рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вимоги до представлення результатів СД в МДР

Вимоги до представлення результатів СД в МДР - раздел Высокие технологии, Технології соціологічних дослідження   № З/п Процеси Тсд ...

 

№ з/п Процеси ТСД Точки контролю (мінімальні вимоги) Форма представлення В МДР
1. Розроблення програми СД Сформульовані проблема, мета та завдання дослідження; Сформульована робоча гіпотеза Обґрунтована вибіркова сукупність (характеристика респондентів та обсяг вибірки); Програма СД ( в додатках)
Розроблений інструментарій дослідження (проект анкети) Анкета (в додатках)
2. Підготовка та опрацювання соціологічної інформації Сформована електронна база емпіричних даних згідно проведеного дослідження Роздрукована таблиця з відповідного програмного забезпечення (в додатках) або рис. Print Screen
3. Узагальнення та інтерпретація соціологічної інформації Сформульовані висновки щодо отриманого масиву інформації за результатами використання методів: порівняння рядів розподілу (аналіз показників варіації, зокрема розмах варіації, коефіцієнт коваріації та ін.); аналіз середніх величин (визначення середньої арифметичної ряду розподілу; вивчення коливань ознаки щодо її середнього значення); дисперсійний аналіз (аналіз дисперсії ряду розподілу) факторний аналіз (аналіз змін значень результуючого ознаки залежно від змін ознак-факторів); кореляційний аналіз (аналіз коефіцієнтів кореляції ряду розподілу); регресійний аналіз (аналіз змін значень результуючого ознаки залежно від змін ознак-факторів) Результати розрахованих показників ( у додатках), Висновки щодо отриманої інформації – в тексті МДР
4. Оцінювання надійності та достовірності отриманої інформації Сформульовані висновки щодо надійності та достовірності отриманої інформації на основі параметричних методів та аналізу достовірності результатів дослідження. Висновки щодо можливості поширення результатів дослідження на генеральну сукупність

 


 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технології соціологічних дослідження

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.. Кафедра управління персоналом та економіки праці.. Методичні рекомендації..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вимоги до представлення результатів СД в МДР

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Київ, 2013
    Анотація Методична розробка містить рекомендації студентам щодо використання технології соціологічних досліджень при аналізі соціально-економічних проб

Загальна інформація про технологію соціологічних досліджень
Соціологічне дослідження (далі – СД) в управлінні персоналом— це система логічно-послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, пов´язан

Розроблення програми СД
Для забезпечення достовірності інформації важливе значення має вибір методу дослідження, які в трудовій сфері дозволяють отримувати унікальну інформацію про стан і функціонування системи управління

Розроблення стратегічного і робочого плану СД
При проектуванні та організації СД важлива роль належить принциповому (стратегічному) і робочому планам дослідження, які відображають основні стратегічні й оперативні процедурні заходи, яких необхі

Пошук і встановлення індикаторів соціологічного виміру
Розглядаючи технологічні засади розробки програми для більш якісного та ефективного проведення СД, слід зупинитись і на проблемі виміру, що також має бути передбачена програмою, зокрема її п

Методичні рекомендації щодо визначення вибіркової сукупності, що обстежується
Обґрунтування системи вибірки передбачає визначення та наукове обґрунтування генеральної і вибіркової сукупностей. Залежно від цілей і завдань конкретного соціологічного дослідження визначаються ці

Приклади обчислень обсягів вибірки залежно від довірчої імовірності та довірчого інтервалу
Обсяг генеральної сукупності Довірча імовірність (точність, надійність вибірки). 90% 95% 99%

Види запитань в анкеті.
Запитання, які закладаються в анкету та адресуються респондентові, можуть бути: 1) результативні (змістові) — щодо змісту об´єкта; 2) функціональні, за допомог

Математичний апарат оцінювання достовірності результатів СД
№ з/п Показник Формула Умовні позначення 1. Середня похибка середньої арифметичної величини

Методика розрахунку простої середньої арифметичної
· Сумувати варіанти: V1+V2+V3+...+Vn = Σ V; · Суму варіант поділити на загальну кількість спостережень: М = Σ V / n 7

Результати виміру плинності кадрів на підприємствах швейної промисловості в 2010 році.
Плинність кадрів (в %) V Середина інтервалу (центральна варіанта) V1 Кількість організацій Р Vp d = V

Чи хотіли б Ви змінити Ваше місце роботи
Так   Ні   2. Якщо б Ви змінити Вашу теперішню роботу, то з якої з причини?

При прийнятті Вами рішення про звільнення з організації, які з чинників матимуть для Вас значення?
№ з/п Чинники Зовсім не впливатиме Не впливатиме Важко відповісти Впливатиме

Розрахунок оптимальної репрезентативної вибірки
Наприклад, ТОВ «Атлас» відноситься до великих швейних підприємств. Чисельність персоналу – 1152 особи, з них 988 осіб, що зайняті на виробництві. Щоб розраховувати оптимальну репрезентативну вибірк

Інтерпретація результатів
Скориставшись таблицею 2, залежно від отриманого значення індексу впливу (I) можна оцінити рівень вмотивованості персоналу до звільнення тим чи іншим чинником всередині підрозділу або професійної г

Ранжування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Середній індекс 1. Заробітна плата 0,89 2.

Групування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Група Середній індекс   Оплата праці  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги