рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Камеральні роботи і підготовка матеріалів до здачі

Камеральні роботи і підготовка матеріалів до здачі - раздел Демография, Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів В Комплекс Камеральних Робіт Входить: Перевірка І Оформлення Польових Журналі...

В комплекс камеральних робіт входить: перевірка і оформлення польових журналів; складання схем геодезичної основи; складання схем визначення координат кутів поворотів меж; обчислення координат пунктів геодезичної основи; обчислення координат кутів поворотів меж, з контролем їх визначення і оцінкою точності; обчислення по координатах кутів поворотів меж площі і периметру землекористування дирекційних кутів (румбів) і довжин сторін між кутами поворотів; складання плану зовнішніх меж землекористування; складання пояснювальної записки про виконані роботи; кінцеве формування технічного звіту з інвентаризації земель; складання кадастрового плану землекористувань (землево­лодінь) населеного пункту.

Обчислення координат пунктів геодезичної основи і кутів поворотів меж виконується в системі координаті, прийнятій для даного населеного пункту.

Ця система координат обов’язково повинна мати зв’язок із загальнодержавною системою координат.

Обчислення координат кутів поворотів меж виконується в два етапи:

1. Врівноваження і обчислення координат пунктів геодезичної основи (в залежності від методу створення);

2. Використовуючи геодезичну основу як вихідну, обчислюють координати кутів поворотів меж. Координати обчислюють із двох незалежних визначень з оцінкою точності.

Всі обчислення проводять в “дві руки” з послідую­чою їх перевіркою. По координатах кутів поворотів меж обчислюються периметр, площа землекористування, дирекційні кути (румби) і довжини сторін між кутами поворотів. Дирекційні кути (румби) і довжини сторін обчислюють по формулах оберненої геодезичної задачі:

Площу обчислюють по формулі:

(1.4)

 

де і - координати кутів поворотів меж.

Периметр є сума довжин сторін між кутами поворотів меж.

Для обчислення координат пунктів геодезичної основи кутів поворотів меж, дирекційних кутів (румбів) і довжин сторін між кутами поворотів меж площ і периметрів доцільно використовувати персональні комп’ютери і рекомендується використовувати програмне забезпечення “ІНВЕНТ-ГРАД”.

Відносна помилка визначення площі земельної ділянки не повинна перевищувати 1/1000. Для виконання приблизної оцінки точності визначення площі можна використати формулу:

 

. (1.5)

 

де: - середня квадратична похибка визначення площі; п - кількість кутів поворотів меж по контуруділянки; - гранична середня квадратична похибкавизначеннякоординат кутів поворотів меж, рівна 0,10м; - координати наступного і поперед­нього кута повороту меж по відношенню до фіксованої точкиі.

Обчисленні по координатах і виміряні в натурі відстані між суміжними кутами поворотів меж не повинні різнитися більше ніж на 0,15 м. Так як середня квадратична похибка визначення координат кута повороту є 0,10 м, то .

План зовнішніх меж землекористувань складається на аркушах стандартних розмірів і викреслюється тушшю в умовних знаках. Масштаб плану вибирається в залежності від розміру землекористувань.

На плані зовнішніх меж показують: всі кути поворотів меж землекористування з відповідними номерами; дирекційні кути (румби) і довжини сторін між кутами по­воротів меж; дається опис меж. Кадастровий план землекористувань (землеволодінь) населеного пункту складається в процесі виконання робітпо окремих землекористуваннях, а оформляється і передається замов­нику по закінченню всіх етапів робіт з інвентаризації земель.

Землекористування (землеволодіння) по координатам кутів поворотів меж наносяться на каркасний топографічний план. Кожна земельна ділянка підписується по формі:

790231 - код землекористування (розробляється головними управліннями архітектури і містобудівництва); 2,32 - площа землекористування в га.

Масштаб каркасного плану (основи кадастрового плану землекористувань) залежить від таких конкретних умов: наявності топографо-геодезичних матеріалівна населений пункт; площі населеного пункту; характеру забудови (площі окремих ділянок).

Для селиш імалих міст рекомендується масштаб 1:1000 –1:5000, а для середніх і великих міст – 1:2000 – 1:10000.

В пояснювальній записці з інвентаризації земель відображається: методика виконання робіт, вказуються характе­ристики і точність геодезичної основи, площа ділянки і точність її визначення.

Після завершення польових і камеральних робіт з інвентаризації земель населеного пункту складається технічний звіт,який формується в такій послідовності: титульний лист;зміст звіту; пояснювальна записка; копія чи виписка із рішення Ради народних: депутатів про виконання робіт або копія заявки на виконання робіт; схема розміщення ділянки інвентаризації на топографічній карті (плані); копії планів відводів, копії рішень про відвід земель­ної ділянки або копії планів землекористування останньої інвентаризації; акт встановлення і узгодження зовнішніх меж землеко­ристування; план встановлених меж; опис межземлекористування; характеристика земельної ділянки; картки закладки межових знаків;акти перевірки і приймання польових і камеральних робіт.

Матеріали польових вимірів, схеми геодезичних прив’язок матеріали обчислення координат кутів поворотів меж, площ і периметрів земельних ділянок, каталоги координат кутів меж землекористувань систематизуються і зберігаються в організації, яка виконала роботи.

Технічний звіт з інвентаризації земель населеного пункту включає всі дані необхідні для підготовки державних актів на право користування землею, які оформляються і видаються землекористувачам відповідними Радами народних депутатів.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів

Польові роботи для проведення інвентаризації земель Населених пунктів В процесі обходу меж... Створення планової геодезичної основи для інвентаризації земель населених... Граничне значення помилки дорівнює...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Камеральні роботи і підготовка матеріалів до здачі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів
Інвентаризація земель населених пунктів на території України виконується на основі Постанови Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року № 563-ХІІ. Інвентаризація

Населених пунктів
В процесі підготовчих робіт вивчається завдання на виконання робіт, уточнюється список землекористувань, які під­лягають інвентаризації і проводиться збір вихідних даних: В землекористувач

Населених пунктів
Виконавцем робіт разом із представником землеко­ристувача і представниками суміжних землекористувачів, які ма­ють відповідні повноваження, проводиться узгодження і вста­новлення в натурі меж землек

Основні вимоги для створення планової геодезичної основи
В кадастрових роботах точність мережі пов’язується не з масштабом плану, а з точністю визначення координат межових знаків і з точністю визначення площ ділянок. Тому ці мережі не можна відносити до

Таблиця 2
Показники 4 клас 1 розряд 2 розряд Гранич

Таблиця 3
Прилади з точністю вимірювання кутів Кількість прийомів 4 клас 1 розряд 2 розряд 1&s

Таблиця 4
Елементи вимірювання Допуски при вимірюванні кутів приладами з точністю 1² 2²

Розрахунок точності кутових і лінійних вимірів для виконання польових робіт по створенню вихідної планової основи. Вибір приладів
Розрахунок точності кутових вимірів Чинними інструкціями з побудови Державної геодезичної мережі чітко визначені вимоги до точності вимірювання кутів і ліній в усіх класах і розряда

Для полігонометричних ходів 2-го розряду
. Якщо допустити, що всі джерела помилок мають систематичний характер, і взяти до уваги принцип однакових

Таблиця 8
Клас (розряд) полігонометрії Різниця кутів нахилу візирного променя 450 300 200

На підставі (2.24) і (2.27) запишемо
  (2.28) або

Визначення площ земельних ділянок
Залежно від господарського значення ділянок, їх розмірів, конфігурації, наявності результатів відповідних вимірювань (координати, довжини ліній), якості планово - картографічного матеріалу використ

Оцінка точності визначення площ земельних ділянок
Точність планів, складених по матеріалах різних видів зйомок різна із-за різних технологій і приладів, які використовуються при відповідних зйомках. Похибка положення точки (пункту) є двов

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги