рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Порядок виконання роботи

Порядок виконання роботи - раздел Высокие технологии, Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання   1. Перед Початком Роботи Слід Ознайомитись Технічною Літерату...

 

1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань паяння радіоелектронної апаратури та вимірювальної техніки.

2. Одержати у лаборанта друковану плату, компоненти радіоелектронної апаратури, інструменти та матеріали для виконання роботи (пінцет, ніж, паяльник, кусачки, флюс, припій та ін.).

3. Включити паяльник в мережу живлення, зачекати його розігріву до робочої температури. Цей час використати для обладнання робочого місця, вибору місця паяння на платі та механічного зачищення виводів компонентів радіоелектронної апаратури від шару окислів.

4. Встановити компоненти РЕА в отвори друкованої плати; відкусити зайві частини виводів компонентів РЕА кусачками, виконати паяння компонентів РЕА.

5. Виключити паяльник; привести робоче місце у початковий стан. Виконану роботу здати викладачу.

 

 

8.4. Контрольні питання

1. Перелічіть переваги паяння.

2. Що таке флюс?

3. Які види припоїв Ви знаєте.

4. Від яких факторів залежить якість паяного з’єднання?

5. В чому полягає фізико-хімічна основа процесу паяння?

6. Перелічіть основні технологічні вимоги для забезпечення якості паяного з’єднання?

 

Література

 

1. Технология материалов в приборостроения. Под ред. Малова А.Н. - М.: Машиностроение, 1969 г .- 442с.

2. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры. - М.:Высшая школа. -463 с.

3. Таланчук П.М., Рущенко В.Т. Основы теории и проектирования измерительных приборов: Уч. пособие для студентов вузов. -К.: Вища школа,1989. -454 с.

4. Справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры. Под ред. Варламова Р.Г. -М.: Советское радио, 1980. - 478 с.

5. Белевцев А.Т. и др. Печатные схемы в приборостроении, вычислительной технике и автоматике. - М.: Машиностроение, 1972.

6. Федулова А.А. и др. Технология многослойных печатных плат.- М.: Радио и связь, 1990. -208 с.

7. Аугер В. AutoCAD 11.0. - К.: BHV, 1993. -320 с.

8. Романычева Э.Т. и др. AutoCAD-14. Русская и англоязычная версии. М.:ДМК, 1998, -512 с.

9. Технологические процессы изготовления деталей приборов. /Под ред. В.А.Остафьева. –К.:Вища школа, 1983, -208 с.

10. Материалы в приборостроении и автоматике: Справочник. /Ю.М.Пятин и др. М.: Машиностроение, 1982, -528 с.

11. Справочник конструктора точных приборов. 3-е изд. М.: Машиностроение, 1967, -743 с.

12. Чурабо Д.Д. Детали и узлы приборов. Конструирование и расчет. Справочное пособие. М.: Машиностроение, 1975, -559 с.

 

 
 

(Приклад виконання титульної сторінки звіту по лабораторній роботі)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання

Київський національний університет... технологій та дизайну... Кафедра метрології стандартизації та сертифікації...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Порядок виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПЕРЕДМОВА
Навчальна дисципліна "Система технологій" - одна із основних дисциплін, яка дає студентам спеціальності "Менеджмент у виробничій сфері" знання з основ організації виробництва, п

Мета роботи
  Мета даної роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з основними конструктивними елементами електронного обладнання та засобів вимірювання (ОЗВ). 1.2. Кон

Принципи та методи конструювання ОЗВ
Для найбільш повного задоволення всіх вимог при конструюванні деталей та приладів потрібно приймати до уваги такі положення: 1. Враховувати майбутній обсяг виробництва - від кількості запл

Мета роботи
  Мета даної роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з основними конструктивними елементами корпусів ОЗВ. 2.2. Основні функції корпусу ОЗВ

Порядок виконання роботи
1. Перед початком роботи слід ознайомитись з техні­чною літературою з питань конструювання корпусів ОЗВ. 2. Зарисувати вирішення вказаних конструктивних задач у робочих зошитах, потім наве

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з особливостями конструкції та технології виготовлення металевих корпусів ОЗВ.

Опис обладнання для виконання роботи
В роботі студенти знайомляться з побудовою металевого корпусу приладу масового виробництва - корпусом персонального комп'ютера (рис.3.1). Корпус складається з таких основних частин: чотирьох стінок

Порядок виконання роботи
1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань вибору матеріалів та покриттів для конструктивних елементів корпусів ОЗВ. 2. Ознайомитись з основними складовими ч

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному ознайомленні з прикладами застосування пластмасових матеріалів для виготовлення деталей та елементів конструкції обладнання та засобів вимірювання.

Конструювання деталей з пластмаси
При конструюванні виробів з пластмаси бажано не застосовувати механічну обробку, так як ріжучий інструмент при обробці деталей з пластмаси дуже швидко тупиться, а механічно оброблена поверхня пласт

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись з технічною літературою з питань вибору пластмасових матеріалів для виготовлення конструктивних елементів приладів. 2. Ознайомити

Мета роботи
Мета роботи полягає в практичному ознайомленні з основними конструктивними елементами електромеханічного вимірювального механізму ОЗВ. 5.2. Основні положення Не з

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись з технічною літературою з питань констру­ювання електромеханічних вимірювальних механізмів. Звернути увагу на практичне вирішення в виро­б

Штампування та гнуття
  Формоутворення деталі є однією з найпоширеніших операцій у виробництві, зокре­ма у виробництві обладнання та засобів вимірювання. Для надання заготовці необхідної форми застосовують

Опис обладнання для виконання роботи
В цій роботі студенти знайомляться зі зразками деталей та вузлів, при виготовленні яких широко застосовані оперції різки, гнуття та штампування. В роботі використовується обладнання: 1. Ко

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань технології формоутворення деталей методами різки, штампування та гнуття. Звернути увагу на практичне виріше

Конструювання деталей для друкованого монтажу
  Складальні операції при виготовленні приладів особливо в електро- і радіопромисловості, в приладобудуванні є найбільш трудомісткими (до 50% від загального обсягу робіт). Процес скла

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному освоєнні студентами технології з'єднан­ня деталей та електричних провідників засобів вимірювань способом паяння. 8.2. Загальні від

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги