рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Визначення площ земельних ділянок

Визначення площ земельних ділянок - раздел Демография, Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів Залежно Від Господарського Значення Ділянок, Їх Розмірів, Конфігурації, Наявн...

Залежно від господарського значення ділянок, їх розмірів, конфігурації, наявності результатів відповідних вимірювань (координати, довжини ліній), якості планово - картографічного матеріалу використовують такі способи визначення площ:

· аналітичний, коли площу вираховують за результатами вимірювань ліній і кутів, або їх функцій координат вершин ділянок;

· графічний, коли площу визначають за результатами вимірювань ліній і кутів, чи координат на планах, картах або з допомогою палеток;

· механічний, коли площі визначають на плані за допомогою спеціальних приладів - планіметрів, картометрів тощо.

За результатами вимірювань ліній і кутів на місцевості для визначення площ ділянок використовують формули геометрії, тригонометрії та аналітичної геометрії для геометричних фігур різної конфігурації і їх комбінацій.

Для визначення площі багатокутника з відомими координатами вершин поворотів використовують формулу:

 

. (3.17)

 

де - координати поточної точки; Р - площа ділянки.

Графічний спосіб визначення площ полягає в тому, що земельні ділянки на плані розбивають на елементарні фігури (трикутники, прямокутники), в яких вимірюють на плані відповідні елементи і вираховують площі. Загальна площа дорівнює сумі площ елементарних фігур. Ефективність цього способу тим вища, чим менше сторін має земельна ділянка.

Для наближеного визначення площ земельних ділянок на топопланах можна використати палетку, яка представляє собою сітку квадратів. Залежно від масштабу плану буде відповідний розмір палетки.

Для визначення площі угідь, обмежених на плані криволінійними контурами, використовують планіметри. Площа, коли полюс приладу знаходиться поза контуром угіддя - вираховується за формулою:

 

 

, (3.18)

 

де - ціна поділки планіметра; - кількість поділок, які одержані при обведенні контуру і визначені як середнє з декількох прийомів. Ціна поділки планіметра - це площа, яка відповідає одній поділці і визначається за формулою

 

, (3.19)

 

де S0 - еталонна поверхня, яка дорівнює площі одного або декількох квадратів координатної сітки. Для підвищення точності фігуру обводять не менше ніж чотири рази (по два рази при двох положеннях полюса планіметра в прямому і зворотному напрямку).

Перед початком вимірювань на карті намічають контури угідь, площі яких необхідно визначити, присвоюють цим ділянкам відповідні номери чи назви, складають відомості, в які записують виміряні елементи і вирахувані значення площ.

В цьому пункті представлено відомості обчислень площ ділянок аналітичним методом. Це єдиний і найточніший із методів, яким на виробництві дозволено користуватися для визначення площ земельних ділянок, згідно з положеннями керівного технічного матеріалу.

 

В додатку 1 представлено результати обчислень площ земельних ділянок.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів

Польові роботи для проведення інвентаризації земель населених пунктів в процесі обходу меж.. створення планової геодезичної основи для інвентаризації земель населених.. граничне значення помилки дорівнює..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Визначення площ земельних ділянок

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів
Інвентаризація земель населених пунктів на території України виконується на основі Постанови Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року № 563-ХІІ. Інвентаризація

Населених пунктів
В процесі підготовчих робіт вивчається завдання на виконання робіт, уточнюється список землекористувань, які під­лягають інвентаризації і проводиться збір вихідних даних: В землекористувач

Населених пунктів
Виконавцем робіт разом із представником землеко­ристувача і представниками суміжних землекористувачів, які ма­ють відповідні повноваження, проводиться узгодження і вста­новлення в натурі меж землек

Камеральні роботи і підготовка матеріалів до здачі
В комплекс камеральних робіт входить: перевірка і оформлення польових журналів; складання схем геодезичної основи; складання схем визначення координат кутів поворотів меж; обчислення координат пунк

Основні вимоги для створення планової геодезичної основи
В кадастрових роботах точність мережі пов’язується не з масштабом плану, а з точністю визначення координат межових знаків і з точністю визначення площ ділянок. Тому ці мережі не можна відносити до

Таблиця 2
Показники 4 клас 1 розряд 2 розряд Гранич

Таблиця 3
Прилади з точністю вимірювання кутів Кількість прийомів 4 клас 1 розряд 2 розряд 1&s

Таблиця 4
Елементи вимірювання Допуски при вимірюванні кутів приладами з точністю 1² 2²

Розрахунок точності кутових і лінійних вимірів для виконання польових робіт по створенню вихідної планової основи. Вибір приладів
Розрахунок точності кутових вимірів Чинними інструкціями з побудови Державної геодезичної мережі чітко визначені вимоги до точності вимірювання кутів і ліній в усіх класах і розряда

Для полігонометричних ходів 2-го розряду
. Якщо допустити, що всі джерела помилок мають систематичний характер, і взяти до уваги принцип однакових

Таблиця 8
Клас (розряд) полігонометрії Різниця кутів нахилу візирного променя 450 300 200

На підставі (2.24) і (2.27) запишемо
  (2.28) або

Оцінка точності визначення площ земельних ділянок
Точність планів, складених по матеріалах різних видів зйомок різна із-за різних технологій і приладів, які використовуються при відповідних зйомках. Похибка положення точки (пункту) є двов

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги