рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вимоги до оформлення графічної частини

Вимоги до оформлення графічної частини - раздел Высокие технологии, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ » З РОЗДІЛУ „ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВИРОБІВ ”ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.05170104 «ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ» 2.11.1 Графічна Частина Курсового Проекту Виконується В Олівці По Єдиній Сист...

2.11.1 Графічна частина курсового проекту виконується в олівці по єдиній системі конструкторської документації ЕСКД з дотриманням правил креслення і ГОСТ на аркушах ватману форматом А1 (841х594 мм) або на комп’ютері з використанням програм AUTOCAD, KOMPAS. Перший варіант компонувальних рішень (план поверху) рекомендується виконувати на міліметровому папері і тільки після узгодження з керівником проекту переносити на аркуш ватману. Допускається застосовувати формат А2 (594х420), А3 (420х297), А4 (297х210) або листи, в яких менша сторона збільшена в 3-4 рази.

2.11.2 На листі виконується рамка. Відстань лінії рамки від краю листа з лівої сторони 20 мм, з інших сторін 5 мм. В нижній частині справа робиться основний надпис згідно з ГОСТ 2.104 (форма 1), а в верхній лівій частині зворотний надпис з шифром аркушу.

2.11.3 На технологічній схемі виробництва обладнання викреслюється чорним олівцем основними лініями, товщиною 0,6 – 1,0 мм. Напрямки руху сировини, напівфабрикатів, готової продукції показуються суцільними лініями з стрілками в місці входу в обладнання. На кожній ділянці лінії роблять розрив на відстані не менше 50 мм і пишуть в ньому цифру умовного позначення продукту. Для схем прийнято наступні позначення речовин: вода – 1; пара – 2; повітря – 3;. Інші позначення вибираються згідно з прийнятими в начальному закладі. Лінії руху сировини, напівфабрикатів, готової продукції не повинні пересікати контури обладнання. Якщо вони взаємно пересікаються, то на одній з ліній виконується напівколо.

2.11.4 На кожній лінії, яка починається, або закінчується повинен бути надпис звідки або куди рухається продукт.

2.11.5 На лініях, якими умовно позначено поверхи або площадки на технологічній схемі і проставляється відмітка висоти.

2.11.6 На кожній стадії технологічного процесу в технологічній схемі проставляються точки контролю параметрів технологічного процесу. Для цього проводиться виносна лінія від відповідного обладнання і в колі діаметром 8-10 мм пишеться умовне позначення параметру, який контролюється на цій ділянці виробничого процесу. Параметри технологічного процесу позначаються буквами з ГОСТ 8417-81 ГСИ. Одиниці фізичних величин.

2.11.7 Від обладнання, зображеного на технологічній схемі, проводяться виносні лінії і над ними пишуться номери позиції обладнання. Номери позицій групуються на горизонтальних лініях і збільшуються зліва на право і зверху вниз.

2.11.8 В основному написі після теми роботи або над зображенням технологічної схеми пишеться назва аркуша з повною назвою асортименту виробів.

2.11.9 В нижній лівій частині аркуша технологічної схеми приводиться таблиця умовних позначень, які прийняті в технологічній схемі.

2.10.10 На планах і в розрізах обладнання зображується основною лінією товщиною 0,7 – 1,0 мм, будівельні конструкції суцільною тонкою лінією товщиною, яка наполовину менше товщини лінії обладнання. Місця перерізу будівельних конструкцій зображується товстою лінією товщиною 0,7 – 1,0 мм.

2.11.11 На планах і розрізах вказують позиції обладнання, групуючи їх на вертикальних або горизонтальних лініях. Номери позицій однотипного обладнання в технологічній схемі, планах і розрізах повинні бути однаковими.

2.11.12 На планах і розрізах проставляються основні будівельні розміри: крок колон, проліт, габарити і розміри будівлі, довжина вікон і дверей, відмітки поверхів і площадок.

2.11.13 На планах проставляються прив'язочні розміри для обладнання, відстань між осями або краєм обладнання і осями колон, стінами.

2.11.14 По краю площадок проставляються огорожі: тонка лінія з крапками.

2.11.15 На сходах ставлять тонку лінію з стрілкою, яка показує рух вверх.

2.11.16 Якщо в приміщенні не зображено обладнання, то пишуть назву, або призначення приміщення.

2.11.17 Лінію розрізу на плані зображають товстими короткими лініями довжиною 8-20мм, товщиною 1,5 мм, які не пересікають контури стін. Напрям погляду показують стрілкою, поставленою на відстані 2-3 мм від кінця лінії розрізу.

Лінії розрізів позначають великими буквами або арабськими цифрами.

2.11.18 Якщо на аркуші зображено кілька планів або план і розрізи без проекційного зв’язку, то над кожним з них пишеться назва. Наприклад: план відм. 3,6м, розріз 1-1 і т.п.

2.11.19 Групова специфікація до курсового проекту виконується на аркушах формату А4. На першому аркуші виконується надпис за формою 2, на другому і наступних аркушах – надпис за формою 2а. В груповій специфікації дається перелік документів курсового проекту і перелік обладнання.

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ » З РОЗДІЛУ „ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВИРОБІВ ”ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.05170104 «ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ»

КОЛЕДЖ ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ... ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вимоги до оформлення графічної частини

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Курсовий проект виконується згідно завдання, в якому вказується тема, асортимент виробів, найменування розділів проекту. Теми курсових проектів можуть бути такими: ü проект складів си

Вихідні дані
Вихідні дані оформляються у вигляді таблиці, яка має вигляд: Таблиця 2.1 – Вихідні дані Назва показників та параметрів, одиниці вимірювання

Розрахунок продуктивності печей
Спочатку розраховується продуктивність печей за годину. Продуктивність кг за годину, Qгод, печей з колисками розраховується за формулою: , (2.1) де –

Розрахунок виходу виробів
Вихід виробів розраховується з використанням вихідних даних приведених в таблиці 2.1 (рецептура на 100 кг борошна, вологість готових виробів, величина витрат і затрат). Розрахунок виходу х

Розрахунок витрат сировини
В проекті розраховується витрата сировини за годину, питома витрата сировини на 1 тонну виробів, витрат за добу, запас сировини для зберігання і площі складів для зберігання сировини. Витр

Розрахунок виробничих рецептур
2.3.5.1 Розрахунок виробничих рецептур проводиться відповідно способу приготування тіста, обґрунтованому в розділі 1 і апаратурно-технологічній схемі приготування тіста, виконаною на аркуші 1.

Після розрахунку маси борошна розраховується маса іншої сировини в підготовленому до замісу вигляді.
Маса дріжджів на заміс в кілограмах розраховується за формулою: , (2.34) де – маса борошна в діжу при замісі тіста в діжах (при безперервному замісі береться ), кг; – мас

При приготуванні пшеничного тіста безопарним способом розрахунок виконується в нижче наведеній послідовності.
Маса борошна на одну порцію тіста за формулою (2.31), або за хвилину за формулами (2.32), (2.33). Маса дріжджів за формулою (2.34), суспензії дріжджів за формулою (2.35) та вологість за фо

При приготуванні пшеничного тіста опарним способом з дозуванням води в опару і тісто розрахунок проводиться в нижче наведеній послідовності
Маса борошна на одну порцію тіста за формулою (2.31) або за хвилину за формулами (2.32), (2.33), (див. п. 2.3.5.1). Маса дріжджів пресованих за формулою (2.34), суспензії дріжджів за форму

При приготуванні пшеничного тіста опарним способом без заливу води в тісто розрахунок ведеться в наведеній нижче послідовності
Маса борошна на одну порцію тіста або за хвилину за формулами (2.31), (2.32), (2.34). Маса дріжджів пресованих за формулою (2.34) і суспензії дріжджів за формулою (2.35) або рідких дріжджі

При приготуванні тіста з використанням концентрованих молочнокислих заквасок КМКЗ розрахунок проводиться в нижче наведеній послідовності.
Маса борошна на порцію за формулою (2.31) або за хвилину за формулою (2.32). Маса дріжджів пресованих і суспензії дріжджів за формулами (2.34), (2.35), (2.36) або рідких дріжджів за формул

При приготуванні житнього тіста на густій заквасці розрахунок ведеться в нижче наведеній послідовності
Маса борошна для приготування однієї порції тіста за формулою (2.31) або витрата за хвилину за формулами (2.32), (2.33). Маса дріжджів і дріжджової суспензії за формулами (2.34), (2.35), (

При приготуванні житнього тіста на рідкій заквасці розрахунок ведеться в послідовності, наведеній нижче
Маса борошна для приготування однієї порції тіста за формулою (2.31) або витрата за хвилину за формулою (2.32). Маса розчинів солі і цукру за формулою (2.40) або (2.42) Маса паток

При приготуванні тіста з використанням рідких дріжджів розраховується виробнича рецептура приготування рідких дріжджів
Розрахунок проводиться після розрахунку виробничої рецептури для приготування тіста в наведеній нижче послідовності. Витрати рідких дріжджів за годину в кілограмах обчислюється за формулою

Розрахунок обладнання для зберігання борошна.
При безтарному зберіганні борошна розраховують потрібну кількість силосів (бункерів) в штуках за формулою , (2.105) де – запас борошна, кг (див. табл. 2.4); – маса борошн

Розрахунок виробничих силосів.
Розраховується кількість виробничих силосів для зберігання борошна перед замісом напівфабрикатів в штуках за формулою: (2.109) де – годинна витрата борошна, кг; – місткіс

Розрахунок обладнання для розчинного вузла. Підбір збірників.
Розрахунок збірників проводиться на 2-х годинний запас, крім збірника для сольового розчину, який розраховується на 8-ми годинний запас розчину. Кількість збірників розраховується за форму

Розрахунок обладнання для приготування рідких дріжджів
Кількість заварочних машин для приготування заварки в штуках розраховується за формулою: (2.128) де – витрата заварки за годину, кг (див. п.2.3.5.15); – тривалість пригот

Розрахунок обладнання для приготування напівфабрикатів
Кількість заварочних машин для замісу опари або поживної суміші для закваски в штуках розраховується за формулою: (2.133) де – витрата опари або заварки за годину, кг (див. п.2.3.

Розрахунок обладнання для розробки тіста
Кількість тістоподільних машин в штуках розраховується за формулою: (2.145) де – продуктивність печі за годину, кг/год, (див. таблицю 2.2); Мв – маса го

Розрахунок баків холодної і гарячої води
Витрата холодної води за годину в метрах кубічних розраховується за формулою: (2.151) де – продуктивність печі за добу,т (див. таблицю 2.2); – норма витрат води на всі по

Заходи з охорони праці і промислової екології
В цьому розділі вказуються заходи з санітарії та гігієни, техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки, які передбачені при проектуванні підприємства. Спочатку вказуються наявніст

Плани і розрізи
Плани і розрізи використовуються в масштабі 1:100 або 1:50 на одному аркуші паперу форматі А1. Рекомендується виконувати їх в проекційному зв’язку. Лист заповнюється кресленням не менше ніж на 75%.

Специфікація
В проекті виконується групова специфікація. В ній вказується перелік документації проекту і технологічне обладнання. Специфікація є окремим документом і має свою нумерацію аркушів. На першому аркуш

Вимоги до оформлення пояснювальної записки
2.10.1 Пояснювальна записка виконується в курсовому проекті на 30 – 40 сторінок тексту, набраного на комп’ютері в редакторі Times New Roman шрифт 14 pt, міжрядковий інтервал полуторний або виконуєт

Список використаних джерел і літератури
1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. Учеб. пособие для вузов. – СПб.: Профессия, 2005. – 416с. 2. Борошно та хлібобулочні вироби. Нормативні документи: Довідник: У2т. –

Продовження додатку 1
Марка печі Пло­ща поду, м2 Кількість колисок, візків шт. Розміри колисок, поду, листа, мм Розміри, довжина&t

Продовження додатку 1
Марка печі Пло­ща поду, м2 Кількість колисок, візків, шт. Розміри колисок, поду, листа, мм Розміри, довжина&

Додаток 2
Технічні характеристики вистійно-пічних агрегатів     Марка лінії   Асортимент виробів Характеристика печі

Додаток 3
Технічні характеристики бункерів (силосів)   Марка бункера (силосу) Місткість, м3 Розміри, мм

Технічні характеристики просіювачів
з/п Марка просіювача Продуктивність Габаритні розміри, мм Примітка   Г4-ХП

Продовження додатку 4
з/п Марка просіювача Продуктивність Габаритні розміри, мм Примітка Ш2-ХПЕ-5

Додаток 5
Технічні характеристики тістоприготувальних агрегатів   Найменування аг­регату Марка, Продуктивність, т/добу

Технічні характеристики тістомісильних машин
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність, кг/год

Продовження додатку 6
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність кг/год

Продовження додатку 6
  Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продукти

Продовження додатку 6
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність, кг/год

Продовження додатку 6
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність, кг/год

Додаток 7
Технічні характеристики бродильних чанів та ємкостей   Марка Місткість, м3 Габаритні розміри, мм

Технічні характеристики тістоподільників
  Марка тістоподільника Маса заготов­ки, кг Продуктивність, шт /хв Примітка А2-ХТН

Продовження додатку 8
Марка тістоподільника Маса заготов­ки, кг Продуктивність, шт /хв Примітка SINMAG SM-9-36 0,02

Технічні характеристики вистоювальних шаф
  Марка вистоювальної шафи Робоча довжина колиски, мм Кількість Колисок, шт Характеристика печі

Додаток 10
Технічні характеристики вистоювальних шаф для ротаційних печей і пекарських шаф   Марка вистійної шафи Місткість візків для ли

Продовження додатку 10
Марка вистійної шафи Місткість візків для листів різного розміру Число дверей Розміри (д×ш×в), мм

Продовження додатку 10
  Марка вистійної шафи Місткість візків для листів різного розміру Число дверей Розміри (д×ш×в), мм

Додаток 13
Графік виконання курсового проекту   Назва розділу, графічної частини Дата виконання по графіку

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги