рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Параметри сигналу з кутовою модуляцією

Параметри сигналу з кутовою модуляцією - раздел Связь, Електричних і радіотехнічних сигналів Сигнал З Кутовою Модуляцією (Км*) У Загальному Випадку Має Вигляд ...

Сигнал з кутовою модуляцією (КМ*) у загальному випадку має вигляд

,

де – амплітуда, прийнята постійною; – несуча частота (частота у відсутності модуляції); миттєва частота; і – закони зміни (модуляції) частоти і фази відповідно; .

При періодичній КМ середня частота за період модулюючого сигналу буде (рис. 8.10)

.

 
 

 


Рис. 8.10. Закон зміни частоти сигналу з КМ у функції часу

 

Середньоквадратичне значення девіації частоти за період

. (8.11)

Екстремальні значення кутової частоти сигналу рівні

(8.12)

де і називають кутовими девіаціями частоти (ДЧ) “вверх” і “вниз” відповідно.

Якщо значенням і відповідають моменти часу і (рис. 8.10), то величини і є девіації фази “вверх” і “вниз”.

У випадку гармонічної КМ миттєва частота сигналу

і ,

де - девіація частоти; (8.13) − індекс модуляції, що дорівнює девіації фази .

Як і при АМ, у випадку квазігармонічної кутової модуляції зі спотвореним законом (рис. 8.10) оперують поняттями парціальних девіацій частоти (девіацій фази ), а для оцінки нелінійних спотворень закону КМ використовують коефіцієнт гармонік. Так, для сигналу зі спотвореною КМ

вирази для миттєвої частоти, девіацій частоти і девіацій фази мають вигляд

;

;

;

;

.

Коефіцієнт гармонік визначається формулою

, (8.14)

де – парціальні коефіцієнти -ї гармоніки.

Крім корисної кутової модуляції реальний сигнал завжди супроводжується паразитною КМ флуктуаційного (шумового) характеру, що може нормуватися у формі паразитної девіації частоти (частотного шуму) у смузі частот від до :

, Гц (8.15)

або паразитної девіації фази (фазового шуму)

, рад, (8.16)

де і – спектральна густина потужності флуктуацій частоти і фази відповідно.

Частотний (фазовий) шум є абсолютною похибкою відтворення корисної девіації частоти (девіації фази).

Оскільки на практиці з двох різновидів КМ частіше застосовується частотна модуляція, ніж фазова, то більш доцільно створювати еталон основного параметра частотної модуляції – девіації частоти.*

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Електричних і радіотехнічних сигналів

Електричних і радіотехнічних сигналів.. загальні відомості про вимірювання параметрів.. забезпечення єдності вимірювань нелінійних спотворень загальні відомості про..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Параметри сигналу з кутовою модуляцією

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні відомості про вимірювання параметрів сигналів
  До засобів вимірювання параметрів сигналів загального застосування*, відповідно до класифікації за ГОСТ 15094–86, відносяться: - генератори вимірювальні (підгрупа Г);

Загальні відомості про спотворення сигналів. Нелінійні спотворення
Тракти передачі, посилення, формування і обробки електричних сигналів можуть вносити лінійні, флуктуаційні (шумові) та нелінійні спотворення. В лінійних системах з постійними параметрами в

Еталон одиниці коефіцієнта гармонік
Еталон одиниці КГ [28] побудований таким чином, що він може як відтворювати сигнали з каліброваними значеннями КГ (режим повірки вимірювачів КГ), так і здійснювати точне вимірювання КГ зовнішнього

Еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції
  Еталон призначений для атестації робочих еталонів, що відтворюють АМ сигнал з каліброваним коефіцієнтом АМ, і повірки найбільш точних модулометрів, що є вимірювачами (приймачами) АМ

Апаратурне рішення та характеристики еталона
  Аналіз, наведений у [45] дозволяє сформулювати такі принципи побудови еталона коефіцієнта АМ: а) оптимальною є побудова еталона у вигляді міри одиниці коефіцієнта АМ, тобто

Апаратурне рішення і характеристики еталона
  В основу еталона одиниці девіації частоти покладено такі принципи [28]: а) як і у випадку АМ, еталон доцільно будувати як міру девіації частоти, тобто як джерело сигналу з

Метрологічне забезпечення вимірювальних генераторів
Як показано в п. 8.1.2, група Г включає до себе ряд видів генераторів, але підхід до їх метрологічного забезпечення є єдиним. Розглянемо його на прикладі приладу підгрупи Г4 − генератора сигн

Про метрологічне забезпечення осцилографів, аналізаторів спектра та інших багатофункціональних засобів вимірювань
Вище вже говорилося про особливості цих приладів, у яких нормуються кілька десятків внутрішніх параметрів і характеристик, за якими, у залежності від вимірювальної задачі, можна розрахувати похибку

Контрольні питання
  1. Які прилади загального застосування для вимірювання параметрів електричних сигналів ви знаєте? 2. Які прилади включає до себе підгрупа Г − генератори сигналів вимі

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги