимірювання КГ, % 0,001 – 100;

абсолютна НСП 0,0002 − 0,002 %;

відносна НСП () (2–6)·10-3;

відносна СКВ () 5·10-4 .

 
 
Рис. 8.5. Еталон одиниці коефіцієнта гармонік


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Електричних і радіотехнічних сигналів

Електричних і радіотехнічних сигналів.. загальні відомості про вимірювання параметрів.. забезпечення єдності вимірювань нелінійних спотворень загальні відомості про..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Еталон одиниці коефіцієнта гармонік

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні відомості про вимірювання параметрів сигналів
  До засобів вимірювання параметрів сигналів загального застосування*, відповідно до класифікації за ГОСТ 15094–86, відносяться: - генератори вимірювальні (підгрупа Г);

Загальні відомості про спотворення сигналів. Нелінійні спотворення
Тракти передачі, посилення, формування і обробки електричних сигналів можуть вносити лінійні, флуктуаційні (шумові) та нелінійні спотворення. В лінійних системах з постійними параметрами в

Еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції
  Еталон призначений для атестації робочих еталонів, що відтворюють АМ сигнал з каліброваним коефіцієнтом АМ, і повірки найбільш точних модулометрів, що є вимірювачами (приймачами) АМ

Апаратурне рішення та характеристики еталона
  Аналіз, наведений у [45] дозволяє сформулювати такі принципи побудови еталона коефіцієнта АМ: а) оптимальною є побудова еталона у вигляді міри одиниці коефіцієнта АМ, тобто

Параметри сигналу з кутовою модуляцією
Сигнал з кутовою модуляцією (КМ*) у загальному випадку має вигляд , де

Апаратурне рішення і характеристики еталона
  В основу еталона одиниці девіації частоти покладено такі принципи [28]: а) як і у випадку АМ, еталон доцільно будувати як міру девіації частоти, тобто як джерело сигналу з

Метрологічне забезпечення вимірювальних генераторів
Як показано в п. 8.1.2, група Г включає до себе ряд видів генераторів, але підхід до їх метрологічного забезпечення є єдиним. Розглянемо його на прикладі приладу підгрупи Г4 − генератора сигн

Про метрологічне забезпечення осцилографів, аналізаторів спектра та інших багатофункціональних засобів вимірювань
Вище вже говорилося про особливості цих приладів, у яких нормуються кілька десятків внутрішніх параметрів і характеристик, за якими, у залежності від вимірювальної задачі, можна розрахувати похибку

Контрольні питання
  1. Які прилади загального застосування для вимірювання параметрів електричних сигналів ви знаєте? 2. Які прилади включає до себе підгрупа Г − генератори сигналів вимі

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги