рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні вказівки

Методичні вказівки - раздел Связь, Сигнали та процеси в радіотехніці Класифікація Задач І Методів Прийому Сигналів, Характеристика Сигналів І Зава...

Класифікація задач і методів прийому сигналів, характеристика сигналів і завад викладені в книзі [7, с. 393-402]. За цією ж книгою рекомендується розглянути і структуру апостеріорної імовірності [7, с. 402-416].

Передача будь-якого сигналу каналами зв'язку спряжена з впливом різного роду перешкод. Тому на приймальній стороні корисний сигнал завжди спотворений внаслідок впливу завад. У цьому випадку намагаються створити такий приймач, який би мінімізував шкідливий вплив різного роду завад. Пристрій, що мінімізує спотворюючу дію завад, називається оптимальним.

В залежності від призначення приймача існують різні критерії оптимальності, тобто кількісні характеристики спотворень. При обраному критерії і при заданих умовах прийому оптимальний приймач забезпечує мінімальні спотворення інформації, що передається. Такий мінімальний рівень спотворень називають потенційною завадостійкістю.

У більшості випадків реалізувати на практиці оптимальний приймач не вдається, але він являє собою ту мету, до якої необхідно прагнути при створенні систем прийому й обробки інформації.

Серед оптимальних або квазіоптимальних (тобто близьких до оптимального) особливе місце займають системи, що відносяться до класу лінійних. Це пояснюється тим, що аналіз і синтез оптимальних нелінійних систем пов’язаний з великими, часто нездоланними на практиці, труднощами. Хоча слід зазначити, що, за винятком гауссівських процесів, при інших класах завад оптимальними є нелінійні пристрої.

Вибір критерію оптимальності залежить від характеру задачі, яка вирішується приймачем. Так, при вирішенні задач виявлення критерій оптимальності полягає в максимізації відношення сигнал/шум за потужністю на виході системи у фіксований момент часу. Такий критерій дуже широко використовується, наприклад, а радіолокаційних системах. Цей критерій особливо ефективний при виявленні сигналів відомої форми або при визначенні моменту його приходу на приймальну систему. Саме це характерно для радіолокації. Реалізується такий критерій оптимального прийому за допомогою узгодженого фільтра.

Інший критерій, що використовується в радіотехніці, пов'язаний з мінімізацією середньоквадратичної різниці .

,

де - сигнал на виході фільтра; - істинний сигнал, тобто “корисний” сигнал, який передається (не спотворений завадами). Цей критерій застосовується при прийомі випадкових сигналів з невідомими параметрами для подальшого їх виміру. Пристрій, що реалізує такий критерій, називається оптимальним фільтром.

При вивченні даної теми необхідно ознайомитися і виконати лабораторні роботи 24 і 25 з лабораторного практикуму [13], а також виконати завдання 4 із курсової роботи.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сигнали та процеси в радіотехніці

Національний авіаційний університет.. Сигнали та процеси в радіотехніці..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні вказівки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Список літератури
  Основний   1.БАСКАКОВ С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Высш. шк., 1988. – 448 с. 2.БОЙКО І. Ф., ДАВЛЕТ’ЯНЦ О. І. та інш. Статистична раді

Методичні вказівки
Фізичні джерела випадкових явищ в радіотехніці досить різноманітні. Випадковими є повідомлення, які обробляються будь-яким радіотехнічним пристроєм, системою. Дійсно, передавати або здобувати в про

Методичні вказівки
Одним з основних понять теорії імовірностей є поняття експерименту. При цьому варто чітко усвідомити, що тут розглядаються ідеалізовані експерименти, тобто кожен експеримент являє собою деякий набі

Методичні вказівки
З кожним стохастичним експериментом позв'язують деяку сукупність подій, що можуть наступити в результаті здійснення експерименту. Випадкові події характеризують експеримент із якісної сторони. Якщо

Випадкові процеси та їх статистичні характеристики
Випадкові процеси, означення, класифікація, методи статистичного опису. Поняття послідовності функцій розподілу та щільностей імовірностей випадкового процесу. Їхні властивості. Характеристичні фун

Методичні вказівки
  Вивчаючи цю тему, необхідно добре засвоїти означення кореляційної і взаємно-кореляційної функцій випадкових процесів і їхні властивості. Слід пам'ятати, що для стаціонарного випадко

Радіотехнічними колами
Спектрально-кореляційні характеристики випадкового процесу на виході лінійного кола. Дія білого шуму на лінійні кола, шумова смуга. Диференціювання та інтегрування випадкового процесу. Визначення в

Питання для самоперевірки
1.Як визначити кореляційну функцію процесу на виході лінійного кола, якщо відома кореляційна функція вхідного процесу та імпульсна характеристика кола? 2. Запишіть вираз для енергетичн

Методичні вказівки
Серед нелінійних перетворень безінерційні є найпростішими. При безінерційному нелінійному перетворенні значення випадкового процесу на виході у будь-який момент часу визначається лише значенням вхі

Питання для самоперевірки
1. Які нелінійні перетворення називаються безінерційними? 2. Як визначити одновимірну функцію розподілу імовірностей на виході безінерційного нелінійного кола? 3. Які характер

Методичні вказівки
На практиці дуже часто виникають задачі наступного змісту. Спостерігається деяке випадкове явище або процес. Необхідно за результатами відповідних спостережень або вимірювань, шляхом їхньої обробки

Характеристики випадкових процесів
  Задано одновимірну щільність розподілу імовірностей стаціонарного випадкового процесу

Методичні вказівки
Основні співвідношення до завдання 1 наведені в роботах: [1, с. 136 - 141]; [6, с. 31 - 67]; [8, с. 31 - 62]. Математичне сподівання стаціонарного випадкового процесу не залежить від часу

Перетворення випадкових процесів
На безінерційне радіотехнічне коло діє стаціонарний випадковий сигнал . Знайти у загальному вигляді щільність розподілу

Методичні вказівки
Основні співвідношення до завдання 2 наведені в роботах [1, с. 141]; [6, с. 76 - 91]; [8, с.1 70 - 183]. Якщо функціональний зв'язок між

Оцінка параметрів розподілу
Використовуючи таблицю нормально розподілених випадкових чисел (див. Додаток), одержати реалізацію вибірки , де

Узгоджена фільтрація
На вхід узгодженого фільтра подається адитивна суміш корисного сигналу , , де

Нормально розподілені випадкові числа
  Наведені в таблиці числа можна розглядати як реалізації незалежних випадкових величин, що мають нормальний розподіл з параметрами

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги