рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Обойні помели пшениці та жита

Обойні помели пшениці та жита - раздел Высокие технологии, ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНОМЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Обойні Помели Пшениці І Жита Відносять До Простих Помелів. Існують Чотири Одн...

Обойні помели пшениці і жита відносять до простих помелів. Існують чотири однакових за побудовою обойних помели: пшеничний, житній, житньо-пшеничний (60 % жита і 40 % пшениці) та пшенично-житній (70 % пшениці та 30 % жита). Принципові схеми простих помелів наведено на рис. 4.1 [5].

Зерно пшениці і жита подрібнюють на трьох-чотирьох системах при мінімальних витратах електроенергії і максимальному навантаженні на обладнання.

Режим подрібнення зерна і сепарування продуктів подрібнення повинні забезпечити: а) максимальний добуток борошна на кожній системі; б) повернення для додаткового подрібнення до необхідної крупності продукту з останньої системи у кількості не більше 3 % від маси зерна, що надходить на помел; в) утворення сходового продукту на контрольних розсійниках не більше 2 % від маси продукту, який направляється на сепарування [5].

Рис. 4.1. Принципова схема простих помелів:

а – простий помел з послідовним подрібненням; б – простий помел з послідовно-паралельним подрібненням.

 

Для обойних помелів пшениці та жита використовують метод послідовного подрібнення зернових продуктів на трьох групах систем. В кожну групу може входити одна або дві системи. Групи систем відрізняються режимами подрібнення і якістю продуктів, які на них обробляються. Утворені продукти послідовно направляються з попередньої системи на наступну. Прості помели з послідовно-паралельним подрібненням мають проміжну групу систем, на якій обробляються продукти, які отримано на 1-й групі систем. Ці продукти являють собою суміш крупок, більш високої якості, ніж основний потік сходових продуктів. Проміжні продукти обробляються паралельно основному потоку для підвищення якості борошна і збільшення виходу тонкодисперсної фракції. Технічна характеристика систем обойного помелу пшениці і жита наведена у табл. 4.1 [5].

Таблиця 4.1 – Технічна характеристика систем обойного помелу пшениці і жита [5]

Драні системи Розподіл вальцьової лінії і просіюючої поверхні, % Число рифлів на 1 см кола вальця Ухил рифлів, %
І др.с. 25…33 4,5
ІІ др.с. 25…33 5,5
ІІІ др.с. 17…25 6,0
ІV др.с. 17…25 7,0

 

З табл. 4.1 видно, що 50…66 % всієї вальцьової лінії та просіюючої поверхні відведено для перших двох систем. Ухил рифлів та їх взаємне розташування «вістря по вістрю» характерні для низького режиму подрібнення. Для підвищення виходу тонко дисперсної фракції борошна допускається на останній драній системи розташування рифлів «спинка по спинці». Колова швидкість швидкообертового вальця може бути встановлена від 6 до 10 м/с.

При підвищених швидкостях швидкообертового вальця (8…10 м/с) зростає ступінь подрібнення усіх проміжних продуктів при одночасному збільшенні витрати енергії, збільшується також продуктивність вальцьових верстатів. Тому підвищені колові швидкості вальців рекомендовані для заводів обойного помелу, які мають коротку схему. Співвідношення колових швидкостей вальців – 2,5 [5].

Добуток повинен складати: на І др. с – 50…60 %; на ІІ др. с. – 60…70 %; на ІІІ та ІV др. с. – 70…80 % по відношенню до навантаження на систему [5].

Схема простого помелу з послідовним подрібненням наведена на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Схема обойного помелу пшениці і жита з використанням бичевих машин [1, 3, 5]

 

Для поліпшення якості обойного борошна і збільшення виходу тонкодисперсної фракції, а також при відбиранні до 10 % сортового борошна при обойних помелах необхідно ввести додаткову систему для паралельного (до основного потоку) оброблення проміжних продуктів. Проміжні продукти отримують на І та ІІ драних системах. На проміжну систему направляють в основному проміжні продукти, які за якістю кращі ніж продукти основного потоку де подрібнюються сходові продуктів з І та ІІ драних систем. Розміри отворів сит, які використовуються для отримання сортового борошна, залежать від того, яку культуру необхідно переробляти – пшеницю чи жито. Це також відноситься і до контрольного розсійника сортового борошна.

Режим І та ІІ драних систем встановлюють більш високим ніж при звичайному обойному помелі: добуток борошна на І др.с. 45…55 %, а на ІІ др.с. 55…65 %. Режим проміжної системи 60…70 %. Технічна характеристика проміжної системи аналогічна характеристиці ІІ др. с., за винятком числа рифлів - 7…8 рифлів на 1 см довжини кола вальця. Схему технологічного процесу наведено на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Схема технологічного процесу обойного помелу з відбором до 10 % сортового борошна [5]

Обдирний 87 %-ий помел жита

Односортний обдирний 87 %-ний помел жита, як і обойний, відноситься до простих помелів. Технологічна схема виробництва обдирного борошна складається з 4…5 драних систем і 1…2 розмелювальних систем. Для вимелювання сходових продуктів використовують вимелювальні машини. На розмелювальний процес направляють нижні сходи з розсійників І та ІІ др.с. Параметри вальців наведено в табл. 4.2.

Режим обдирного помелу встановлюють таким, щоб на І та ІІ др.с. вилучити необхідну кількість продуктів для завантаження 1-ї розмелювальної системи. Орієнтовні показники добутку становлять: на І др.с. - 45…55 % , на ІІ др.с. - 55…65 % (прохід сита 08). На інших системах необхідно отримати максимальну кількість борошна кращої якості і оболонки з мінімальним вмістом ендосперму. При наявності однієї розмелювальної системи режим подрібнення повинен забезпечувати добуток борошна 70…80 %, а при двох розмелювальних системах на 1-й р.с. добуток повинен складати – 40…50 %, на 2-й р.с. – 70…80 %. При загальному виході борошна у 87 % в драному процесі отримують 72…73 % борошна і з розмелювальних систем 14…15 %. Схема технологічного процесу односортного 87 %-го помелу жита наведена на рис. 4.4.

 

Таблиця 4.2 – Орієнтовні параметри вальців при обдирному помелі жита [3]

Драні системи Число рифлів на 1 см довжини кола вальця Взаємо розташування рифлів Ухил рифлів, % Співвідно-шення колових швидкостей вальців, К Швидкість обертання швидко-обертового вальця, V, м/с
І др.с. 4,5…5,5 вс/вс 2,5 6,0
ІІ др.с. 5,5…6,0 вс/вс 2,5 6,0
ІІІ др.с. 6,5…7,0 вс/вс 2,5 6,0
ІV др.с. 7,0…8,0 вс/вс 2,5 6,0
V др.с. 8,0…9,0 вс/вс 2,5 6,0
1 р.с. 9,0…10,0 вс/вс 2,5 6,0
2 р.с. 10,0…11,0 вс/вс 2,5 6,0

 

Рис. 4.4. Схема технологічного процесу односортного 87 % помелу жита

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНОМЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ... М А ПЕРЕГУДА...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Обойні помели пшениці та жита

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
для студентів спеціальності 6.091701 „Технологія зберігання та переробки зерна” (Напрям підготовки - 6.051701 „Харчові тенології та інженерія”) для всіх форм навчання

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Техніка і технологія виробництва борошна тісно пов'язані з роз­витком цивілізації, тому історію розвитку борошномельного вироб­ництва доцільно розглядати за етапами розвитку людського сус­пільства.

Класифікація та контроль відходів
Відходи, які отримують при очищенні зерна необхідно контролювати, так як вони можуть містити у своєму складі значну кількість доброякісного зерна. При наявності в побічному продукті зернової домішк

Запитання для самоперевірки
1. Які вимоги встановлені до якості очищеного зерна перед помелом ? 2. Які вимоги всановлені до підготовки зерна до помелу ? 3. Яка мета поперед­нього очищення зерна в елеваторі ? 4. Які особливост

ВИДИ ПОМЕЛІВ
Для виробництва борошна різного асортименту і якості застосовують різні види помели. Помел зерна – це технологічний процес виробництва борошна (ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Тер

Сортові помели жита
  До таких помелів відносять двохсортний 80 %-ний помел та односортний 63 %-ний помел жита. Ці помели сожі як за структурою, так і за характеристикою систем. Помели об’єднують в одну

Помели пшениці без збагачення проміжних продуктів
  Технологічний процес помелу пшениці в борошно без застосування процесу збагачення та скороченою вальцьовою лінією розмелювального процесу характерний для борошномельних заводів поту

Структура складних сортових помелів пшениці
Принципова схема складних хлібопекарських помелів пшениці із розвиненим технологічним процесом включає сім процесів [4, 5]: драний процес; процес сортування проміжних продуктів;

Хлібопекарські помели пшениці за скороченою схемою технологічного процесу
До складних помелів за скороченою схемою технологічного процесу відносять: односортний 85 %-ий помел пшениці, який включає збагачення проміжних продуктів у ситовійних машинах; двосортний 75 %-ний т

Хлібопекарські помели пшениці з розвиненою схемою технологічного процесу
Зерно пшениці переробляється, головним чином, в борошно високих сортів. Підвищені вимоги до якості борошна, визначають необхідність більш складної організації технологічної схеми помелу. Особливе з

Помели пшениці в борошно для макаронних виробів
До борошна для макаронних виробів висувають інші вимоги і за крупністю і за якістю клейковини. Традиційно це борошно отримують при помелі ярої твердої пшениці Дурум, але в теперішній час широко вик

Технологія спеціальних сортів борошна
Для виробництва деяких дієтичних продуктів та борошняних кондитерських виробів необхідне борошно з особливими властивостями: з підвищеним або зниженим вмістом білка, клітковини, мінеральних речовин

Формування сортів борошна і контроль готової продукції
  Борошномельні заводи, які обладнані високопродуктивним комплектним обладнанням мають гнучку схему формування сортів борошна. Цех формування сортів борошна, безтарного зберігання і в

Вітамінізація борошна
За умовами ведення технологічного процесу на борошномельних заводах сортового помелу проходить розділення периферійної частини зерна та ендосперму. Біологічна природа зерна така, що основна кількіс

Особливості помелу зерна пшениці на комплектному високопродуктивному обладнанні
Досвід експлуатації борошномельних заводів, які обладнані комплектним високопродуктивним обладнанням виготовленим за ліцензією фірми «BUHLER», показав, що досягається стійкий та високий ефект викор

Сортові помели пшениці на обладнанні нового покоління
Удосконалення технології виробництва борошна відбувається на основі використання обладнання нового покоління. Один із напрямів – це підвищення одиничної потужності основного обладнання, що призводи

Запитання для самоперевірки
1. Призначення та роль «Правил організації і веден­ня технологічного процесу на борошномельних заводах» ? 2. Основні процеси помелу ? 3. Поняття характеристики системи та її режиму ? 4. Структура о

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА
Основні задачі управління технологічними процесами пе­реробки зерна Борошномельні заводи сортових помелів відзначаються високою складністю технологічних процесів, яка проявляється в

Управління технологічними процесами помелу і сортуван­ня зернових продуктів
Управління процесом подрібнення В процесі помелу зерна і зернових продуктів змінюється їх фізико-технологічна характеристика. Процес подрібнення є визна­чальним серед чинників, що в

Управління виходом і якістю борошна і висівок
Управління виходами різних сортів борошна та їх якістю зводить­ся до додержання вказаних норм як за кількістю одержаного борошна, так і за його якістю. . Виробницт­ву борошна вищого сорту

Баланс помелу
Контроль і аналіз технологічного процесу виробництва борошна найбільш повно можна провести на основі балансу помелу. Під балансом помелу розуміють рівність кількості (і якості) продуктів, які надхо

Баланс борошна
Баланс борошна містить відомості про величину добутка борошна з кожної із технологічних систем і зольність кожного потоку. Він може бути розроблений на основі кількісно-якісного балансу помелу або

Поняття про технологічний режим
Під режимом системи розуміють вихід і якість продуктів, що здобуваються, характерних даній системі (ДСТУ2209-93). Вибір режиму системи технологічного процесу залежить від структурно-механі

Додаткова
7. Бутковский В.А., Галкина Л.С., Птушкина Г.Е. Современная техника и технология производства муки. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 319 с. 8. Верещинский А.П. Обработка поверхности зерна на мель

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги