рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Коефіцієнти сезонності шлюбності

Коефіцієнти сезонності шлюбності - раздел Демография, Тема 1: Демографічна ситуація в Україні Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 50 62 69 80 35 109 109 154 183 1...

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% 50 62 69 80 35 109 109 154 183 144 113 92

З табл. 2 видно, що найменша кількість

шлюбів відбувається в травні – 35% від се-

редньомісячної, а найбільша – у вересні,

відповідно, 183%, тобто піковий місяць від-

різняється від травня в 5,23 раза.

Водночас необхідно відзначити, що помі-

сячна сезонність має свої особливості в різ-

ні роки; можна вважати, що спостерігається

три типи сезонності – для високісних років,

для років, які передують високосному, та

для всіх інших років.

На рис. 1 наведено динаміку шлюбів за

2005–2007 рр., серед яких 2007 р. передує

високосному.

З рис. 1 видно, що в 2007 р. в останні мі-

сяці року не спостерігається такого значного

зменшення кількості шлюбів, як в інші роки.

Ще значніше відрізняється динаміка шлюбів

у високосні роки від тих років, що їм пере-

дують. Так, на рис. 2 наведено дані щодо

шлюбності в 2000, 2004, 2008 високосних

роках, та для порівняння – 2007 р.

З рис. 2 видно, що, незважаючи на знач-

ний часовий проміжок, практично не відбу-

лось структурних змін у динаміці шлюбності

у високосні роки. Для цих років є характер-

ною більш плавна динаміка: так, у травні

коефіцієнт сезонності становить 41%, що

більше ніж за всіма роками в цілому, а у ве-

ресні, відповідно, 180% порівняно з 183%,

тобто існує розкид в 4,39 раза порівняно

5,23 раза за всіма досліджуваним рокам.

Цей феномен пояснюється тим, що под-

ружжя, які нечутливі до “забобонів”,

пов’язаних з високосністю, менше уваги та-

кож приділяють релігійним правилам. При

цьому економічні фактори, пов’язані зі зме-

ншенням витрат на весілля, діють однаково

як у високосний, так і в інший рік.

Останнім часом з’явились нові фактори,

які збільшують ймовірність шлюбу, одним з

таких є рекламування “щасливих” дат, на-

приклад, 07.07.07 – 7 липня 2007 р., поява

нових свят, наприклад день закоханих 14

лютого, які можуть збільшувати не тільки кі-

лькість шлюбів на окрему дату, але й місяч-

ний показник. Так, на рис. 3 наведено дина-

міку шлюбів за 2003 та 2007 рр., тобто роки,

що передують високосним. З рис. 3 видно,

що при загальній подібності динаміки є від-

хилення в липні місяці, яке визвано саме різ-

ким сплеском шлюбів на вищеозначену дату.

Що стосується лютого, то останніми роками,

незважаючи на інші фактори, спостерігається

відносне збільшення кількості шлюбів у цьо-

му місяці. Якщо в 2007 р. індекс лютого до

січня становив 1,24, у 2008 р. – 1,33, то в

2010 р. це співвідношення вже становило

2,01 раза. Чи спостерігатиметься закріплен-

ня цієї традиції – покаже час.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тема 1: Демографічна ситуація в Україні

Особливості демографічного розвитку України в столітті Напередодні катаклізмів Якщо не... Причини демографічної кризи в Україні Причини... Україна потрапила в дев ятку держав де очікувана тривалість життя нижча від показників х років Про це йдеться в...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Коефіцієнти сезонності шлюбності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Напередодні катаклізмів
На початку ХХ ст. Української держави не існувало. Але була суцільна територія, на якій українці становили більшість населення. Є два незалежних визначення меж етнографічної України, зроблених в рі

Військові втрати
Міждержавні, міжнаціональні й громадянські війни 1914—1920 років на території України супроводжувалися мільйонними жертвами. Скільки людей загинуло, ми не знаємо й уже ніколи не дізнаємося. Експерт

Втрати від голоду
Особливо гіркий рахунок утрат мирного часу. Їх завдавала власна, «робітничо-селянська» держава. Вона присвоїла собі право визначати, хто є другом народу, а хто — ворогом, і нещадно нищила ворогів.

Втрати від депортацій та інших репресій
В одній статті неможливо перелічити депортації, здійснені на території України в ХХ столітті. Зупинимося тільки на найбільших. Одна з масштабних депортацій — це розкуркулення з наступним в

Підсумок
Демографічні втрати першої половини ХХ ст. оцінюються підсумковою й, звичайно, надто приблизною цифрою в 15 млн. осіб. Мова про людей, які загинули або були примусово депортовані за межі своєї бать

Середня тривалість очікуваного життя в Україні
Україна потрапила в дев’ятку держав, де очікувана тривалість життя нижча від показників 1970-х років. Про це йдеться в оприлюдненій ювілейній 20-й доповіді Програми розвитку Організації Об’єднаних

Причини сучасної депопуляції
Кінець ХХ ст. характеризувався істотним скороченням населення України: на 3,3 млн. осіб. Депопуляція, яку передрікали ще в 1980-х роках, стала фактом. Чим її можна пояснити? Перш за все, с

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Основною причиною загострення демографічної кризи в Україні є зниження до критичного рівня народжуваності. Сучасний її стан такий, що забезпечується лише половина потрібного для відтворення населен

Демографічний перехід в Україні. Природний рух населення України. Народжуваність, смертність, тривалість життя.
Природний рух населення — зміна кількості і складу населення в результаті народжуваності і смертності (без урахування його механічного переміщення). Якщо в певному році народилося більше дітей, ніж

НАРОДЖУВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ ТА ПРИРОСТ НАСЕЛЕННЯ.
Погіршення стану здоров’я населення України яскравіше проявляється в медико-демографічних показниках. Народжуваність продовжує катастрофічно падати: з 1991 до 1996 р. - з 12,1 до 9,1 народжень на 1

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року
За результатами Всеукраїнського перепису населення, кількість чоловіків становила 22 млн. 441 тис. осіб, або 46,3%, жінок - 26 млн. 16 тис. осіб, або 53,7%. Cтатевий склад населенн

Структура населення за віком
Вікова структура населення — розподіл його за віковими групами і віковими контингентами з метою вивчення демографічних і соціально-економічних процесів. У віковій структурі населення зазвичай розпо

Графічні методи аналізу статево-вікової структури населення. Піраміда.
1. Висота піраміди. Вона характеризує тривалість життя населення. 2. Ширина основи. Показує забезпеченість контингентом новонароджених. 3. Кути нахилу при основі

Тип статево-вікової структури населення. Її еволюція, система показників
Вікова і статева структура населення — розподіл його за ознаками віку і статі. В Україні 53% її жителів — жінки, що є результатом певного історичного розвитку. Уже в 1937 р. кількість жінок у к

Старіння населення
Старіння населення - це процес, який характерний для всіх європейських держав, але висока частка старих людей там досягається, головним чином, високою тривалістю життя, т.з. старіння “знизу”, а в У

Сімя, як визначальна соціальна клітина суспільства. Функції сімї.
Сім’я – головний осередок суспільства. Вона відіграє надзвичайну роль у його життєдіяльності – через фізичну і соціокультурну зміну поколінь забезпечую можливість існування суспільства. У сім’ї ств

Шлюбний стан населення. Закономірності шлюбності
Вивчення відтворення населення, й у першу чергу народжуваності, підводить демографію до категорій шлюбу, шлюбності та розлучуваності. Дослідження цього процесу практично неможливе у відриві від вив

Шлюбність і шлюбний стан
У широкому розумінні слова під шлюбністю розуміють усі процеси, що характеризують укладання та припинення шлюбів, або, інакше кажучи, всю сукупність випадків зміни шлюбного стану. Шлюбність — це пр

Аналіз шлюбності й розлучуваності
Процесам шлюбності та розлучуваності присвячені дослідження науковців багатьох наукових напрямів – юристів, медиків, істо- риків, філософів, психологів і педагогів, со-

III. Результати
У роботі проведено порівняльний аналіз процесів шлюбності та розлучуваності за 2004 й 2010 рр. та з’ясовано, що інтенсив- ність шлюбності зросла як у жінок, так і в

Дані шлюбності населення Запорізької області за 2000–2010 рр. помісячно
Кількість Місяці шлюбів, укладених у Запорізькій області за роками 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 січень 525 590 563 566 463 535 542 539 425 535 473 лютий

Причини розлучень
Відсоток розлучень на загальне число створених сімейних пар неухильно зростає і в Україні, і в усьому світі, що підриває багатовікові моральні принципи суспільства. У чому основні причини р

Якими є зараз причини розлучень?
Матеріальні , побутові проблеми [ 144 ] [20.48%] Послаблення цінності сім'ї для сучасного покоління [ 117 ]

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги