рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Причини сучасної депопуляції

Причини сучасної депопуляції - раздел Демография, Демографічна ситуація в Україні Кінець Хх Ст. Характеризувався Істотним Скороченням Населення України: На 3,3...

Кінець ХХ ст. характеризувався істотним скороченням населення України: на 3,3 млн. осіб. Депопуляція, яку передрікали ще в 1980-х роках, стала фактом. Чим її можна пояснити?

Перш за все, слід вивчити динаміку чисельності населення за кожен рік (на кінець року) у співставленні із загальним приростом (зменшенням) за рік та його міграційною складовою; в тисячах (див. таблицю).

Різниця між народжуваністю й смертністю стала від’ємною величиною 1991 року. Але ще два роки відбувався приріст населення завдяки позитивному сальдо міграційного балансу. Сальдо міграції стало від’ємним 1994 року. Майже негайно сукупна дія двох чинників призвела до півмільйонних величин щорічного скорочення населення.

Несприятливі тенденції в демовідтворенні пов’язані передусім із деформацією шлюбно-сімейних процесів. Малювати таку деформацію тільки чорними фарбами не випадає. Адже мова передусім про зміну соціального статусу жінки, розширення сфери її позасімейних інтересів, підвищення рівня зайнятості. Так чи інакше, але тепер поширилася практика відкладати шлюб і народження дитини — особливо другої та третьої. Між тим, тільки третя дитина гарантує розширене демовідтворення.

Відкладання народження дитини з тимчасового явища перетворюється на стале. Тепер дві третини сімей із дітьми до 18 років мають лише одну дитину. Економічною підвалиною несприятливих процесів є поступове звільнення сім’ї від виконання виробничих функцій. Більше не діють такі економічні чинники багатодітності, як потреба в робочих руках для селянських господарств або розрахунок на матеріальне забезпечення в старості (останнє — внаслідок різкого зменшення дитячої смертності й встановлення державного пенсійного забезпечення).

На процесі демовідтворення негативно позначаються міграції. Серед мігрантів переважають представники найбільш продуктивних у дітородному й економічному відношеннях вікових груп. Коли сім’я мігрує в повному складі, вона здебільшого утримується від народження дітей на чужині, а розрив із сім’ями негативно позначається на народжуваності.

Народжуваність знижується й унаслідок подовження тривалості життя. Демографічне старіння в Україні поступово наростало з другої половини ХХ ст. Між переписами 1959 і 2001 років частка осіб у віці 60 років і старше зросла з 12,3 до 25,5%. Відповідно зменшується питома вага жінок у генеративному віці.

Показники народжуваності не пов’язані прямо з матеріальним рівнем життя. У цьому можна переконатися, вивчаючи проблему демовідтворення в більшості країн Азії, Африки й Латинської Америки. Однак поліпшення економічної ситуації в Україні негайно позначилося на підвищенні народжуваності. Негативне міграційне сальдо теж скоротилося до 34 тисяч 2002 року й до 24 тисяч осіб — 2003-го. Загальне скорочення населення досягло піку 2001 року (522 тисячі); 2002-го воно становило 398 тисяч, 2003-го — 381 тисячі осіб.

За наявності активної демографічної політики проблему депопуляції можна було б розв’язати. Проте за структурою демовідтворення Україна вже належить до розвинутих країн. Тому її демографічний розвиток підпорядковуватиметься відповідним закономірностям.

 

 

Які ж основні причини демографічної кризи в Україні? Це комплекс взаємопов’язаних причин. Передусім економічні, соціальні, психологічні й культурні. Причому в основі демографічної кризи лежать економічні чинники. За останні 10 років середній рівень доходів населення знизився приблизно у 4 рази. А втрати доходів населення України за період з 1991 по 1999 роки, за оцінками професора, доктора економічних наук В.І. Осипова (м. Одеса), склали понад $2 трильйони США.

Різке зниження доходів населення визначально вплинуло на зменшення чисельності і погіршення здоров’я населення України, а також на процеси еміграції. Народження першої, а тим більше, другої чи третьої дитини в молодій сім’ї часто виявляється недозволеною розкішшю. Якщо брати до уваги офіційний прожитковий мінімум для дитини, то для виховання дитини до 18 років знадобиться близько $14,5 тис. (виходячи з курсу $1 — 5,1 грн.), для двох і трьох дітей — $29 тис. і $43,5 тис. відповідно. Таким чином, середній рівень доходів населення в Україні не забезпечує простого відтворення населення.

Для оцінки зв’язку між зниженням чисельності населення України за період з 1993 по 2000 рр. і рівнем внутрішнього валового продукту (ВВП) було розраховано коефіцієнт кореляції, який склав К=0,75. Оцінка значущості зв’язку між чисельністю населення і ВВП значуща із ймовірністю — 95%. Це підтверджує тезу про те, що основна причина зниження чисельності населення пов’язана з різким погіршенням економічного становища в країні.

Враховуючи всю глибину економічної кризи в Україні, досягнення ВВП рівня 1990 р. можна чекати у разі оптимістичного прогнозу не раніше, ніж через 10 — 15 років. Таким чином, за період «реформ» з 1990 р. відставання України від розвинених країн Європи не тільки скоротилося, а ще більше збільшилося. Для пояснення економічної ситуації в Україні можна навести наступні цифри. Для оновлення технічної бази в найближчі 10 років Україні буде потрібно 450 — 500 млрд. гривень. А за попередні 10 років, за оцінками економістів, з України було вивезено від 100 до 500 млрд., доларів США. Як кажуть — коментарі зайві.

Якщо розглянути загальну тенденцію до зниження народжуваності, характерну для всіх розвинених країн, що пов’язана з емансипацією жінок і збільшенням їхньої ролі в суспільному житті, то у розвинених європейських країнах ця проблема вирішується шляхом соціальної підтримки і економічних стимулів при народженні 2-ї і 3 ї дитини. В Україні ж допомоги на дітей, які виплачуються матерям, мізерні. Критичне становище із народжуваністю в Україні підтверджує і той факт, що за період 1991 — 1999 рр., порівняно з періодом 1961 — 1985 рр., темпи зниження народжуваності збільшилися у 4 рази.

До психологічних причин зниження народжуваності можна віднести невпевненість у завтрашньому дні, страх втратити роботу, бажання емігрувати і народити дітей за кордоном, недовіру до вітчизняної охорони здоров’я і т.ін.

Більш детальний аналіз дозволяє побачити зв’язок між духовним життям і демографічною кризою. Відмова від ідей колективізму й альтруїзму та перехід на ідеї індивідуалізму й егоїзму («інтереси особистості — понад усе») привели суспільство до кризи і бездуховності. Забувши про духовні заповіді «Возлюби ближнього, як самого себе», «Не вкради», «Не вбий», багато людей по головах і трупах ближніх вирушили до жаданого багатства. Звідси — зростання злочинності, корупція, правовий нігілізм, збагачення будь-якою ціною і т.п. Однак духовний вакуум багатством не компенсується. Можливо, тому однією з причин економічної, соціальної і демографічної кризи є криза у духовній сфері. Причому відмова від ідей колективізму призвела до надзбагачення невеликої частини населення. Тоді як основна маса населення потрапила у розряд бідних (10% багатих і 90% бідних).

Виконані автором розрахунки зміни чисельності населення України (прогноз) у припущенні збереження сьогоднішнього рівня смертності і народжуваності без урахування еміграції (враховувалися дані про народжуваність за віковими групами у жінок) показали, що до 2015 р. населення України може скоротитися на 8,4 млн. осіб (16,1%). При цьому зменшення населення може перевищити втрати населення України за період Великої Вітчизняної війни (ВВВ) (8 млн. чол.). До 2025 р. кількість населення може бути меншою, ніж у 1939 р. (зменшення на 12,9 млн. чол., чи 27%). До 2035 р. чисельність населення України може виявитися меншою, ніж у 1913 р. (зменшення на 15,3 млн. чол., або 29,3%). А до 2050 р. кількість населення України може зменшитися на 25 млн. осіб, чи на 47,9%. Причому результати розрахунків узгодяться з прогнозом ООН, згідно з яким населення України до 2050 р. може скоротитися на 20 млн. осіб (40%).

Для подолання демографічної кризи в Україні необхідна зміна курсу реформ, що проводяться. Передусім, реформи повинні орієнтуватися на покращення добробуту більшості населення, а не його невеликої частини (десяти відсотків). Нещодавно вийшов Указ Президента «Про заходи із заохочення народжуваності в Україні», який може істотно вплинути на покращення демографічної ситуації при високому рівні допомоги на дитину, якщо він буде складовою частиною комплексної програми із підтримки молодих і багатодітних сімей, забезпеченої значним фінансуванням.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Демографічна ситуація в Україні

Особливості демографічного розвитку України в столітті напередодні катаклізмів якщо не.. причини демографічної кризи в україні причини.. україна потрапила в дев ятку держав де очікувана тривалість життя нижча від показників х років про це йдеться в..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Причини сучасної депопуляції

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Напередодні катаклізмів
На початку ХХ ст. Української держави не існувало. Але була суцільна територія, на якій українці становили більшість населення. Є два незалежних визначення меж етнографічної України, зроблених в рі

Військові втрати
Міждержавні, міжнаціональні й громадянські війни 1914—1920 років на території України супроводжувалися мільйонними жертвами. Скільки людей загинуло, ми не знаємо й уже ніколи не дізнаємося. Експерт

Втрати від голоду
Особливо гіркий рахунок утрат мирного часу. Їх завдавала власна, «робітничо-селянська» держава. Вона присвоїла собі право визначати, хто є другом народу, а хто — ворогом, і нещадно нищила ворогів.

Втрати від депортацій та інших репресій
В одній статті неможливо перелічити депортації, здійснені на території України в ХХ столітті. Зупинимося тільки на найбільших. Одна з масштабних депортацій — це розкуркулення з наступним в

Підсумок
Демографічні втрати першої половини ХХ ст. оцінюються підсумковою й, звичайно, надто приблизною цифрою в 15 млн. осіб. Мова про людей, які загинули або були примусово депортовані за межі своєї бать

Середня тривалість очікуваного життя в Україні
Україна потрапила в дев’ятку держав, де очікувана тривалість життя нижча від показників 1970-х років. Про це йдеться в оприлюдненій ювілейній 20-й доповіді Програми розвитку Організації Об’єднаних

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Основною причиною загострення демографічної кризи в Україні є зниження до критичного рівня народжуваності. Сучасний її стан такий, що забезпечується лише половина потрібного для відтворення населен

Демографічний перехід в Україні. Природний рух населення України. Народжуваність, смертність, тривалість життя.
Природний рух населення — зміна кількості і складу населення в результаті народжуваності і смертності (без урахування його механічного переміщення). Якщо в певному році народилося більше дітей, ніж

НАРОДЖУВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ ТА ПРИРОСТ НАСЕЛЕННЯ.
Погіршення стану здоров’я населення України яскравіше проявляється в медико-демографічних показниках. Народжуваність продовжує катастрофічно падати: з 1991 до 1996 р. - з 12,1 до 9,1 народжень на 1

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року
За результатами Всеукраїнського перепису населення, кількість чоловіків становила 22 млн. 441 тис. осіб, або 46,3%, жінок - 26 млн. 16 тис. осіб, або 53,7%. Cтатевий склад населенн

Структура населення за віком
Вікова структура населення — розподіл його за віковими групами і віковими контингентами з метою вивчення демографічних і соціально-економічних процесів. У віковій структурі населення зазвичай розпо

Графічні методи аналізу статево-вікової структури населення. Піраміда.
1. Висота піраміди. Вона характеризує тривалість життя населення. 2. Ширина основи. Показує забезпеченість контингентом новонароджених. 3. Кути нахилу при основі

Тип статево-вікової структури населення. Її еволюція, система показників
Вікова і статева структура населення — розподіл його за ознаками віку і статі. В Україні 53% її жителів — жінки, що є результатом певного історичного розвитку. Уже в 1937 р. кількість жінок у к

Старіння населення
Старіння населення - це процес, який характерний для всіх європейських держав, але висока частка старих людей там досягається, головним чином, високою тривалістю життя, т.з. старіння “знизу”, а в У

Сімя, як визначальна соціальна клітина суспільства. Функції сімї.
Сім’я – головний осередок суспільства. Вона відіграє надзвичайну роль у його життєдіяльності – через фізичну і соціокультурну зміну поколінь забезпечую можливість існування суспільства. У сім’ї ств

Шлюбний стан населення. Закономірності шлюбності
Вивчення відтворення населення, й у першу чергу народжуваності, підводить демографію до категорій шлюбу, шлюбності та розлучуваності. Дослідження цього процесу практично неможливе у відриві від вив

Шлюбність і шлюбний стан
У широкому розумінні слова під шлюбністю розуміють усі процеси, що характеризують укладання та припинення шлюбів, або, інакше кажучи, всю сукупність випадків зміни шлюбного стану. Шлюбність — це пр

Аналіз шлюбності й розлучуваності
Процесам шлюбності та розлучуваності присвячені дослідження науковців багатьох наукових напрямів – юристів, медиків, істо- риків, філософів, психологів і педагогів, со-

III. Результати
У роботі проведено порівняльний аналіз процесів шлюбності та розлучуваності за 2004 й 2010 рр. та з’ясовано, що інтенсив- ність шлюбності зросла як у жінок, так і в

Дані шлюбності населення Запорізької області за 2000–2010 рр. помісячно
Кількість Місяці шлюбів, укладених у Запорізькій області за роками 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 січень 525 590 563 566 463 535 542 539 425 535 473 лютий

Коефіцієнти сезонності шлюбності
Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 50 62 69 80 35 109 109 154 183 144 113 92 З табл. 2 видно, що найменша кількість шлюбів відбувається в травні – 35% від се- р

Причини розлучень
Відсоток розлучень на загальне число створених сімейних пар неухильно зростає і в Україні, і в усьому світі, що підриває багатовікові моральні принципи суспільства. У чому основні причини р

Якими є зараз причини розлучень?
Матеріальні , побутові проблеми [ 144 ] [20.48%] Послаблення цінності сім'ї для сучасного покоління [ 117 ]

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги