рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Інтерпретація результатів

Інтерпретація результатів - раздел Высокие технологии, Технології соціологічних дослідження Скориставшись Таблицею 2, Залежно Від Отриманого Значення Індексу Впливу (I) ...

Скориставшись таблицею 2, залежно від отриманого значення індексу впливу (I) можна оцінити рівень вмотивованості персоналу до звільнення тим чи іншим чинником всередині підрозділу або професійної групи.

Таблиця 4

Інтерпретація числових значень (I)

Числове значення 0-0,20 0.21-0.6 0.61-1.0
Група Низький рівень впливу Середній рівень впливу Високий рівень впливу
Інтерпретація Персонал має високий рівень задоволення даним чинником, чинник не впливає на мотивацію до звільнення Персонал має середній рівень задоволення даним чинником, чинник опосередковано впливає на мотивацію до звільнення Персонал має низький рівень задоволення даним чинником, чинник сильно впливає на мотивацію працівників до звільнення

 

Далі сумарні показники впливу на мотивацію до звільнення, отримані по окремих підрозділах і професійних групах працівників, вносяться в зведену таблицю індексу впливу (див. табл.5).

 

 

Таблиця 5

Зведені значення індексів впливу на мотивацію до звільнення (фрагмент)

№ з/п Чинник Середній індекс впливу по чиннику, в тому числі: В розрізі структурних підрозділів: В розрізі категорі6 персоналу:
Цех 1 Цех 2 Цех N Модельєри Менеджери Фахівці Робітники Продавці
Безпека праці 0.63 0,75 0,79 0,76 0.15 0.83 0.89 0.65
Відносини, які склалися з безпосереднім керівником 0.45 0.55 0.54 0.46 0.63 0.45 0.54 0.13
Функціональні обов’язки 0.14 0.13 0.10 0.15 0.34 0.45 0.13 0.15
Характер і зміст праці 0.36 0.34 0.37 0.45 0.34 0.43 0.36 0.23
Ціннісні орієнтації колег 0.24 0.14 0.23 0.21 0.56 0.54 0.23 0.23
  Всього 0,34 0,34 0,45 0,36 0,34 0,33 0,63 0,43

 

Згідно з результатами, занесеним в табл. 4, можна оцінити не тільки середній індекс впливу на мотивацію до звільнення по конкретному фактору, але і загальний індекс мотивації до звільнення виробничої ситуацією в конкретному цеху або групі персоналу.

Далі проводиться ранжування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення.

У табл. 6 фактори проранжовані за рівнем впливу на мотивацію до звільнення працівників ТОВ «Атлас» кожним з них. Ця процедура дозволяє згрупувати фактори виробничої ситуації залежно від значення середнього індексу впливу на мотивацію до звільнення:

Таблиця 6.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технології соціологічних дослідження

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.. Кафедра управління персоналом та економіки праці.. Методичні рекомендації..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Інтерпретація результатів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Київ, 2013
    Анотація Методична розробка містить рекомендації студентам щодо використання технології соціологічних досліджень при аналізі соціально-економічних проб

Загальна інформація про технологію соціологічних досліджень
Соціологічне дослідження (далі – СД) в управлінні персоналом— це система логічно-послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, пов´язан

Розроблення програми СД
Для забезпечення достовірності інформації важливе значення має вибір методу дослідження, які в трудовій сфері дозволяють отримувати унікальну інформацію про стан і функціонування системи управління

Розроблення стратегічного і робочого плану СД
При проектуванні та організації СД важлива роль належить принциповому (стратегічному) і робочому планам дослідження, які відображають основні стратегічні й оперативні процедурні заходи, яких необхі

Пошук і встановлення індикаторів соціологічного виміру
Розглядаючи технологічні засади розробки програми для більш якісного та ефективного проведення СД, слід зупинитись і на проблемі виміру, що також має бути передбачена програмою, зокрема її п

Методичні рекомендації щодо визначення вибіркової сукупності, що обстежується
Обґрунтування системи вибірки передбачає визначення та наукове обґрунтування генеральної і вибіркової сукупностей. Залежно від цілей і завдань конкретного соціологічного дослідження визначаються ці

Приклади обчислень обсягів вибірки залежно від довірчої імовірності та довірчого інтервалу
Обсяг генеральної сукупності Довірча імовірність (точність, надійність вибірки). 90% 95% 99%

Види запитань в анкеті.
Запитання, які закладаються в анкету та адресуються респондентові, можуть бути: 1) результативні (змістові) — щодо змісту об´єкта; 2) функціональні, за допомог

Математичний апарат оцінювання достовірності результатів СД
№ з/п Показник Формула Умовні позначення 1. Середня похибка середньої арифметичної величини

Методика розрахунку простої середньої арифметичної
· Сумувати варіанти: V1+V2+V3+...+Vn = Σ V; · Суму варіант поділити на загальну кількість спостережень: М = Σ V / n 7

Результати виміру плинності кадрів на підприємствах швейної промисловості в 2010 році.
Плинність кадрів (в %) V Середина інтервалу (центральна варіанта) V1 Кількість організацій Р Vp d = V

Вимоги до представлення результатів СД в МДР
  № з/п Процеси ТСД Точки контролю (мінімальні вимоги) Форма представлення В МДР 1.

Чи хотіли б Ви змінити Ваше місце роботи
Так   Ні   2. Якщо б Ви змінити Вашу теперішню роботу, то з якої з причини?

При прийнятті Вами рішення про звільнення з організації, які з чинників матимуть для Вас значення?
№ з/п Чинники Зовсім не впливатиме Не впливатиме Важко відповісти Впливатиме

Розрахунок оптимальної репрезентативної вибірки
Наприклад, ТОВ «Атлас» відноситься до великих швейних підприємств. Чисельність персоналу – 1152 особи, з них 988 осіб, що зайняті на виробництві. Щоб розраховувати оптимальну репрезентативну вибірк

Ранжування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Середній індекс 1. Заробітна плата 0,89 2.

Групування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Група Середній індекс   Оплата праці  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги