рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

З навчальної дисципліни «Теорія електричних кіл та сигналів»

З навчальної дисципліни «Теорія електричних кіл та сигналів» - раздел Связь, Загальні Положення ...

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета -засвоєння методів аналізу електричних кіл при гармонічному впливі. Схеми, які розглядаються, представляють спрощені моделі окремих пристроїв телекомунікаційних систем.

Вказівки по виконанню завдання

Згідно [1] розв’язати наступні задачі: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3; 3.4; 4.3; 4.4; 4.5; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 10.3; 11.1; 11.2; 11.3; 25.1; 25.2.

В середовищі MathCAD визначити комплексні амплітуди струмів в гілках схеми. Здійснити перевірку правильності розрахунків по методу балансу потужностей (потужності, що віддаються джерелами повинні бути рівні потужності, споживаній навантаженнями).

Звіт повинен містити аналізовану схему з початковими даними, докладний опис аналізу кола, лістинг програми. Аналіз кола здійснити трьома способами: методом рівнянь Кірхгофа, методом контурних струмів, методом вузлових напруг.

Номер варіанту відповідає номеру прізвища в класному журналі.

Робота повинна бути виконана у надрукованому або електронному вигляді і здана на перевірку до завершення практичних та лабораторних занять.

 

Значення елементів схем

I=10+ j 6 A, E=20- j12В, E1 =5 В, E2 =5+ j10 В,

E3 =5- j5 В, E4 =5- j5 В, E5 = E6= 5- j5 В,

Z1=15Ом, Z2=25Ом, Z3=10+j5Ом, Z4=10-j5Ом, Z5=20+j15Ом, Z6=10-j15Ом.

Література

1. Капустян М.В., Козловський В.В., Лівенцев С.С., Павлов В.П., Хорошко В.О., Чирков Д.В. Сигнали та процеси в телекомунікаційних мережах. Теорія електричних кіл. - К.: МОН України, ІССЗІ –

 

 

Таблиця варіантів
Номер варіанту Схема
   
     
 
   

 

 

 

             
       

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

КОЗЛОВСЬКИЙ Валерій Вікторович

Завдання для самостійної роботи

З навчальної дисципліни

«Теорія електричних кіл та сигналів»

 

 

Відповідальний за випуск: І.І. Софієнко

 

Комп’ютерна верстка: В.В. Козловський

 

Підп. до друку 26.02.2010. Формат 60х84/16.

Папір офс. №1. Спосіб друку – ризографія.

Ум.-друк. арк. . Обл.-вид. арк. . Тираж 100 пр.

Зам. №

 
 


Друкарня НВФ «Славутич-Дельфін»

м. Київ, вул. Полупанова, 21

 

– Конец работы –

Используемые теги: НАВЧАЛЬНОЇ, дисципліни, теорія, електричних, кіл, сигналів0.093

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: З навчальної дисципліни «Теорія електричних кіл та сигналів»

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

З дисципліни Економічна теорія Економіка з дисципліни Економічна теорія Економіка Конспект лекцій
Молоді та спорту України.. Харківський комп ютерно технологічний коледж.. НТУ ХПІ..

З навчальної дисципліни математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей
Киівський національний економічний університет.. імені в гетьмана.. кафедра вищої математики..

Методичні рекомендації з написання курсових робіт з навчальної дисципліни теорія держави і права
Міністерство освіти і науки України.. дніпропетровський гуманітарний університет.. кафедра загальноправових дисциплін..

Вступ до дисципліни проектування цифрової обробки сигналів та зображень. Основні поняття та визначення. Області застосування та основні задачі цифрової обробки сигналів
Тема вступ до дисципліни проектування цифрової обробки сигналів та зображень основні поняття та..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Методичні матеріали для самостійної роботи курсантів з навчальної дисципліни «Теорія пенітенціарії»
Чернігівський юридичний коледж.. цикл кримінально правових дисциплін.. навчальна дисципліна теорія пенітенціарії..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільне право України»
На сайте allrefs.net читайте: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «цивільне право України».

З навчальної дисципліни право
Молоді та спорту України.. національний університет юридична академія України імені ярослава мудрого.. навчально методичний..

Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне публічне право
Київський національний університет.. мені тараса шевченка.. нститут міжнародних відносин..

0.03
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам