рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Список літератури

Список літератури - раздел Связь, Сигнали та процеси в радіотехніці   Основний   1.баскаков С. И. Радиотехни...

 

Основний

 

1.БАСКАКОВ С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Высш. шк., 1988. – 448 с.

2.БОЙКО І. Ф., ДАВЛЕТ’ЯНЦ О. І. та інш. Статистична радіотехніка: Навч. посібник, - К.: КМУЦА, 1998. – 124 с.

3. ГОНОРОВСКИЙ И. С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М., Сов. радио,
1986. - 608с.

4. ГОРЯИНОВ В. И., ЖУРАВЛЕВ А. Г., ТИХОНОВ В. И. Статистическая радиотехника: Примеры и задачи. - М.; Сов. радио, 1980. – 544 с.

5. БАСКАКОВ С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к реше­нию задач. - М.: Высш. шк., 1987. - 207 с.

6. ЛЕВИН Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн. 1. - М.: Сов. радио, 1974. - 552 с.

7. ЛЕВИН Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн. 2. - М.: Сов. радио, 1975. - 392 с.

8. ТИХОНОВ В. И. Статистическая радиотехника. - М.: Сов. радио, 1966. -
678 с.

Додатковий

 

9. ТИХОНОВ В. И. Статистическая радиотехника. - М.: Радио и связь, 1982. - 624с.

10. ТИХОНОВ В. И. Оптимальный прием сигналов. - М.; Радио и связь, 1983. - 320 с.

11. ТИХОНОВ В. И. Нелинейные преобразования случайных процессов. - М.: Радио и связь, 1986. - 296 с.

12. БЕДНЫЙ Н С., БОЙКО И. Ф., МАРЧЕНКО Б. Г. Основы статистического анализа случайных сигналов в радиотехнике: Конспект лекций. – К.: КМУГА. – 164 с.

13. ЛАБОРАТОРНЫЙ практикум по курсу "Радиотехнические цепи и сигналы" /Под редакцией Б. Л. Кащеева. - М.: Высш. шк., 1985. - 208 с.

14. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ цепи и сигналы. Статистическая радиотехника.

Лабораторные работы 17-22 для студентов спец.23.04.00/А.Я.Белецкий,

Е.П.Кириченко и др. - Киев: УТУГА, 1994. - 56 с.

15. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ цепи и сигналы /Под редакцией К. А. Самойло. -

М.: Радио и связь, 1982. - 528 с.

16. ФИЛИПСКИЙ Ю. К. Случайные сигналы в радиотехнике. - Киев: Высш. шк., 1986.-126 с.

17. КУПЕР Дж., МАКГИЛЛЕМ М. Вероятностные методы анализа сигналов и

систем: Пер. с англ. - М.: Мир, 1989. - 376 с.

18. 3АЕЗДНЫЙ А. М. Основы расчетов по статистической радиотехнике.- М.: Связь, 1969.-448 с.

19. ЛЕВИН Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн. 3. – М.: Сов. Радио, 1976. – 228с.

20. ЛЕВИН Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. –М.: Радио и связь, 1989. – 656 с.

21. ТИХОНОВ В. И., ХАРИСОВ В. Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. – М.: Радио и связь, 1991.-608с.

22. МАРЧЕНКО Б. Г., ЩЕРБАК Л. Н. Линейные случайные процессы и их приложения. – М.: Наукова думка, 1975. – 144 с.

23. ЛЕВИН Б. Р., ШВАРЦ В. Вероятностные модели и методы в системах связи и управлении. – М.: Радио и связь, 1985. – 312 с.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сигнали та процеси в радіотехніці

Національний авіаційний університет.. Сигнали та процеси в радіотехніці..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Список літератури

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
Фізичні джерела випадкових явищ в радіотехніці досить різноманітні. Випадковими є повідомлення, які обробляються будь-яким радіотехнічним пристроєм, системою. Дійсно, передавати або здобувати в про

Методичні вказівки
Одним з основних понять теорії імовірностей є поняття експерименту. При цьому варто чітко усвідомити, що тут розглядаються ідеалізовані експерименти, тобто кожен експеримент являє собою деякий набі

Методичні вказівки
З кожним стохастичним експериментом позв'язують деяку сукупність подій, що можуть наступити в результаті здійснення експерименту. Випадкові події характеризують експеримент із якісної сторони. Якщо

Випадкові процеси та їх статистичні характеристики
Випадкові процеси, означення, класифікація, методи статистичного опису. Поняття послідовності функцій розподілу та щільностей імовірностей випадкового процесу. Їхні властивості. Характеристичні фун

Методичні вказівки
  Вивчаючи цю тему, необхідно добре засвоїти означення кореляційної і взаємно-кореляційної функцій випадкових процесів і їхні властивості. Слід пам'ятати, що для стаціонарного випадко

Радіотехнічними колами
Спектрально-кореляційні характеристики випадкового процесу на виході лінійного кола. Дія білого шуму на лінійні кола, шумова смуга. Диференціювання та інтегрування випадкового процесу. Визначення в

Питання для самоперевірки
1.Як визначити кореляційну функцію процесу на виході лінійного кола, якщо відома кореляційна функція вхідного процесу та імпульсна характеристика кола? 2. Запишіть вираз для енергетичн

Методичні вказівки
Серед нелінійних перетворень безінерційні є найпростішими. При безінерційному нелінійному перетворенні значення випадкового процесу на виході у будь-який момент часу визначається лише значенням вхі

Питання для самоперевірки
1. Які нелінійні перетворення називаються безінерційними? 2. Як визначити одновимірну функцію розподілу імовірностей на виході безінерційного нелінійного кола? 3. Які характер

Методичні вказівки
На практиці дуже часто виникають задачі наступного змісту. Спостерігається деяке випадкове явище або процес. Необхідно за результатами відповідних спостережень або вимірювань, шляхом їхньої обробки

Методичні вказівки
Класифікація задач і методів прийому сигналів, характеристика сигналів і завад викладені в книзі [7, с. 393-402]. За цією ж книгою рекомендується розглянути і структуру апостеріорної імовірності [7

Характеристики випадкових процесів
  Задано одновимірну щільність розподілу імовірностей стаціонарного випадкового процесу

Методичні вказівки
Основні співвідношення до завдання 1 наведені в роботах: [1, с. 136 - 141]; [6, с. 31 - 67]; [8, с. 31 - 62]. Математичне сподівання стаціонарного випадкового процесу не залежить від часу

Перетворення випадкових процесів
На безінерційне радіотехнічне коло діє стаціонарний випадковий сигнал . Знайти у загальному вигляді щільність розподілу

Методичні вказівки
Основні співвідношення до завдання 2 наведені в роботах [1, с. 141]; [6, с. 76 - 91]; [8, с.1 70 - 183]. Якщо функціональний зв'язок між

Оцінка параметрів розподілу
Використовуючи таблицю нормально розподілених випадкових чисел (див. Додаток), одержати реалізацію вибірки , де

Узгоджена фільтрація
На вхід узгодженого фільтра подається адитивна суміш корисного сигналу , , де

Нормально розподілені випадкові числа
  Наведені в таблиці числа можна розглядати як реалізації незалежних випадкових величин, що мають нормальний розподіл з параметрами

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги