рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок виробничих площ

Розрахунок виробничих площ - Курсовой Проект, раздел Высокие технологии, Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» 6.11.1. Розрахунок Площі Сировинного Майданчика Сир...

6.11.1. Розрахунок площі сировинного майданчика

Сировинні майданчики, призначені для короткочасного зберігання плодів і овочів, прилягають безпосередньо до технологічних цехів. Вони можуть бути відкриті або закриті й повинні відповідати певним вимогам.

Площу сировинного майданчика F, м2, розраховують за формулою

, (33)

де Т – потреба сировини, кг/год (з табл. 6); t – допустимий термін зберігання сировини, год; G – навантаження сировини на 1 м2 площі майданчика, кг; 1,4 – коефіцієнт, що враховує 40 % проходів і проїздів.

Знаючи величину F і приймаючи ширину майданчика такою, що дорівнює ширині проектованого цеху, визначають довжину майданчика, яку уточнюють за найпоширенішими прогонами, кратними 6 м.

 

6.11.2. Розрахунок площі холодильника(за потреби)

1. Вантажний об’єм камер зберігання, м3,

, (34)

де Е – умовна місткість холодильника, т; – норма завантаження, т/м3.

Е = ТзмGDtд,

де Тзм – тривалість зміни, год; G – продуктивність лінії, кг/год; D – кількість змін за добу; tд– термін зберігання готової продукції, днів.

2. Вантажна площа камер, м2,

, (35)

де hш – висота штабеля, м.

Висоту штабеля в одноповерховому холодильнику завдовжки 6 м згідно з нормами приймають 2,1 м.

3. Будівельна площа камер, м2,

, (36)

де bF – коефіцієнт використання будівельної площі камер.

4. Кількість будівельних прямокутників

, (37)

де f – будівельна площа одного прямокутника, що визначається вибраною сіткою колон, м2.

Повний план розташування камер холодильника наводиться в розрахунково-пояснювальній записці на міліметровому папері.

 

6.11.3. Розрахунок площі мийного відділення

Площу мийного відділення Fм, м2, для тари розраховують на добовий запас тари з урахуванням 30 % на проходи і проїзди за такою формулою

, (38)

де Тт – добова потреба тари, шт. (з табл.8); f – площа пакет-піддона, м2;

f = 0,96 м2; Gт – навантаження тари на один пакет-піддон, шт; Fм.м. – площа, що її займає банкомийна машина, м2; 1,3 – коефіцієнт, що враховує 30 % проходів.

 

6.11.4. Розрахунок площі складу готової продукції

Площу складу готової продукції Fскл, м2, розраховують на зберігання 75 % продукції, що максимально виробляється підприємством за два суміжних місяці:

, (39)

де Пдоб – добова продуктивність лінії, тоб; Gг.п – середня норма вкладання готової продукції, тоб на 1 м2 площі складу з урахуванням проїздів і проходів.

6.12. Охорона праці

У цьому розділі подають нормативні документи, якими керуються для забезпечення охорони праці на підприємстві [8].

Дають короткий перелік заходів для забезпечення охорони праці за такими напрямами:

освітлення приміщень;

види вентиляції виробничих приміщень, місця встановлення аспірації, місцевої припливної і витяжної вентиляції;

техніка безпеки (огорожі, електробезпека та ін.);

протипожежний захист (засоби внутрішнього пожежогасіння та місце їх знаходження тощо);

характеристика побутових приміщень.

6.13. Промислова екологія

Наводять заходи з промислової екології:

заходи екології питної води;

очищення стічних вод;

очищення димових газів та повітря з систем вентиляції;

заходи щодо попередження забруднення території підприємства відходами, паливно-мастильними матеріалами та ін.

6.14. Список використаних літературних джерел

Розрахунково-пояснювальна записка закінчується списком літератури, використаної у процесі складання записки.

Бібліографічні описи літературних джерел розміщують в алфавітному порядку або в порядку посилання на них у тексті записки. Назви творів іноземних авторів розташовуються в порядку латинського алфавіту після загального списку.

Всі джерела мають бути пронумеровані. Посилання на літературу в основному тексті подаються як номер бібліографічного опису в списку, взятий у квадратні дужки.

Зразки оформлення бібліографічного опису літературних джерел у дипломному проекті наведено у додатку 20.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

Національний університет.. харчових технологій.. інноваційні технології галузі методичні рекомендації до виконання курсового проекту технології зберігання консервування та переробки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок виробничих площ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

До виконання курсового проекту
для студентів спеціальності 7.05170107, 8.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» денної та заочної форм навчання  

Тематика курсового проекту
Темою курсового проекту може бути організація технологічного процесу при встановленні двох ліній виробництва консервованої, сушеної чи швидкозамороженої продукції із плодів та овочів. Тема

Завдання на курсовий проект
Бланк завдання заповнюється і підписується студентом, керівником курсового проекту і затверджується завідувачем кафедри. Розділ “Вихідні дані” може включати в себе таку інформацію: тема, н

Виробнича програма роботи цеху
Асортимент Продуктивність, т/год Вироблено, т за зміну По місяцях За сезон серпень

Розрахунок довжини пастеризатора
Для розрахунку пастеризатора необхідні такі вихідні дані: - продуктивність лінії – бан/хв.; - тип та габаритні розміри тари; - режим пастеризації продукту. При р

Тепловий розрахунок
У проекті виконують тепловий розрахунок одного виду основного технологічного обладнання періодичної або безперервної дії, де використовується пара. Приклади теплових апаратів періодичної дії наведе

Додатки
У додатках слід подавати допоміжний матеріал, що у разі його внесення в основну частину загромаджує текст, але дає ясне уявлення про обсяг проведеної експериментальної роботи: проміжні математичні

Вимоги до плану цеху
План цеху креслять у масштабі 1:100. На плані показують все основне і допоміжне обладнання, зображаючи його у вигляді контурів з дотриманням габаритних розмірів. Обладнання зображують згідно з прий

Додатки
1. Форма великого штампу для розрахунково-пояснювальної записки          

Курсовий проект
з інноваційних технологій галузі (назва дисципліни)   на тему: «Проект цеху овочевих соків».  

Зразок завдання на курсовий проект
Сторінка 1 Національний університет харчових технологій Кафедра технології консервування Дисципліна

Виробництва соку вишневого
№ пор Контрольо-вана операція Показник Контроль Метод Періодичність

Додаток13
Перерахункові коефіцієнти для консервної продукції, розрахованої за об’ємом 13.1 Банки металічні за ГОСТ 5981–88

Характеристика тари для консервування
18.1 Тара скляна для консервів (за ГОСТ 5717-91 і 10117-91) Вид тари Діаметр вінця горловини, мм

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги