рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розробки

Розробки - Конспект, раздел Высокие технологии, Технологічне проектування 1-Й Етап = Замовник ...

1-й етап = Замовник + Генеральний проектувальник (кандидат)

 

· Одержання у відповідних виконавчих органах місцевого самоврядування технічних умов (ТУ) на підключення проектованого об’єкту до джерел постачання, інженерних мереж та комунікацій.

· Розрахунки та ТУ відправляються зацікавленим організаціям та органам державного нагляду для висновків, які повинні бути надані у 15-ти денний термін.

 

 

2-й етап = Замовник за участю генпроектувальника

ß

Погоджує з відповідними органами та організаціями з урахуванням одержаних висновків: місце розташування і розмір майданчика для будівництва;
можливості застосування основних місцевих будівельних матеріалів та комунікацій;
прокладення трас нових позамайданчикових інженерних мереж та комунікацій;
місце приєднання об’єкту до існуючих інженерних мереж та комунікацій, джерел електропостачання, теплопостачання і місць скидання стічних вод;
заходи по охороні навколишнього природного середовища;
заходи пожежної безпеки і охорони праці.
  За необхідності: · заходи, які забезпечують збереження пам’яток архітектури, історії, культури, археології;
  · інші умови (берегова смуга, залягання корисних копалин, підтоплення ділянки, безпека польотів, граничні висоти та ін.)
       

 

 

3-й етап = Комісія складає акт про вибір майданчика для будівництва

 

 

Þ Відповідальність за вибір майданчика для будівництва, підготовку необхідних матеріалів, та повному погодженню рішень несе ЗАМОВНИК !!!

Акт про вибір майданчика для будівництва є підставою для прийняття рішень про проведення проектних та пошукових робіт, а також про передачу ділянки інвестору у власність або оренду.

 

 

2.2. Перелік вихідних, які надаються замовником

¯

1. Завдання на проектування;
2. Інвестиційні наміри інвестора (замовника);
3. Рішення органу місцевого самоврядування про проведення проектних та пошукових робіт чи рішення про відведення земельної ділянки, або документ про право власності чи оренди на землю, отриманий згідно з земельним кодексом;
4. Архітектурно-планувальне завдання на проектування;
5. Наявні містобудівні планувальні матеріали (проекти детального планування і забудови, генеральні плани і т.п.) з нанесенням відведення ділянки або акт вибору майданчика;
6. Технічні умови на приєднання проектованого об’єкту до інженерних мереж і комунікацій з термінами їх дії не менше нормативної тривалості проектування та будівництва, а також технічні умови на період будівництва;
7. Особливі умови зацікавлених організацій;
8. Наявні топографічні плани;
9. Наявні висновки щодо інженерно-геологічних, гідрологічних та екологічних умов (особливостей) території;
10. Наявні матеріали щодо існуючої забудови (обмірювальні креслення, технічні дані) та зелених насаджень;
11. Відомості про підземні споруди, підземні та наземні комунікації та їх технічний стан;
12. Матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішення органів самоврядування про знесення і характер компенсації за будинки і споруди, які підлягають знесенню;
13. Дані для розроблення рішень по організації будівництва (за необхідністю) і складання кошторисної документації;
14. Висновки про екологічну придатність ділянки для будівництва об’єкту;
15. Інші за потребою.

 

 

4 При проектуванні розширення і реконструкції діючих об’єктів та в деяких інших випадках додатково:

· Висновки та матеріали, виконані за результатами обстеження діючих виробництв, конструкцій будинків і споруд;

· Технологічні планування діючих виробництв (цехів), ділянок з специфікацією обладнання і відомостями про його стан;

· Умови на розміщення інвентарних тимчасових будинків і споруд, підйомно-транспортних машин та механізмів, місць складування будівельних матеріалів та ін.;

· Переліки існуючих будинків (приміщень) і споруд, підйомно-транспортних засобів підприємства (будинку, споруди), які можуть бути використані в процесі виконання будівельно-монтажних робіт;

· Інші необхідні дані.

Конкретний перелік вихідних даних, які надаються замовником, визначаються при підписанні договору (контракту) на виконання відповідних стадій проектування.

2.3. Методика попереднього розрахунку вартості будівництва підприємства харчування

 

4Попередня вартість будівництва підприємства проводиться за допомогою укрупнених показників вартості капітальних вкладень.

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВ

При попередньому розрахунку вартості будівництва капітальні витрати (В) розраховуються за формулою:

 

В=М•У•Кт•Ік•Ір ,грн.

де

М - потужність проектованого підприємства (місць, тон переробки сировини, інше);

У - норматив питомих капітальних вкладень на одиницю потужності, умовних одиниць;

Кт - територіальний поправочний коефіцієнт;

Ік - індекс цін української гривні відносно умовної одиниці на даний момент;

Ір - індекс цін нормативний

 

4Визначення показників:

* потужність підприємства «М» визначається у ході розробки бізнес-плану;

* норматив питомих капітальних вкладень «У» визначається для даного типу підприємства, включає показник витрат на устаткування;

* територіальний поправочний коефіцієнт капітальних вкладень (Кт) визначається для різних регіонів України;

* індекс цін «Ір» нормативний, встановлений для визначення кошторисної вартості будівництва Держкомітетом України у справах містобудування та архітектури (Ір=0,77).

* індекс цін Ік визначається згідно з курсом НБУ гривні відповідно долару США на розрахунковий період.

4При наявності у складі будівлі проектованого підприємства декількох типів ПГХ, сумарний розмір капітальних вкладень (Взаг) визначається, як сума В по всіх підприємствах з урахуванням поправочних коефіцієнтів:

 

Взаг=SВ•Кп

де

поправочний коефіцієнт Кп визначається за питомою вагою даного типу підприємства у загальному обсязі:

понад 50% 1,0
41-50% 0,8
31-40% 0,75
20-30% 0,7
до 20% 0,6

Приклад: комплексне підприємство на 200 місць

Тип підприємства Кількість місць, шт. Питома вага в загальній потужності, % Поправочний коефіцієнт
Ресторан 1,0
Кафе дитяче 0,7
Бар 0,6

 

 

Нормативи питомих капітальних вкладень для підприємств громадського харчування

Умовні одиниці на 1 місце

Тип підприємства Місткість (потуж.) місць Капітальні витрати у.о.
Всього у т.ч. на устаткування
1. Комплексні ПГХ Склад: (50% - ресторан; 50% - інші типи підприємств харчування) до 150

Примітка: * - витрати визначені для окремостоячих будівель та споруд, при розташуванні у складі будівлі ПГХ К=0,25¸0,45

Територіальні коефіцієнти вартості капітальних вкладень

О б л а с т і Коефіцієнт Кт
1. Вінницька, Волинська, Донецька, Івано-Франківська 0,96
2. Луганська, Кіровоградська, Республіка Крим, Львівська, Полтавська, Харківська, Черкаська 0,94
3. Дніпропетровська, Рівненська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська 0,95
4. Житомирська, Запорізька 0,93
5. Закарпатська, Київська 0,97
6. Чернівецька 0,98
10. м.Київ, м. Севастополь 1,00
11. Миколаївська, Херсонська, Одеська 0,91
12. Тернопільська 1,02

3.Робота замовника на стадії будівництва

 
 

3.1.Структура задач замовника на стадії будівництва

Документ: (згідно ДБН А.3-1-2-93 “Порядок одержання дозволу на виконання будівельних робіт)
1. Заява.
2. Державний акт на право користування землею (Договір тимчасового користування).
3. Рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки в користування.
4. Протокол Містобудівної ради про погодження архітектурно-планувальної частини проекту.
5. Висновок Управління охорони навколишнього природного середовища.
6. Розпорядчий документ про затвердження проекту.
7. Наказ про призначення технагляду (від замовника).
8. Підписка технагляду.
9. Паспорт фасадів.
10. Будівельний генплан.
11. Позитивний висновок держекспертизи.
12. 1-й том проекту (основні робочі креслення + ПЗ).
13. Інші необхідні документи.

 


3.1.2. Етапи створення об’єкту 
 


3.2. Авторський нагляд генпроектувальника
за будівництвом об’єкта

4Авторський нагляд (АН) за ходом будівництва об’єкту проводиться на основі договору на виконання АН, який укладається між Замовником (інвестором) та генпроектувальником у відповідності з СНиП 1.06.05-85. Вартість витрат на АН передбачена об’єктним кошторисом главою №10 ЗКР та відповідним локальним кошторисом.
4Для проведення АН генпроектувальник видає наказ, де визначається колектив виконавців-авторів відповідних розділів проекту. Під час АН генпроектувальник проводить нагляд в основному за виконанням підрядною будівельною організацією проектних рішень та виконує роботи по коригуванню проектних рішень (незначні зміни), які визнані доцільними у ході будівництва.
4Результати АН фіксуються у двох автотентичних журналах (промаркірованих та зшнурованих), які зберігаються на будівництві (примірник замовника) та в проектній організації (примірник автора).

3.3. Технічний нагляд замовника за будівництвом

Основні положення.

Мета технічного нагляду (ТН) замовника · контроль за дотриманням підрядною будівельною організацією проектних рішень;
· контроль за якістю виконуємих підрядником будівельно-монтажних робіт;
· контроль за дотриманням витрат передбачених кошторисом на будівництво;
· оперативне вирішення поточних та термінових організаційних та технічних питань будівництва об’єкту відповідно своєї компетенції.

 

 

УВАГА!Проведення ТН за будівництвом є особиста справа Замовника (Інвестора) і нормами не регламентується.

 

Для проведення ТН за будівництвом Замовник (Інвестор) призначає:

* дирекцію будівництва (об’єкти великої вартості, будівельно і технічно складні, що визначається спеціальним нормативом);

УВАГА! Для будівництва підприємств громадського харчування середньої та малої потужності (до 100 місць як правило, призначається один спеціаліст технічного нагляду, яким може бути як запрошений фахівець, так і досвідчений співробітник із штату замовника)

· Вартість витрат на проведення ТН передбачені локальним кошторисом об’єктного кошторису за главою №10 ЗКР і розраховується за нормативами до вартості будівництва.

· Проведення ТН замовником фіксується у двох автотентичних журналах встановленої форми (один знаходиться у замовника, другий - на будівництві).

 

Діяльність ТН припиняється при підписанні Акту Державною комісією про здачу закінченого будівництвом об’єкту.

4.Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

 

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів регламентується ДБН А.3.1-3-93. Вони встановлюють порядок, основні вимоги і умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів незалежно від форми їх власності і призначення, способів проведення будівельних робіт і поширюються на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння, реставрацію, капітальний ремонт (далі - будівництво) об’єктів - будівель, споруд, приміщень підприємств, їх окремих черг, пускових комплексів.

 

4.1.Загальні положення.

· Закінчені будівництвом об’єкти можуть бути прийняті і введені в експлуатацію тільки при забезпеченні необхідних умов охорони праці у відповідності з вимогами техніки безпеки і виробничої санітарії, вимогам пожежної і радіаційної безпеки та виконанням заходів по захисту навколишнього середовища;
· Закінчені будівництвом об’єкти виробничого призначення можуть бути прийняті при умові їх готовності до експлуатації (укомплектовані кадрами, забезпечені ресурсами і сировиною), якщо на них ліквідовані недоробки і на установленому обладнанні розпочато випуск продукції (надання послуг);
· Вбудовані, вбудовано-прибудовані або прибудовані приміщення відокремлених будівель і споруд, які входять до складу об’єкта, приймаються в експлуатацію робочими комісіями в міру їх готовності з наступним пред’явленням їх державній приймальній комісії, яка приймає об’єкт в цілому.

4.2. Етапи прийняття об’єктів в експлуатацію

 

1. Робоча комісія (РК)

 

2. Державна прийомна комісія (ДПК) Державна технічна комісія (ДТК)
  (об’єкти державної власності) (об’єкти, які не є державною власністю)

 

 

Робоча комісія призначаться замовником і має слідуючі функції:

· відповідальність об’єкту та змонтованого устаткування проекту;

· відповідальність виконання будівельно-монтажних робіт обов’язковим вимогам будівельних норм (БН);

· результати комплексного випробування устаткування;

· підготованість об’єкту до експлуатації (охорона праці та техніка безпеки, санітарія, пожежна безпека).

 

Склад робочої комісії:  
· представник замовника;
· генеральний підрядник (включно субпідрядні будівельні організації);
· експлуатаційна організація (дирекція);
· генеральний проектувальник (при потребі - субпідрядні проектні організації);
· органи Державного Санітарно-епідеміологічного нагляду (ДСЕН);
· Державна екологічна інспекція;
· Держнаглядохоронпраці.

 

Робочою комісією складаються акти по формам:

 

№1 Акт робочої комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробовування.
№2 Акт робочої комісії про прийняття устаткування після комплексного випробовування.
№3 Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта для пред’явлення ДПК.
№4 Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінченої будівництвом будівлі, споруди, приміщення (об’єкту у складі комплекса).

 

 

Державна приймальна комісія(ДПК)

призначається районними чи міськими виконкомами (органами виконавчої влади).

 

Склад ДПК(представники)  
· експлуатаційної організації;
· замовника;
· генерального підрядника;
· генерального проектувальника;
· органів Державного архітектурно-будівельного контролю (голова ДПК);
· органів ДСЕН;
· Державного пожежного нагляду;
· Державної екологічної інспекції;
· Держнагляд охоронпраці;
· органів державної виконавчої влади, на території яких розташовані побудовані об’єкти.

 

 

Матеріали, які надаються ДПК
1. Основні матеріали (розглянуті РК):
· перелік організацій, що брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт (види робіт та прізвища відповідальних);
· комплект робочих креслень;
· документи (сертифікати) про якість матеріалів, конструкцій та виробів;
· акти про поховані роботи та акти про прийняття окремих відповідальних конструкцій;
· акти про випробування змонтованого устаткування, внутрішніх систем водопостачання, каналізації і вентиляції, зовнішніх інженерних мереж;
· акти про випробування зовнішніх і внутрішніх електроустановок і електромереж;
· акти про випробування обладнання телефонізації, радіофікації, телебачення, сигналізації і автоматики;
· акти про випробування обладнання пожежобезпеки, вибухобезпеки, блискавкозахисту;
· акти радіаційного обстеження об’єкту;
· журнали виконання робіт, авторського та технічного наглядів, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва.

 

Додаткові матеріали
· довідку про усунення недоробок, що виявлені робочими комісіями;
· затверджена проектно-кошторисна документація і довідка про основні техніко-економічні показники об’єкту;
· перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об’єкту;
· документи на відведення земельної ділянки і дозвіл органів Держархбудконтролю на виконання будівельно-монтажних робіт;
· документ по геодезії, геології та гідрогеології ділянки будівництва;
· паспорти на устаткування та механізми;
· акти робочої комісії (Форма 1,2,3,4);
· довідки міських експлуатаційних організацій по забезпеченості об’єкта інженерними комунікаціями та прийняті ними на обслуговування;
· довідку про фактичну вартість будівництва

 

ДПК підписує Акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (Форма 5).


 

 

Державна технічна комісія (ДТК) - для об’єктів, що не є державною власністю

 

Склад ДТК - аналогічний складу ДПК

 

 

Функції ДТК по перевірці:

· відповідність об’єкта затвердженій (погодженій) технічній документації;

· відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт заходам по охороні праці, забезпеченням пожежо-вибухобезпеки, будівельним нормам;

· окремих конструкцій і вузлів будівель і споруд;

· наявність виконавчої технічної документації;

· наявність дозволів відповідних служб на підключення об’єкта до мереж водопроводу, гарячого водозабезпечення, каналізації, енергозабезпечення, теплових і газових мереж.

 

Результат роботи ДПК і ДТК складання і підписання Акту про готовність закінченого будівництвом об’єкту до експлуатації (форма 5) та затвердження гарантійного паспорту сертифікату об’єкта..

5.Основні правила експлуатації будівель

5.1. Огляд будівель

 

< Технічний нагляд за станом будівлі

 

Види оглядів: 1.Загальний (усі конструкції та системи будівлі);
2.Частковий (елементи будівлі та окремі системи).

 

Задачі огляду – виявлення дефектів та їх усунення.

 

  Періодичність проведення оглядів (планується!!!) 1. Загальний - 2 рази на рік (весна - після зими, осінь - перед зимою, а також у випадку стихійних лих - землетрус, повінь, зсуви та ін.).
2. Частковий - згідно плану, але не рідше ніж 1 раз на місяць.

 

 

Склад загального огляду

 

Þ Проводиться комісією з залученням підрядної будівельної організації та проектувальника:

 

· Територія, основа, фундаменти та стіни підвальних приміщень.

· Зовнішні стіни та фасади будівлі.

· Дах, горище.

· Внутрішні стіни та перегородки.

· Віконні та дверні перерізи (у т.ч. світлові ліхтарі).

· Сходи та ліфтови шахти.

· Система опалення.

· Система вентиляції та кондиціонування.

· Система каналізації та водопостачання.

· Система електропостачання.

· Зв’язок та автоматика.

 

Склад часткового огляду

 

Þ 1.Територія, основа, фундамент:

· система відводу сточних вод;

· зелені насадження;

· відмостка;

· дорожні покриття, тротуари;

· стан фундаментів (тріщини, просадка);

· гідроізоляція підвалу.

 

Þ2.Стіни та фасади:

· стан цегляної кладки чи швів між залізобетонними панелями;

· елементи декору та огородження;

· навіси, козирки, балкони,лоджії;

· зовнішній водостік;

· зовнішні пожежні сходи (драбини).

 

Þ3.Перекриття та покриття:

· стан плит перекриття;

· гідроізоляція покрівлі;

· стан горища;

· стан підлоги.

 

Þ4.Перегородки та внутрішні стіни:

· стан штукатурки та лицювання;

· наявність тріщин;

· стійкість.

 

Þ5.Віконні та дверні перерізи:

· стан деревини;

· заскління;

· стан фурнітури;

· утеплення (восени).

 

Þ6.Сходи та ліфтові шахти
Увага! Ліфти освідчуються окремою спеціалізованою організацією.

· сходові марші;

· огородження сходів (перила);

· зовнішній стан ліфтових шахт.

 

Þ7.Система опалення
Увага! 1.На підприємстві обов’язково повинні бути схеми систем опалення; 2.Обов’язкове дотримання графіка освідчення нагрівального устаткування (котли, бойлери та ін.

· насоси;

· вібро- та звукоізоляція;

· дія клапанів та приладів;

· обводні та запобігаючі пристрої;

· запірна та регулювальна арматура;

· стан розширювального баку;

· трубопроводи та нагрівальні прилади;

· термоізоляція;

· елекропроводка (силова та освітлювальна).

 

Þ 8.Вентиляція та кондиціонування.
Увага! Обов’язкова наявність схеми вентиляції підприємства.

· жалюзійні грати;

· венткороби;

· витяжні шахти;

· загальний стан вентагрегатів (у т.ч. фільтрів);

· електропроводка (силова та освітлювальна);

· загальний стан кондиціонерів.

 

Þ9.Водопостачання та каналізація
Увага! На підприємстві мають бути: «Правила користування водопроводом та каналізацією в житлових та громадських будівлях», «Правила користування тепловою енергією».

· вузли вводу та випуску;

· оглядові колодязі та зовнішні мережі;

· стан внутрішніх трубопроводів та запорної (регулюючої) арматури;

· устаткування;

· пристрої первинної очистки;

· стан засобів контролю та прочистки;

· горизонтальні стояки каналізації та трапи.

 

Þ10.Електропостачання:

· загальний огляд електрощитової та електрощитків поверхових та групових. (Нормативний документ «Правила установки та експлуатації електроустановок» (ПУЕЕ)).

 

5.2. Зношення будівель

 

Зношення це втрата початкових будівельних якостей: · несуча здібність; · міцність; · технологічні та фізичні властивості (тепло-, звуко-, гідроізоляція та ін.).

 

< Встановлюється комісією замовника з запрошенням фахівців.

 


Оцінка стану будови

Стан будівлі % зношення
Добрий до 10
Досить задовільний 11-20
Задовільний 21-30
Незовсім задовільний 31-40
Незадовільний 41-60
Поганий (вітхий) 61-80
Непридатний 81-100

 

< Розрахунок зношення будівлі:

, %

де:

Зф - фізичне зношення будівлі:

nk - питома вага конструктивного елементу в будівлі;

Зk - фізичне зношення конкретного елементу.

, %

де:

T - нормативний строк служби;

t - фактичний строк служби.

 

Параметри для розрахунку фізичного зношення будівлі

 

Елемент будівлі Нормативний строк служби, Т.р. Питома вага елементу у будівлі Nk,% (орієнтовано)
Фундамент
Стіни та перегородки
Панелі перекриття залізобетонні
Підлога
Сходи
Дах (з горищем)
Вікна, двері
Інженерні мережі (системи)

 


 

5.3.Ремонт будівель та приміщень

 


Види ремонту

Форма дефектного акту по ремонту приміщень

Будівля, приміщення Вид робіт Одиниці виміру Обсяг робіт
       

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологічне проектування

Київський національний торговельно економічний університет.. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ.. ПІДПРИЄМСТВ опорний конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розробки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Завдання на проектування
  будівництва, реконструкції, розширення, техпереоснащення (непотрібне закреслити)   __________________________________________

Фундамент
  Вимоги до фундаментів: · достатня міцність та стійкість на перекидання та ковзання в площині підлоги; · опірність впливу грунтових та агресивних вод; · мо

Дахи та покриття
Склад даху Огороджуюча Þ покрівля - верхня водонепроникна оболонка частина  

Зображення на планах (кресленнях)
     

Позначення на планах (кресленнях)
Ø     Архітектурно-будівельних:

За конструктивними особливостями
місце прокладання магістральних теплопроводів З верхньою розводкою   З нижньою розводкою &

Системи гарячого водозабезпечення
      Типи систем  

Типи ПХ
1.2.Класифікація по виробничо-функціональним якостям

Номерний фонд
Наявність 1-2 місних номерів “H” – не менш 60% “HH” – не менш 80% Інші – 100% Багатокі

Структура номерного фонду
3.2.1.Типи номерів, та їх оптимальна загальна площа. Стандартний 1 – 2 місний (“Стандарт”) Þ 36 м2

Маркування базового позначення
для дипломних проектів – “ДП”, марки розділів (основних комплектів) дипломного проекту: Найменування основного компл

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги