рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Мета роботи

Мета роботи - раздел Высокие технологии, Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання   Мета Роботи Полягає В Практичному Освоєнні Студентами Техноло...

 

Мета роботи полягає в практичному освоєнні студентами технології з'єднан­ня деталей та електричних провідників засобів вимірювань способом паяння.

8.2. Загальні відомості про паяння

Паянням називається процес з'єднання двох або більше нагрітих металічних дета­лей за допомогою розплавленого металу – припою. При правильному виборі матеріалу припою та режиму паяння має місце дифузія припою в поверхневий шар металу деталей, що з'єднуються. Це забезпечує електричний контакт деталей після застигання припою.

Припій служить для з'єднання деталей при паянні. Особливість припїв полягає в тому, що вони мають відносно низьку температуру плавлення, високу здатність до змочування поверхні металу, досить високу міцність з'єднання після застигання припою.

Розрізняють тверді та м'які припої. До твердих припоіїв відносяться мідно-цинкові, срібні, алюмінієві та інші. Тверді припої ширше вживаються у виробництві конструкційних деталей, що витримують значні механічні навантаження.

До м'яких припоїв відносяться олов'яно-свин­цеві та вісмутові сплави. М'які припої менш міцні, але більш зручні при паянні, особливо, коли йдеться про вироби радіотехніки та приладобудування. Вони знаходять виключне вживання у виробництві ОЗВ при виконанні електромонтажних робіт.

Якість пяного з'єднання залежить від кількох факторів:

- вид металів, з яких виготовлені деталі, що з'єднуються паянням;

- попередня підготовка поверхонь, які підлягають паянню;

- застосований при паянні флюс;

- виконання вимог технології паяння;

- обробка паяного шва після паяння;

- професіональний досвід виконавця робіт по паянню.

По відношенню до паяння метали поділяються на кілька груп. Існують метали, які по своїм фізико-хімічним властивостям практично не підлягають паянню. Для інших, на­приклад – заліза та його сплавів, алюмінію, паяння можливе, але застосовується порівня­но рідко і при виконанні певних умов. Нарешті, до третьої групи відносяться метали, які досить легко з'єднуються паянням. Сюди входять дорогоцінні метали: золото, срібло, па­ладій, а також мідь та її сплави.

Фізико-хімічну основу технології паяння складає процес змочування рідким мета­лічним припоєм поверхонь деталей, що з'єднуються, наступної дифузії атомів припою у поверхневий шар цих деталей і створення умов для міцного з'єднання після затвердження припою.

Звідси випливає, що поверхні, які підлягають паянню, повинні бути чистими та вільними від будь-яких домішок та плівок сторонніх матеріалів (захисні покриття – лаки, фарби, забруднення). Більшість металів є хімічно активними речовинами. В умовах при­родної атмосфери вони взаємодіють з киснем повітря і утворюють поверхневі окисні плівки. Цей процес активізується при підвищеній температурі, яка характерна для опера­ції паяння.

З метою запобігання утворенню окисної плівки при паянні застосовують флюс - спеціальну речовину, яка ізолює поверхню деталей, що з'єднуються, від атмосферного кисню. З іншого боку флюс не повинен заважати змочуванню цих поверхонь припоєм. Тому флюс, як правило, при температурі паяння, знаходиться у рідкій фазі. На практиці для кожного металу знайдені флюси, що створюють найкращі умови для паяння. Так, для паяння міді м'якими свинцевими припоями широко вживається каніфоль – затверділа соснова смола. Ця речовина є хімічно інертна. При температурі 200...300°С вона плавиться і покриває поверхню мідної деталі тонким захисним шаром. При значних обсягах паяльних робіт використовують також спиртовий розчин каніфолі.

Якість паяного шва покращується, якщо попередньо поверхні, що підлягають па­янню, механічно обробити з метою зняття застарілої окисної плівки, наприклад, обробити такі поверхні наждачним папером.

Для одержання якісного паяного з'єднання необхідновиконувати такі технологічні вимоги:

1. Температура припою та деталей, що з'єднуються. Якщо ця температура буде занадто низькою, припій густіє, сила його поверхневого натягу збіль­шується, а змочувальна здатність – погіршується. Якщо температура паяння занадто висо­ка, прискорюються окислювальні процеси в зоні паяння, флюс починає горіти. Тому для кожної групи “метал - припій - флюс” існує оптимальний діапазон темпе­ратур паяння. Зокрема, при виконанні паяння мідних деталей м'якими олов'яно-свинцеви­ми припоями цей діапазон складає 210...250°С.

2. Обов'язкова наявність флюсу в зоні паяння. Рідкі флюси наносять на поверхні, що підлягають паянню, спеціальною щіточкою. Каніфоль вводять в зону паяння шляхом попереднього занурення в неї жала паяльника. Каніфоль плавиться і необхідна її кількість у вигляді краплі залишається на жалі паяльника.

3. Якість паяння залежить також від оптимальної кількості припою. Якщо припою мало, існує небезпека того, що змочування деталей буде неповним. Це призводить до зменшення міцності з'єднання. Якщо припою занадто багато, він утворює грубийпаяний шов і при наявності близько розташованих провідників збільшується ризик коротких замикань провідників. При великих обсягах робіт по паянню надлишок припою призводить до його необгрунтованоївтрати.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання

Київський національний університет.. технологій та дизайну.. кафедра метрології стандартизації та сертифікації..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Мета роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПЕРЕДМОВА
Навчальна дисципліна "Система технологій" - одна із основних дисциплін, яка дає студентам спеціальності "Менеджмент у виробничій сфері" знання з основ організації виробництва, п

Мета роботи
  Мета даної роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з основними конструктивними елементами електронного обладнання та засобів вимірювання (ОЗВ). 1.2. Кон

Принципи та методи конструювання ОЗВ
Для найбільш повного задоволення всіх вимог при конструюванні деталей та приладів потрібно приймати до уваги такі положення: 1. Враховувати майбутній обсяг виробництва - від кількості запл

Мета роботи
  Мета даної роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з основними конструктивними елементами корпусів ОЗВ. 2.2. Основні функції корпусу ОЗВ

Порядок виконання роботи
1. Перед початком роботи слід ознайомитись з техні­чною літературою з питань конструювання корпусів ОЗВ. 2. Зарисувати вирішення вказаних конструктивних задач у робочих зошитах, потім наве

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з особливостями конструкції та технології виготовлення металевих корпусів ОЗВ.

Опис обладнання для виконання роботи
В роботі студенти знайомляться з побудовою металевого корпусу приладу масового виробництва - корпусом персонального комп'ютера (рис.3.1). Корпус складається з таких основних частин: чотирьох стінок

Порядок виконання роботи
1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань вибору матеріалів та покриттів для конструктивних елементів корпусів ОЗВ. 2. Ознайомитись з основними складовими ч

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному ознайомленні з прикладами застосування пластмасових матеріалів для виготовлення деталей та елементів конструкції обладнання та засобів вимірювання.

Конструювання деталей з пластмаси
При конструюванні виробів з пластмаси бажано не застосовувати механічну обробку, так як ріжучий інструмент при обробці деталей з пластмаси дуже швидко тупиться, а механічно оброблена поверхня пласт

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись з технічною літературою з питань вибору пластмасових матеріалів для виготовлення конструктивних елементів приладів. 2. Ознайомити

Мета роботи
Мета роботи полягає в практичному ознайомленні з основними конструктивними елементами електромеханічного вимірювального механізму ОЗВ. 5.2. Основні положення Не з

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись з технічною літературою з питань констру­ювання електромеханічних вимірювальних механізмів. Звернути увагу на практичне вирішення в виро­б

Штампування та гнуття
  Формоутворення деталі є однією з найпоширеніших операцій у виробництві, зокре­ма у виробництві обладнання та засобів вимірювання. Для надання заготовці необхідної форми застосовують

Опис обладнання для виконання роботи
В цій роботі студенти знайомляться зі зразками деталей та вузлів, при виготовленні яких широко застосовані оперції різки, гнуття та штампування. В роботі використовується обладнання: 1. Ко

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань технології формоутворення деталей методами різки, штампування та гнуття. Звернути увагу на практичне виріше

Конструювання деталей для друкованого монтажу
  Складальні операції при виготовленні приладів особливо в електро- і радіопромисловості, в приладобудуванні є найбільш трудомісткими (до 50% від загального обсягу робіт). Процес скла

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань паяння радіоелектронної апаратури та вимірювальної техніки. 2. Одержати у лаборанта друковану плат

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги