рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ (КОРИСНІСТЬ) ХЛІБНИХ ВИРОБІВ

ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ (КОРИСНІСТЬ) ХЛІБНИХ ВИРОБІВ - раздел Высокие технологии, Технологія хлібопекарського виробництва При Оцінюванні Корисності Харчових Продуктів, У Тому Числі Хлібних Виробів, О...

При оцінюванні корисності харчових продуктів, у тому числі хлібних виробів, організму в енергії та основних поживних речовинах, що обумовлюють функціонування організму: білках, вуглеводах, жирах, вітамінах, мінеральних ре­човинах, їх засвоюваність. Основними факторами, що формують харчову цінність продукту, є його хімічний склад, енергетична, біологічна цінність, фізіологічні, лікувально-профілактичні, органолептичні властивості, засвою­ваність, відсутність шкідливих речовин, рис. 13.1.


Рис. 13.1. Фактори, що формують харчову цінність хлібних виробів


280Технологія хлібопекарського виробництва


Харчова цінність (корисність) хлібних виробів 281


В аспекті біохімії харчування хімічний склад продукту характеризується вмістом власне харчових речовин — аліментарних (від англійського alimentary — харчовий, поживний) і неаліментарних — не харчових. Аліментарні речовини ділять на макро- і мікронутрієнти.

Макронутрієнти (від латинського «нутріціо» —харчування) служать для ор­ганізму головним джерелом енергії та пластичних матеріалів, їх вміст у продукті складає більше 1 г. Це білки, вуглеводи, жири.

Мікронутрієнти містяться в продукті в мілі- та макрограмах, вони справля­ють біологічні ефекти на різні функції організму. Це вітаміни, попередники вітамінів, макро- і мікроелементи. А.А. Покровський відносить до цієї групи та­кож поліненасичені жирні кислоти, незамінні амінокислоти, фосфоліпіди.

Неаліментарні речовини — це нехарчові речовини. До цієї групи відносять ароматизатори, барвники, консерванти, отруйні та інші речовини. Деякі з не­аліментарних речовин відіграють значну роль у фізіології харчування. Це харчові волокна, ферменти, субіотики (пробіотики) — харчові добавки мікробного похо­дження, що регулюють мікрофлору кишечнику. Природні мікронутрієнти і біологічно активні нехарчові інгредієнти об'єднують терміном «нутріцевтики». З класу мікронутрієнтів виділяють речовини, які чинять виражену фармакологічну дію. їх називають «парафармацевтиками». До цих речовин відносять ефірні мас­ла, органічні кислоти, біофлавоноїди, глікозиди та інші речовини. Кожна група речовин, що формують хімічний склад продукту, відіграє певну роль у біохімічних процесах харчування, надає продукту певної харчової цінності.

Харчову цінність продукту можна визначити методом інтегрального скору. Для цього розраховують процент відповідності вмісту кожного з найбільш важ­ливих компонентів продукту та його енергетичної цінності формулі збалансова­ного харчування, що вказує на добову потребу організму людини в харчових ре­човинах, габл. 13.1. Цей розрахунок рекомендується проводити на певну масу продукту, наприклад 100 г. Розрахувавши інтегральний скор, можна зробити висновок про здатність продукту задовольнити потреби людського організму в харчових речовинах, встановити переваги і недоліки продуктів харчування за складом. Це особливо важливо при розробці нових виробів, зокрема хлібобу­лочних, для оздоровчого, дієтичного, дитячого харчування або спеціального призначення. Харчова цінність продукту тим вища, чим у більшій мірі його хімічний склад відповідає формулі збалансованого харчування.

Біологічну цінність продукту визначає вміст у ньому пластичних і ка­талітичних речовин , що забезпечують в організмі фізіологічну адекватність обміну речовин, тобто біологічна цінність характеризується збалансованістю за незамінними факторами харчування — амінокислотним, жирнокислотним, вітамінним, макро- і мікроелементним складом.

До групи незамінних належать речовини, які не утворюються в організмі лю­дини, а постачаються з харчовими продуктами. Ці речовини називають ес-сенціальними. До них належать незамінні амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти (лінолева, ліноленова, арахідонова), вітаміни, мінеральні речовини.

Біологічну цінність продукту здебільшого характеризують показником якості білків, що відображує сутність відповідності його складу за незамінними аміно­кислотами потребам організму в цих амінокислотах для синтезу білка.

При визначенні біологічної цінності білків порівнюють амінокислотний склад досліджуваного білка із складом ідеального. За ідеальний білок прийнято такий, який повністю задовольняє потреби організму в незамінних амінокислотах. В 1 г


Таблиця 13.1. Формула збалансованого харчування

 

Харчові речовини Добова потреба Харчові речовини Добова потреба
Вода, г 1750-2200 Мінеральні речовини, мг  
у тому числі питна 800-1000 кальцій 800-1000
Білки, г, 80-100 фосфор 1000-1500
у тому числі тваринні натрій 4000-6000
Незамінні амінокислоти, г   калій 2500-5000
триптофан хлориди 5000-7000
лейцин 4-6 магній 300-500
ізолейцин 3-4 залізо
валін 3-4 цинк 10-15
треонін 2-3 марганець 5-Ю
лізин 3-5 хром 0,20-0,25
метіонін 2-4 мідь
фенілаланін 2-4 кобальт 0,1-0,2
Замінні амінокислоти, г   молібден 0,5
гістидин 1,5-2 селен 0,5
аргінін 5-6 фториди 0,5-1,0
цистин 2-3 йодиди 0,1-0,2
тирозин 3-4 Вітаміни, мг:  
аланін вітамін С 50-70
сірин тіамін (В1) 1,5-2,0
глютамінова кислота рибофлавін (B2) 2,0-2,5
аспарагінова кислота ніацин (РР) 15-25
пролін пантотенова кислота (ВЗ) 5-Ю
глікокол вітамін B6 2-3
Вуглеводи, г, 400-500 вітамін В12 0,002-0,005
у тому числі:   біотин 0,15-0,30
крохмаль 400-450 холін 500-1000
моно- і дисахариди 50-100 рутин (Р)
Органічні кислоти, г фолацин (B9) 0,2-0,4
Баластні речовини, г вітамін D 0,0025-0,01
Жири, г, 80-100 вітамін А 1,5-2,5
у тому числі:   каротиноїди 3,0-5,0
рослинні 20-25 вітамін Е 10-20
незамінні поліненасиче-   вітамін К 0,2-3,0
ні жирні кислоти 2-6 ліпоєва кислота 0,5
холестерин 0,3-0,06 інозит, г 0,5-1,0
фосфоліпіди Енергетична  
    цінність, ккал
    кДж

ідеального білка міститься, мг: ізолейцину — 40, лейцину — 70, сірковмісних сполук (метіонін + цистин) — 35, ароматичних сполук (фенілаланін + тирозин) — 60, триптофану — 10, треоніну — 40, валіну — 50, лізину — 55.

Характеризують біологічну цінність білків за амінокислотним скором. Обчислю­ють процентний вміст кожної амінокислоти (АК) білка, що аналізується, по відношен­ню до вмісту кожної з цих амінокислот в такій же кількості ідеального білка. Це відно­шення і називають амінокислотним скором (AK^J. Виражають його у процентах.

Розрахунок роблять за формулою:

GAK„

АК<-= GAK. '100'

де GAK„ — вміст певної АК у досліджуваному білку, мг/г; GAK^ — вміст цієї АК в ідеальному білку, мг/г.


 


282 Технологія хлібопекарського виробництва


Харчова цінність (корисність) хлібних виробів 283


Всі амінокислоти, скор яких становить менше 100 %, вважаються лімітуючи­ми, а амінокислота з найменшим скором є головною лімітуючою амінокислотою Вона в першому наближенні показує ймовірну ефективність утилізації досліджу­ваного білка. Вважається, що оптимальним у білках продукту має бути співвідно­шення незамінних амінокислот — лізин:метіонін:триптофан як 5,5:3.5:1,0.

Для задоволення потреб організму в амінокислотах вважається за доцільне використовувати комбінації харчових продуктів за принципом взаємного допов­нення лімітуючими амінокислотами.

Показники біологічної цінності білків можуть змінюватись у процесі вироб­ництва і зберігання. Головною причиною зміни амінокислотного складу білків є теплова обробка при високих температурах. Так, під час цієї операції лізин, аргінін, гістидин легко вступають у реакцію меланоїдиноутворення. Продукти цієї реакції не засвоюються.

Термін «енергетична цінність» відображає кількість енергії, що виділяється з харчових речовин продукту в результаті їх біологічного окислення в організмі лю­дини. Енергетичну цінність продукту виражають у кілокалоріях або кілоджоулях. При розрахунку теоретичної калорійності продукту (брутто-калорійності) керують­ся його хімічним складом і коефіцієнтами енергетичної цінності основних складо­вих, у ккал/г або кДж/г. Встановлено, що при окисленні 1 г білків виділяється 4 ккал (16,7 кДж), вуглеводів — 3,75 ккал (15,7 кДж), жирів — 9 ккал (37,7 кДж).

При визначенні фізіологічної калорійності (нетто-калорійності) продукту не­обхідно враховувати засвоюваність його основних складових. Для орієнтовних розрахунків використовують такі коефіцієнти засвоюваності, %: білки, залежно від природи, — 85-95; жири — 94; вуглеводи (сума засвоюваних і не засвоюва­них) — 95,6, сахароза — 100.

Потреба організму в харчових речовинах коливається в певних межах і зале­жить від віку, статі, фізіологічного стану організму, індивідуальних властивостей, характеру праці, кліматичних та інших умов.

При повноцінному харчуванні у добовому раціоні співвідношення білків, жирів, вуглеводів має бути 1:1:4.

Фізіологічні властивості продукту обумовлюються наявністю в ньому інгредієнтів, які покращують функціональні процеси в організмі людини, зміцню­ють імунну систему, надають виробам лікувально-профілактичних властивос­тей. До таких інгредієнтів відносять харчові волокна, вітаміни, мінеральні речо­вини, поліненасичені жирні кислоти, антиоксиданти, мікроелементи та інші біологічно активні речовини.

Як уже відзначалось у розділі 1, у раціоні харчування людини хліб є значним джерелом енергії, білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, хар­чових волокон.

Харчова цінність хліба визначається його доброякісністю (нешкідливістю), вмістом поживних і біологічно активних речовин; їх співвідношенням, органо­лептичними та фізико-хімічними показниками якості, функціональними власти­востями .

Нешкідливість хліба характеризує безпечність його споживання для життя і здоров'я людини й обумовлюється відсутністю в ньому токсичних елементів, радіонуклідів, пестицидів, токсинів, що виділяються плісеневими грибами, та іншою шкідливою мікрофлорою, сторонніх домішок, не притаманних хлібу при­смаків і запахів. Кількісний і якісний вміст їх у хлібі визначається вимогами гігієнічних нормативів.


На засвоюваність хлібних виробів впливають такі показники їх якості, як смак, аромат, розпущеність м'якушки, зовнішній вигляд, які збуджують або пригнічують діяльність травного апарату.

Харчова цінність хліба залежить від виду і сорту борошна, з якого виготов­лений хліб, рецептурних добавок і вологості виробів.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія хлібопекарського виробництва

Технологія.. Жири У хлібопекарському виробництві використовують жири що виготовляються для харчових цілей масло коров яче маргарин жир рідкий для хлібопекарської..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ (КОРИСНІСТЬ) ХЛІБНИХ ВИРОБІВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВИРОБНИЦТВА
Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти, що навчаються за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
1.1. Коротка історична довідка Хліб є одним з найвидатніших відкриттів в історії людства. Він існує тисячі років. Француз Антуан Огюст Пармантьє (1737-1813) дав чудове визначення

СИРОВИНА ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Сировина, що використовується у хлібопекарському виробництві, поділяється на основну і додаткову. До основної сировини належить пшеничне і житнє борошно, дріжджі хлібо­пекарські, сіль кухо

Пшеничне
вищого сорту — 3,0 першого сорту — 3,5 другого сорту — 4,5 обойне —5,0 Активна кислотність борошна характеризується показником рН і знаходить­ся

Цукор, патока
У хлібопекарському виробництві застосовують цукор-пісок, цукрову пудру і рідкий цукор. Цукор-пісок додають у кількості від 2.0 ДО 25 % до маси борошна для покра­щання смакових якостей і ха

Молоко і молочні продукти
Молоко і молочні продукти широко використовують у хлібопекарському ви­робництві з метою надання виробам приємного смаку і аромату, високої харчо­вої цінності. У промисловому хлібопеченні використов

ЗБЕРІГАННЯ СИРОВИНИ І ПІДГОТОВКА ЇЇ ДО ВИРОБНИЦТВА
За якістю сировина повинна відповідати вимогам чинної нормативної доку­ментації. Кожна партія сировини, що надходить до хлібопекарського підприємства, повинна супроводжуватись документом про якість

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИГОТУВАННЯ ТІСТА
Технологія виготовлення хлібних виробів відноситься до біотехнології. В ос­нові її лежать мікробіологічні, біохімічні, колоїдні, хімічні та фізичні процеси, які у взаємодії забезпечують конверсію п

Приготування тіста на густих заквасках
На густих заквасках рекомендується готувати тісто із житнього обойного і об­дирного борошна, а також суміші різних сортів житнього і пшеничного борошна. У розводочному циклі приготування г

Приготування тіста для заварного житнього і житньо-пшеничного хліба
Заварний хліб має яскраво виражений приємний аромат і високі смакові якості, повільніше черствіє. Виробництво заварного хліба особливо розвинене у північно-західних областях Росії, в Білорусії, кра

ВИХІД ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ І ФАКТОРИ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ
Поняття «вихід хліба» характеризує, скільки готових виробів (по масі) одер­жано із 100 кг борошна та іншої сировини, передбаченої рецептурою на даний вид виробів. Вихід хліба визначається як віднош

АСОРТИМЕНТ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ. ТЕХНОЛОГІЯ ЗДОБНИХ, БУБЛИЧНИХ, СУХАРНИХ І ДЕЯКИХ ІНШИХ ВИДІВ ВИРОБІВ
11.1. Асортимент хлібобулочних виробів Хлібопекарська промисловість за довгі роки свого існування напрацювала широкий асортимент виробів. Це різні види хліба, булочних, здобних, бублич­них

Виготовлення здобних виробів
Здобні вироби є висококалорійними. До їх складу входить до ЗО % цукру, до 25 % жиру, до 500 шт. яєць на 100 кг маси борошна. Ці вироби виготовляють різної форми, з різним оздобленням поверхні. Тому

ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
У комплексі якість хліба формується низкою факторів, до яких відносять якість нормативно-технічної документації, якість сировини, якість технологічного процесу і технологічного обладнання, якість п

Контроль технологічного процесу
Контроль технологічного процесу виробництва є одним із основних засобів запобігання випуску нестандартної продукції, зміцнення технологічної дис­ципліни, зниження затрат і втрат на всіх стадіях вир

Енергетична цінність хлібних виробів
Енергетична цінність хлібних виробів залежить від їх хімічного складу — во­логості, вмісту білків, жирів, вуглеводів і ступеню засвоєння організмом цих складових. Чим менша вологість хліба і чим бі

Вуглеводи хлібних виробів як джерело енергії та харчових волокон
Вуглеводи є основною частиною раціону харчування людини. Добова по­треба організму у вуглеводах становить 400-500 г, у тому числі моно- і дисаха­ридів 50-100 г. За рахунок вуглеводів забезпе

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ У ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ВИ­РОБНИЦТВА
Згідно з Законом України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продо­вольчої сировини», «Харчова добавка — природна чи синтетична речовина, яка спеціально вводиться у харчовий продукт дл

Поліпшувачі окисної дії
У хлібопекарській промисловості різних країн світу застосовуються такі окислювачі, як бромат і йодат калію, персульфат амонію, перекис кальцію, азо-дикарбонамід, аскорбінова кислота та інші сполуки

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Хліб у всі часи є одним із основних масових продуктів харчування, тому удо­сконалення технології його виробництва, асортименту виробів, покращання їх якості, зменшення собівартості має постійно зна

САНІТАРНІ ПРАВИЛА, ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА
16.1. Санітарно-гігієнічні вимоги у виробництві хліба Санітарно-гігієнічні вимоги до сировини і технологічного процесу вироб­ництва хліба визначені діючими Санітарними правилами для підпри

Забезпечення охорони праці
Організація охорони праці повинна здійснюватись за Законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Правилами з техніки безпеки і ви­робничої санітарії на хлібопекарських підприємствах,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги