рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Для полігонометричних ходів 2-го розряду

Для полігонометричних ходів 2-го розряду - раздел Демография, Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів ...

.

Якщо допустити, що всі джерела помилок мають систематичний характер, і взяти до уваги принцип однакових впливів, то гранична помилка від кожного джерела не повинна перевищувати величини

 

. (2.12)

 

Для полігонометрії 2-го розряду

 

Виконані розрахунки і виробничий досвід кутових вимірювань показують, що вимоги до впливу систематичних помилок повинні бути доволі жорсткі.

Слід мати також на увазі, що вплив систематичних помилок на поперечний зсув зростає пропорційно кількості точок у ході, а вплив випадкових помилок зростає приблизно пропорційно кореню квадратному з кількості точок у полігонометричному ході.

Виходячи з попередніх розрахунків, визначимо точність окремих операцій під час вимірювання кутів.

1. Помилка центрування теодоліта є величиною випадковою, а її вплив на точність вимірювання кутів визначається формулою

 

, (2.13)

 

де – довжини ліній, що утворюють кут; - довжина діагоналі, яка з’єднує кінці ліній, що утворюють кут ; е – лінійний елемент центрування.

З формули (2.13) випливає, що помилка за неточність центрування теодоліта буде тим більшою, чим коротші сторони в ході і більший кут між ними. Якщо і , отримаємо . Тоді

 

,

звідки

. (2.14)

 

Відповідно для полігонометрії 2-го розряду при smin = 120 м, mц =, отримаємо

 

2. Помилка встановлення візирних марок (редукції) також є випадковою, а її вплив на точність вимірювання кутів визначається формулою

 

, (2.15)

 

де е1- лінійний елемент редукції.

Приймаючи , отримаємо

,

звідки

. (2.16)

 

При цих же даних для полігонометрії 2-го розряду е1=1,2 мм.

Враховуючи, що теодоліт і марки над точками ходу встановлюються з однаковою точністю, знайдемо сукупний вплив цих двох джерел помилок

 

.

 

Якщо е = е1, отримаємо

. (2.17)

 

Тоді для полігонометрії 2-го розряду е = 0,8 мм.

Щоб досягти такої точності центрування теодоліта і встановлення візирних марок, необхідно користуватись добре вивіреними оптичними висками. Значно зменшити вплив цих помилок можна, використовуючи так звану трьохштативну систему, у якій одні і ті ж штативи по черзі використовуються для встановлення теодоліта і візирних марок. Очевидно, що зі збільшенням довжин сторін точність центрування теодоліта і візирних марок можна зменшувати.

Незалежно від цього необхідно постійно слідкувати за стійкістю приладів, яка може бути порушена не тільки внаслідок дії вітру, сонця або внаслідок тремтіння підлоги в цехах, але й механічного руху транспорту, дій сторонніх осіб.

Точність центрування приладів різними видами висків характеризується такими значеннями:1) звичайний гострокінцевий висок – 10 мм (захищений від вітру – 6-8 мм); 2) важкий висок – 5 мм; 3) механічний( штанговий ) висок – 2-3 мм; 4) оптичний висок – 0,5-0,7 мм.

3. Помилки приладу. Під час вимірювання кутів вважають, що всі геометричні умови в теодоліті виконуються. Їх порушення і викликають помилки приладу. Значно послабити ці помилки можна, якщо акуратно виконувати всі перевірки і дослідження полігонометричного комплекту та ретельного юстувати прилад. Як відомо, деякі помилки приладу виключаються або значно послаблюються відповідною методикою вимірювань. Проте помилка за нахил осі обертання труби, викликана відхиленням основної осі теодоліта від лінії виска, не виключається і методикою вимірювань.

Значення цієї помилки має випадковий характер і розраховується за відомою формулою

або

,

де - нахил осі обертання труби в поділках рівня; - ціна поділки рівня; - зенітні відстані напрямків; - відповідно кути нахилу.

Очевидно, якщо , маємо , якщо , значення помилки буде максимальним , тобто

 

. (2.18)

 

Приймемо, як і раніше, що

 

,

звідки

. (2.19)

 

Підставляючи в формулу (2.19) значення для відповідного класу (розряду) полігонометрії і задаючись конкретними значеннями кутів нахилу, отримаємо величини і наведемо їх в таблиці 8.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів

Польові роботи для проведення інвентаризації земель Населених пунктів В процесі обходу меж... Створення планової геодезичної основи для інвентаризації земель населених... Граничне значення помилки дорівнює...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Для полігонометричних ходів 2-го розряду

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів
Інвентаризація земель населених пунктів на території України виконується на основі Постанови Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року № 563-ХІІ. Інвентаризація

Населених пунктів
В процесі підготовчих робіт вивчається завдання на виконання робіт, уточнюється список землекористувань, які під­лягають інвентаризації і проводиться збір вихідних даних: В землекористувач

Населених пунктів
Виконавцем робіт разом із представником землеко­ристувача і представниками суміжних землекористувачів, які ма­ють відповідні повноваження, проводиться узгодження і вста­новлення в натурі меж землек

Камеральні роботи і підготовка матеріалів до здачі
В комплекс камеральних робіт входить: перевірка і оформлення польових журналів; складання схем геодезичної основи; складання схем визначення координат кутів поворотів меж; обчислення координат пунк

Основні вимоги для створення планової геодезичної основи
В кадастрових роботах точність мережі пов’язується не з масштабом плану, а з точністю визначення координат межових знаків і з точністю визначення площ ділянок. Тому ці мережі не можна відносити до

Таблиця 2
Показники 4 клас 1 розряд 2 розряд Гранич

Таблиця 3
Прилади з точністю вимірювання кутів Кількість прийомів 4 клас 1 розряд 2 розряд 1&s

Таблиця 4
Елементи вимірювання Допуски при вимірюванні кутів приладами з точністю 1² 2²

Розрахунок точності кутових і лінійних вимірів для виконання польових робіт по створенню вихідної планової основи. Вибір приладів
Розрахунок точності кутових вимірів Чинними інструкціями з побудови Державної геодезичної мережі чітко визначені вимоги до точності вимірювання кутів і ліній в усіх класах і розряда

Таблиця 8
Клас (розряд) полігонометрії Різниця кутів нахилу візирного променя 450 300 200

На підставі (2.24) і (2.27) запишемо
  (2.28) або

Визначення площ земельних ділянок
Залежно від господарського значення ділянок, їх розмірів, конфігурації, наявності результатів відповідних вимірювань (координати, довжини ліній), якості планово - картографічного матеріалу використ

Оцінка точності визначення площ земельних ділянок
Точність планів, складених по матеріалах різних видів зйомок різна із-за різних технологій і приладів, які використовуються при відповідних зйомках. Похибка положення точки (пункту) є двов

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги