Визначення витрат на матеріали

До складу матеріальних витрат включають вартість основних матеріалів, купівельних комплектуючих виробів, напівфабрикатів, послуги виробничого характеру сторонніх підприємств, паливо, енергія на технологічні цілі.

Прямі матеріальні витрати ( Мі) розраховуються за формулою, грн.:

 

Мі = qі * Ці (10)

Мі. фарба = qі.фарба * Ці.фарба

де Мі – вартість матеріальних витрат і-го виду, грн.;

Ці – ціна і-го матеріалу, грн.;

qі – норма витрат матеріалу, натуральні одиниці.

Мі. фарба = 22*84,8=1865,6

 

 

Таблиця 3.3 – Вартість матеріалів

 

Найменування матеріалів, одиниці виміру Норма витрат, qі, нат. од. Ціна, Ці, грн./нат. од. Сума витрат матеріалу, Мі, грн.
Фарба, л. 84,8 1865,6
Деревина, упаковка 89,6 1164,8
Паркет, упаковка
Плитка, коробка
Пластик, шт. 137,6
Разом - - 20199,4

 

До складу матеріальних витрат включають вартість основних матеріалів, які по загальному підсумку вивели суму у 20199,4 грн.