рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні вимоги для створення планової геодезичної основи

Основні вимоги для створення планової геодезичної основи - раздел Демография, Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів В Кадастрових Роботах Точність Мережі Пов’Язується Не З Масштабом Плану, А З ...

В кадастрових роботах точність мережі пов’язується не з масштабом плану, а з точністю визначення координат межових знаків і з точністю визначення площ ділянок. Тому ці мережі не можна відносити до категорії знімальних мереж. За своїм призначенням їх скоріше можна віднести до категорії розмічувальних мереж, в яких наперед задана вимога до точності знімання точки (інвентаризація земель).

Такий підхід повинен бути покладений в основу оцінки точності запроектованих мереж для геодезичного забезпечення кадастрових робіт.

Основними критеріями для розрахунку точності полігонометрії є граничні помилки в положенні точок в найслабшому місці вирівняного ходу або мережі. Вони не повинні перевищувати допустимих значень відповідного розряду полігонометрії або технічних вимог до побудови мережі на даному об’єкті. Сказане виражається відповідною залежністю:

 

або , (2.1)

 

де М – середня квадратична помилка в положенні кінцевого пункту ходу; L –довжина ходу мережі полігонометрії; Тс – знаменник середньої відносної помилки ходу; Т – знаменник граничної відносної помилки ходу.

Залежно від призначення ходу (мережі) вихідним критерієм є величина 1/Т або М.

При інвентаризації земель населених пунктів доцільно планову мережу створювати методом полігонометрії з подальшим її згущенням теодолітними ходами та різними засічками.

Мережі полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів створюються у вигляді окремих ходів або систем ходів.

Окремий хід полігонометрії повинен опиратися на два вихідних пункти. На вихідних пунктах вимірюють прилеглі кути.

Як виняток, у разі відсутності між вихідними пунктами видимості з землі, допускається:

· прокладання ходу полігонометрії, що опирається на два вихідні пункти без кутової прив’язки на одному з них. Для контролю кутових вимірів використовують дирекційні кути на орієнтирні пункти державної геодезичної мережі або дирекційні кути прилеглих сторін, які одержані з астрономічних вимірів з середньою квадратичною помилкою або вимірів гіротеодолітами з середньою квадратичною помилкою ;

· координатна прив’язка до пунктів геодезичної мережі. При цьому для контролю кутових вимірів (з метою виявлення грубих помилок вимірів) використовують дирекційні кути на орієнтирні пункти або азимути, що одержані з астрономічних або гіротеодолітних вимірів. Замість останніх дозволяється прокладати кутові ходи, які утворюють замкнуті фігури з включенням вихідних пунктів.

Прокладання висячих ходів не допускається.

При створенні мереж полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів треба дотримуватися вимог, що наведені в таблиці 2.

В окремих випадках, коли абсолютна лінійна нев’язка і довжина ходу задаватимуться технічним завданням, кількість сторін у ході, при використанні електронних віддалемірів, треба розраховувати за формулою:

 

(2.2)

 

а допустима довжина ходу за формулою:

 

[S] = М × Т, (2.3)

 

де: М - абсолютна лінійна нев’язка; ms - середня квадратична помилка вимірювання довжини сторони; mb - середня квадратична помилка вимірювання кута; n - кількість сторін у ході; [S] - довжина ходу; T - відносна помилка ходу.

Віддалі між пунктами паралельних ходів полігонометрії даного розряду, що близькі до граничних, повинні бути не менше: у полігонометрії 4 класу - 2,5 км; у полігонометрії 1 розряду - 1,5 км.

При менших віддалях найближчі пункти паралельних ходів повинні бути зв’язані ходами відповідного розряду.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів

Польові роботи для проведення інвентаризації земель Населених пунктів В процесі обходу меж... Створення планової геодезичної основи для інвентаризації земель населених... Граничне значення помилки дорівнює...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні вимоги для створення планової геодезичної основи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні положення з інвентаризації земель населених пунктів
Інвентаризація земель населених пунктів на території України виконується на основі Постанови Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року № 563-ХІІ. Інвентаризація

Населених пунктів
В процесі підготовчих робіт вивчається завдання на виконання робіт, уточнюється список землекористувань, які під­лягають інвентаризації і проводиться збір вихідних даних: В землекористувач

Населених пунктів
Виконавцем робіт разом із представником землеко­ристувача і представниками суміжних землекористувачів, які ма­ють відповідні повноваження, проводиться узгодження і вста­новлення в натурі меж землек

Камеральні роботи і підготовка матеріалів до здачі
В комплекс камеральних робіт входить: перевірка і оформлення польових журналів; складання схем геодезичної основи; складання схем визначення координат кутів поворотів меж; обчислення координат пунк

Таблиця 2
Показники 4 клас 1 розряд 2 розряд Гранич

Таблиця 3
Прилади з точністю вимірювання кутів Кількість прийомів 4 клас 1 розряд 2 розряд 1&s

Таблиця 4
Елементи вимірювання Допуски при вимірюванні кутів приладами з точністю 1² 2²

Розрахунок точності кутових і лінійних вимірів для виконання польових робіт по створенню вихідної планової основи. Вибір приладів
Розрахунок точності кутових вимірів Чинними інструкціями з побудови Державної геодезичної мережі чітко визначені вимоги до точності вимірювання кутів і ліній в усіх класах і розряда

Для полігонометричних ходів 2-го розряду
. Якщо допустити, що всі джерела помилок мають систематичний характер, і взяти до уваги принцип однакових

Таблиця 8
Клас (розряд) полігонометрії Різниця кутів нахилу візирного променя 450 300 200

На підставі (2.24) і (2.27) запишемо
  (2.28) або

Визначення площ земельних ділянок
Залежно від господарського значення ділянок, їх розмірів, конфігурації, наявності результатів відповідних вимірювань (координати, довжини ліній), якості планово - картографічного матеріалу використ

Оцінка точності визначення площ земельних ділянок
Точність планів, складених по матеріалах різних видів зйомок різна із-за різних технологій і приладів, які використовуються при відповідних зйомках. Похибка положення точки (пункту) є двов

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги