рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Список використаних джерел і літератури

Список використаних джерел і літератури - раздел Высокие технологии, Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів 1. Ауэрман Л.я. Технология Хлебопекарного Производства. Учеб. Пособие Для Вуз...

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. Учеб. пособие для вузов. – СПб.: Профессия, 2005. – 416с.

2. Борошно та хлібобулочні вироби. Нормативні документи: Довідник: У2т. – Укр. та рос. мовами/ За заг. ред. В.Л. Іванова. – Львів: НІЦ «Леонорм», 2000. – Т.1. – 260с.

3. Борошно та хлібобулочні вироби. Нормативні документи: Довідник: У2т. – Укр. та рос. мовами/ За заг. ред. В.Л. Іванова. – Львів: НІЦ «Леонорм», 2000. – Т.2. – 274с.

4. Гатилин Н.Ф. Проектирование хлебозаводов. М. Пищевая промышленость. 1975. – 376 с.

5. Головань Ю.П. Ильинский В.А. Технологическое оборудование хлебопекарных предприятий. М.: Агропромиздат, 1988. – 382с.

6. Гришин А.С., Покатило Б.Г., Молодых Н.Н. Дипломное проектирование предприятий хлебопекарной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 247с.

7. Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва. К.: «Руслана», 1998. – 415с.

8. Дробот В.И. Справочник инженера-технолога хлебопекарного производства. К. Урожай, 1990. – 279с.

9. Зверева Л.Ф., и др. Проектирование хлебопекарных предприятий. М.: Пищевая промышленость, 1971. – 177с.

10. Зверева Л.Ф., Немцова З.С., Волкова Н.П. Технология и технохимический контроль хлебопекарного производства. М.: Легкая и пищевая промышленость, 1983. – 416с.

11. Медведев Т.М., Крылов В.В. Технология и технохимический контроль макаронного производства. М.: Пищевая промышленность, 1979. – 144 с.

12. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія та технохімічний контроль галузі» із спеціальності 5.091714 «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. НМЦ Мінагрополітики України, 2003. – 58с.

13. Михелев А.А. Справочник по хлебопекарному производству. Т1. 2-е изд. М.: Пищевая промышленность, 1977. - 38 с.

14. Петько В.Ф., Гапонюк О.І., Петько Є.В. Ульяницький А.В. Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв. Підручник./к: центр учбової літератури, 2007. – 432с.

15. Поляков Е.С. Технология и оборудование макаронного производства. М.: Пищевая промышленность, 1968. – 254 с.

16. Пучкова Л.И., Поландова Р.Д., Матвеева И.В. Технология хлеба. Часть 1. - СПб: ГИОРД, 2005. – 557 с.

17. Ройтер И.М. Справочник по хлебопекарному производства Т2. 2-е изд. М.: Пищевая промышленность, 1977. – 368 с.

18. Сборник технологических инструкций для производства хлеба и хлебобулочных изделий / Министерство хлебопродуктов СССР, НПО «Хлебпром». - М.: Прейскурантиздат, 1989. – 494 с.

19. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия. - М.: Агропромиздат, 1986. – 72 с.

20. Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві (задачник): навчально-методичний посібник/ За ред. чл.-кор. В.І.Дробот. – К.:Кондор, 2010. – 440с.

21. Типові проекти хлібозаводів.

22. Чернов М.Е. Оборудование предприятий макаронной промышлености. М., Агропромиздат, 1988. -263с.

23. Хромеенков В.М. Технологическое оборудование хлебоза­водов и макаронных фабрик. - СПб.: ГИОРД, 2004. - 496 с.

24. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства. - М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 432с.

 

 

Додаток 1

Технічна характеристика хлібопекарських печей

Марка печі Пло­ща поду, м2 Кількість колисок, візків, шт Розміри колисок, поду, листа, мм Розміри, довжина× ширина× висота, мм
довжина ширина
Тупикові
ФТЛ-2-66 5840×4500×3900
ФТЛ-2-81 7060×4500×3900
ФТЛ-2-93 8,82 4060×2970×3640
ФТЛ-2-81 в агрегаті П6-ХРМ 16,2 вистоюв.-38; піч-47 10535×4725×4000
ФТЛ-20 8,33 4100×2610×2700
Ш2-ХПА-10 11,2 24(16) 235(350) 4235×3540×1920
Ш2-ХПА-16 18,2 39(26) 235(350) 6340×3540×1920
Ш2-ХПА-25 25,2 54(36) 235(350) 8445×3540×1920
Ш2-ХПД 10,3 4900×2610×2700
Ш2-ХПБ 5200×2725×4500
ХПП-25 65(43) 220(350) 5830×3500×4300
ГГР-1 43,1 6820×3760×5500
ХПА-40 8830×3020×3900
П-104 7200×3485×2270
П-119М 8,8 3920×2895×2270
Циклон-ротор216 3140×2050×2050
Тунельні
ПХС-25М - 14570×3350×2590
ПХС-40 - 22070×3350×2590
БН-25 - 14500×3650×2700
БН-50 - 26500×3650×2700
РЗ-ХПУ-25 28,4 - 16900×3500×1800
А2-ХПЯ-50 - 27300×3052×1415
Г 4-ХПС-25 - 16200×3270×1500
Г4-ХПС-40 - 22600×3270×1500
ПХЛ-100 - 36315×5100×1800
ПХЛ-90   33315×5100×1800
ПХЛ-81 - 30315×5100×1800
ПХЛ-72 - 27315×5100×1800
ПХЛ-63 - 24315×5100×1800
ПХЛ-54 - 21315×5100×1800
Ш2-2П 22,5 - 35436×2250×2020
ПИК-8 8,5 - 13650×1850×1550
ПТХ1-2,1*3 6,3 - 5300×3100×2700
ПТХ1-2,1*6 12,6 - 8300×3100×2700
ПТХ1-2,1*9 18,9 - 11300×3100×2700
ПТХ1-2,1*12 - 14300×3100×2700
ПТХ1-2,1*15 31,5 - 17300×3100×2700
ПТХ1-2,1*18 37,8 - 20300×3100×2700

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з дисципліни «технологія галузі » з розділу „технологія хлібопекарських виробів ”зі спеціальності 5.05170104 Коледж переробної та харчової промисловості.. Харківського національного технічного університету сільського господарства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Список використаних джерел і літератури

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Курсовий проект виконується згідно завдання, в якому вказується тема, асортимент виробів, найменування розділів проекту. Теми курсових проектів можуть бути такими: ü проект складів си

Вихідні дані
Вихідні дані оформляються у вигляді таблиці, яка має вигляд: Таблиця 2.1 – Вихідні дані Назва показників та параметрів, одиниці вимірювання

Розрахунок продуктивності печей
Спочатку розраховується продуктивність печей за годину. Продуктивність кг за годину, Qгод, печей з колисками розраховується за формулою: , (2.1) де –

Розрахунок виходу виробів
Вихід виробів розраховується з використанням вихідних даних приведених в таблиці 2.1 (рецептура на 100 кг борошна, вологість готових виробів, величина витрат і затрат). Розрахунок виходу х

Розрахунок витрат сировини
В проекті розраховується витрата сировини за годину, питома витрата сировини на 1 тонну виробів, витрат за добу, запас сировини для зберігання і площі складів для зберігання сировини. Витр

Розрахунок виробничих рецептур
2.3.5.1 Розрахунок виробничих рецептур проводиться відповідно способу приготування тіста, обґрунтованому в розділі 1 і апаратурно-технологічній схемі приготування тіста, виконаною на аркуші 1.

Після розрахунку маси борошна розраховується маса іншої сировини в підготовленому до замісу вигляді.
Маса дріжджів на заміс в кілограмах розраховується за формулою: , (2.34) де – маса борошна в діжу при замісі тіста в діжах (при безперервному замісі береться ), кг; – мас

При приготуванні пшеничного тіста безопарним способом розрахунок виконується в нижче наведеній послідовності.
Маса борошна на одну порцію тіста за формулою (2.31), або за хвилину за формулами (2.32), (2.33). Маса дріжджів за формулою (2.34), суспензії дріжджів за формулою (2.35) та вологість за фо

При приготуванні пшеничного тіста опарним способом з дозуванням води в опару і тісто розрахунок проводиться в нижче наведеній послідовності
Маса борошна на одну порцію тіста за формулою (2.31) або за хвилину за формулами (2.32), (2.33), (див. п. 2.3.5.1). Маса дріжджів пресованих за формулою (2.34), суспензії дріжджів за форму

При приготуванні пшеничного тіста опарним способом без заливу води в тісто розрахунок ведеться в наведеній нижче послідовності
Маса борошна на одну порцію тіста або за хвилину за формулами (2.31), (2.32), (2.34). Маса дріжджів пресованих за формулою (2.34) і суспензії дріжджів за формулою (2.35) або рідких дріжджі

При приготуванні тіста з використанням концентрованих молочнокислих заквасок КМКЗ розрахунок проводиться в нижче наведеній послідовності.
Маса борошна на порцію за формулою (2.31) або за хвилину за формулою (2.32). Маса дріжджів пресованих і суспензії дріжджів за формулами (2.34), (2.35), (2.36) або рідких дріжджів за формул

При приготуванні житнього тіста на густій заквасці розрахунок ведеться в нижче наведеній послідовності
Маса борошна для приготування однієї порції тіста за формулою (2.31) або витрата за хвилину за формулами (2.32), (2.33). Маса дріжджів і дріжджової суспензії за формулами (2.34), (2.35), (

При приготуванні житнього тіста на рідкій заквасці розрахунок ведеться в послідовності, наведеній нижче
Маса борошна для приготування однієї порції тіста за формулою (2.31) або витрата за хвилину за формулою (2.32). Маса розчинів солі і цукру за формулою (2.40) або (2.42) Маса паток

При приготуванні тіста з використанням рідких дріжджів розраховується виробнича рецептура приготування рідких дріжджів
Розрахунок проводиться після розрахунку виробничої рецептури для приготування тіста в наведеній нижче послідовності. Витрати рідких дріжджів за годину в кілограмах обчислюється за формулою

Розрахунок обладнання для зберігання борошна.
При безтарному зберіганні борошна розраховують потрібну кількість силосів (бункерів) в штуках за формулою , (2.105) де – запас борошна, кг (див. табл. 2.4); – маса борошн

Розрахунок виробничих силосів.
Розраховується кількість виробничих силосів для зберігання борошна перед замісом напівфабрикатів в штуках за формулою: (2.109) де – годинна витрата борошна, кг; – місткіс

Розрахунок обладнання для розчинного вузла. Підбір збірників.
Розрахунок збірників проводиться на 2-х годинний запас, крім збірника для сольового розчину, який розраховується на 8-ми годинний запас розчину. Кількість збірників розраховується за форму

Розрахунок обладнання для приготування рідких дріжджів
Кількість заварочних машин для приготування заварки в штуках розраховується за формулою: (2.128) де – витрата заварки за годину, кг (див. п.2.3.5.15); – тривалість пригот

Розрахунок обладнання для приготування напівфабрикатів
Кількість заварочних машин для замісу опари або поживної суміші для закваски в штуках розраховується за формулою: (2.133) де – витрата опари або заварки за годину, кг (див. п.2.3.

Розрахунок обладнання для розробки тіста
Кількість тістоподільних машин в штуках розраховується за формулою: (2.145) де – продуктивність печі за годину, кг/год, (див. таблицю 2.2); Мв – маса го

Розрахунок баків холодної і гарячої води
Витрата холодної води за годину в метрах кубічних розраховується за формулою: (2.151) де – продуктивність печі за добу,т (див. таблицю 2.2); – норма витрат води на всі по

Заходи з охорони праці і промислової екології
В цьому розділі вказуються заходи з санітарії та гігієни, техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки, які передбачені при проектуванні підприємства. Спочатку вказуються наявніст

Плани і розрізи
Плани і розрізи використовуються в масштабі 1:100 або 1:50 на одному аркуші паперу форматі А1. Рекомендується виконувати їх в проекційному зв’язку. Лист заповнюється кресленням не менше ніж на 75%.

Специфікація
В проекті виконується групова специфікація. В ній вказується перелік документації проекту і технологічне обладнання. Специфікація є окремим документом і має свою нумерацію аркушів. На першому аркуш

Вимоги до оформлення пояснювальної записки
2.10.1 Пояснювальна записка виконується в курсовому проекті на 30 – 40 сторінок тексту, набраного на комп’ютері в редакторі Times New Roman шрифт 14 pt, міжрядковий інтервал полуторний або виконуєт

Вимоги до оформлення графічної частини
2.11.1 Графічна частина курсового проекту виконується в олівці по єдиній системі конструкторської документації ЕСКД з дотриманням правил креслення і ГОСТ на аркушах ватману форматом А1 (841х594 мм)

Продовження додатку 1
Марка печі Пло­ща поду, м2 Кількість колисок, візків шт. Розміри колисок, поду, листа, мм Розміри, довжина&t

Продовження додатку 1
Марка печі Пло­ща поду, м2 Кількість колисок, візків, шт. Розміри колисок, поду, листа, мм Розміри, довжина&

Додаток 2
Технічні характеристики вистійно-пічних агрегатів     Марка лінії   Асортимент виробів Характеристика печі

Додаток 3
Технічні характеристики бункерів (силосів)   Марка бункера (силосу) Місткість, м3 Розміри, мм

Технічні характеристики просіювачів
з/п Марка просіювача Продуктивність Габаритні розміри, мм Примітка   Г4-ХП

Продовження додатку 4
з/п Марка просіювача Продуктивність Габаритні розміри, мм Примітка Ш2-ХПЕ-5

Додаток 5
Технічні характеристики тістоприготувальних агрегатів   Найменування аг­регату Марка, Продуктивність, т/добу

Технічні характеристики тістомісильних машин
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність, кг/год

Продовження додатку 6
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність кг/год

Продовження додатку 6
  Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продукти

Продовження додатку 6
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність, кг/год

Продовження додатку 6
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність, кг/год

Додаток 7
Технічні характеристики бродильних чанів та ємкостей   Марка Місткість, м3 Габаритні розміри, мм

Технічні характеристики тістоподільників
  Марка тістоподільника Маса заготов­ки, кг Продуктивність, шт /хв Примітка А2-ХТН

Продовження додатку 8
Марка тістоподільника Маса заготов­ки, кг Продуктивність, шт /хв Примітка SINMAG SM-9-36 0,02

Технічні характеристики вистоювальних шаф
  Марка вистоювальної шафи Робоча довжина колиски, мм Кількість Колисок, шт Характеристика печі

Додаток 10
Технічні характеристики вистоювальних шаф для ротаційних печей і пекарських шаф   Марка вистійної шафи Місткість візків для ли

Продовження додатку 10
Марка вистійної шафи Місткість візків для листів різного розміру Число дверей Розміри (д×ш×в), мм

Продовження додатку 10
  Марка вистійної шафи Місткість візків для листів різного розміру Число дверей Розміри (д×ш×в), мм

Додаток 13
Графік виконання курсового проекту   Назва розділу, графічної частини Дата виконання по графіку

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги