рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Завдання на проектування

Завдання на проектування - Конспект, раздел Высокие технологии, Технологічне проектування   Будівництва, Реконструкції, Розширення, Техпереосн...

 

будівництва, реконструкції, розширення, техпереоснащення

(непотрібне закреслити)

 

_______________________________________________________________________________________

(найменування об’єкта, його адреса, адміністративний район)

 

1. Замовник на проектування  
2. Інвестор  
3. Генпроектувальник  
4. Генпідрядчик  
5. Підстави для предпроектної стадії  
6. Підстави для проектування  
7. Стадійність проектування  
8. Роки будівництва  
9. Найменування предпроектної документації та вимоги до її варіантності  
10. Вимоги проведення проектування на конкурсній основі  
11. Вимоги по черговості будівництва  
12. Вимоги щодо виділення пускових комплексів  
13. Потужність: кількість квартир, місць, в метрах загальної площі, одиниць продукції, послуг тощо  
14. Номенклатура продукції, що випускатиметься  
15. Призначення вбудовано-прибудованих приміщень з їх потужностями (первинне обслуговування – за погодженням)  
16. Склад будівель і споруд комплексу  
17. Принципові вимоги до основних конструктивних рішень, матеріалів несучих та огороджуючих конструкцій, опорядження будівлі  
18. Особливі умови будівництва (високий рівень грунтових вод, зсувна зона, осідаючі грунти тощо)  
19. Основні вимоги до технологічного обладнання  
20. Основні вимоги до інженерного обладнання  
21. Вимоги до застосування нової техніки, нової технології  
22. Вимоги до декоративного оформлення та реклами  
23. При проектування рахувати: – знесення зелених насаджень за рішенням райдержадміністрації (номер і дата)  
– знесення будинків, будівель, споруд, що потрапляють на територію будівництва (найменування)  
– перекладання інженерних комунікацій з території будівництва (найменування)  
– матеріали технічного обстеження і технічного висновку по конструкціях будівель і споруд, що підлягають реконструкції (виконавець, дата)  
– технічні умови міських експлуатаційних служб на приєднання об’єкта до міських інженерних систем і комунікацій (номер і дата)  

 

Керівник юридичної особи-замовника на проектування _______________________ (Прізвище, підпис, дата)   Керівник юридичної особи генпроектувальника _______________________ (Прізвище, підпис, дата)
УВАГА ! За потребою: погоджують зацікавлені організації

 


 

3.3. Технічні умови (ТУ).

 

 
 

  Замовляються в міських експлуатаційних службах.

 

 

Основні ТУ

 

ТУ на приєднання об’єкту до міських систем Служба-організація
1. Водопостачання Об’єднання водопровідно-каналізаційного господарства
2. Каналізація Об’єднання водопровідно-каналізаційного господарства
3. Теплопостачання Підприємство теплових мереж міста
4. Газопостачання (за потребою) Виробниче об’єднання газового господарства
5. Телефонізація Міське підприємство “Електрозв’язок”
6. Радіофікація Міська радіотрансляційна мережа
7. Електропостачання Енергопостачаюча компанія (підприємство кабельних мереж)
8. Зовнішнє освітлення Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення (Міськсвітло)
9. Дощова каналізація Комунальне об’єднання по експлуатації автомобільних шляхів та споруд
10. Цивільна оборона Штаб цивільної оборони міста
11. Питання дорожнього руху та організації будівництва ДАІ ГУ МВС по місту

 

Строки дії ТУ мають бути не менше за нормативну тривалість проектування та будівництва, але не більше 2-х років.

 


 

3.4. Архітектурно-планувальне завдання (АПЗ).

 

Загальні дані 1. Замовник на проектування (інвестор).
2. Підстави для передпроектної стадії.
3. Підстави для проектно-пошукових робіт.
4. Стадійність проектування (ТЕО, ТЕР, ЕП) (РП, П та РД, ПЗ – після затвердження передпроектної документації).
5. Площа ділянки, га (в орієнтовних межах для проектування).
6. Охоронні зони території та об’єкта.
7. Склад комплексу.

 

 

Містобудівні вимоги та умови 1. Врахувати такі положення діючого проекту детального планування або затвердженого проекту забудови: ______
2. Врахувати (питання орієнтації, містоутворюючі фактори, композиційні зв’язки тощо): _________________________
3. Умови раціонального використання території (блокування, підземний простір, надбудова): __________________
4. Дорожньо-транспортні вимоги (під’їзди, підземні переходи, транспортні розв’язки, розробка транспортних схем тощо): __________________________________________
5. При вирішенні фасадів рекомендувати (матеріали та колір зовнішнього опорядження, включаючи покрівлю, пластику; заходи, що виключають самовільне скління лоджій та балконів тощо): ________________________________
6. Рекомендації щодо зовнішнього дизайну (реклама на даху, стінах, наземна, світлова; вивіски, підсвічування, об’єкти дизайнерського обладнання тощо): ____________
7. Вимоги щодо благоустрою та озеленення (малі форми архітектури, ландшафт, рельєф тощо): _______________
8. Організаційні умови (варіантність розробок, необхідність проведення додаткових досліджень, розробок тощо): ___
9. Узгодити _______________________________________ (вид документації) з такими організаціями _____________
10. Виконати технічні умови міських експлуатаційних служб щодо приєднання об’єкта до міських інженерних комунікацій і систем
11. Особливі умови
  4. Хід проектування та склад проектної документації  
       

 

 

4.1. Порядок розроблення проектної документації

 

Розробляється завдання на проектування, архітектурно-планувальне завдання з додержанням чинного законодавства України та нормативних документів, збираються вихідні дані

 

Завдання на проектування затверджує замовник (інвестор), погоджує проектувальник

 

Виконуються проектні або проектно-пошукові роботи виконуються на підставі договорів (контрактів), укладених між замовниками і проектувальниками

 

При розробленні проектної документації для будівництва об’єктів цивільного призначення враховуються рішення, прийняті в затвердженій у встановленому порядку містобудівній документації (схеми і проекти районного планування, генеральні плани населених пунктів, проекти детального планування).


4.2. Організаційно-технологічна схема проектування об’єктів цивільного призначення

 
 

 

І-й етап – розробка ПД (на прикладі ЕП)


 
 

 

 


 


ІІ-й етап – розробка ПКД


 

 

4.3. Склад проектно-кошторисної документації

 

4.3.1. Зміст пояснювальних описів та основних креслень у складі пояснювальної записки (том ПЗ).

 

Пояснювальні описи по розділам

 

Архітектурно-будівельні рішення 1. Рішення та основні показники по генеральному плану, благоустрою та озелененню. Короткий опис обгрунтування архітектурних рішень та їх відповідність функціональному призначенню з урахуванням містобудівних вимог. Рішення по оздобленню будинку, споруди. 2. Основні рішення по прийнятій конструктивній схемі об’єктів (матеріали стін, перекриттів, покрівлі), обгрунтування застосованих типів фундаментів та інших конструкцій, теплоефективність огороджувальних конструкцій.
Технологічна частина 1.Коротка характеристика і обгрунтовані рішення механізації та автоматизації технологічних процесів, показники завантаження устаткування. 2.Технологічні процеси та операції. 3.Результати розрахунків чисельного та професійно-кваліфікаційного складу виробничого персоналу.

 

Рішення по інженерному обладнанню 1. Обгрунтування принципових рішень по інженерному обладнанню - опаленню, вентиляції, кондиціонування повітря, газопостачанню, водопостачанню і каналізації; електрообладнанню, електроосвітленню, захисту від блискавок, зв’язку, пожежній та охоронній сигналізації, сигналізації, радіофікації, телебаченню, автоматизації санітарно-технічних пристроїв, диспетчеризації, обладнанню перемичково-переговорними пристроями (для житлових будинків), вимоги по енергозбереженню. 2. Заходи по захисту від блукаючих струмів та по антикорозійному захисту. 3. Інженерні рішення по протипожежним заходам.

Загальна рекомендація: пояснювальна записка повинна бути викладена якомога стисліше.

 

Основні креслення

· ситуаційний план в масштабі 1:5000, 1:10000; · схема генерального плану або генеральний план на топографічній основі в масштабі 1:500, 1:1000; · принципові рішення по вертикальному плануванню, благоустрою та озелененню; · план трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій; · плани трас внутрішньоплощадкових мереж і споруд до них; · інтер’єри основних приміщень (розробляються додатково згідно із завданням на проектування); · каталожні аркуші при використанні проектів масового застосування; · архітектурні та конструктивні рішення (плани поверхів, фасади і розрізи); · технологічні плани або плани розміщення (розташування) основного устаткування; · принципові схеми улаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання, газо- та холодопостачання, кондиціонування повітря, зв’язку та сигналізації, автоматизації інженерного обладнання, пило- та димовидалення, сміттєвидалення); · інші, згідно специфіки об’єкту.  

 

 

4.3.2. Склад робочих креслень (РД)

 

Найменування розділу (основні) Маркування (шифр)
Генеральний план ГП
Технологія виробництва ТХ
Технологічні комунікації ТК
Електроосвітлення внутрішнє ЕО
Електроосвітлення зовнішнє ЕЗ
Холодопостачання ХП
Теплопостачання ТП
Система зв’язку СЗ
Архітектурно-будівельні рішення та розділення основного компоненту АБ: АБ
- архітектурні рішення АР
- інтер’єри АІ
- конструкції залізобетонні КЗ
- конструкції металеві КМ (КМД)
Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря ОВ
Внутрішні водопровід і каналізація ВК
Автоматизація + найменування розділу А…
… та інші за необхідністю  

 

Кожний розділ РД починається листом загальних даних, який містить: · відомість робочих креслень комплекту; · відомість матеріалів, що додаються; · відомість використаних нормативних документів та матеріалів, на які є посилання; · підпис ГІПа (ГАПа) про відповідність розділу діючим нормам та правилам; · витяги з пояснювального опису.

 

 

4.3.3. Збірник специфікації устаткування (ЗСУ)

 


 

4.3.4. Зведена відомість матеріалів (ЗВМ)

 


 


 
 

4.3.5. Кошторисна документація (кошторис будівництва)

 

Основний зміст ЗКР

 
 

  № глав Витрати
Розділ А. Базисна вартість будівництва
  Підготовка території будівництва.
  Основні об’єкти будівництва.
  2.1 Загальнобудівельні роботи.
  2.2 Електротехнічні роботи.
  2.3 Сантехнічні роботи.
  2.4 Зв’язок та сигналізація.
  2.5 Устаткування, меблі та інвентар.
  Об’єкти підсобного та обслуговуючого призначення.
  Об’єкти енергетичного господарства.
  Об’єкти транспортного господарства та зв’язку.
  Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання.
  Благоустрій і озеленення території.
  Тимчасові будівлі та споруди.
  Інші роботи та витрати.
  Утримання дирекції (технічний нагляд) об’єкта, що будується, та авторський нагляд.
  Підготовка експлуатаційних кадрів.
  Проектні та вишукувальні роботи.
Розділ Б. Кошти на компенсацію витрат, пов’язаних із ринковими умовами проведення будівництва
  Обов’язкові платежі (податки та збори).
  Резервний компенсаційний фонд Замовника.
Усього по розділу Б:
Загалом сума витрат на будівництво:

 

5. Погодження, експертиза та затвердження проектної документації

 

5.1. Загальні положення.

 

Загальна схема погодження, експертизи та затвердження

проектної документації

  

У випадках, коли у проектній документації на реконструкцію не передбачаються зміни містобудівних умов, фасадів будинків, умов транспортних зв’язків, інженерного забезпечення, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, а також не порушуються вимоги чинних нормативних документів по проектуванню, погодження проектної документації не проводиться, а експертиза проводиться згідно з чинними нормативними актами.

 

 


 

При реконструкції та технічному переобладнанні необхідне погодження з органами містобудування та архітектури у разі:

 

· зміни колірного рішення фасадів будинків; · зміни архітектурних рішень, які впливають на характер навколишньої забудови, який складався раніше; · заміна конструктивних рішень, які можуть викликати небезпечні ситуації в майбутньому при зміні умов експлуатації.

 

 

5.2. Узгоджувальні інстанції та служби.

 

· Містобудівна рада;

· Генеральна підрядна (будівельна) організація (стадії П та РП);

· Державні органи по охороні навколишнього середовища (за необхідністю);

· Організації охорони та реставрації пам’яток історії культури та історії, державні та національні заповідники (при розміщенні у відповідних охоронних зонах);

· Управління генплану міста;

· Управління інженерного обладнання та підготовки території міста;

· Органи санітарно-епідеміологічного нагляду;

· Міські експлуатаційні служби (які видавали ТУ);

· Управління ДАІ та УПО, ГУ МВС по місту;

· Організації зеленого господарства (за необхідністю);

· Інші інстанції та організації, інтереси яких зачіпаються при будівництві об’єкту.

 

УВАГА! Погодження проводить Замовник при обов’язковій участі проектувальника.

 

  Робоча документація, виконана у відповідності з затвердженою стадією, погодженню не підлягає, крім інженерних мереж, які погоджуються з відповідними органами місцевого самоврядування. Проектна документація (ЕП, П, РП) до її затвердження підлягає обов’язковій незалежній експертизі згідно з чинним законодавством.

 

5.3. Експертиза проектів та робочих проектів.

 

Види ескпертиз

 


 

Подання проектної документації на погодження, експертизу та затвердження є обов’язком замовника і виконується за його рахунок. Проектувальник зобов’язаний захищати проектні рішення.

Організації (служби, підрозділи), що виконували експертизу і видавали рекомендації, несуть відповідальність за висновки, на підставі яких інвестор (замовник) приймає своє рішення про затвердження проектної документації.


 

Внесення зміни в ескізні проекти і проекти:

ß

1. відповідно до рішень містобудівної Ради або органів містобудування та архітектури обов’язкові зміни архітектурних рішень повинно відбуватися тільки в разі порушення нормативних актів та вимог архітектурно-планувального завдання на проектування. Зауваження до архітектурно-планувальних рішень, що не обумовлені попередніми вимогами, мають рекомендаційний характер. 2. відповідно до зауважень експертизи повинні вноситись зміни, пов’язані з порушенням нормативних вимог та ті, по яких замовник та автори проекту не мають обгрунтованих заперечень. Остаточне рішення приймає затверджуюча інстанція.

 

 

5.4. Затвердження ПД

 

Затвердження проектної документації інвестором (замовником) є фактом прийняття під його відповідальність рішень, передбачених у документації, при цьому:

* для всіх інвесторів незалежно від форми власності та характеру джерела інвестування – перед державою за дотримання обов’язкових вимог нормативних документів, порядку погодження та експертизи нормативної документації;

* для інвесторів, що використовують державні бюджетні та позабюджетні кошти – перед державою за дотримання вимог державної інвестиційної політики з питань раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів. Інвестори, що використовують власні кошти, відповідальність за назване несуть перед власниками коштів, які використовують для інвестицій.

 

Затвердження фіксується у офіційному документі у формі наказу (розпорядження або рішення). В документі про затвердження наводяться основні дані та техніко-економічні показники.


 

Склад основних даних і техніко-економічних показників, що включаються у розпорядчий документ про затвердження проекту на будівництво громадських будівель Найменування будівлі, її місцерозташування;
Характер будівництва (нове будівництво, реконструкція);
Загальна базисна кошторисна вартість будівництва, у т.ч. кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт;
Техніко-економічні показники будинку: – площа ділянки; – площа забудови; – потужність, місткість, пропускна спроможність; – вартість одиниці виміру; – будівельний об’єм будинку ( в т.ч. підземний); – загальна площа; – нормована площа, корисна площа; – загальна кількість працюючих.
Прізвище головного архітектора проекту, авторів проекту;
Зміни архітектурних рішень, які впливають на характер навколишньої забудови, який складався раніше;
Зміни конструктивних рішень, які можуть викликати небезпечні ситуації в майбутньому при зміні умов експлуатації.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологічне проектування

Київський національний торговельно економічний університет.. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ.. ПІДПРИЄМСТВ опорний конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Завдання на проектування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Фундамент
  Вимоги до фундаментів: · достатня міцність та стійкість на перекидання та ковзання в площині підлоги; · опірність впливу грунтових та агресивних вод; · мо

Дахи та покриття
Склад даху Огороджуюча Þ покрівля - верхня водонепроникна оболонка частина  

Зображення на планах (кресленнях)
     

Позначення на планах (кресленнях)
Ø     Архітектурно-будівельних:

За конструктивними особливостями
місце прокладання магістральних теплопроводів З верхньою розводкою   З нижньою розводкою &

Системи гарячого водозабезпечення
      Типи систем  

Типи ПХ
1.2.Класифікація по виробничо-функціональним якостям

Номерний фонд
Наявність 1-2 місних номерів “H” – не менш 60% “HH” – не менш 80% Інші – 100% Багатокі

Структура номерного фонду
3.2.1.Типи номерів, та їх оптимальна загальна площа. Стандартний 1 – 2 місний (“Стандарт”) Þ 36 м2

Розробки
1-й етап = Замовник + Генеральний проектувальник (кандидат)   · Одержа

Маркування базового позначення
для дипломних проектів – “ДП”, марки розділів (основних комплектів) дипломного проекту: Найменування основного компл

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги