рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Населених пунктів

Населених пунктів - раздел Демография, Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів Виконавцем Робіт Разом Із Представником Землеко­Ристувача І Представниками Су...

Виконавцем робіт разом із представником землеко­ристувача і представниками суміжних землекористувачів, які ма­ють відповідні повноваження, проводиться узгодження і вста­новлення в натурі меж землекористування.

В процесі обходу меж встановлюється в натурі місцеположення межі і кути її повороту, характер закріплення меж (огорожа, стіни будівель, стовпи і т.д.), узгоджуються місця закладки межових знаків, ведеться абрис.

В абрисі вказують номери кутів повороту меж, суміжні землекористування, складається опис меж землекористу­вання. Нумерація кутів поворотів меж проводиться за годинниковою стрілкою, починаючи з №1.

Абрис складається в умовних знаках для планів масштабів 1:500 -1:5000. Паралельно складається опис меж.

Абрис є основою для складання плану землекористу­вання, має бути чітким і акуратним.

Надалі абрис може використовуватися при обновленні топо­графічних планів. У випадках коли межа ділянки проходить по огорожах різних типів чи співпадає із стінами різних будівель закріплення її межовими знаками не виконується, а координується ріг огорожі, чи будівлі. При цьому координується зовнішній кут межі.

Якщо межа не закріплена фізично, тоді вона може, за рахунок землекористувача, закріплюватись межовими знаками.

Для усунення розбіжностей при узгодженні меж використовують документи по землекористуванням. Не вирішені претензії фіксуються в протоколі розбіжностей, в якому вказується, що робота по встановленню меж на спірнихділянках буде виконана по фактичному її положенню. Протокол підписується виконавцем робіт і представниками зацікавлених сторін і додається до акту про встановлення і узгодження меж землекористувань.

В результати робіт по узгодженню і встановленню меж складається акт.

Результати обстеження меж і зібрані відомості про геодезичну основу є підставою для проектування мереж згущення геодезичної основи.

По картках місцеположень геодезичних пунктів проводиться їх обстеження. При необхідності геодезичні пункти розшукують за допомогою приладів.

При недостатній щільності геодезичної основи виконується її згущення.

Рекомендуються такі методи: прокладання ходів полігонометрії1 і 2 розрядів; побудова тріангуляційних і трилатераційних мереж 1 і 2 розрядів; побудовою аналітичних засічок; прокладання теодолітних ходів.

Приведені методи можуть використовуватисьяк окремо так і спільно. Геодезична основа має відповідати вимогам зйомки масштабу 1: 500. Згущення геодезичної мережі виконується у відповідністю з інструкцією і змінами і доповненнями до неївиданими ГУГК при РМ СРСР 9 листопада 1987 року. Найбільш практичним методом згущення геодезичної основи є прокладання теодолітних ходів. Гранична довжина теодолітного ходу при вимірюванні довжин сторін рулеткою з відносною помилкою 1/2000 – 0,6 км. При вимірах ліній світловіддалеміром типу СТ-5, 3СМ2, тахеометрамиТА-3, ТА-3М, а кутів теодолітами типу Т2, Т5 довжини теодолітних ходів, число сторін в ходах і точність вимірювання кутів визначається по таблиці 1.1. Таблиця розрахована по формулі:

. (1.1)

 

де - середня квадратична помилка вимірювання сторін; - середня квадратична помилка вимірювання кутів; п - кількість сторін в ході; L - довжина ходу.

Гранична абсолютна помилка теодолітного ходу не повинна перевищувати 0,3м.

Довжини сторін в теодолітних ходах не повинні бути:

· на забудованій території більше 350 м і менше 20 м;

· на незабудованій території більше 350 м і менше 40 м.

Таблиця 1

При L = 3000м 14²
  15²
  20²
При L = 2000м 20²
  25²
  30²
При L = 1000м і менше 30²

 

Допустима кутова помилка:

. (1.2)

 

де п – кількість кутів в ході.

Точки теодолітних ходів закріплюються металевими штирями довжиною 0,3м при роботі на території з твердим покриттям (асфальт, бруківка) і дерев’яними або металевими штирями 0,7м при роботі на території з м’яким покриттям (різні грунти). Біля точок, на місцевих предметах, фарбами пишеться їх номер.

У випадку неможливості включення кутів поворотів меж і межових знаків безпосередньо в мережі геодезичної основи для їх координування використовують різні засічки і додаткові аналітичні побудови: кутові засічки не менше ніж з 3-х точок геодезичної основи; лінійні засічки не менше ніж з 3-х точок геодезичної основи; лінійно-кутові (полярні) засічки з 2-х точок геодезичної основи; додаткові побудови на сторонах теодолітного ходу.

У всіх випадках при координуванні кутів поворотів меж і межових знаків повинен бути незалежний подвійний контроль визначення з 2-х пунктів геодезичної основи.

У виняткових випадках допускається визначення ко­ординат кутів поворотів меж полярним методом, з обов’язковим проміром сторін від координованого кута до 2-х суміжних кутів. Таким методом можливе визначення не більше 3-х точок підряд.

Всі лінійні виміри по контуру ділянки виконувати не обов’язково.

При різноманітних методах координування кутів поворотів меж розбіжність їх положення, отриманого із двох не­залежних визначень не повинна перевищувати 0,15м.

, (1.3)

 

де - зміщення по Х-ах; - зміщення по Y-ах.

Середня квадратична похибка визначення координат кутів поворотів меж і межових знаків землекористування не новина перевищувати 0,10м.

При довгих прямих відрізках меж координуються проміжні точки через 50-80м. На криволінійних відрізках меж точки вибираються в залежності від радіуса кривизни. Наступна точка координується в місцях, де дотична, що проходить через попередню точку і крива розходяться більше ніж 0,25м. При координуванні кутів поворотів меж враховуються всі виступи меж більші за 0,25м і які по площі перевищують 1 квадратний метр.

Польові роботи по встановленню меж перевіряються в натурі і камерально як в порядку поточного нагляду, так і по закінченню робіт. За результатами перевірки і приймання робіт складається акт. В результаті виконання польових робіт для камеральної обробки передають наступні матеріали:

· журнали лінійно-кутових вимірів;

· схеми розвитку геодезичної основи і координування кутів поворотів меж;

· абриси меж землекористувань;

· описи меж землекористувань;

· акти узгодження і встановлення меж;

· картки закладки межових знаків;

· акти здачі межових знаків на нагляд по схоронності.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів

Польові роботи для проведення інвентаризації земель Населених пунктів В процесі обходу меж... Створення планової геодезичної основи для інвентаризації земель населених... Граничне значення помилки дорівнює...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Населених пунктів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів
Інвентаризація земель населених пунктів на території України виконується на основі Постанови Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року № 563-ХІІ. Інвентаризація

Населених пунктів
В процесі підготовчих робіт вивчається завдання на виконання робіт, уточнюється список землекористувань, які під­лягають інвентаризації і проводиться збір вихідних даних: В землекористувач

Камеральні роботи і підготовка матеріалів до здачі
В комплекс камеральних робіт входить: перевірка і оформлення польових журналів; складання схем геодезичної основи; складання схем визначення координат кутів поворотів меж; обчислення координат пунк

Основні вимоги для створення планової геодезичної основи
В кадастрових роботах точність мережі пов’язується не з масштабом плану, а з точністю визначення координат межових знаків і з точністю визначення площ ділянок. Тому ці мережі не можна відносити до

Таблиця 2
Показники 4 клас 1 розряд 2 розряд Гранич

Таблиця 3
Прилади з точністю вимірювання кутів Кількість прийомів 4 клас 1 розряд 2 розряд 1&s

Таблиця 4
Елементи вимірювання Допуски при вимірюванні кутів приладами з точністю 1² 2²

Розрахунок точності кутових і лінійних вимірів для виконання польових робіт по створенню вихідної планової основи. Вибір приладів
Розрахунок точності кутових вимірів Чинними інструкціями з побудови Державної геодезичної мережі чітко визначені вимоги до точності вимірювання кутів і ліній в усіх класах і розряда

Для полігонометричних ходів 2-го розряду
. Якщо допустити, що всі джерела помилок мають систематичний характер, і взяти до уваги принцип однакових

Таблиця 8
Клас (розряд) полігонометрії Різниця кутів нахилу візирного променя 450 300 200

На підставі (2.24) і (2.27) запишемо
  (2.28) або

Визначення площ земельних ділянок
Залежно від господарського значення ділянок, їх розмірів, конфігурації, наявності результатів відповідних вимірювань (координати, довжини ліній), якості планово - картографічного матеріалу використ

Оцінка точності визначення площ земельних ділянок
Точність планів, складених по матеріалах різних видів зйомок різна із-за різних технологій і приладів, які використовуються при відповідних зйомках. Похибка положення точки (пункту) є двов

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги