рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Узгоджена фільтрація

Узгоджена фільтрація - раздел Связь, Сигнали та процеси в радіотехніці На Вхід Узгодженого Фільтра Подається Адитивна Суміш Корисного Сигналу ...

На вхід узгодженого фільтра подається адитивна суміш корисного сигналу , , де - тривалість сигналу, і білого шуму зі спектральною щільністю

Визначити імпульсну характеристику і частотний коефіцієнт передачі узгодженого фільтра, знайти максимальне відношення сигнал/шум на виході фільтра. Зобразити графічно імпульсну характеристику і сигнал, а також АЧХ фільтра і амплітудно-частотний спектр (АЧС) вхідного сигналу .

Методичні вказівки

 

Види вхідних сигналів наведені в табл. 3, де номер варіанта відповідає значенню останньої цифри номера студентського квитка. Параметри імпульсів підбирають у такий спосіб:

В цих формулах виражено в секундах, - в вольтах, і - остання і передостання цифри номера студентського квитка. Значення спектральної щільності шуму визначається за формулою:

Пояснення до завдання 4 викладені в роботах [1, с. 419 - 424]; [2, с. 97 - 102]; [7, с. 262 - 266]; [8, с. 421 - 429]; [17, с. 325 - 332].

Імпульсна характеристика узгодженого фільтра представляє собою масштабну копію вхідного сигналу, що розміщена в дзеркальному порядку на вісі часу і зміщена на час в бік запізнення, тобто

де - довільний коефіцієнт, який визначає рівень підсилення фільтра; - момент часу, коли сигнал на виході фільтра досягає свого максимального значення.

При визначенні в загальному вигляді і при побудові графіків, слід брати конкретні значення і . (Рекомендовані значення: =1, = t )

Частотний коефіцієнт передачі визначають на підставі спектра вхідного сигналу ), що знаходиться за допомогою перетворень Фур'є:

,

Визначивши , знаходимоде - функція, комплексно спряжена .

 

 

Таблиця 3

Номер варіанту   Вхідний сигнал  
 
 
 
 

 

Для графічної побудови АЧС вхідного сигналу й АЧХ узгодженого фільтра необхідно знайти модулі і , які власне і будуть представляти собою АЧС і АЧХ відповідно. Модуль комплексної функції визначають як корінь квадратний, узятий зі знаком „+” із суми квадратів дійсної і уявної її частин. Якщо немає у явному вигляді виразу для дійсної і уявної частин комплексної функції, то сума їх квадратів може бути обчислена, наприклад, шляхом перемножування самої функції на їй комплексно спряжену.

Максимальне значення відношення сигнал/шум на виході фільтра досягається у момент часу і визначається співвідношенням:

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сигнали та процеси в радіотехніці

Національний авіаційний університет.. Сигнали та процеси в радіотехніці..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Узгоджена фільтрація

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Список літератури
  Основний   1.БАСКАКОВ С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Высш. шк., 1988. – 448 с. 2.БОЙКО І. Ф., ДАВЛЕТ’ЯНЦ О. І. та інш. Статистична раді

Методичні вказівки
Фізичні джерела випадкових явищ в радіотехніці досить різноманітні. Випадковими є повідомлення, які обробляються будь-яким радіотехнічним пристроєм, системою. Дійсно, передавати або здобувати в про

Методичні вказівки
Одним з основних понять теорії імовірностей є поняття експерименту. При цьому варто чітко усвідомити, що тут розглядаються ідеалізовані експерименти, тобто кожен експеримент являє собою деякий набі

Методичні вказівки
З кожним стохастичним експериментом позв'язують деяку сукупність подій, що можуть наступити в результаті здійснення експерименту. Випадкові події характеризують експеримент із якісної сторони. Якщо

Випадкові процеси та їх статистичні характеристики
Випадкові процеси, означення, класифікація, методи статистичного опису. Поняття послідовності функцій розподілу та щільностей імовірностей випадкового процесу. Їхні властивості. Характеристичні фун

Методичні вказівки
  Вивчаючи цю тему, необхідно добре засвоїти означення кореляційної і взаємно-кореляційної функцій випадкових процесів і їхні властивості. Слід пам'ятати, що для стаціонарного випадко

Радіотехнічними колами
Спектрально-кореляційні характеристики випадкового процесу на виході лінійного кола. Дія білого шуму на лінійні кола, шумова смуга. Диференціювання та інтегрування випадкового процесу. Визначення в

Питання для самоперевірки
1.Як визначити кореляційну функцію процесу на виході лінійного кола, якщо відома кореляційна функція вхідного процесу та імпульсна характеристика кола? 2. Запишіть вираз для енергетичн

Методичні вказівки
Серед нелінійних перетворень безінерційні є найпростішими. При безінерційному нелінійному перетворенні значення випадкового процесу на виході у будь-який момент часу визначається лише значенням вхі

Питання для самоперевірки
1. Які нелінійні перетворення називаються безінерційними? 2. Як визначити одновимірну функцію розподілу імовірностей на виході безінерційного нелінійного кола? 3. Які характер

Методичні вказівки
На практиці дуже часто виникають задачі наступного змісту. Спостерігається деяке випадкове явище або процес. Необхідно за результатами відповідних спостережень або вимірювань, шляхом їхньої обробки

Методичні вказівки
Класифікація задач і методів прийому сигналів, характеристика сигналів і завад викладені в книзі [7, с. 393-402]. За цією ж книгою рекомендується розглянути і структуру апостеріорної імовірності [7

Характеристики випадкових процесів
  Задано одновимірну щільність розподілу імовірностей стаціонарного випадкового процесу

Методичні вказівки
Основні співвідношення до завдання 1 наведені в роботах: [1, с. 136 - 141]; [6, с. 31 - 67]; [8, с. 31 - 62]. Математичне сподівання стаціонарного випадкового процесу не залежить від часу

Перетворення випадкових процесів
На безінерційне радіотехнічне коло діє стаціонарний випадковий сигнал . Знайти у загальному вигляді щільність розподілу

Методичні вказівки
Основні співвідношення до завдання 2 наведені в роботах [1, с. 141]; [6, с. 76 - 91]; [8, с.1 70 - 183]. Якщо функціональний зв'язок між

Оцінка параметрів розподілу
Використовуючи таблицю нормально розподілених випадкових чисел (див. Додаток), одержати реалізацію вибірки , де

Нормально розподілені випадкові числа
  Наведені в таблиці числа можна розглядати як реалізації незалежних випадкових величин, що мають нормальний розподіл з параметрами

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги