рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

До виконання курсового проекту

До виконання курсового проекту - Курсовой Проект, раздел Высокие технологии, Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» Для Студентів Спеціальності 7.05170107, 8.05170107 «Технології Збері...

для студентів спеціальності 7.05170107, 8.05170107

«Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

денної та заочної форм навчання

 

 
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості Перевірені. Написання одиниць Відповідає стандартам    
Підписи авторів:   _________________ О.С.Бессараб   _________________ Г.М.Бандуренко   _________________ С.Й Крижановський   «___» _____________ 2013 р.  

 

 

    СХВАЛЕНО на засіданні кафедри технології консервування Протокол № 9 від 25.01.2013 р.  

 

 

Київ НУХТ 2013


Інноваційнітехнології галузі. Методичні рекомендації до викон. курс. проекту для студ. спец. 7.05170107, 8.05170107 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» денн та заоч форм навчання / Уклад.: О.С.Бессараб, Г.М.Бандуренко, С.Й.Крижановський – К.: НУХТ, 2013 – 69 с.

 

Рецензент: М.М.Жеплінська, канд. техн. наук

 

Укладачі: О.С.Бессараб,канд. техн. наук, професор

Г.М. Бандуренко, канд. техн. наук

С.Й.Крижановський,ст.викл

 

Відповідальний за випуск О.С.Бессараб, канд. техн. наук , проф.

 

 


 

1. Мета і завдання курсового проекту

Мета курсового проекту – закріпити знання, отримані під час вивчення дисциплін: «Технологія галузі», «Фізико-хімічні і біологічні основи консервування», «Технологічне обладнання галузі», «Технологія сушіння», «Холодильна технологія», а також набути практичних навичок у виборі оптимальних технологій і обладнання для консервування харчових продуктів і підготувати студентів до виконання курсового проекту.

Завдання курсового проекту – навчити студентів на основі набутих раніше теоретичних знань вирішувати задачі науково-технічного прогресу при проектуванні окремих технологічних ліній з метою підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції, максимальної механізації і автоматизації технологічних процесів, впровадження маловідходних і ресурсозбережних технологій.

У результаті виконання курсового проекту студенти повинні:

знати: підхід для вибору науково обґрунтованих технологій, сучасні особливості проектування технологічних ліній з переробки плодів і овочів;

вміти: знаходити оптимальний варіант технології, виконувати продуктовий розрахунок, підбирати основне технологічне обладнання і на основі цього складати апаратурно-технологічну схему виробництва окремих видів консервованої продукції.

2. Порядок видачі завдання

і організація виконання курсового проекту

Завдання на курсовий проект студентам денної форми навчання видає керівник курсового проекту напередодні її виконання, а студентам заочної форми навчання – в період сесії, що передує наступному семестру, в якому виконується робота.

Студенти денної форми навчання виконують проект згідно з графіком, складеним на кафедрі, і після закінчення та підпису керівника захищають її перед комісією.

Студенти заочної форми навчання виконаний курсовий проект надсилають у встановлений навчальним планом строк на адресу кафедри для перевірки керівником. Якщо курсовий проект виконаний неправильно, керівник повертає його для доробки. Закінчений проект, підписаний керівником, студенти захищають комісії у період сесії згідно з її розкладом.

Керівник слідкує за якістю і терміном виконання проекту. За прийняті в проекті рішення відповідає студент. Керівник зобов’язаний простежити за тим, щоб не були допущені принципові помилки в роботі, а також налаштувати студентів на використання новітніх досягнень науки і техніки.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

Національний університет.. харчових технологій.. інноваційні технології галузі методичні рекомендації до виконання курсового проекту технології зберігання консервування та переробки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: До виконання курсового проекту

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тематика курсового проекту
Темою курсового проекту може бути організація технологічного процесу при встановленні двох ліній виробництва консервованої, сушеної чи швидкозамороженої продукції із плодів та овочів. Тема

Завдання на курсовий проект
Бланк завдання заповнюється і підписується студентом, керівником курсового проекту і затверджується завідувачем кафедри. Розділ “Вихідні дані” може включати в себе таку інформацію: тема, н

Виробнича програма роботи цеху
Асортимент Продуктивність, т/год Вироблено, т за зміну По місяцях За сезон серпень

Розрахунок довжини пастеризатора
Для розрахунку пастеризатора необхідні такі вихідні дані: - продуктивність лінії – бан/хв.; - тип та габаритні розміри тари; - режим пастеризації продукту. При р

Тепловий розрахунок
У проекті виконують тепловий розрахунок одного виду основного технологічного обладнання періодичної або безперервної дії, де використовується пара. Приклади теплових апаратів періодичної дії наведе

Розрахунок виробничих площ
6.11.1. Розрахунок площі сировинного майданчика Сировинні майданчики, призначені для короткочасного зберігання плодів і овочів, прилягають безпосередньо до технологічних ц

Додатки
У додатках слід подавати допоміжний матеріал, що у разі його внесення в основну частину загромаджує текст, але дає ясне уявлення про обсяг проведеної експериментальної роботи: проміжні математичні

Вимоги до плану цеху
План цеху креслять у масштабі 1:100. На плані показують все основне і допоміжне обладнання, зображаючи його у вигляді контурів з дотриманням габаритних розмірів. Обладнання зображують згідно з прий

Додатки
1. Форма великого штампу для розрахунково-пояснювальної записки          

Курсовий проект
з інноваційних технологій галузі (назва дисципліни)   на тему: «Проект цеху овочевих соків».  

Зразок завдання на курсовий проект
Сторінка 1 Національний університет харчових технологій Кафедра технології консервування Дисципліна

Виробництва соку вишневого
№ пор Контрольо-вана операція Показник Контроль Метод Періодичність

Додаток13
Перерахункові коефіцієнти для консервної продукції, розрахованої за об’ємом 13.1 Банки металічні за ГОСТ 5981–88

Характеристика тари для консервування
18.1 Тара скляна для консервів (за ГОСТ 5717-91 і 10117-91) Вид тари Діаметр вінця горловини, мм

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги