рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок оптимальної репрезентативної вибірки

Розрахунок оптимальної репрезентативної вибірки - раздел Высокие технологии, Технології соціологічних дослідження Наприклад, Тов «Атлас» Відноситься До Великих Швейних Підприємств. Чисельніст...

Наприклад, ТОВ «Атлас» відноситься до великих швейних підприємств. Чисельність персоналу – 1152 особи, з них 988 осіб, що зайняті на виробництві. Щоб розраховувати оптимальну репрезентативну вибірку, обсяг вибірки визначається за наступною формулою:

Де обсяг вибірки; нормоване відхилення, яке визначається виходячи з обраного рівня довірчості; z (табл. 1); знайдена варіація для вибірки; ; – допустима помилка.

Таблиця 1.

Значення нормованого відхилення оцінки z від середнього значення залежно від довірчої ймовірності (а) отриманого результату

а, % 99,0 99,7
z 0,84 1,03 1,29 1,44 1,65 1,96 2,18 2,58 3,0

 

Тому на запитання: «Чи маєте ви бажання змінити місце роботи?» Можливі тільки 2 відповіді: «Так» або «Ні». Якщо припустити, що чисельність персоналу володіє низьким показником варіації, то це означає, що майже кожен оптант має бажання звільнитися. У даному випадку може бути сформована вибірка досить малих розмірів. У формулі (1) добуток p*q виражає варіацію, властиву сукупності. Наприклад, нехай показник варіації 90% - тобто 90% мають бажання змінити місце роботи. Це означає, що p*q = 90*10=900. Якщо прийняти, що показник варіації (р = 20%), то p*q = 1600. Найбільша вибірка буде за показника варіації 50% - p*q = 50*50=2500.

Рівень достовірності при проведенні соціологічних досліджень звичайно оцінюється з урахуванням двох його значень: 95% або 99%. Першому значенню відповідає значення z = 1,96; другого - z = 2,58. Якщо вибирається рівень довірчості рівний 99%, то це говорить про наступне: ми впевнені на 99% (іншими словами довірча ймовірність дорівнює 0,99) в тому, що відсоток членів сукупності, що потрапив в діапазон плюс - мінус е%, рівний відсотку членів вибірки , що потрапили в той же діапазон помилки.

Приймаючи варіацію рівну 50%, точність дорівнює 10% при 95%-му рівні довірчості розрахуємо розмір вибірки:

Працівники заповнювали анкети анонімно. Опитуванням було охоплено різні підрозділи (цехи № 1, № 2, № 3) і професійні групи (модельєри, фахівці і менеджери, продавці).

Такий підхід дозволяв оцінити не тільки індивідуальний рівень задоволеності співробітника роботою на швейній фабриці, а й зафіксувати дані про мікроклімат у кожному окремому підрозділі і групі.

Математичне обґрунтування результатів опитування

З цією метою кожному якісному критерієм оцінки чинників, що впливають на мотивацію до звільнення присвоюється відповідне числове значення - коефіцієнт:

· Зовсім не впливатиме (-1,0);

· Не впливатиме (-0,5);

· Важко відповісти (0,0);

· Впливатиме (+0,5);

· Сильно впливатиме (+1,0).

Сумарний показник задоволеності - індекс впливу (I) по кожному з факторів розраховувався за формулою:


де n1, n2, n3, n4 - відповідне число респондентів (всередині підрозділу або професійної групи), об'єднаних по одному з чотирьох можливих варіантів відповідей за шкалою впливу. Відповіді респондентів, які не зуміли оцінити фактор (характеристика за шкалою впливу «важко відповісти»), не враховуватимуть.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технології соціологічних дослідження

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.. Кафедра управління персоналом та економіки праці.. Методичні рекомендації..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок оптимальної репрезентативної вибірки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Київ, 2013
    Анотація Методична розробка містить рекомендації студентам щодо використання технології соціологічних досліджень при аналізі соціально-економічних проб

Загальна інформація про технологію соціологічних досліджень
Соціологічне дослідження (далі – СД) в управлінні персоналом— це система логічно-послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, пов´язан

Розроблення програми СД
Для забезпечення достовірності інформації важливе значення має вибір методу дослідження, які в трудовій сфері дозволяють отримувати унікальну інформацію про стан і функціонування системи управління

Розроблення стратегічного і робочого плану СД
При проектуванні та організації СД важлива роль належить принциповому (стратегічному) і робочому планам дослідження, які відображають основні стратегічні й оперативні процедурні заходи, яких необхі

Пошук і встановлення індикаторів соціологічного виміру
Розглядаючи технологічні засади розробки програми для більш якісного та ефективного проведення СД, слід зупинитись і на проблемі виміру, що також має бути передбачена програмою, зокрема її п

Методичні рекомендації щодо визначення вибіркової сукупності, що обстежується
Обґрунтування системи вибірки передбачає визначення та наукове обґрунтування генеральної і вибіркової сукупностей. Залежно від цілей і завдань конкретного соціологічного дослідження визначаються ці

Приклади обчислень обсягів вибірки залежно від довірчої імовірності та довірчого інтервалу
Обсяг генеральної сукупності Довірча імовірність (точність, надійність вибірки). 90% 95% 99%

Види запитань в анкеті.
Запитання, які закладаються в анкету та адресуються респондентові, можуть бути: 1) результативні (змістові) — щодо змісту об´єкта; 2) функціональні, за допомог

Математичний апарат оцінювання достовірності результатів СД
№ з/п Показник Формула Умовні позначення 1. Середня похибка середньої арифметичної величини

Методика розрахунку простої середньої арифметичної
· Сумувати варіанти: V1+V2+V3+...+Vn = Σ V; · Суму варіант поділити на загальну кількість спостережень: М = Σ V / n 7

Результати виміру плинності кадрів на підприємствах швейної промисловості в 2010 році.
Плинність кадрів (в %) V Середина інтервалу (центральна варіанта) V1 Кількість організацій Р Vp d = V

Вимоги до представлення результатів СД в МДР
  № з/п Процеси ТСД Точки контролю (мінімальні вимоги) Форма представлення В МДР 1.

Чи хотіли б Ви змінити Ваше місце роботи
Так   Ні   2. Якщо б Ви змінити Вашу теперішню роботу, то з якої з причини?

При прийнятті Вами рішення про звільнення з організації, які з чинників матимуть для Вас значення?
№ з/п Чинники Зовсім не впливатиме Не впливатиме Важко відповісти Впливатиме

Інтерпретація результатів
Скориставшись таблицею 2, залежно від отриманого значення індексу впливу (I) можна оцінити рівень вмотивованості персоналу до звільнення тим чи іншим чинником всередині підрозділу або професійної г

Ранжування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Середній індекс 1. Заробітна плата 0,89 2.

Групування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Група Середній індекс   Оплата праці  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги