рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Принципи та методи конструювання ОЗВ

Принципи та методи конструювання ОЗВ - раздел Высокие технологии, Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання Для Найбільш Повного Задоволення Всіх Вимог При Конструюванні Деталей Та Прил...

Для найбільш повного задоволення всіх вимог при конструюванні деталей та приладів потрібно приймати до уваги такі положення:

1. Враховувати майбутній обсяг виробництва - від кількості запланованих до випуску приладів залежить конструкція, вибір матеріалів, спосіб обробки і вартість.

2. При конструюванні деталей і приладів (особливо деталей опор), потрібно враховувати розрахунок на міцність, враховуючи як умови експлуатації, так і умови транспортування.

3. Конструкція повинна забезпечувати рівномірний розподіл навантаження по перетину деталі. Матеріал деталі повинен працювати на розтягування або на стиснення, а не на згибання або крутіння.

4. Деталі рухомих частини приладів для зменшення зносу опор і похибки від тертя повинні мати мінімальну вагу при достатній міцності. При конструюванні деталей рухомих частин приладів, що мають консольне кріплення, наприклад, стрілок, покажчиків, необхідно приймати до уваги також деформацію від ваги самої деталі. Для збільшення жорсткості в таких випадках застосовують трубчаті та коробчаті перетини деталей.

5. Прилади працюють в умовах зміни температури навколишнього середовища у широких межах, іноді до ±50° і більше. Тому необхідно враховувати можливі температурні зміни розмірів і параметрів деталей і вузлів приладів. Так, наприклад, подовження стрижня маятника спричиняє появу помилки в ході годинника.

Геометричний метод конструювання.

Геометричний метод конструювання застосовується при створенні вузлів і механізмів, навантажених незначними зусиллями, насамперед, в точному приладобудуванні. Основна увага в цьому методі приділяється забезпеченню стабільності конструкції, незмінності взаємного розташування її складових частин і точному взаємному переміщенню деталей.

Принципи геометричного методу конструювання:

1) для зменшення можливого кутового переміщення однієї деталі по відношенню до іншої необхідно точку опори розташовувати на максимальній відстані від осі обертання;

2) для забезпечення точного взаємного нерухомого розташування двох деталей необхідно і цілком достатньо шести спільних точок дотику, розташованих на трьох перпендикулярних площинах;

3) постійність зіткнення деталей в точках дотику, а значить і постійність взаємного розташування, забезпечується постійно діючими замикаючими силами, які направлені перпендикулярно до площини торкання в точках дотику.

4) в рухомих з'єднаннях для забезпечення можливості переміщення однієї деталі по відносно іншої необхідно відповідно зменшити число точок взаємного дотику деталей.

Машинобудівний метод конструювання застосовується при створенні вузлів машин і приладів, що передають відносно великі зусилля та потужності, тобто тоді, коли в деталях виникають значні деформації. Основною задачею в цьому випадку є зменшення деформацій і механічних напруг. З цією метою точкові опори, прийняті в геометричному методі, замінюються опорами зі значною площею контакту.

1.5. Порядок виконання роботи

 

1. Перед початком роботи ознайомитись технічною літературою з питань констру­ювання радіоелектронної апаратури та вимірювальної техніки. Звернути увагу на принципи конструювання та підготовку конструкторської документації, а також на практичне вирішення в виро­бах, що знаходяться на робочому місці, окремих конструктивних задач: (складові час­тини та основні функціональні елементи приладів: затискачі, кріплення скла, амортизатори, пристрої корекції положення корпусу та ін.).

2. Зарисувати вирішення вказаних конструктивних задач у робочих зошитах, потім навести їх у звіті по роботі.

 

1.6. Контрольні питання

1. Перелічіть основні складові частини ОЗВ.

2. Функціональні вузли вимірювальних приладів та обладнання.

3. Основні вимоги до конструкції ОЗВ.

4. Які фактори необхідно враховувати при конструюванні ОЗВ?

5. Принципи геометричного методу конструювання.

6. Машинобудівний метод конструювання.

7. Види конструкторської документації

8. Види експлуатаційних документів.

9. Які відомості повинні мати: інструкція по експлуатації, технічний опис, формуляр, паспорт?

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання

Київський національний університет... технологій та дизайну... Кафедра метрології стандартизації та сертифікації...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Принципи та методи конструювання ОЗВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПЕРЕДМОВА
Навчальна дисципліна "Система технологій" - одна із основних дисциплін, яка дає студентам спеціальності "Менеджмент у виробничій сфері" знання з основ організації виробництва, п

Мета роботи
  Мета даної роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з основними конструктивними елементами електронного обладнання та засобів вимірювання (ОЗВ). 1.2. Кон

Мета роботи
  Мета даної роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з основними конструктивними елементами корпусів ОЗВ. 2.2. Основні функції корпусу ОЗВ

Порядок виконання роботи
1. Перед початком роботи слід ознайомитись з техні­чною літературою з питань конструювання корпусів ОЗВ. 2. Зарисувати вирішення вказаних конструктивних задач у робочих зошитах, потім наве

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з особливостями конструкції та технології виготовлення металевих корпусів ОЗВ.

Опис обладнання для виконання роботи
В роботі студенти знайомляться з побудовою металевого корпусу приладу масового виробництва - корпусом персонального комп'ютера (рис.3.1). Корпус складається з таких основних частин: чотирьох стінок

Порядок виконання роботи
1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань вибору матеріалів та покриттів для конструктивних елементів корпусів ОЗВ. 2. Ознайомитись з основними складовими ч

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному ознайомленні з прикладами застосування пластмасових матеріалів для виготовлення деталей та елементів конструкції обладнання та засобів вимірювання.

Конструювання деталей з пластмаси
При конструюванні виробів з пластмаси бажано не застосовувати механічну обробку, так як ріжучий інструмент при обробці деталей з пластмаси дуже швидко тупиться, а механічно оброблена поверхня пласт

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись з технічною літературою з питань вибору пластмасових матеріалів для виготовлення конструктивних елементів приладів. 2. Ознайомити

Мета роботи
Мета роботи полягає в практичному ознайомленні з основними конструктивними елементами електромеханічного вимірювального механізму ОЗВ. 5.2. Основні положення Не з

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись з технічною літературою з питань констру­ювання електромеханічних вимірювальних механізмів. Звернути увагу на практичне вирішення в виро­б

Штампування та гнуття
  Формоутворення деталі є однією з найпоширеніших операцій у виробництві, зокре­ма у виробництві обладнання та засобів вимірювання. Для надання заготовці необхідної форми застосовують

Опис обладнання для виконання роботи
В цій роботі студенти знайомляться зі зразками деталей та вузлів, при виготовленні яких широко застосовані оперції різки, гнуття та штампування. В роботі використовується обладнання: 1. Ко

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань технології формоутворення деталей методами різки, штампування та гнуття. Звернути увагу на практичне виріше

Конструювання деталей для друкованого монтажу
  Складальні операції при виготовленні приладів особливо в електро- і радіопромисловості, в приладобудуванні є найбільш трудомісткими (до 50% від загального обсягу робіт). Процес скла

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному освоєнні студентами технології з'єднан­ня деталей та електричних провідників засобів вимірювань способом паяння. 8.2. Загальні від

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань паяння радіоелектронної апаратури та вимірювальної техніки. 2. Одержати у лаборанта друковану плат

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги