рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Графічні методи аналізу статево-вікової структури населення. Піраміда.

Графічні методи аналізу статево-вікової структури населення. Піраміда. - раздел Демография, Тема 1: Демографічна ситуація в Україні 1. Висота Піраміди. Вона Характеризує Тривалість Життя Населення....

1. Висота піраміди. Вона характеризує тривалість життя

населення.

2. Ширина основи. Показує забезпеченість контингентом

новонароджених.

3. Кути нахилу при основі та загальний силует. Кути нахилу

граней піраміди до основи характеризують темп або швидкість зміни

чисельності покоління новонароджених. Чим менші за абсолютною

величиною кути нахилу, тим ближче контур піраміди до прямокутного

і, відповідно, менше перевищення числа новонароджених над числом

дорослих. При традиційному типі відтворення (прогресивна вікова

структура населення, молоде населення) піраміда має широку основу

і гострі кути нахилу бічних сторін. Це свідчить про те, що кожне

наступне покоління новонароджених є численнішим за попереднє і,

внаслідок високого рівня смертності в дитячі та молоді роки,

досить швидко йде з життя. Для стаціонарної вікової структури

(населення, що постарішало) кути нахилу при основі наближаються до

прямих, що свідчить про усталену щорічну кількість новонароджених

(ширина основи рік від року майже не змінюється) і про те, що

майже всі, хто народився, мають шанс жити, переходячи з віку в вік

внаслідок низьких рівнів смертності. Якщо ж кути нахилу бічних

сторін стають більшими за прямі, тоді при вузькій основі з кожним

роком кількість новонароджених стає все меншою, основа ще більше

звужується. Зазначене є характерним для дуже старого населення,

або населення, що зменшується.

Зазначимо, що сучасна піраміда населення України має вузьку

основу, кути нахилу при основі тупі, а самі бічні сторони мають

злам. Частина діаграми над зламом відбиває вікові групи населення,

життя якого почалося при традиційному типі відтворення і яке

рухається вгору, сходячи нанівець.

4. Обрис бічної сторони. Якщо населення розвивається в

нормальних умовах, тобто режим відтворення населення (рівні

народжуваності та смертності) не зазнає якихось суттєвих зовнішніх

впливів, то вікова піраміда має відносно рівні грані без виступів

і западин. Наявність западин і виступів в окремих вікових групах

свідчить про порушення плавності зміни поколінь в зв'язку з

екстремальними подіями, що призвели до підвищеної смертності,

міграції, зниження народжуваності, шлюбності тощо і викривили

графік.

Види статево-вікових пірамід. Статево-вікові піраміди бувають

простими і складними. Складні відрізняються тим, що, крім

зображення статево-вікової структури, на них нанесена інформація

щодо населення працездатного віку, зайнятого населення тощо.

 

6.2 Iнші методи графічного аналізу статистичних даних щодо

чисельності та складу населення

Використання методів графічного аналізу обумовлюється як

конкретними особливостями наявних даних, їх змістом і характером,

так і цілями та завданнями статистичного дослідження. При цьому

графічні зображення виконуються, як правило, двомірними, рідше -

тримірними. В даному розділі розглянуті стандартні види графіків,

що можуть бути реалізовані засобами пакету Excel:

- гістограма;

- лінійчата діаграма;

- графік;

- кругова (секторна) діаграма;

- діаграма з областями;

- кільцева;

- пелюсткова діаграма.

Гістограма, лінійчата діаграма, графік та діаграма з

областями в свою чергу можуть бути побудовані як звичайні

відображення значень різних категорій, діаграми з накопиченням

(вклад кожної категорії в загальну суму) та нормовані діаграми

(частка у % кожної категорії в загальній сумі). Крім того, всі

діаграми (крім кільцевої та пелюсткової) можуть бути побудовані в

об'ємному варіанті.

Звичайна гістограма (або лінійчата діаграма) відображує

значення різних категорій, вона широко використовується для

зображення рядів розподілу.

Одним з найпростіших та найпоширеніших видів діаграм, що

застосовуються для графічного зображення номінальних рядів

розподілу, є стовпчикові або стрічкові (смугові) діаграми. Вони

бувають одностовпчиковими (при вертикальному розміщенні основного

прямокутника, рис. 8.2) ( va602202-06 ), однострічковими чи

односмуговими (при горизонтальному розміщенні, рис. 8.3),

багатостовпчиковими (рис. 8.4) та багатострічковими (рис. 8.5).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тема 1: Демографічна ситуація в Україні

Особливості демографічного розвитку України в столітті Напередодні катаклізмів Якщо не... Причини демографічної кризи в Україні Причини... Україна потрапила в дев ятку держав де очікувана тривалість життя нижча від показників х років Про це йдеться в...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Графічні методи аналізу статево-вікової структури населення. Піраміда.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Напередодні катаклізмів
На початку ХХ ст. Української держави не існувало. Але була суцільна територія, на якій українці становили більшість населення. Є два незалежних визначення меж етнографічної України, зроблених в рі

Військові втрати
Міждержавні, міжнаціональні й громадянські війни 1914—1920 років на території України супроводжувалися мільйонними жертвами. Скільки людей загинуло, ми не знаємо й уже ніколи не дізнаємося. Експерт

Втрати від голоду
Особливо гіркий рахунок утрат мирного часу. Їх завдавала власна, «робітничо-селянська» держава. Вона присвоїла собі право визначати, хто є другом народу, а хто — ворогом, і нещадно нищила ворогів.

Втрати від депортацій та інших репресій
В одній статті неможливо перелічити депортації, здійснені на території України в ХХ столітті. Зупинимося тільки на найбільших. Одна з масштабних депортацій — це розкуркулення з наступним в

Підсумок
Демографічні втрати першої половини ХХ ст. оцінюються підсумковою й, звичайно, надто приблизною цифрою в 15 млн. осіб. Мова про людей, які загинули або були примусово депортовані за межі своєї бать

Середня тривалість очікуваного життя в Україні
Україна потрапила в дев’ятку держав, де очікувана тривалість життя нижча від показників 1970-х років. Про це йдеться в оприлюдненій ювілейній 20-й доповіді Програми розвитку Організації Об’єднаних

Причини сучасної депопуляції
Кінець ХХ ст. характеризувався істотним скороченням населення України: на 3,3 млн. осіб. Депопуляція, яку передрікали ще в 1980-х роках, стала фактом. Чим її можна пояснити? Перш за все, с

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Основною причиною загострення демографічної кризи в Україні є зниження до критичного рівня народжуваності. Сучасний її стан такий, що забезпечується лише половина потрібного для відтворення населен

Демографічний перехід в Україні. Природний рух населення України. Народжуваність, смертність, тривалість життя.
Природний рух населення — зміна кількості і складу населення в результаті народжуваності і смертності (без урахування його механічного переміщення). Якщо в певному році народилося більше дітей, ніж

НАРОДЖУВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ ТА ПРИРОСТ НАСЕЛЕННЯ.
Погіршення стану здоров’я населення України яскравіше проявляється в медико-демографічних показниках. Народжуваність продовжує катастрофічно падати: з 1991 до 1996 р. - з 12,1 до 9,1 народжень на 1

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року
За результатами Всеукраїнського перепису населення, кількість чоловіків становила 22 млн. 441 тис. осіб, або 46,3%, жінок - 26 млн. 16 тис. осіб, або 53,7%. Cтатевий склад населенн

Структура населення за віком
Вікова структура населення — розподіл його за віковими групами і віковими контингентами з метою вивчення демографічних і соціально-економічних процесів. У віковій структурі населення зазвичай розпо

Тип статево-вікової структури населення. Її еволюція, система показників
Вікова і статева структура населення — розподіл його за ознаками віку і статі. В Україні 53% її жителів — жінки, що є результатом певного історичного розвитку. Уже в 1937 р. кількість жінок у к

Старіння населення
Старіння населення - це процес, який характерний для всіх європейських держав, але висока частка старих людей там досягається, головним чином, високою тривалістю життя, т.з. старіння “знизу”, а в У

Сімя, як визначальна соціальна клітина суспільства. Функції сімї.
Сім’я – головний осередок суспільства. Вона відіграє надзвичайну роль у його життєдіяльності – через фізичну і соціокультурну зміну поколінь забезпечую можливість існування суспільства. У сім’ї ств

Шлюбний стан населення. Закономірності шлюбності
Вивчення відтворення населення, й у першу чергу народжуваності, підводить демографію до категорій шлюбу, шлюбності та розлучуваності. Дослідження цього процесу практично неможливе у відриві від вив

Шлюбність і шлюбний стан
У широкому розумінні слова під шлюбністю розуміють усі процеси, що характеризують укладання та припинення шлюбів, або, інакше кажучи, всю сукупність випадків зміни шлюбного стану. Шлюбність — це пр

Аналіз шлюбності й розлучуваності
Процесам шлюбності та розлучуваності присвячені дослідження науковців багатьох наукових напрямів – юристів, медиків, істо- риків, філософів, психологів і педагогів, со-

III. Результати
У роботі проведено порівняльний аналіз процесів шлюбності та розлучуваності за 2004 й 2010 рр. та з’ясовано, що інтенсив- ність шлюбності зросла як у жінок, так і в

Дані шлюбності населення Запорізької області за 2000–2010 рр. помісячно
Кількість Місяці шлюбів, укладених у Запорізькій області за роками 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 січень 525 590 563 566 463 535 542 539 425 535 473 лютий

Коефіцієнти сезонності шлюбності
Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 50 62 69 80 35 109 109 154 183 144 113 92 З табл. 2 видно, що найменша кількість шлюбів відбувається в травні – 35% від се- р

Причини розлучень
Відсоток розлучень на загальне число створених сімейних пар неухильно зростає і в Україні, і в усьому світі, що підриває багатовікові моральні принципи суспільства. У чому основні причини р

Якими є зараз причини розлучень?
Матеріальні , побутові проблеми [ 144 ] [20.48%] Послаблення цінності сім'ї для сучасного покоління [ 117 ]

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги